header background image
 


De democratie voorbij

 

Een suggestieve titel, die ons meteen met de neus op de feiten plaatst. Is de democratie nu echt voorbij en leven we (ongemerkt ?) in een ander maatschappelijk systeem? Of is er niet voldoende democratie en moet deze verrijkt worden met nieuwe ideeën en technieken?
Een democratie moet men verdienen en er dagelijk aan en voor werken. Het is een stelsel dat leeft en zich ontwikkelt, want stilstaan is achteruitgaan. Diverse en vaak tegenstrijdige krachten oefenen invloed uit op de werking van ons democratisch bestel.
Luc Huyse stelt dit voor als een driehoek, met als spelers de bevolking, de economie en de politiek. Hij plaatst de bevolking bovenaan, omdat de democratie een stelsel is van, door en voor het volk. Een gezond evenwicht tussen de drie actoren is een garantie voor een democratische samenleving.
Maar de toenemende macht van de economie bedreigt zowel de bevolking als de politiek.


.

Auteur: Luc Huyse
Van Halewyck
Leuven 2014  211 p.
ISBN 978 94 6131 269 3


Waar de bevolking (de mens) als onderwerp en voorwerp centraal dient te staan, voelen we de voortdurende druk van het ‘politiek-economisch complex’ dat de mens als burger en consument bedreigt.
Onverschilligheid van de burger is olie op het vuur en een vacuum wordt steeds door anderen opgevuld.
Vandaar de oproep om als ‘wakkere burger’ de band met de politiek aan te halen; een kans voor het o zo noodzakelijke middenveld om als vierde actor zijn plaats op te eisen. De illusie dat de individuele mens  het kan opnemen tegen de macht van de politiek en de economie moet definitief uit de wereld worden geholpen. De Leuvense socioloog haalt tot slot een aantal experimenten aan, in binnen- en buitenland, waaruit blijkt dat met gebundelde krachten de bevolking een vuist kan maken en zodoende meer impuls geven aan de echte democratie.

 

Recensist: Marc Mortier, voorzitter UPV Westkust

terug naar het overzicht