Nieuw opgerichte Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) Menen organiseert voor eerste maal Lentefeest in Menen

Op zaterdag 14 mei 2016 zullen voor de eerste maal 6- en 12-jarigen hun Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd in Menen vieren. De nieuw opgerichte Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) Menen staat in voor de organisatie ervan.

 
Op zaterdag 14 mei 2016 organiseert de humanistisch-vrijzinnige vereniging (HVV) voor het eerst in Menen een Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd. Daaraan nemen 43 leerlingen uit het 1e en 6e leerjaar deel. Ze komen uit de scholen BS De Kameleon Menen, BS De Duizendpoot Menen, BS Ter Molen Lauwe, GBS Barthel Rekkem, BS De Startbaan Wevelgem, GBS Wevelgem, BS De Horizon Wervik en BS De Taalkoffer Komen. Het feest, dat de 6- en 12-jarigen gezamenlijk zullen vieren, zal plaatsvinden in CC De Steiger en start om 10.00 uur.

Het Lentefeest (6-jarigen) is een vrijzinnig ritueel om de overgang van kleutertijd naar lagere schooltijd te vieren. Het Feest Vrijzinnige Jeugd (12-jarigen) is een vrijzinnig ritueel om de overgang van kindertijd naar jongvolwassenheid te vieren. De meeste vrijzinnigen kiezen daarbij voor een gemeenschappelijk feest in hun regio. Deze feesten worden georganiseerd door lokale erkende instanties i.s.m. leerkrachten zedenleer (NCZ). In Menen is de organisatie in handen van de nieuw opgerichte afdeling van HVV, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. HVV is een sociaal-culturele organisatie die werkt vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief. Het hoofddoel van HVV Menen is de organisatie van het feest maar ze zullen ook andere activiteiten organiseren, zoals een activiteit rond Halloween op 31 oktober vanaf 14u30. Daarnaast zullen ook voordrachten worden ingericht. Het bestuur van de HVV afdeling Menen bestaat o.m. uit voorzitter Marc Casteleyn (ook voorzitter van vrijzinnig centrum De Bezatse) Jelle Janssens ( secretaris), Tonny Slembrouck (penningmeester) en ondervoorzitster Christine Depoortere (lerares zedenleer). Aangevuld met Christa Desmet die plaatsvervangend secretariaatswerk verricht.

"De 6- en 12-jarigen uit de regio Menen moesten tot op heden uitwijken naar Kortrijk om hun Lentefeest te vieren. Dat is al lange tijd zo, Kortrijk was zowat pionier en de gemeenten uit de regio sloten zich bij die viering aan. De laatste jaren is het aantal jongens en meisjes dat hun lentefeest doet echter zo sterk toegenomen dat er niet genoeg plaats meer was in de Kortrijkse schouwburg. Vandaar dat we vanuit Menen de vraag gesteld hebben of we niet beter ook in Menen een lentefeest konden organiseren", legt Marc Casteleyn uit. “De oprichting van een plaatselijke afdeling van HVV was de volgende stap, om de organisatie van het feest, samen met de leerkrachten zedenleer, gecoördineerd te laten verlopen.”

De voorbereidingen voor het feest zijn al een tijdje aan de gang. Christine Depoortere, lerares zedenleer Menen-Lauwe:
"Tijdens verschillende evaluaties van het jaarlijkse lentefeest in Kortrijk kwamen telkens dezelfde fundamentele opmerkingen naar boven: door het toenemend aantal deelnemertjes komen de kinderen steeds minder aan bod op het podium en is er steevast plaatsgebrek voor het publiek in de zaal.
Om hieraan tegemoet te komen hebben we samen met de voltallige groep collega’s en de vrijzinnige verenigingen uit de regio na de editie 2015 de knoop doorgehakt en beslist om een extra feest in Menen te organiseren.
Het lentefeest is een apotheose na één of meerdere jaren zedenleer in het basisonderwijs (1e – 6e leerjaar). We werken tijdens de lessen rond verschillende belangrijke waarden en normen naar dit feest toe. Het lentefeest weerspiegelt m.a.w. het klasgebeuren. Deelnemen aan de lessen zedenleer is dan ook fundamenteel voor het bevatten en slagen van dit feest. Vandaar dat ook voldoende tijd gespendeerd moet kunnen worden om deze essentiële waarden op een speelse en creatieve manier, via de kinderen, in een toonmoment naar buiten te laten komen. Het is de bedoeling dat de kinderen tonen en het publiek aanvoelt wat de kern van de lessen zedenleer inhoudt. Het kind, de mens, staat centraal.
 
Na veel vergaderingen en overlegmomenten kwamen we op zaterdag en zondag 16-17 april 2016 met alle kinderen en leerkrachten samen op het voorbereidingsweekend in basisschool Barthel te Rekkem.
Twee dagen waren we in de weer om de ethiek van het leven op een fantasierijke en verrassende manier in de kijker te zetten. Een hele uitdaging voor elk van ons. Buiten was het koud, maar het enthousiasme en de blijde gezichtjes in de groepen maakten het mooie weer. Iedereen ging blij, moe, en voldaan naar huis.
In de weken die volgden werd nog opgetogen verteld en bijgewerkt tijdens de lessen.
Tijdens een werkbezoek aan de technici van CC De Steiger werd ook daar een gedrevenheid naar het feest toe opgemerkt.
Op 11 mei is er daar de algemene repetitie en op 14 mei 2016 vindt het eerste echte lentefeest in Menen plaats.
We kijken ernaar uit en hopen er voor de kinderen en hun sympathisanten een feest van te maken dat nog lang blijft nazinderen."Waarvoor staat HVV?


Overzicht alle persberichten

Contact

Specifieke informatie over het LF/FVJ Menen:
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Christine Depoortere
0474 52 06 00

Marc Casteleyn
0497 26 32 69

Praktische/inhoudelijke algemene info over de feesten in West-Vlaanderen: 
 
Steven Dudal, HVV West-Vlaanderen, 059 51 63 95, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  - www.h-vv.be