Kinderen van de IJzer

Anne Provoost vertelt over haar boek in wording ‘Kinderen van de IJzer’. De schrijfster voelde zich aangesproken door het verhaal van de grootscheepse actie die de Belgische overheid organiseerde voor de kinderen uit de frontstreek: de evacuatie naar buitenlandse kolonies. Ze vernam het verhaal van haar grootmoeder, Anna Vandewalle, zelf een koloniekind, die gedurende de oorlogsjaren en langer (1915-1919) in een kolonie in hartje Parijs verbleef.
De schrijfster reconstrueert deze periode op basis van de mondelinge getuigenissen en op basis van de opzoekingen die zij deed o.a. in de Parijse kloosters. Ze stoffeert haar verhaal met honderden foto’s. Ze achterhaalde hoe deze kinderen de oorlogsjaren overleefden weggerukt uit hun ouderlijke nest. Ze maakt een reconstructie van een gebeuren dat veel families in de Westhoek heeft geraakt - het ging om duizenden kinderen, vermoedelijke tussen de elf- en twintigduizend. Via haar lezingen maakt ze het geheugen van betrokken toehoorders wakker, en luistert ze naar hun verhalen.

Overzicht

Datum en tijd donderdag 04-11-2021 20:00
Prijs 3 euro - leden HV gratis
Organisator Humanistisch Verbond Westhoek
Inschrijven via Machteld Coenen
Mailadres humasecretariaat@gmail.com
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde