Nieuwe Raad van Bestuur IMD


De Instelling Morele Dienstverlening (IMD) West-Vlaanderen – het orgaan dat de werking van de vrijzinnige gemeenschap in de provincie financieel ondersteunt - heeft een nieuwe Raad van Bestuur. In deze Raad zetelen 5 leden die verkozen zijn door een kieskring van afgevaardigden van vrijzinnige verenigingen in de provincie en 2 personen die afgevaardigd zijn door de Centrale Vrijzinnige Raad.
Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd op 8 april, treedt aan voor een periode van 3 jaar en komt maandelijks samen.

De 5 rechtstreeks verkozen bestuursleden zijn: Marc Casteleyn, Niels Callier, Sofie Sanders, Ivan Gardedieu en Francis Moeykens. De 2 leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad zijn Maxime Opsomer en Frank Scholiers. De mandaten: Niels Callier is voorzitter, Francis Moeykens is ondervoorzitter en Sofie Sanders is secretaris.

De IMD’s werden in Vlaanderen per provincie opgericht na de afkondiging van de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België. IMD West-Vlaanderen krijgt financiële middelen van de Provincie en heeft de taak ze te beheren en verdelen binnen de georganiseerde West-Vlaamse vrijzinnige gemeenschap. Die middelen maken vrijzinnig humanistische dienstverlening mogelijk.

Meer info in het persbericht.

We stellen de raadsleden graag aan je voor.

Niels Callier Niels Callier - voorzitter

Francis Moeykens Francis Moeykens - ondervoorzitter

sofie sanders Sofie Sanders - secretaris

Frank Scholiers Frank Scholiers - bestuurslid

Ivan Gardedieu Ivan Gardedieu - bestuurslid

Marc Casteleyn Marc Casteleyn - bestuurslid

 (verdere foto's volgen/groepsfoto volgt)

 

13-04-21