04-07-2017

Alternatieve vormen van democratie De burger aan zet
Tijdschrift De Sprokkel

30-05-2017

Mind Control

Tijdschrift Rechtstreeks

26-04-2017

Meer LEF in het onderwijs
Tijdschrift Zoeklicht

01-03-2017

De mens als sociaal wezen
Tijdschrift Zoeklicht

01-03-2017 Effectief altruïsme
Tijdschrift De Sleutelbrug

© 2012-2017 IMD West-Vlaanderen | westvlaanderen@demens.nu

Disclaimer