header background image
 


ONDERWORPEN

Houellebecq incontournable?

 

Kom je dan sowieso terecht bij de Franse romancier Michel Houellebecq?
Sommigen onder ons kwamen reeds eerder in contact met zijn bekendste roman  ‘Soumission’ (in Nederlandse vertaling ‘Onderwerping’) die vorig jaar in Frankrijk en er buiten heel wat stof deed opwaaien. Daarover straks meer.
Door omstandigheden volgde ik een andere weg. Aangesproken door de suggestieve titel ‘Economie is geen wetenschap. Het bijgeloof van onze tijd ontmaskerd’ van de hand van de tijdens de terroristische raid op Charlie Hebdo vermoorde econoom, schrijver en journalist Bernard Maris kwam ik bij Michel Houellebecq terecht. Gewoon omdat Maris in zijn boek herhaaldelijk uit de romans van Houellebecq citeert. Interessante vragen bij en kritiek op onze hedendaagse geglobaliseerde consumptiemaatschappij. Hij ontmaskert als het ware de economie aan de hand van de romans van Michel Houellebecq.

Auteur: Michel Houellebecq
Uitgeverij Amsterdam 2015  234 p.
isbn: 978 90 295 3861 9

Maar diens ‘Soumission’ is uit ander hout gesneden. Het is een futuristische of misschien ook futurologische roman; de beschrijving van een mogelijke toekomst ( cfr. de destijds gepubliceerde ‘futuribles’ als des futurs possibles). Inderdaad, de auteur brengt ons naar het verkiezingsjaar 2030 in Frankrijk en confronteert ons met de aldaar heersende politieke cultuur. Om het oprukkende extreem rechts een halt toe te roepen zijn de andere partijen verplicht blok te vormen. Ondertussen treedt de Islamistische (broederschaps) Partij op de voorgrond.
De sluimerende islam is tot bloei gekomen en traag maar zeker evolueert men naar een theocratisch regime onder de leiding van een moslimpresident.
In de roman beleven we de lotgevallen van een Sorbonnedocent, die wordt weggezuiverd. Turkse toestanden, zou men kunnen zeggen. De sharia-samenleving doet haar intrede met alle gevolgen van dien.
Dat men in Frankrijk het erg moeilijk had en heeft met zulk een vooropgestelde evolutie is evident. De rechtstreekse presidentsverkiezingen maken inderdaad een dergelijk scenario mogelijk.
Onmiddellijk gevaar voor ons is er zeker niet. Al was het maar dat we de koning niet periodiek moeten (her)verkiezen. Bovendien is de dreiging van uiterst rechts in onze contreien veel minder uitgesproken en zijn er niet direct aanwijzingen dat een belangrijke moslimpartij op het politieke toneel zal verschijnen.
Maar een verwittigde samenleving is van het allergrootste belang. Democratisch verkozen zijn is geen garantie voor een democratisch beleid; dat leert ons de geschiedenis in het Duitsland tussen beide wereldoorlogen en thans de toestand in Turkije. Een democratie moet zich dagelijks waarmaken.
Daarom is waakzaamheid geboden en moet duidelijk gesteld worden dat de burgerlijke wet absoluut de voorrang heeft op welk danig geloofsvoorschrift ook. Wij hoeven dus hier in het Westen de Verlichting noch de Franse Revolutie over te doen. Onze humanistische waarden zijn klaar en duidelijk bepaald en moeten voor iedereen gelden die bij ons woont, verblijft of zich komt vestigen. Zo is ‘Sharia4Belgium’ een contradictie in terminis, omdat wij een civiele wet hebben en willen blijven behouden.

Recensist: Marc Mortier, voorzitter UPV Westkust

terug naar het overzicht