Agenda

Datum: Donderdag 28 November 2019
Uur: 19:30
Organisator:
Vrijzinnige verenigingen

Plaats: VC Mozaïek
Overleiestraat 15A - 8500 Kortrijk

Info & Routebeschrijving :De Guldensporenslag

Jan Dumolyn - UG

JAN BREYDEL, beestenmarchang en overigens nooit in Kortrijk verschenen, doorboorde, althans volgens CONSCIENCE, met een dreunende slag van zijn Goedendag, in 1302 de hersenpan van ROBERT D’ARTOIS, wijl de poten van diens edel paard in de modder van de Groeningenbeek vastgezogen zaten. De Leeuw van Vlaanderen hemzelf, ROBERT DE BÉTHUNE, verscheen vervolgens, volgens een Vlaamse mythe, op een wit paard en walste over geharnaste ridders, met gulden sporen, die waren versukkeld in de zompige afwateringen van het Sintjansplein en Stacegemstraat. Deze romantische fantasie verprutste onze historische inzichten in de gebeurtenissen van 1302.

In Vlaanderen, Artesië, Brabant, Holland, Luik waren steden ontstaan waar nijvere ambachten, zich bewust van hun economische macht en van de kracht van hun aantal, inspraak eisten. Zoals in een vat wijn, afgesloten met een sponde, botsten de omhoog borrelende gistende volkse koolzuurbellen met de tegenkrachten der machtshebbers tot de constructie met een plof in duigen viel. 1302 is het moment waarop de volksklassen in het Graafschap Vlaanderen hebben gewacht om de macht te grijpen.

Houtsnijwerk op paneel van de Kist van Oxford of Chest of Courtrai. Vlaamse troepen tijdens de Guldensporenslag. In het midden staan mannen met hun goedendag
Unknown sculptor, Chest of Courtrai [Public domain]


JAN DUMOLYN is historicus (Universiteit Gent), schrijver over het middeleeuwse Brugge, gespecialiseerd in  o.a. de Brugse opstanden uit de 14e en 15e eeuw. Medeauteur van het magistrale boek Brugge een Middeleeuwse metropool 850 – 1550.


  • inkom: € 5,00 (leden)   |   € 10,00 (niet-leden)terug naar kalender