Het levenseinde is een thema waarrond de huizenvandeMens informeren en sensibiliseren. DeMens.nu (UVV) ondersteunt ook mee de werking van LEIF, een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, met respect voor de wil van de patiënt. Als vrijzinnig humanisten hechten we belang aan het zelfbeschikkingsrecht van de mens.

De laatste levensfase houdt heel wat mensen bezig en er bestaat nog veel onduidelijkheid over de mogelijke beslissingen bij het levenseinde. In het huisvandeMens kan je terecht voor een individueel gesprek en hulp bij het invullen van je wilsverklaringen (o.a. de negatieve wilsverklaring en wilsverklaring euthanasie), gratis en op afspraak.

De huizenvandeMens organiseren ook regelmatig infosessies of beurzen rond dit thema. Binnen de vrijzinnige gemeenschap worden meerdere initiatieven genomen die ‘waardig levenseinde’ in de verf zetten.

Er wordt nauw samengewerkt met LEIF - Levenseinde Informatieforum (West-Vlaanderen).
Bezoek de websites www.leifwestvlaanderen.be en www.leif.be voor meer informatie.

Wij zoeken ook vrijwilligers die mensen mee willen helpen informeren over voorafgaande zorgplanning.
Neem zeker contact op voor meer informatie via de huizenvandeMens.

Respect voor de mens en zijn/haar keuze staan centraal bij de dienstverlening. Vrijzinnig humanisten zijn ervan overtuigd dat de mens in staat is om zijn/haar eigen weg uit te stippelen. Iedereen kiest het levenspad dat hem/haar het zinvolste lijkt. Dat geldt ook voor het einde van de reis. Het is duidelijk dat in een organisatie waar mensen elkaar helpen om gelukkig en vrij in het leven te staan, ook het levenseinde een belangrijke plaats inneemt. Omdat deMens.nu gelooft in de mens, willen we er ook zijn voor de mens. 

Boekje 'Laatste wensen, een planner voor je nalatenschap'

Veel mensen vergeten liever dat er ooit een einde komt aan hun leven. Heel begrijpelijk. Toch leidt iemand z’n dood soms tot verwarring, discussies en dilemma’s bij de nabestaanden die op een emotioneel moment ook een aantal praktische zaken moeten regelen.

Bij het huisvandeMens ontmoeten we vaak mensen in deze situatie. Bij de organisatie van een afscheidsplechtigheid, bij ondersteunende rouwbegeleiding of bij informatiegesprekken rond vroegtijdige zorgplanning: steeds vaker uiten mensen de behoefte om alles eens op een rijtje te zetten en zelf een stuk de regie over hun afscheid in handen te nemen.

Vanuit ons vrijzinnig humanisme dragen we zelfbeschikking hoog in het vaandel. Niets invullen voor een ander, maar ruimte creëren voor ieders unieke verhaal. We wilden aan deze groeiende vraag dus graag tegemoet komen: vandaar het laatste wensen-boekje. Beschouw het als een vorm van zelfzorg én zorg voor je nabestaanden.

Wat staat erin? Je kan heel wat zaken noteren omtrent de regelingen voor je uitvaart. Welke muziek je wenst. Welke kist/urne je wil. Wie je er graag bij wil bij hebben op je uitvaart. Je kan ook enkele praktische wensen noteren: wat er moet gebeuren met je sociale media accounts, je telefoon of je huisdieren. En hoe je je materiële nalatenschap voor ogen hebt.

Jij vult zelf in wat je wil. Je vindt er ook uitleg hoe je bepaalde regelingen verder rechtsgeldig kan uitwerken. Het kan een aanzet zijn tot gesprek met anderen en/of een hulpmiddel voor jezelf. Dit boekje kan een steun zijn bij het nadenken over wat jij zinvol vindt. Het boekje is gratis te verkrijgen bij elk huisvandeMens en vrijzinnig centrum in West-Vlaanderen.

Via deze link kan je alvast het boekje doornemen, haal het bij ons op om het in te vullen!