Colibris

 


De catalogus van de bibliotheek van het huisvandeMens vind je vanaf vandaag op een nieuwe plek nl. https://app.colibris.be/huisvandemens/ In die bibliotheek vind je boeken en tijdschriften over vrijzinnig humanistische thema’s zoals een waardig levenseinde of rond zingeving, relaties en seksualiteit, psychologie, filosofie,...Onder de noemer ‘sokken van de olifant’ zijn er heel wat boeken, films en spelen over afscheid nemen, rouw en verdriet. De catalogus kan je perfect ook via je tablet of smartphone consulteren.

22 20 21