Agenda

Datum: Dinsdag 08 Oktober 2019
Uur: 19:45
Organisator:
Plaats: VC Mozaïek
Overleiestraat 15A - 8500 Kortrijk

Info & Routebeschrijving :WETENSCHAPSCAFÉ KORTRIJK

KERNENERGIE 

WAT ZEGT DE WETENSCHAP? 

Wetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis!.

Geen aula, geen monoloog, geen overdonderende presentaties, geen klassiek debat, geen academische sfeer maar wel wetenschappers, verbonden aan de Associatie Universiteit Gent, die gemoedelijk vertellen over hun werk en hun passie. Zowel harde als zachte wetenschappen komen aan bod.

Ook het publiek krijgt ruimschoots de kans om vragen te stellen. Als je ze liever niet luidop stelt, schrijf je vraag dan op een bierkaartje en speel het door naar de moderator.


Gesprekken over kernenergie zijn vaak sterk gepolariseerd met uitgesproken voor- én tegenstanders. Daardoor laaien de emoties vaak hoog op, en dit ten koste van de kwaliteit van het debat. Tijdens dit café is het helemaal niet de bedoeling om kernenergie te vergelijken met andere energiebronnen waarbij de pro’s en de contra’s afgewogen worden. Wel willen wij een objectieve én heldere kijk bieden op de productie van kernenergie, en alles wat erbij komt kijken. Vragen die hierbij aan bod zullen komen zijn:

  • Hoe werkt een kerncentrale?
  • Welke grondstoffen zijn vereist? Moeten wij deze grondstoffen importeren?
  • Wat moeten we verstaan onder kernreactoren van de 1ste, 2de, 3de en 4de generatie?
  • Wat zijn Thoriumcentrales nu juist? En is er hiervoor een toekomst?
  • Wat betekent ‘radioactief’ exact? En klopt het dat de afvalstoffen radioactief zijn?
  • Tsjernobyl, Fukushima, … zijn dergelijke rampen ook bij ons mogelijk?
  • Waar bevinden zich de kernreactoren in België en de ons omringende landen? Hoe werden deze locaties destijds gekozen?

meer info over het wetenschapscafé: wetenschapscafé kortrijk

Wil je als eerste op de hoogte zijn over de concrete inhoud en de gasten die wij ontvangen?
Teken in op de nieuwsbrief: wetenschapscafekortrijk.be

Het Wetenschapscafé Kortrijk is gratis. Inschrijven is niet nodig.


Het café is een initiatief van de cel wetenschapscommunicatie van de  Associatie Universiteit Gent,
en wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid.
VC Mozaïek en Vormingplus zijn medeorganisator voor het Kortrijks wetenschapscafé
terug naar kalender