ONLINE Wetenschapscafé: Opvoeding Alles onder controle?

ONLINE Wetenschapscafé: Opvoeding Alles onder controle?

Wetenschapscafés brengen normaal wetenschap tussen pot en pint, maar omwille van de coronamaatregelen brengen we de wetenschapscafés voorlopig online tot bij je thuis, via de facebookpagina van het wetenschapscafé

We weten allemaal dat opvoeden geen kinderspel is. Kinderen grootbrengen doe je in deze eeuw bij voorkeur liefde- en vertrouwensvol en niet langer via eenzijdig eenrichtingsverkeer. Mild ouderschap, positief opvoeden, risicovol spelen, loslaten, rust en ritme. Een greep uit de sleutelwoorden als het om opvoeden gaat.

Maar hoe speel je dit allemaal klaar? Hoe bedien jij de teugels die je als (pleeg-, stief- of groot-)ouder, leerkracht, begeleider of opvoedkundige in handen hebt? Geef je veel vrijheid aan je kroost of ben je eerder beschermend? Wat als je ondanks goeie bedoelingen en vele inspanningen toch het gevoel hebt dat je faalt in je opvoeding? En het gevoel dat je ein-de-lijk alles onder controle hebt: bestaat dat wel?

In dit wetenschapscafé vragen we ons samen met jou af of we vandaag kinderen te beschermend opvoeden of genoeg loslaten.

Enkele vragen die naast de jouwe aan bod kunnen komen tijdens dit wetenschapscafé:

 • In welke mate voeden we onze kinderen anders op dan vroeger?
 • Welke maatschappelijke factoren hebben een invloed op onze ideeën over opvoeding?
 • Hebben ouders, scholen, opvang en vrije tijdsorganisaties dezelfde visie op opvoeding? In welke mate is dat opportuun?
 • Heerst er een andere opvoedingsstijl als we spreken over adoptie, pleeggezinnen, instellingen of de voormalige weeshuizen?
 • Wie grijpt wanneer in bij een risicovolle opvoedingssituatie? De ouders, de leerkracht, de begeleider of een bevoegde instantie zoals de overheid?
 • Controleren en sturen we te veel in plaats van kinderen zelf te leren omgaan met risico’s?
 • Risicovol spelen ... Is dat niet hetzelfde als gevaarlijk spelen? Vanaf welke leeftijd is dat haalbaar?
 • Wie kan het best inschatten of een (speel)situatie risicovol is? Het kind of de volwassene? 
 • Hoe bepaal je of een risico aanvaardbaar is? En wanneer en hoe moet je tussenkomen bij het spelen?
 • Welke voor- en nadelen levert het op als we kinderen zelf hun grenzen laten verleggen en niet (meteen) fysiek tussenkomen?
 • Hoe kan je als ouder, leerkracht, opvoeder of begeleider in de kinderopvang of vrije tijd een veilige maar uitdagende omgeving creëren met risico’s op maat?
Sprekers
 • Lieselot De Wilde - Universiteit Gent
 • Helena Sienaert - Arteveldehogeschool
 • Mieke Dumont - Moderator
Meer info

Overzicht

Datum en tijd dinsdag 20-04-2021 19:45
Prijs gratis
Organisator augent i.s.m. vc mozaiek & vormingplus mzw
Inschrijven via vrije toegang via de facebookpagina van het wetenschapscafé
Telefoon +32 56 371615
Mailadres info@vcmozaiek.be
Website http://www.wetenschapscafe.be/nl
Locatie Online