header background image
 

  • verlies-header

Omgaan met verlies

Rouwbegeleiding

De moeilijke verwerking van een verlies is één van de persoonlijke thema’s waarvoor je terecht kan bij het huisvandeMens. Rouwbegeleiding is specifieke hulpverlening die onder de noemer ‘vrijzinnig humanistische begeleiding’ valt. Als je persoonlijke vragen of problemen hebt rond thema’s gaande van depressie, relaties, verlies van een dierbare door echtscheiding of overlijden of levensvragen, dan kan je een luisterend oor vinden bij een vrijzinnig humanistisch consulent. De dienstverlening is kosteloos.

 

De consulent kan je begeleiden in je rouwproces, als je nood hebt aan een luisterend oor. In open en vertrouwelijke gesprekken probeert de consulent samen met een jongere of volwassene duidelijk zicht te krijgen op de vragen en problemen en helpt hij/zij om antwoorden te vinden.

Bij rouwbegeleiding verkent de consulent onder meer wat rouw is en wat kan helpen in het verwerkingsproces. De consulent kan ook een aantal tips meegeven aan mensen die interesse hebben over hoe je iemand kan helpen bij rouwverwerking.

Rouwverwerking bij kinderen en jongeren - het project 'de sokken van de olifant'

Kinderen en jongeren worstelen vaak met verdriet om een verlies. Opa of oma die overlijdt, soms ook papa of mama, of een broer of zus, of een vriendje.
Ook andere vormen van verlies kunnen impact hebben: ziekte, echtscheiding, verhuis, …

Kinderen en jongeren hebben het moeilijk om dit te uiten en te verwerken. Of er komen moeilijke levensvragen naar boven. De volwassenen in hun omgeving weten niet goed hoe hiermee om te gaan. De huizenvandeMens kunnen hier ondersteuning bieden met een begeleidingspakket op maat 'de sokken van de olifant'. In de eerste plaats is dit gericht op de begeleiders ((groot)ouders, leerkrachten, opvoeders, …) met een waaier aan handvaten, tips en werkmaterialen. Kinderen en jongeren rouwen immers best in hun vertrouwde omgeving.

Na een verkennend gesprek stelt de consulent van het huisvandeMens een troostpakket en een koestertas samen, aangepast aan de situatie. Het troostpakket bevat informatie over rouw, (voor)leesboeken, spelletjes, (hand)poppen, muziek en/of films je kan ontlenen. Hiermee heb je als volwassene enkele handvaten om kinderen en jongeren bij te staan in hun verdriet. De koestertas steekt vol doemateriaal waarmee kinderen en jongeren rond hun gevoelens kunnen werken. Daarnaast kunnen ze de tas aanvullen met persoonlijke spullen.

De koestertas met inhoud is om te houden en te koesteren. Het terugbrengen van het ontleende materiaal van het troostpakket vormt de gelegenheid voor nazorg. Tussentijdse gesprekken en verdere begeleiding zijn ook mogelijk. Indien nodig kunnen de kinderen of jongeren ook zelf terecht voor ondersteuning bij het huisvandeMens.

Daarbij aansluitend is er een aanbod voor leerkrachten en scholen. Ook professionelen (zorgsector, uitvaartsector) en verenigingen (jeugdbewegingen, sportclubs, …) kunnen terecht voor advies, ontlening of vorming.

De gehele dienstverlening is kosteloos. Voor uitleg over het rouwpakket is het aangewezen om een afspraak te maken, dan kan een consulent zeker de nodige tijd voor je uittrekken.

Bekijk hier de folder. Op de website www.desokkenvandeolifant.be vind je meer info over het project met getuigenissen van o.a. familie en leerkrachten.

de sokken van de olifant

Contactgegevens huizenvandeMens

huisvandeMens Brugge
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
T 050 33 59 75
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

huisvandeMens Ieper
Korte Torhoutstraat 4
8900 Ieper
T 057 23 06 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

huisvandeMens Roeselare
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
T 051 26 28 20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30
8600 Diksmuide
T 051 55 01 60
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

huisvandeMens Kortrijk
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
T 056 25 27 51
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik klopte aan bij het huisvandeMens...

Vincent over de begeleiding: "Drie jaar geleden verloor ik mijn vrouw. Het gaat stilaan beter met me, maar het blijft elke dag vechten tegen de moedeloosheid. Gelukkig is er dat luisterend oor."
Mariette, stomapatiënte, over de begeleiding: "Mijn man en enige zoon zijn gestorven. Ik kijk er elke keer naar uit als de vrijzinnig humanistisch consulent bij mij op bezoek komt, want ik kan mijn huis niet meer uit. Zo kan ik praten over alles wat er in me omgaat. Zij is de enige persoon met wie ik dat kan."

