header background image
 

  • in-uw-buurt

Humanistische Vrijzinnige Vereniging vzw (HVV)
Lange Leemstraat 57
2018 Antwerpen
T 03 233 70 32
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.h-vv.be
Oudervereniging voor de Moraal (OVM)
Lange Leemstraat 57
2018 Antwerpen
T 03 233 70 32
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.h-vv.be  

OVM is een werkvorm van HVV. De Oudervereniging voor de Moraal verenigt de ouders, de leerkrachten, de leerlingen en eenieder die de belangen van de cursus Niet-Confessionele Zedenleer vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief wenst te verdedigen. Deze vereniging steunt de cursus door de kwaliteit te bewaken en te ijveren voor de uitbouw en de inrichting ervan.

Uitstraling Permanente Vorming vzw (UPV)
Waversesteenweg 1077
1160 Oudergem
T 02 629 27 50
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
upv.vub.ac.be
August Vermeylenfonds
Tolhuislaan 88
9000 Gent
T 09 223 02 88
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.vermeylenfonds.be
Willemsfonds vzw
Vrijdagmarkt 24-25
9000 Gent
T 09 224 10 75
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.willemsfonds.be
Humanistische Jongeren vzw (HUJO)
Zelfbestuurstraat 14
1070 Anderlecht
T 02 521 79 20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.hujo.be
Pleegzorg West-Vlaanderen
Pleegzorg West-Vlaanderen afdeling Brugge
Ruddershove 4
8000 Brugge
T 050 32 72 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.pleegzorgvlaanderen.be

Pleegzorg (West-)Vlaanderen is een vrijzinnige dienst voor pleegzorg binnen de Bijzondere Jeugdzorg die zich bekommert om hulpverlening aan minderjarigen in moeilijke opvoedingssituaties, actief over heel Vlaanderen.

Meer informatie

Elk kind heeft recht op een goede jeugd. Daar zijn volwassenen en ouders in het bijzonder verantwoordelijk voor. Opvoeden en opgroeien levert soms grote problemen op en ouders kunnen deze taak soms niet of niet alleen aan. Deze ouders en hun kinderen hebben recht op professionele hulp. Pleegzorg West-Vlaanderen biedt deze hulp onder de vorm van pleegzorg.

Pleegzorg West-Vlaanderen wil een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in probleemsituaties. Zij willen tegemoet komen aan hun behoeften aan eigenheid en verbondenheid. Zij willen hun recht op eigen keuzes respecteren en daarmee hun kansen op een volwaardige deelname aan de samenleving vergroten. Ze doen dit door voor deze kinderen en jongeren een tijdelijke opname in een pleeggezin te realiseren en dit verblijf in al zijn aspecten te begeleiden. Deze begeleiding is gericht op het versterken van de eigen krachten waardoor zij zo snel mogelijk hun leven weer zelfstandig vorm kunnen geven. De afdeling West-Vlaanderen is over heel de provincie actief. Er is een hoofdafdeling in Brugge waar de administratie en het diensthoofd gelokaliseerd zijn en er is een antenne in Kortrijk.

SOS Nuchterheid
SOS Nuchterheid Kortrijk
Overleiestraat 15 A
8500 Kortrijk
T 0472 46 37 39 Tony (maandag)
T 0475 39 13 06 Jef (woensdag)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.sosnuchterheid.org
SOS Nuchterheid Oostende
Vuurkruisenplein
8400 Oostende
T 0474 74 57 15 Maurice
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
SOS Nuchterheid Brugge
Beenhouwersstraat 1-3
8000 Brugge
T 0477 37 38 65 Yvan
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SOS Nuchterheid is een eigentijds alternatief voor hulpzoekende verslaafden die er bewust voor kozen hun verslaving te doorbreken, en voor hun omgeving. In West-Vlaanderen heeft SOS Nuchterheid aanspreekpunten in Oostende, Brugge en Kortrijk.

Meer informatie

SOS Nuchterheid en haar deelnemers streven naar het bereiken van een vrijwillige onthouding. Pluralistisch en laagdrempelig organiseren ze lotgenotencontacten. Deelnemers kunnen er, indien gewenst anoniem, terecht voor het opstarten en/of uitbouwen van hun persoonlijk ‘Afhankelijkheid zelfzorg programma’.
Daarnaast biedt SOS Nuchterheid een eigen internet forum aan en specifieke e-mail communicatie voor het onderhouden van contacten met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Verder is de SOS Nuchterheid 'TELEOPVANG' 24 op 24 uur bereikbaar voor telefonische hulpverlening aan lotgenoten (09 330 35 25).

