Ieder huisvandeMens heeft een goed gedocumenteerde bibliotheek waarin je informatie vindt over actuele, ethische of levensbeschouwelijke onderwerpen. Bij ontmoetingscentra kan je ook terecht voor informatie, dan vooral specifiek aangaande de vrijzinnigheid. De medewerkers geven op vraag inlichtingen of tonen je wegwijs in de waaier aan vrijzinnige documenten. Veel informatie is ook aanwezig bij de vrijzinnige verenigingen, aangaande hun werkdomein.

In de bibliotheek van het huisvandeMens in je buurt vind je heel wat boeken over deze thema's: ouderenzorg, algemeen medisch, verslavingsproblematiek, relaties, adoptie, gezin, seksualiteit, eenzaamheid, kinderen, mishandeling, zelfdoding, euthanasie, rouw en rouwverwerking, psychologie, psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, counseling, ethiek, waarden, zingeving, filosofie, sociologie, godsdiensten, biografieën en gedichten. De boeken kunnen gratis ontleend worden voor maximaal 3 weken.

Raadpleeg de online catalogus

Naast de boeken kunnen tal van tijdschriften en artikels geconsulteerd worden. Indien nodig wordt van een artikel een kopie gemaakt. Studenten kunnen bij de huizen terecht om materiaal te bekomen voor thesissen die verband houden met ons werk. Ook deze service is gratis.

Dat geldt ook voor folders: zowel folders van vrijzinnige organisaties als van andere organisaties waar er een goede band of samenwerking mee is bekom je in de huizen.

In huisvandeMens Brugge vind je ook ’t MegaZijn. Dit onderdeel van de bibliotheek is een uitleenpunt voor leerkrachten (NCZ) op zoek naar educatief materiaal. De specifieke catalogus consulteren kan via https://www.megazijn.be/catalogus

tmegaZijn logo RGB