header background image
 


Lobbyen in de Wetstraat

 


Dat de Belgische politiek wordt beïnvloed door een aantal actoren, die alles doen om hun stempel te drukken op het beleid, om hun (bedrijfs)belangen te verdedigen, is een publiek geheim. Freelance (onderzoeks)journalist Dominique Soenens licht voor ons de sluier op na een gesprek met meer dan honderd politici, lobbyisten, politicologen, kabinetsmedewerkers en andere betrokkenen. Sommigen houden de lippen stijf op elkaar, maar anderen spreken vrijuit en verschaffen interessante informatie.Het is normaal dat politici onmogelijk deskundig kunnen zijn in alle domeinen waarin ze beslissingen moeten nemen. Daarvoor laten ze zich bijstaan door deskundige kabinetsmedewerkers, universiteitsprofessoren, studiediensten allerhande, enz. En hier komen de lobbyisten aan de oppervlakte of beter gezegd blijven ze liever onder de waterlijn om hun invloed uit te oefenen. Hun tussenkomsten kunnen allerhande vormen aannemen, gaande van vriendelijke contacten tot en met het voorzien van persoonlijke voordelen. Corruptieschandalen zijn in ons land niet onbekend.

De auteur neemt drie domeinen onder de loep, de farma, het nuclaire en de defensie. Een greep uit zijn bevindingen.

De farma is erin geslaagd zowel dokters als patiëntenorganisaties voor haar kar te spannen om de politiek te beïnvloeden. Een verslag hoe de strijd om de cholesterolverlagers werd gestreden en hoe, in het algemeen de prijszetting in de farmasector compleet in de mist is gehuld met als gevolg o.m. woekerprijzen voor sommige medicamenten.

Het nucleaire of de kernenergie is het tweede domein dat aan de orde wordt gesteld.

Met lobbyen met een fluwelen handschoen, over gemuilkorfde universiteiten tot vermeden onderwerpen zoals de (veilige) berging van de nucleaire afval.

Een energiewaakhond die zijn tanden verliest en aan de leidband wordt gelegd. De auteur noemt de betrokken ministers met naam en toenaam. Tenslotte komt de vraag of er bij de afbouw/sluiting van de kerncentrales het licht nu al dan niet uitgaat.
Bij defensie, als derde sector, staat de vervanging van de F-16 in het brandpunt van de belangstelling, gezien het enorme bedrag dat hiermee gepaard gaat.

Al met al een leuk verhaal hoe lobbyisten alles in het werk stellen om hun voorkeur door te drukken. Een loopje wordt daarbij genomen met de verwachte transparantie want er wordt duchtig achter de schermen gewerkt.

Ook vanuit het buitenland komt er druk.
Alhoewel Europa het eisen van (economische) compensaties verbiedt, wordt er druk uitgeoefend om bij de bestelling de Belgische industrie te betrekken/bevoordelen. Onwillekeurig moesten we denken aan het destijds door president Eisenhower geschetste beeld van het militair-industrieel complex in de VS.

Het boek verschaft een klare kijk op een aantal praktijken die voor het grote publiek onbekend zijn gebleven.

Wie denkt dat alles ‘objectief’ wordt aangepakt en beslist zal na het lezen van het boek een andere mening zijn toegedaan. Het is een democratisch recht om klaarheid te scheppen en Dominique Soenens toont de weg.


Dominique Soenens

Lobbyen in de Wetstraat

EPO 2017  247 p.

ISBN 978 94 6267 108 9Recensist: Marc Mortier, voorzitter UPV Westkust

terug naar het overzicht