header background image
 

  • nieuws

Persbericht 15-01-2014

Talrijke opkomst op nieuwjaarsreceptie van Brugse vrijzinnigen in neogotische turnzaal HOWEST

Op zondag 12 januari 2014 vond de nieuwjaarsreceptie plaats van het Brugs vrijzinnig centrum en alle Brugse vrijzinnige verenigingen. Dit jaar beslisten zij om de nieuwjaarsreceptie op verplaatsing te laten doorgaan omdat het vrijzinnig centrum De Sleutelbrug in de Beenhouwersstraat 1-3 te klein wordt. Er werd gekozen voor een receptie in de prachtige neogotische turnzaal van de Hogeschool West Vlaanderen. De opkomst was talrijk. Het bijzonder en nostalgisch kader droeg bij tot een leuke sfeer.

 

Op 12 januari 2014 vond de traditionele nieuwjaarsreceptie van het Brugs vrijzinnig centrum en alle Brugse vrijzinnige verenigingen plaats. Dit jaar evenwel niet in het vrijzinnig centrum De Sleutelbrug in de Beenhouwersstraat 1-3 maar in de prachtige neogotische turnzaal van de Hogeschool West Vlaanderen (Howest of in Brugge beter gekend als “De Normaalschool”). Deze beslissing werd ingegeven door het schrijnende plaatsgebrek in het VC. Dat deze verhuis noodzakelijk was, bewees de talrijke opkomst.

In zijn toespraak benadrukte de voorzitter van het Brugs vrijzinnig centrum, William Pharasyn, dan ook de noodzaak aan een volwaardig Vrijzinnig Huis en bedankte hij burgemeester Renaat Landuyt en schepen Frank Vandevoorde voor de inspanningen die zij leveren om dit Huis mee te helpen realiseren.
Hij verwees naar de verdiensten van de vrijzinnige verenigingen het voorbije jaar (o.a. naar het feit dat de Lentefeesten vanaf 2014 plaatsvinden in het Concertgebouw) en naar de recente ontwikkelingen in dossiers als euthanasie. Maar hij benadrukte ook de noodzaak aan meer solidariteit en verdraagzaamheid in onze maatschappij als reactie tegen het bange, egoïstisch denken waarvan Vlaanderen helaas niet gespaard blijft.
Hij deed ook een oproep aan iedereen met een niet-vrijzinnige levensvisie om onze overtuiging te respecteren, zoals wederzijds het geval is, en de ogen niet te sluiten voor maatschappelijke veranderingen. Tenslotte riep hij iedereen op zich te engageren voor de vrijzinnigheid en het humanisme alsook om belangrijke levensgebeurtenissen op een humanistische manier te vieren.

Een kleine 300 vrijzinnig humanisten of sympathisanten zakten af om samen het nieuwe jaar in te zetten. Een opkomst waar het bestuur van het VC heel tevreden mee was. Het bijzonder en nostalgisch kader droeg bij tot een leuke sfeer.
Afspraak volgend jaar! Blijf steeds op de hoogte van de activiteiten van de Brugse vrijzinnige gemeenschap via www.vrijzinnigbrugge.be.

Lees meer

Voorstelling van het vrijzinnig centrum
Het vrijzinnig centrum is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor vrijzinnigen maar iedereen -gelovigen en vrijzinnigen- is welkom op de activiteiten. Het centrum is een draaischijf voor een actief vrijzinnig humanistisch verenigingsleven in de regio. HVV-OVM (Humanistisch Vrijzinnige Vereniging/Oudervereniging voor de Moraal) Brugge, het Vermeylenfonds Brugge, het Willemsfonds Brugge en UPV (Uitstraling Permanente Vorming) Brugge maken gebruik van de faciliteiten van het centrum voor hun activiteiten. Het gaat om activiteiten zoals voordrachten, tentoonstellingen, debatten en feestelijkheden. In het centrum vinden ook vrijzinnige plechtigheden van privépersonen plaats, mits georganiseerd in samenwerking met het huisvandeMens Brugge, een dienstverlener waar het VC nauw contact mee onderhoudt.
Er is ook de band met Opvang vzw -die tijdelijke opnames in pleeggezinnen organiseert en begeleidt- en met SOS Nuchterheid Brugge -een eigentijds alternatief voor hulpzoekende verslaafden die er bewust voor kozen hun verslaving te doorbreken- en met de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen. Het Vrijzinnig Huis staat open voor allerhande culturele of sociale manifestaties mits schriftelijke aanvraag met motivatie en na goedkeuring door de Raad van Bestuur. Zo huisvest het VC ook andere organisaties die de vrijzinnige doelstellingen eerbiedigen.

Het centrum heeft een coördinerende en versterkende functie en draagt samen met de Brugse vrijzinnige organisaties het vrijzinnig gedachtegoed uit. Daarom geeft het VC het tijdschrift ‘De Sleutelbrug’ uit, een driemaandelijkse publicatie die specifieke en overkoepelende informatie geeft over alle activiteiten van de Brugse vrijzinnige gemeenschap. De naam zowel van het centrum als het gelijknamige tijdschrift ‘De Sleutelbrug’ symboliseert de ‘Brug’ tussen verschillende mensen, culturen, gezindheden maar vooral ook tussen de vrijzinnigen onderling.


Het vrijzinnig landschap in West-Vlaanderen in een notendop

Lees meer

Op federaal niveau is er de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), die opereert onder de naam ‘deMens.nu’. DeMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. In West-Vlaanderen zijn er 5 huizen: in Brugge (provinciale hoofdzetel), Roeselare, Ieper, Diksmuide en Kortrijk. Daarnaast overkoepelt deMens.nu 35 vrijzinnige lidverenigingen die via hun lokale afdelingen overal in Vlaanderen actief zijn in volwassenenvorming, sociaal-cultureel werk, jongerenwerking e.a.
Verder vind je in Vlaanderen ook de vrijzinnige ontmoetingcentra waarvan VC Poincaré er één is. Kort omschreven zijn ze een permanent uithangbord en informatiecentrum voor de verspreiding van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed. Vrijzinnige verenigingen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van deze centra voor hun activiteiten. Iedereen - gelovigen en vrijzinnigen - is welkom op die activiteiten. Verder stellen de centra hun accommodatie ter beschikking voor vrijzinnige plechtigheden zoals Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd. In West-Vlaanderen zijn er ontmoetingscentra in Bredene, Blankenberge, Oostende, Brugge, Oostkamp, Harelbeke, Menen, Kortrijk, Koksijde en Waregem.

Humanisme staat gelijk aan waarden als verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Een vrijzinnig humanist combineert zijn vrijzinnige houding met humanistische waarden. Dat maakt hem uniek. Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de vrijheid toelaat om spiritueel te zijn zonder godsdienstig te zijn. Een vrijzinnige humanist kiest ook zelf hoe hij of zij het leven wenst in te vullen.


Overzicht alle persberichten

Contact

VC De Sleutelbrug
Beenhouwersstraat 1-3
8000 Brugge
T 0495 71 36 27

Meer info

Over VC De Sleutelbrug:
William Pharasyn
voorzitter
T 0495 71 36 27
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VC De Sleutelbrug op deze website
www.vrijzinnigbrugge.be

Over de vrijzinnige gemeenschap:
Lieve De Cuyper
communicatieverantwoordelijke
Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen
T 050 33 59 75
M 0479 26 91 73
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.