ONLINE Wetenschapscafé: Gezinnen anno 2021 - Makkelijke mozaïek of penibele puzzel?

ONLINE Wetenschapscafé: Gezinnen anno 2021 - Makkelijke mozaïek of penibele puzzel?

Wetenschapscafés brengen normaal wetenschap tussen pot en pint, maar omwille van de coronamaatregelen brengen we de wetenschapscafés voorlopig online tot bij je thuis, via de facebookpagina van het wetenschapscafé

Het aantal verschillende gezinsvormen groeit: naast het traditionele gezin zien we ook eenoudergezinnen, pleeggezinnen, adoptiegezinnen, generatiegezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, holebigezinnen, ... Ook het begrip 'f(r)amily' doet langzaam maar zeker zijn intrede in onze contreien: vrienden vervullen een almaar belangrijkere rol in het gezinsleven. 
Ook de medische wereld staat niet stil; met behulp van medisch begeleide voortplanting kan een kind tegenwoordig bijvoorbeeld vijf 'ouders' hebben: twee wensouders, twee donoren en de draagmoeder. 
De complexiteit binnen een gezin neemt dus toe en dat brengt heel wat vragen met zich mee.
Nieuwe relaties, nieuwe verschillen, in normen en waarden, andere genderrolpatronen en nieuwe visies op ouderschap. Ze spelen allemaal een rol in de manier waarop een gezin vorm krijgt en functioneert.  
Met welke problemen kampen de verschillende gezinsvormen? En welke invloed heeft dit op de rest van de familie (grootouders, meters, peters, tantes en nonkels)? Hoe staat de maatschappij tegenover die verschillende gezinvormen? Dromen we nog steeds van het klassieke kerngezin?

Meer info

Overzicht

Datum en tijd dinsdag 30-03-2021 19:45
Prijs gratis
Organisator augent i.s.m. vc mozaiek & vormingplus mzw
Inschrijven via vrije toegang via de facebookpagina van het wetenschapscafé
Telefoon +32 56 371615
Mailadres info@vcmozaiek.be
Website http://www.wetenschapscafe.be/nl
Locatie Online