Agenda

Datum: Donderdag 21 Februari 2019
Uur: 14:30
Organisator:
Vrijzinnige verenigingen

Plaats: VLC De Geuzetorre
Kazernelaan 1 - 8400 Oostende

Info & Routebeschrijving :De Heianperiode (van 794 tot 1185) is de vruchtbaarste uit de Japanse kunstgeschiedenis in het algemeen en de literatuur in het bijzonder. Na een korte beschrijving van het leven in dat tijdperk, volgt een schematische voorstelling van de drie voornaamste literaire genres. Alle aandacht gaat dan naar de zogenaamde “tanka”, een gedicht van 31 lettergrepen in vijf regels, een dichtvorm die tot vandaag in gebruik is. Aan de hand van een dertigtal voorbeelden worden de verschillende thema’s en de beeldspraak toegelicht. Ieder gedicht wordt voorafgegaan door een Japanse kleurenhoutsnede uit de eerste helft van de 19de eeuw, het gouden tijdperk van de beeldende kunst in Japan. De overeenstemming van de symboliek van beeld en woord, alhoewel er duizend jaar tussen ligt, biedt een inzicht in de leefwereld en het gevoelsleven van de Japanners uit het Heiantijdperk. Theoretische besprekingen van de problemen voor vertalers worden achterwege gelaten om de schoonheid van de kunst van die tijd ten volle tot haar recht te laten komen.

Prijs: 5 EUR voor leden van Willemsfonds en U.P.V.; 5,50 EUR voor leden van Fakkelclub; 6 EUR voor niet-leden. Koffie of thee inbegrepen.


terug naar kalender