Agenda

Datum: Donderdag 30 April 2020
Uur: 20:00
Organisator:
Vrijzinnige ontmoetingscentra

Plaats: De Brug, Centrum voor het Vrije Denken
Hauwerstraat 3A - 8000 Brugge

Info & Routebeschrijving :Wil je meer weten over filosofie? Ben je op zoek naar antwoorden op fundamentele vragen?
Drie avonden filosofie om antwoorden te vinden:

Donderdag 30 januari
Antieke Wijsbegeerte van het Oude Griekenland

Donderdag 12 maart
Moderne Wijsbegeerte vanaf Descartes

Donderdag 30 april
Hedendaagse filosofie van de 20ste eeuw

Met Brecht Decoene

Deze reeks is een inleiding in de filosofie, waarbij in vogelvlucht de geschiedenis van 2500 jaar filosofie behandeld wordt.
Tijdens deze laatste filoavond blikken we op hedendaagse wijsbegeerte van de 20ste eeuw.

Filosofie is belangrijk. Misschien niet iedereen is daar van overtuigd. Maar oude Griekse filosofen wierpen reeds 2500 jaar geleden vragen op die hedendaagse denkers nog steeds bezig houden. Filosofie stimuleert daarenboven het kritisch denken. En veel van wat ooit filosofie was, zijn nu volwaardige wetenschappelijke disciplines geworden. Filosofie bestuderen is tegelijkertijd ook het doorworstelen van een ideeëngeschiedenis: hoe komen we tot de redeneerwijzen, inzichten en denkpatronen die we heden ten dage hebben? Maar misschien nog het belangrijkst van al: welke begrijpelijke fouten hebben ze reeds gemaakt op hun moedige zoektocht naar de waarheid? Daar kunnen we zoveel uit leren om onze wereld, onze ethische systemen, onze onderzoeksmethodes beter te begrijpen.

Moraalfilosoof Brecht Decoene studeerde aan de Universiteit Gent en bleef zich nadien ononderbroken verdiepen in de moraalfilosofische literatuur, de evolutietheorie,    drogredenen, kritisch denken en complotdenken. Hij is de auteur van ‘Achterdocht tussen feit en fictie: kritisch omgaan met complottheorieën’ (2016).”


Zaal: tuinpaviljoen – Hauwerstraat 3A

 

Schrijf je nu in >
terug naar kalender