header background image
 

  • vrijzinnige-jeugd-header

Feest Vrijzinnige Jeugd

Het voorjaar is de tijd van de Feesten Vrijzinnige Jeugd. Mensen komen samen om een kind uit hun familie te vieren. Op die dag straalt het kind en de ouders zijn ontzettend trots. Vroeger was het simpel. Iedereen in de klas deed zijn communie. Nu is dat niet meer zo eenvoudig. Mensen die niet gelovig zijn, vinden zich niet altijd terug in deze christelijke traditie. Vaak willen zij ook iets bijzonders organiseren voor hun kinderen maar vanuit vrijzinnig humanistische waarden. Zij kunnen dan kiezen voor een ‘Feest Vrijzinnige Jeugd' voor de 12-jarigen.

 

Het Feest Vrijzinnige Jeugd is een vrijzinnig ritueel om de overgang van kindertijd naar jongvolwassenheid te vieren. De meeste vrijzinnigen kiezen daarbij voor een gemeenschappelijk feest in hun regio. Deze feesten worden in West-Vlaanderen georganiseerd door de lokale erkende instanties i.s.m. leerkrachten zedenleer (NCZ). Soms willen mensen graag een individueel Feest Vrijzinnige Jeugd. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op het huisvandeMens. De vrijzinnig humanistisch consulent houdt dan tijdens de viering een persoonlijke toespraak. De inhoud daarvan bereiden ze samen met de ouders voor tijdens enkele gesprekken.

Het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd zijn voorbehouden aan kinderen en jongeren die Niet-Confessionele Zedenleer volgen op school. De lessen zijn een voorbereiding op de feesten en de feesten zijn een logische aanvulling van de lessen. Gemotiveerde uitzonderingen op de uitgangsregel zijn niettemin mogelijk.

Inhoudelijke uitwerking
Meest voor de hand liggend is het dat je kind, dat zedenleer volgt op school, deelneemt aan een gemeenschappelijk feest in de regio, georganiseerd door een erkende lokale instantie (feestcomité, lokale HVV/HV of HVV/OVM afdeling (Oudervereniging voor de Moraal)) of het lokale vrijzinnig ontmoetingscentrum) i.s.m. leerkrachten zedenleer (NCZ). De organisatie houdt in: de voorbereiding, het inhoudelijk verzorgen van het feest, de praktische schikkingen. Veelal werken er vrijwilligers aan mee bv. vanuit de ontmoetingscentra waar het feest soms plaatsvindt. Hier kan je een overzicht van de organiserende instanties in West-Vlaanderen raadplegen met de nodige contactinformatie. Praktische informatie over de feesten in de provincie is te bekomen bij Dirk Dekempe, HVV West-Vlaanderen, 0468 13 05 60, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kalender Lentefeesten (LF = 6-jarigen) en Feesten Vrijzinnige Jeugd (FVJ = 12-jarigen) in de provincie West-Vlaanderen 2019.

Voor de inhoudelijke uitwerking van een individueel uitgewerkt Feest Vrijzinnige Jeugd kan je terecht bij het huisvandeMens in je buurt. Vanuit deMens.nu, in de huizenvandeMens, zijn overal in Vlaanderen vrijzinnig humanistische consulenten actief. Iedereen die behoefte aan ondersteuning heeft, kan een beroep doen op deze begeleiders die werken vanuit humanistische uitgangspunten. In voorbereidend(e) gesprek(ken) bekijk je samen met de consulent de mogelijkheden met betrekking tot het verloop van de ceremonie en teksten. De dienstverlening is kosteloos. Praktisch gezien maak je het best telefonisch een afspraak zodat het gesprek kan ingepland worden. Er zijn ook enkele ontmoetingscentra waar je terecht kan voor begeleiding, waar een vrijwilliger je helpt om je plechtigheid uit te werken, vanuit dezelfde principes.

