aug 29
2022

Ter gelegenheid van die 70ste verjaardag van de Humanists International is een nieuwe Verklaring van Modern Humanisme gepubliceerd, waarin de fundamentele beginselen van het humanisme worden verwoord.

De leden en geassocieerden van de internationale koepelorganisatie 'Humanists International' - opgericht in Amsterdam in 1952 en tot 2019 bekend als 'International Humanist and Ethical Union' keurden tijdens de Algemene Vergadering van 2022 een geactualiseerde 'Verklaring van Modern Humanisme' goed. 

Anne-France Ketelaer, Algemeen directeur bij deMens.nu en Vicepresident bij Humanists International:
"De geactualiseerde Verklaring van Amsterdam is voor onze organisatie een ontzettend belangrijke inspiratiebron.
Onze aandacht blijft steevast uitgaan naar de vele plaatsen in de wereld waar humanisten en vrijdenkers bedreigd worden. Plaatsen ver weg, maar soms ook akelig dicht bij huis. deMens.nu zal zich ook in de toekomst, samen met zijn internationale partners, blijven engageren voor solidariteit, mensenrechten en humanistische waarden. En dat zowel in Vlaanderen, Brussel als wereldwijd."

Gary McLelland, Chief Executive Humanists International:
"Humanistische overtuigingen en waarden zijn zo oud als de beschaving en hebben een geschiedenis in de meeste samenlevingen over de hele wereld. Het moderne humanisme is het hoogtepunt van die lange tradities van nadenken over betekenis en ethiek, de bron van inspiratie voor velen van 's werelds grote denkers, kunstenaars en humanisten, en is verweven met de opkomst van de moderne wetenschap. Als wereldwijde humanistische beweging streven wij ernaar alle mensen bewust te maken van de essentie van het humanistische wereldbeeld, die is samengevat in onze Verklaring van Modern Humanisme."

 LEES DE VERKLARING VAN MODERN HUMANISME

 BEKIJK DE VERKLARING VAN MODERN HUMANISME (ENGELS)