#Taboebrekers 

 


Dit jaar durven we kritisch na te denken.

Dit jaar durven we uit te spreken.

Dit jaar breken we taboes.

Wij, de jongeren, zijn bezig met wat er in de wereld gebeurt. We kijken naar de samenleving, naar de structuren, naar onze ervaringen en we merken op dat er nog zoveel onbespreekbaar lijkt. Hoe kunnen we het maatschappelijke leven gaan verbeteren als er nog zoveel taboes bestaan? Is erover praten niet één van de eerste stappen in de weg naar verbetering? Wij denken van wel!
Daarom willen we met het project Taboebrekers een positieve bijdrage leveren aan de ‘groei’ van onze samenleving. We willen dat mentale gezondheid behandeld wordt als iets cruciaal in ons leven. We willen dat iedereen erover kan praten zonder bang te moeten zijn dat ze niet serieus genomen worden of zonder het gevoel te hebben dat ze ‘vreemd’ zijn. We willen dat geracialiseerde personen, vrouwen en leden van de LGBTQIA+ community zich veilig voelen. We willen naar elkaar kijken zonder vooroordelen, zonder stereotypen en zonder verwachtingen in ons hoofd. We willen bestraffing van daders en niet de uitsluiting van slachtoffers. We willen dat er geen assumpties worden gemaakt over hoe iemand is omwille van enkele fysieke kenmerken.
Alles wat we denken en kennen is ons aangeleerd en vaak worden deze dingen ook blindelings doorgeven aan de volgende generaties, maar als we de tijd nemen om even kritisch te kijken naar wat we als ‘normaal’ of ‘gangbaar’ zien, kunnen we dit patroon doorbreken. Waarom associeert de meerderheid van de samenleving menstruatie met iets vies, iets waar niet over gepraat mag worden? Omdat we dat gezegd werden en omdat er jarenlang slechts in fluisterstemmen en veel metaforen over werd gepraat. Waarom durven we vaak niet toe te geven dat het even niet meer gaat? Dat we ons echt niet goed voelen? Omdat we het gevoel hebben dat hier geen ruimte voor is. Waarom worden alternatieve seksuele interesses bestempeld als obsceen? Omdat er nog een groot taboe bestaat rond seksueel genot in al diens variëteiten. Waarom is er zoveel commentaar, zoveel vraagstelling bij alles wat niét voldoet aan het huisje-tuintje-kindje model? Liefde is toch gewoon liefde? Waarom mogen mensen hun seksualiteit niet gewoon beleven zoals zij zelf willen zolang ze daar niemand anders kwaad mee doen?
Waarom is er zoveel weerstand tegen het gebruik van voornaamwoorden? Weerstand tegen de acceptatie dat niet iedereen zich schikt in de hokjes van ‘man’ of ‘vrouw’? Waarom zijn er nog steeds zoveel verwachtingen over hoe we ons moeten gedragen in die opgelegde hokjes? Omdat we zo gesocialiseerd worden. En net daar willen we tussenkomen, verrijkt met een kritische reflex en een rugzak aan ervaringen en getuigenissen. Een samenleving heeft tijd nodig om te veranderen, maar enkel door zelf op te staan en op te komen voor wat je belangrijk vindt, zal je die verandering versterken en kan die taboe doorbrekend worden.

Hoe willen we dit doen?

Een 15-tal jongvolwassenen (<30) gaan in 2021 de uitdaging aan om op te komen voor onderwerpen waar zij een sterke affiniteit mee hebben, ook al zijn deze onderwerpen grotendeels nog taboe in onze samenleving. In samenwerking met het CGSO en jongerenconsulent Joke van deMens.nu werken zij een project uit dat loopt van maart tot december. Zij beginnen met het verzamelen van wetenschappelijke kennis, stellen vragen aan experten en brengen getuigenissen. Hierna gaan ze aan de slag met hun kennis en ervaring en dragen ze deze uit naar de West-Vlaamse samenleving. Ze maken podcasts, geven zelf interviews en nemen interviews af bij anderen, ze nemen deel aan de Triënnale van Brugge, ze sensibiliseren op onze online kanalen en via offline campagnes.

De 'conversations' binnen het programma van de Triënnale gaan door op zondagen 4, 11, 18 en 25 juli & 1 en 8 augustus van 14u tot 16u in B.E.E.N. Kunstencollectief in de Beenhouwersstraat 1-3 (Speelmanskapel) en houden een variëteit aan performance en tentoonstelling in.  Het thema van de eerste 'taboebrekers op Triënnale Brugge' op zondag 4 juli is 'seksueel grensoverschrijdend gedrag'. 

In het najaar wordt iedereen uitgenodigd op de taboebrekerssessies waar er binnen een veilige omgeving informatie wordt verstrekt en het gesprek wordt open getrokken.

We hebben taboebrekers die werken rond alternatieve gezinsvormen, grensoverschrijdend gedrag, gender (-stereotypen en het spectrum), alternatieve seksuele interesses, menstruatie, mentale gezondheid, structurele discriminatie en privilege.

Wil je meer weten? Denk, doe, reflecteer je mee? Volg onze sociaals voor meer info:
Facebook: Taboebrekers https://www.facebook.com/taboebrekers
Insta: @Taboebrekers https://www.instagram.com/taboebrekers/

 

 
15 6 21