header background image
 

  • diensten-Informatie

Informatie

Ieder huisvandeMens heeft een goed gedocumenteerde bibliotheek waarin je informatie vindt over actuele, ethische of levensbeschouwelijke onderwerpen. Bij ontmoetingscentra kan je ook terecht voor informatie, dan vooral specifiek aangaande de vrijzinnigheid. De medewerkers geven op vraag inlichtingen of tonen je wegwijs in de waaier aan vrijzinnige documenten. Veel informatie is ook aanwezig bij de vrijzinnige verenigingen, aangaande hun werkdomein.

 

In de bibliotheek in een huisvandeMens vinden bezoekers veel boeken over allerlei thema’s die overzichtelijk zijn weergegeven. Deze thema’s zijn: ouderenzorg, algemeen medisch, verslavingsproblematiek, relaties, adoptie, gezin, seksualiteit, eenzaamheid, kinderen, mishandeling, zelfdoding, euthanasie, rouw en rouwverwerking, psychologie, psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, counseling, ethiek, waarden, zingeving, filosofie, sociologie, godsdiensten, biografieën en gedichten. De boeken kunnen gratis ontleend worden voor maximaal 3 weken.

Naast de boeken kunnen tal van tijdschriften en artikels geconsulteerd worden. Indien nodig wordt van een artikel een kopie gemaakt. Studenten kunnen bij de huizen terecht om materiaal te bekomen voor thesissen die verband houden met ons werk. Ook deze service is gratis.

Verder zijn er adressenbestanden aanwezig in de huizen, zowel van vrijzinnige organisaties als van de sociale sector, justitie, welzijnswerk, zelfhulpgroepen, gemeentebesturen, OCMW’s, Provincie … voor als je op zoek bent naar contactgegevens.

Dat geldt ook voor folders: zowel folders van vrijzinnige organisaties als van andere organisaties waar er een goede band of samenwerking mee is bekom je in de huizen. Ook de Humanistische Jongeren en Werkgroep Leraren Ethiek hebben hun dossiers bij het huisvandeMens gelegd om ze makkelijker bereikbaar te maken voor leerkrachten en jongeren die rond een bepaald thema willen werken. Deze dossiers kan je kopen tegen een lage prijs.

Ieder huisvandeMens heeft een bibliotheek waarin je informatie vindt over actuele, ethische of levensbeschouwelijke onderwerpen. Ze verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde organisaties.