De eerste menstruatie. In veel culturen wordt dit speciale moment uitbundig gevierd. Bij ons passeert het meestal in stilte, zelfs in schaamte. Jammer want het kan een aanzet zijn tot positieve, open communicatie. Een gelegenheid om menstruatie als iets normaals te bekijken, voorbij het taboe... En dat is alleen maar mooi, toch?

Eind vorig jaar schokte het onderzoek van Caritas ons land. Eén op acht jonge vrouwen heeft te lijden onder menstruatiearmoede. Deel van het probleem: menstruatieschaamte. Of het nu gaat om gebrek aan hygiëneproducten, menstruele klachten (endometriose, nog zo’n onderbelicht probleem!), of doodgewoon het ongesteld zijn: het thema is moeilijk bespreekbaar in onze cultuur. Een taboe met veel gevolgen.

Gesteund door de Nederlandstalige vrouwenraad, gaat deMens.nu de strijd aan met dit taboe. Bloedmooi zag het levenslicht, een project dat de eerste menstruatie aangrijpt als aanknopingspunt om een positieve, open context te creëren binnen families. In veel culturen is de eerste menstruatie immers een uitdrukkelijk en uitbundig gevierd overgangsritueel, terwijl het bij ons vaak in stilte passeert – ideale voedingsbodem voor de schaamtecultuur.

Bloedmooi breekt een lans voor positieve, laagdrempelige overgangsrituelen bij de menarche. Zo kan gewerkt worden aan een open sfeer en een genormaliseerde beeldvorming. Want de revolutie begint soms doodgewoon… thuis!

? Lees de folder

? Bekijk de website

? Bekijk het filmpje van de sensibilsatiecampagne

3 11 2021