Voordracht 'Fairisme' door Charles Leclef

Voordracht 'Fairisme' door Charles Leclef

Fairisme vertelt over een nieuwe politieke-maatschappelijke stroming. Net zoals andere -ismes, is het een manier is om de samenleving in te richten. Er wordt gezocht naar een eerlijke vorm van samenleven, waarbij steeds vertrokken wordt van de vraag ‘Is dit fair?’. Fairisme leert van andere -ismes, meer bepaald liberalisme/neoliberalisme en communisme. Die elk hun valkuilen hebben, maar ook hun sterktes en die neemt Fairisme over: respectievelijk vrijheid en gelijkheid en zoals terug te vinden in artikel 1 van het universele verdrag van de rechten van de mens. Charles Leclef is een veelzijdig man. Tot voor oktober 2018 kende iedereen hem als ondernemer, de eigenaar van brouwerij Het Anker. Na oktober 2018 kwam daar bezieler van het fairisme bij.

Overzicht

Datum en tijd donderdag 01-10-2020 14:30
Prijs Gratis
Organisator UPV Oostkust (Blankenberge) I.s.m. HV Blankenberge
Inschrijven via ivan.bruneel@skynet.be
Locatie VLC Noorderlicht