NOUS TOUS (documentaire film met nabespreking)

In deze documentaire aan het woord: moedige burgers met verschillende geloofsovertuigingen die niet bang zijn van hun medemensen. Zij durfden de stap te zetten naar een leven waarin ze harmonieus samenleven met anderen. Aan de hand van verhalen over de hele wereld, nemen we een kijkje naar de multi identiteit en harmonieuze wereld van morgen.

Documentaire van Pierre Pirard (91 minuten)

NOUS TOUS 20210921075024

Na de film: nabespreking door Kortrijkse vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties:

  • Deken Geert Morlion
  • Peter Vanthuyne, Directeur bij HuizenvandeMens West-Vlaanderen
  • Chantal Verspaille, namens de boeddhistische vereniging Brug Der Wijsheid
  • Philippe Mevis van de Orthodoxe kerk Amandus
  • Moskee Atakwa

Moderator: Johan Vrints van Orbit

Overzicht

Datum en tijd maandag 18-10-2021 19:00
Prijs Tickets: € 2,00
Organisator Een initiatief van de Kortrijkse werkgroep levensbeschouwingen (ism de Budascoop)
Inschrijven via welzijnsdienst@kortrijk.be
Locatie Freinetschool De Tandem