HuisvandeMens Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Brugge en Roeselare hebben alle een rouwkast op maat van kinderen en jongeren samengesteld. Daarin bevindt zich het werkmateriaal van het project 'de sokken van de olifant'.

De kast bevat boeken over ‘kinderen of jongeren en rouw’. Ook materiaal dat uitnodigt om creatief te zijn en knuffels, dit zijn manieren om zich te uiten en om met emoties en verdriet om te gaan. In de boeken wordt meestal niet verwezen naar een leven na de dood of het voortbestaan. Dit botst immers met de visie van het vrijzinnig humanisme. Kinderen worden vooral gestimuleerd om zelf een beeld en verhaal te geven aan hun ideeën rond de dood. Troost vind je ook in het koesteren van de nagedachtenis en de sporen die de overledene achterlaat. Daaraan willen we met dit initiatief tegemoet komen.
Iedereen die zich door deze benadering aangesproken voelt kan de de rouwkast raadplegen. Een pakket met werkmateriaal uit de kast wordt op vraag samengesteld, op maat, en uitgeleend aan zowel scholen, verenigingen als ouders. Een aantal spullen (bv. kleurboekjes) kunnen in een koestertas gaan, die mag worden bijgehouden.
Het aanbod van de rouwkast was er eerst, de uitbreiding met het project ‘de sokken van de olifant’ volgde.


Lijst boeken en spelmateriaal
Rouwspel 'Alle sterren van de hemel'

In het huisvandeMens kan je alle werkmaterialen bekijken en er uitleg bij bekomen. Er is bijvoorbeeld het spel ‘Alle sterren van de hemel’, een interactieve methodiek gebruik makend van een bordspel. Kinderen, jongeren en volwassenen die een dierbare hebben verloren kunnen het spel onder begeleiding spelen. Binnen een gezin kan het spel gebruikt worden om de communicatie over het verlies onderling te stimuleren. In een groep kan het werken als een middel om contact te maken en ervaringen uit te wisselen met anderen. Deze contactmomenten worden georganiseerd in het huisvandeMens.

De huizenvandeMens organiseren regelmatig infomomenten rond het thema ‘omgaan met verlies/rouwverwerking’, als logische aanvulling op de dienstverlening. Ofwel geven de consulenten zelf de voordracht of er wordt beroep gedaan op een gastspreker.

Heb je interesse om een infomoment te boeken, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde gelegen huisvandeMens. We zijn vragende partij om samen te werken met diverse instanties. De consulenten geven ook workshops aan leerkrachten rond het omgaan met kinderen en jongeren in een verliessituatie.

Lotgenotengroepen jongeren en verlies

In het huisvandeMens in Kortrijk:

Jongeren die geconfronteerd werden met een ingrijpend verlies en daarover graag willen praten met andere jongeren, vinden te vaak moeilijk een weg naar lotgenoten. Een initiatief in Kortrijk wil daarop een antwoord bieden.
Rouwconsulent Frédérique Vanassche en vrijzinnig humanistisch consulent Katrien Callens begeleiden een lotgenotengroep voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Zij kunnen maandelijks samenkomen in het huisvandeMens in Kortrijk, Overleiestraat 15a.

De volgende data voor bijeenkomsten van de lotgenotengroep zijn 11 januari, 8 februari, 8 maart, 5 april en 3 mei 2017. Telkens van 18u tot 20u.

Geïnteresseerde jongeren kunnen zich inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deelname is kosteloos.

Meer info: Katrien Callens, T 056 25 27 51, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frédérique Vanassche, M 0472 73 24 77, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In samenwerking met Missing You:

De huizenvandeMens in West-Vlaanderen hebben ook een samenwerking opgezet met de organisatie Missing You vzw. Zij zijn er voor jongeren en jongvolwassenenen die iemand verloren hebben en hierover willen praten met lotgenoten.

Zij hebben in onze provincie praatgroepen opgericht, in Brugge, Diksmuide en Deerlijk. Je kan de agenda volgen op www.missingyou.be en www.facebook.com/MissingYouvzw

Wie meer info wil over de groepen in Brugge en Diksmuide mag steeds mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor Deerlijk naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De huizenvandeMens zijn open elke werkdag tijdens de kantooruren en op afspraak.

Alle dienstverlening is kosteloos.
Voor uitleg over het rouwpakket is het aangewezen om een afspraak te maken, dan kan een consulent zeker de nodige tijd voor je uittrekken.