header background image
 


Nieuw rechts

 


Nieuw Rechts is een interessant boek voor de lezers die meer inzicht willen krijgen over het wereldwijde succes van de rechtse partijen. Volgens de auteur is het geen toeval dat Trump tot president van de Verenigde Staten verkozen werd. Het is het opduiken van een maatschappelijke stroming die al decennia lang aan de gang is. Het is de opmars van de anti-verlichting.

De auteur wijst er vaak op hoe de waarden van de verlichting aangehaald worden om het proces van de anti-verlichting in de geesten van de bevolking aanvaardbaar te maken. Een wollig taalgebruik begeleidt een geraffineerde aanpak om het begrip van de anti-verlichting acceptabel te maken. De begrippen van de verlichting, democratie en zelfs de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden handig vanuit één nationalistisch gezichtspunt bekeken om bedoelde waarden onderuit te gaan halen.

Ico Maly geeft voorbeelden hoe dergelijke manipulatie subtiel aan het werk gaat. Hij verwijst daarvoor naar de digitale media (Facebook). De digitalisering van de samenleving wordt gebruikt om het beginsel van de democratie aan te vallen. In die context wordt het duidelijk waar de Facebook-slogan “Volg ons” voor gaat staan. Het gaat om het volgen van een grote leider, die de maatschappelijke problemen zal gaan opkuisen. Het gros van de Facebook-gebruikers, de volgers, zullen verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van een nieuwe fascistische wereldorde.

Het boek werpt een helder beeld op de laatste presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ivo Maly gebruikt daarbij de term “algoritmisch populisme”. Het is manier van politieke marketing die ook in Europa snel ingang zal vinden. Er wordt gebruik gemaakt van het verzamelen van gebruikers-profielen. Op deze massa gegevens wordt met passende software (algoritmes) een strategie bepaald (data-mining) om tot een maximaal resultaat (stemmen) te komen. Zowel het team van Clinton als dat van Trump werden door wiskundigen ondersteund om hun algoritmes bij te stellen. Het was de software die van dag tot dag bepaalde welke gebieden ze moesten bezoeken en die de focus op de aandachtspunten legde. De activiteiten van de opspraak gebrachte bedrijven Cambridge Analytica, Facebook, ... worden in het boek ruim in de verf gezet.

De auteur beschrijft hoe allerhande rechtse organisaties met elkaar verweven zitten. De ene rechtse organisatie gaat tactisch de uitspraken van de andere gaan verwerpen om er politiek voordeel uit te gaan halen. Wilders laat niet na de racistische uitspraken van het Vlaams Belang te verwerpen omdat hij niet met die partij geassocieerd wil worden. Het is anders algemeen gekend dat Wilders en het Vlaams Belang goede vrienden zijn en dat het discours van Wilders gewoon racistisch van ondertoon is.

Het huidige neoliberale beleid is de oorzaak van veel maatschappelijke problemen die de maatschappelijke ontevredenheid gaan voeden. Ico Maly laat zien hoe men de bevolking een rad voor de ogen laat draaien door de oorzaak van die problemen bij “het establishment” te leggen. Het establishment dat zijn de traditionele media, de sociale zekerheid, de ngo’s, het parlement, de rechtbanken, … Dat linkse establishment moet omver geworpen worden. De rechten van het individu moeten plaats ruimen voor de rechten van de natie. De eigen bevolking zal weer trots worden en er zal welvaart en rechtvaardigheid heersen door krachtige leiders die een neoliberaal beleid gaan voeren. Volg ons! Like ons!


Ico Maly

Nieuw rechts

EPO 2018  336 p.

ISBN 9789462671249


 Recensist: Bernard Decock, redactie Zoeklicht

terug naar het overzicht