Praktische organisatie
Bij een gemeenschappelijk feest kan je praktische informatie die komt kijken bij de deelname van je kindje, bv. waar het feest plaatsvindt, wat er van jou en van je kindje dat deelneemt wordt verwacht, bekomen bij de organiserende instanties. Als je op zoek bent naar een geschikte locatie voor je individueel uitgewerkt feest kan het huisvandeMens je de weg wijzen, wat ook geldt voor de vrijzinnige ontmoetingscentra. Er zijn vrijzinnige centra die over een infrastructuur beschikken die zich goed leent voor een Feest Vrijzinnige Jeugd en zij stellen deze infrastructuur ter beschikking aan wie dat wenst (o.a. VC Mozaïek Kortrijk, VC De Fakkel Bredene). Bij de respectievelijke centra kan je daar meer informatie over bekomen en een reservatie doen. Andere centra hebben soms de infrastructuur niet maar kunnen je wel helpen om een geschikte plaats in je buurt te vinden omdat zij bepaalde contacten onderhouden.

Humanisme als inspiratiebron

Vrijzinnigen stellen de mens centraal, ook in hun plechtigheden. Bij de viering van een Feest Vrijzinnige Jeugd staan de kinderen centraal, het is een feest op hun maat. Belangrijke waarden die vaak aan bod komen, zijn universele waarden zoals: verbondenheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid. In de plechtigheid worden ook specifieke vrijzinnige accenten aangebracht zoals: de mens die zijn leven zelf vorm en inhoud geeft, die zelf op ontdekkingstocht gaat en daarbij zichzelf en de wereld voortdurend in vraag stelt.

Begeleiding bij een individueel Feest Vrijzinnige Jeugd

Na de aanvraag bij het huisvandeMens, wordt een vrijzinnig humanistisch consulent aangesteld. Hij/zij neemt de plechtigheid op zich. Tijdens een verkennend gesprek worden de wensen van de ouders en het kind zelf duidelijk. Dat kan in het huisvandeMens of bij de familie thuis. Daarna zorgen we ervoor dat plechtigheid zo mogelijk beantwoordt aan de wensen van de ouders en het kind. De vrijzinnig humanistisch consulent probeert samen met de ouders onder woorden te brengen welke waarden ze aan het kind willen meegeven, maar ook breder, naar de wereld toe, hoe ze de vrijzinnige opvoeding zien, welke gedichten, teksten, liedjes ze zelf of door het kind of de familie willen laten brengen of welke symbolen ze willen gebruiken, wie wat voorleest,… Deze dag staat volledig in het teken van het kind. Daarom worden zij heel nauw betrokken bij de invulling ervan.

Met muziek, poëzie, verhalen, sprookjes, dans en toneel drukken de kinderen uit wat zij uit de lessen zedenleer onthouden hebben, welke waarden zij belangrijk vinden in hun jonge leven. Op diezelfde leest wordt ook inhoud gegeven aan de gemeenschappelijke Feesten Vrijzinnige Jeugd in de regio.

Persoonlijk karakter van een individueel Feest Vrijzinnige Jeugd

De vrijzinnig humanistisch consulent verzorgt een ceremonie van ± 30-45 minuten. Die beantwoordt zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van de ouders en het kind. De vrijzinnig humanistisch consulent luistert de viering op met een toespraak of verbindt de diverse onderdelen met elkaar. Maar ook in de voorbereiding kan hij/zij een voorname rol spelen. Hoe actief de vrijzinnig humanistisch consulent meewerkt bepaal je uiteraard zelf. Het kan bijvoorbeeld dat een familielid of een kennis de tekst (of een stukje ervan) wil voordragen. Of dat de ouders al een tekst hebben opgesteld en enkel nog een spreker zoeken voor de bindteksten. Het kind, de ouders, familie en vrienden kunnen zoveel inbrengen als zij zelf willen, ook over het concrete verloop. De wensen van de ouders en het kind staan voorop. Daarom is elke plechtigheid dan ook anders en uniek!

Voor de feestelingen en voor de trotse vrijzinnige ouders of trotse vrijzinnigen die er bij willen zijn, is het Feest Vrijzinnige Jeugd een gebeurtenis waaraan ze veel hebben. Het is een bezinningsmoment en het biedt de mogelijkheid een blik naar de toekomst te werpen.