header background image
 

  • kerkuittreding-header

Kerkuittreding

Mensen die afstand willen nemen van het rooms-katholieke geloof of kiezen voor een filosofische overtuiging kunnen dit o.m. doen door zich buitenkerkelijk op te stellen. Een andere mogelijkheid is door daadwerkelijk uit de Kerk te treden.

 

Veelal worden mensen gedoopt buiten de eigen vrije keuze om, gezien de jonge leeftijd waarop dit gebeurt. De doopgeloften ongedaan maken is onmogelijk, maar uit de Kerk treden daarentegen kan wel.

Download hier een typebrief voor uw kerkuittreding

Dergelijke kerkuittreding zorgt ervoor dat via een bijkomende registratie in het doopregister de uittreding wordt vermeld. Een schrapping uit het doopregister is onmogelijk. De uittreding betekent het afstand nemen van het lidmaatschap van de Kerk. Dit heeft tot gevolg dat men op geen enkele wijze meer bij de Kerk is betrokken. Zo worden er bijvoorbeeld geen sacramenten meer ontvangen (vormsel, huwelijk, enzovoort).

De wens tot uittreding moet schriftelijk gebeuren. Hiertoe volstaat het om een brief te richten aan het bisdom. In de brief geef je enkele administratieve gegevens zoals naam, woonplaats, plaats van doop, mee.

De vraag tot uittreding dient te worden gericht aan het bisdom van de plaats waar men zijn/haar doopsel heeft ontvangen.

Adressen bisdommen:

Brugge, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge

Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent

Antwerpen, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen

Hasselt, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt

Mechelen-Brussel, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen