header background image
 

  • diensten-Dienstverlening

Vrijzinnig humanistische dienstverlening

De vrijzinnig humanistische dienstverlening is de professionele hulp die zich richt tot de bevolking, zonder discriminatie. Het gaat om diensten die verleend worden vanuit een vrijzinnig humanistische instelling door een afgevaardigde van deMens.nu of door een erkend vrijwilliger van een lidvereniging. De dienstverlening gebeurt autonoom op basis van de deontologische code en praktijkrichtlijnen van deMens.nu (UVV- zie verder) met respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon.

 

De vrijzinnig humanistische dienstverlening kan algemeen zijn of categoriaal. Ze richt zich zowel tot individuen als tot groepen zonder onderscheid van leeftijd. Ze wordt rechtstreeks georganiseerd door deMens.nu of met haar steun verstrekt door een lidvereniging zonder de autonomie ervan aan te tasten.

De werking van de vrijzinnig humanistische dienstverlening slaat op de volgende terreinen:

Het verspreiden van het vrijzinnig gedachtegoed en dito levensbeschouwing;
Het versterken van de vrijzinnige vereniging;
Het opbouwen en ondersteunen van de lokale niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen;
Het verlenen van vrijzinnig humanistische begeleiding;
Het vorm geven en organiseren van vrijzinnige plechtigheden
Deze lijst is niet beperkend.

DeMens.nu (nieuwe naam voor Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)), de Nederlandstalige vleugel van de Centrale Vrijzinnige Raad, vertegenwoordigt de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen ten aanzien van de overheid en derden. Zij heeft onder meer tot doel de vrijzinnig humanistische dienstverlening uit te bouwen in Vlaanderen en Brussel ten behoeve van de bevolking, als een gemeenschappelijk project waaraan alle huizenvandeMens en lidverenigingen door hun werking en ondersteuning deelnemen.

Algemene vrijzinnig humanistische dienstverlening in West-Vlaanderen

DeMens.nu biedt aan iedereen die het wenst algemene vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In West-Vlaanderen zijn er 5 huizenvandeMens: in Brugge (hoofdzetel), Roeselare, Ieper, Diksmuide en Kortrijk.

Een onderdeel van de vrijzinnig humanistische dienstverlening is de ‘vrijzinnig humanistische begeleiding’ waarbij gedoeld wordt op de persoonlijke gesprekken met een consulent in een huisvandeMens. De consulent biedt een luisterend oor bij alle mogelijke problemen en vragen, persoonlijk, relationeel, aangaande een verlies of aangaande zingeving/levensvragen. De consulenten waarover we spreken onder de categoriale dienstverlening, in een ziekenhuis bv. (zie Stuurgroep Morele Bijstand) begeleiden op dezelfde manier.

Naast de algemene dienstverlening in het huisvandeMens is er de zogenaamde ‘categoriale dienstverlening’ die zich tot bepaalde groepen richt. Een aantal specifieke verenigingen werkt vanuit dit uitgangspunt. Ze onderscheiden zich van vrijzinnige verenigingen met een sociaal-culturele werking.

Categoriale dienstverlening in West-Vlaanderen

Vrijzinnig humanistische dienstverlening in ziekenhuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen

De vrijzinnig humanistische consulenten van de Stuurgroep Morele Bijstand bieden een luisterend oor aan al wie in zich in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingstehuis bevindt. Zij zijn er niet om je te genezen of te verzorgen, maar om naar jou te luisteren en je te helpen zoeken naar antwoorden op je vragen. In ziekenhuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen in Brugge, Oostende en Kortrijk kan je een beroep doen op consulenten.

Brugge: Campus AZ Sint-Jan/Palliatieve zorgeenheid ‘De Vlinder’, Campus SFX en WZC De Vliedberg, WZC Minnewater, Ten Boomgaarde, het Hallenhuis, Sint-Clara, Van Zuylen, Zeven Torentjes, Ter Potterie in Brugge.
Oostende: AZ Sint-Jan (campus Henri Serruys).
Kortrijk: AZ Groeninge.

Stuurgroep Morele Bijstand
T 050 33 59 75
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stuurgroepmorelebijstand.be

Contactgegevens van de consulenten vind je onder de pagina’s van huisvandeMens Brugge en Kortrijk.

Vrijzinnig humanistische dienstverlening in gevangenissen

De vrijzinnig humanistische consulenten van de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen zijn er voor mensen die in de gevangenis verblijven. Zij geven in de eerste plaats individuele bijstand aan gedetineerden en bieden een luisterend oor binnen een echte vertrouwensrelatie. In de gevangenissen van Brugge, Ieper en Ruislede kan je beroep doen op consulenten.

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen
T 02 537 59 28
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.smbg-famd.be

Vrijzinnig humanistische dienstverlening aan kinderen en jongeren

Opvang vzw werkt aan het welzijn van kinderen en jongeren in probleemsituaties door hun kansen op een volwaardige deelname aan de samenleving te verhogen. In de praktijk betekent dit dat Opvang een tijdelijke opname in een pleeggezin organiseert en dit verblijf in al zijn aspecten begeleidt. De vzw Opvang is actief over heel West-Vlaanderen. Er is een hoofdafdeling in Brugge met een antenne in Kortrijk (Heule). De administratie en het diensthoofd zijn gelokaliseerd in Brugge.

Pleegzorg West-Vlaanderen (Opvang vzw)
Brugge
T 050 32 72 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Lees een artikel in De Sprokkel editie lente 2013 over Opvang vzw

Het jaarverslag 2012 van opvang vzw

Vrijzinnig humanistische dienstverlening in de zeevisserij

De vrijzinnig humanistisch consulent voor de zeevissers is gehuisvest in Oostende. Vissers kunnen altijd bij hem terecht met praktische en minder praktische problemen. Hij is ook vaak te vinden op de kaai, in de veiling en op zee.

Dienst Zeevisserij
Patrick Van Craeynest
T 058 23 74 47
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees een artikel in De Sprokkel editie lente 2013 over de vrijzinnig humanistische dienstverlening in de zeevisserij

Morele dienstverlening binnen het leger

In eigen land bieden de vrijzinnig humanistische consulenten in het leger vooral individuele vrijzinnig humanistische begeleiding. Ook op missie is altijd een moreel consulent aanwezig die deelneemt aan het dagelijks leven van de troepen en ter beschikking staat van de militairen. Binnen West-Vlaanderen is er een consulent actief bij de Zeemacht in Zeebrugge.

Zeemacht
Annie Van Paemel
T 050 55 83 78
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SOS Nuchterheid

SOS Nuchterheid is ook een vereniging die zich richt op een bepaalde groep. Het is een eigentijds alternatief voor hulpzoekende verslaafden die er bewust voor kozen hun verslaving te doorbreken, en voor hun omgeving. In West-Vlaanderen heeft SOS Nuchterheid aanspreekpunten in Oostende, Brugge en Kortrijk.

SOS Nuchterheid Kortrijk
T 0472 46 37 39 Tony (maandag)
T 0475 39 13 06 Jef (woensdag)

SOS Nuchterheid Oostende
T 0474 74 57 15 Maurice

SOS Nuchterheid Brugge
T 0477 37 38 65 Yvan

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.sosnuchterheid.org