Lezing: "Wetenschappen en godsdiensten, oorlog en vrede" door prof. dr. Charles Susanne

Beletten godsdiensten de wetenschappelijke ontwikkeling ? Is er een “gewapende vrede” mogelijk ?
Deze thema's komen in de voordracht aan bod

Overzicht

Datum en tijd donderdag 14-10-2021 14:30
Prijs 5 euro - leden 3 euro (koffie inbegrepen)
Organisator UPV-Westkust i.s.m. Vermeylenfonds en Willemsfonds
Inschrijven via Marc Mortier
Telefoon 0475/972.198
Mailadres marc-mortier@telenet
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde