Silence for Peace 2020 Brugge

Silence for peace is een vredesinitiatief als antwoord op het tumult in de wereld en de hoog oplopende spanningen tussen mensen, volkeren en religies. Iedereen is uitgenodigd om samen in stilte te zitten voor korte of langere tijd.

Elke minuut in stilte verbindt je met de wereld, met de ander en met jezelf. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan wereldvrede is uitgenodigd.

Bij goed weer zitten we op het pleintje voor de kerk, bij slecht weer in de kerk.

De corona-maatregelen worden gerespecteerd.

Inschrijven is niet nodig.

Silence for peace is één van de vele initiatieven binnen de Vredesweek. Het thema van de Brugse Vredesweek is 'Brugge(n) voor vrede' en gaat door van zaterdag 19 september tot en met vrijdag 2 oktober 2020.

Meer info: http://www.silenceforpeace.org/nl/hoofdevent/sit-in-brugge-25-09/?fbclid=IwAR3WCDysoM24S-QANRn7gFuCp7VLN5nMGEA524o5Z8W7TS1bqoWtPILuacY

Overzicht

Datum en tijd vrijdag 25-09-2020 14:00
Prijs Gratis
Organisator Silenceforpeace, huisvandeMens, Pax Christi Vlaanderen, Vormingplus regio Brugge, Waerbeke
Inschrijven via niet nodig
Website https://www.yot.be/nl/aanbod/activiteiten_projecten/silence_for_peace/1158?fbclid=IwAR1thXHQh0HUDvC2vgcWD-0eCSBk3EhIP4OEWix6EwF1ufi9GyepJRUu2qE
Locatie Snuffel Hostel