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
Consulenten in
Brugge, Ieper en Ruiselede
T 02 537 59 28
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.smbg.be

De doelstelling van SMBG is morele bijstand verlenen in gevangenissen via consulenten. De vrijzinnig humanistische consulenten die actief zijn in de strafinrichtingen en arresthuizen bieden individuele of collectieve morele bijstand op verzoek van en in het belang van de gedetineerde.

Meer informatie

Zij werken in de geest van vrijzinnige waarden. Hun visie is gericht op het ontwikkelen van de zelfstandigheid, de burgerzin, de kritische ingesteldheid, het zelfvertrouwen en het algemeen welbevinden van de personen die van hun vrijheid beroofd zijn. De activiteiten van de consulenten steunen op de basisbegrippen luisteren, bijstaan en oriënteren. Wat de specifieke werking van SMBG West-Vlaanderen betreft, werken er consulenten in de strafinrichtingen in Brugge, Ieper en Ruiselede.

Stuurgroep Morele Bijstand
Campus AZ Sint-Jan / Palliatieve
zorgeenheid ‘De Vlinder’
Evelyne Jiroflée
Marieke Denolf
T 050 45 27 95
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stuurgroepmorelebijstand.be
Campus SFX/Palliatieve
zorgeenheid ‘De Vlinder’ Brugge
Chantal Wittebolle
T 0471 55 09 64
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
WZC Minnewater, Het Hallenhuis,
Sint-Clara, De Zeven Torentjes,
Ter Potterie, Ten Boomgaarde
Nicolas Vermoortele
T 0478 52 28 67
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
AZ Sint-Jan
Campus Henri Serruys Oostende
Conny Verkest
T 059 55 52 62
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vrijzinnig humanistische consulenten van de Stuurgroep Morele Bijstand bieden een luisterend oor aan al wie in zich in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingstehuis bevindt. Zij zijn er niet om je te genezen of te verzorgen, maar om naar jou te luisteren en je te helpen zoeken naar antwoorden op je vragen. In ziekenhuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen in Brugge en Oostende kan je beroep doen op consulenten.

Centrum voor geboorteregeling en seksuele opvoeding Brugge
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge
T 050 33 69 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                     
www.cgsobrugge.be           

Het CGSO ondersteunt mensen bij hun relationele en seksuele ontplooiing.
Wij werken rond drie peilers: info & advies, vorming en preventie.
Al naargelang de vraag van de cliënt stappen wij vlot over van het ene naar de andere dienstverleningsaanbod.

Meer informatieOnze typische thema’s zijn: veilig vrijen, relaties, holebi, intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid…

Het CGSO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het zijn stuk voor stuk geëngageerde mensen die zich willen inzetten voor een warme samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.
Ze hebben een open geest, leren graag bij, steunen en inspireren elkaar. Het CGSO biedt hen vorming, intervisie en coaching.

Het CGSO werkt samen met Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging in West-Vlaanderen en met Sensoa, expertisecentrum voor seksuele gezondheid.
Het CGSO is gelegen het Levenshuis, een knus huis waar iedereen welkom is met vragen, ideeën, inspiratie,..

De Vrienden van het GO!
De Vrienden van het GO!
Brugge-Oostkust
8000 Brugge
Jean Van Haudenhuyse
T 059 50 41 81
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.vriendengo.be
De Vrienden van het GO! Westhoek
8600 Diksmuide
Annie Decleer
T 058 51 36 33
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Vrienden van het GO! Oostende
8400 Oostende
Monique Devisscher
T 050 41 59 65
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De Vrienden van het GO! Roeselare
8800 Roeselare
Luc Werbrouck
T 051 22 31 34
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ons doel is om vanuit een humanistische en pluralistische visie het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te ondersteunen en te promoten. Met de prijs voor de 'sociaal verdienstelijke leerling' willen we jaarlijks kinderen in de bloemetjes zetten - ongeacht hun kleur, ras, ideologische of filosofische overtuiging. Daarbij willen wij bovendien de kwaliteit van het GO! aantonen.

Meer informatie

Onze vereniging wil zich duidelijk profileren als verdediger van het officieel neutraal onderwijs en steunt uiteraard de doelstellingen van het Pedagogisch Project van het GO!. ‘Dromen krijgen een kans!’ is een prachtige leuze en ons hoofddoel is dan ook kinderen uit het GO! helpen die dromen waar te maken. De Vrienden van het GO! Brugge-Oostkust, met zetel in Brugge, werken rond scholengroep 25. De zusterverenigingen in Roeselare, Oostende en Westhoek werken rond de scholengroepen 26, 27 en 28.

Comité vzw Panne Instituut
Duinhoekstraat 98
8660 De Panne
Eddy Deboyser
T 058 41 22 19
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.