Agenda

Datum: Vrijdag 10 Mei 2019
Uur: 18:30
Organisator:
Plaats: VC De Sleutelbrug
Beenhouwersstraat 1-3 - 8000 Brugge

Info & Routebeschrijving :Tekeningen, etsen, schilderijen
+ presentatie 3e roman ‘Camiel'
Locatie: VC De Sleutelbrug, Beenhouwersstraat 1-3 te 8000 Brugge
Iedereen welkom op de vernissage en receptie op vrijdag 10 mei 2019 vanaf 18:30u.
Verder doorlopende tentoonstelling
van zaterdag 11 mei tot en met zondag 19 mei 2019 telkens van 14 tot 18 uur.
De titel ‘Out of necessity’ - slaat op de artistieke noodzaak om terug te keren naar de essentie: de tekening.
Tekenen, als een op taal gebaseerde index die op voelen en denken wijst en die op welke drager ook wordt uitgevoerd, is oud - ouder dan elke kunstenaar, dan elk museum, dan elke leerstelling of elke theorie, want het kan als de kern van cul-tuur worden beschouwd. De oudste grottekeningen zijn im-mers gravures van dieren op stenen muren.
Begin de jaren 1980, door de revival van de schilderkunst en de daaropvolgende opkomst van fotografie en videokunst, ge-raakte dit enigszins op de achtergrond verdrongen.
Na jaren van zelf het olieverfschilderen te beoefenen, heeft het potlood of het tekenen in zijn zuiverste vorm meer en meer in-gang gevonden in mijn kunst. Vandaag wordt elke seconde via digitale media en andere technische middelen gecontroleerd en wordt op die manier arbeid, onder de dekmantel van vrij-heid, zoals een elektronische enkelband.
Als kunstenaar had ik dan ook behoefte om het gebruik van mijn media op een analoge wijze te herdefiniëren. Tekenen is voor mij een elementaire rol, als een zeer fysieke manier van uitdrukking die overal kan worden uitgevoerd en beschouw ik als een vrijheidscheppend medium. Tekenen is wat iedereen als kind gedaan heeft, maar naderhand schijnt te hebben ver-leerd. Tekenen is schrijven en lezen, kijken en denken in een uit- of ingetrokken tijd.
Bij wijze van overgang en om aan te tonen dat tekenen en schilderen ook complementair zijn, stel ik nog een reeks ge-selecteerde olieverfschilderijen in de kijker. Ook enkele droge naald koperetsen worden geëxposeerd.
Tot slot presenteer ik mijn derde roman: ‘Camiel’.
Het boek koppelt terug aan op mijn eerste roman ‘Système D’. Het belicht de bijzondere geschiedenis van het uitvinderstalent bij grootvader Camiel. Een genetische gave die zijn zoon, mijn vader Louis, in de eerste roman tot een uitzonderlijk personage maakt.
Camiel is veldwachter te Diksmuide en gedurende twee we-reldoorlogen zet hij mede door zijn inventiviteit en uitvindingen zijn stempel op een stuk wereldgeschiedenis. Komisch, ab-surd, tragisch en voor een groot stuk uit het leven gegrepen, wordt dit verhaal opnieuw een pageturner. Ongeveer 40 teke-ningen illustreren het boek.


terug naar kalender