header background image
 

  • nieuws

Artikels in de media

14-06-2019
Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad Brugge
  De Speelmansrei - De Brug
    In de stad zijn er tal van plaatsen waar men als (niet-)Bruggeling zelden of nooit voorbijkomt, tenzij men om een of andere reden in de buurt moet zijn. De Speelmansrei is waarschijnlijk zo een plek.
Laten we duidelijk zijn: er moet onderscheid worden gemaakt tussen de Speelmansrei als waterloop en als straat. Als rei heette ze oorspronkelijk Poortgracht en maakte ze deel uit van de eerste stadsomwalling.

Als straat is de Speelmansrei genoemd naar de Speelmanskapel die haar ingang aan de Beenhouwersstraat heeft. De speellieden of speelmannen worden voor het eerst in 1292 als gilde vernoemd en in 1795 werd ze opgeheven. De speelmannen hadden het monopolie om huwelijken en feesten op te luisteren.

In 1795 werd de kapel van de speellieden als gebedshuis opgeheven, waarna ze voor allerlei doeleinden werd gebruikt. In 1961 kocht de stad de erg vervallen Speelmanskapel aan en liet ze in de periode 1968-1969 restaureren vooraleer ze een culturele bestemming te geven. Zo was de kapel vanaf 1987 in gebruik als Vrijzinnig Huis, later Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug. Sinds juni 2019 is dit centrum onder de naam De Brug, Centrum voor het Vrije Denken, gevestigd aan de Hauwerstraat (Beursplein).

De naam Sleutelbrug voor het centrum verwijst naar de nabijgelegen brug, te zien op beide foto’s. De brug op haar beurt ontleent haar naam aan de brouwerij De Sleutels, die op de hoek van de Wulhagestraat en de Moerstraat was gevestigd.

De oudste vermelding van de brug dateert van 1285 en ze heette toen Dudzelebrug. In 1318 werd de houten brug door een stenen exemplaar vervangen. De huidige brug dateert van 1331. In een tekst van 1421 is er sprake van Wulfaertsbrug.
14-06-2019
Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad Brugge
  Nieuwe stek voor Centrum Vrije Denken - Brugge
    De Brug, Centrum voor het Vrije Denken (het voormalig Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug) en het HuisvandeMens Brugge hebben sinds kort een nieuwe stek in de Hauwerstraat 3A en 3C, op het Beursplein. Op 22 en 23 juni vindt er een openingsweekend plaats.

In het voormalige politiecommissariaat in de Hauwerstraat huist, naast deze twee organisaties, ook het Studentenhuis ‘The Student Village’. Het bestaande gebouw werd volledig gerenoveerd en er werd een tuinpaviljoen met polyvalente zaal bijgebouwd.

De Brug, Centrum voor het Vrije Denken verenigt de Brugse vrijzinnige verenigingen in een los samenwerkingsverband. Het HuisvandeMens is een dienstverlenende instantie waar je onder meer terechtkan voor de uitwerking van plechtigheden op maat bij sleutelmomenten in het leven, dit elke weekdag van 9 uur tot 16.30 uur en op afspraak.

De nieuwe accommodatie maakt het mogelijk om verder een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen en om veel activiteiten aan te bieden aan de Bruggeling. De programmatie voor het najaar 2019 is reeds rond, de programmabrochure vind je ter plaatse en op de website www.vrijzinnigbrugge.be.

Tijdens het openingsweekend op 22 en 23 juni kan je de gebouwen bezoeken en meer te weten komen over de Brugse vrijzinnige organisaties en deelnemen aan de activiteiten.
31-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Theatermonoloog Simonne in Geuzetorre - Oostende
    In Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre aan de rand van het Bosje kan je op maandag 3 juni genieten van de
theatermonoloog Simonne. Simonne is de titel van een beklijvend oorlogsverhaal, geschreven door Jan van der Hoeven. Het verhaal beschrijft het leven van een Poperingse vrouw die als verplicht tewerkgestelde gedeporteerd werd naar Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam ze zo terecht bij de familie van Margret Palm, echtgenote van de auteur. De monoloog wordt gebracht door de bekende actrice Rita Lommee. Dit cultureel evenement is een organisatie van Willemsfonds, Vief Oostende/ Blauwe Diamanten, Vief Kwiek Oostende en Open VLD Vrouwen.
Toegangsprijs: 8 euro. Kaarten via Eddy, 0474 28 78 07, of ter plaatse.
24-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Vriendschappelijk Lentefeest - Oostende
    Het 60ste Lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd werd zondagmorgen in het Kursaal van Oostende gevierd met 175 feestelingen uit Oostende, Oudenburg, Gistel en Diksmuide. In het eerste deel brachten de kinderen een mooi en kleurrijk spektakel met voordracht, muziek en dans, rond het thema ‘communicatie door de eeuwen heen’. Na de pauze mochten de feestelingen, individueel per school en onder luid applaus, op het podium defileren. Alle meisjes en jongens kregen een sporttas en een diploma. Terwijl het vredeslied van John Lennon ‘Imagine’ door de zaal klonk, werd de vriendschapsketen op het podium én in de zaal gevormd.
24-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Lentefeest voor 22 kinderen - Ieper
    Zondagmorgen vierden 22 kinderen uit de regio hun Lentefeest. Namenlijst. Ze zijn omringd door de juffen Lieke, Lies, Rosina, Lore en Hanne.
24-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Eenentwintig eerstejaars en vierentwintig zesdejaars vieren hun lentefeest - Middelkerke
    Op 12 mei vierden verschillende eerste- en zesdejaars hun lentefeest. Namenlijst.
24-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Vrijzinnige Jeugd viert twee keer feest - Koksijde
    Op zaterdag 18 mei vond het jaarlijkse Feest van de Vrijzinnige Jeugd plaats, de 47e editie. Het feest is een vrijzinnig ritueel om de overgang van kindertijd naar hun leven als jongvolwassene te vieren. Het is een bekroning van de lessen niet-confessionele zedenleer. Niet minder dan 44 jongeren en hun familie, vrienden, genodigden en sympathisanten wilden deze gebeurtenis niet missen, waardoor de feestzaal van cc. Casino Koksijde om veiligheidsredenen te klein bleek. Het feest moest dus in twee delen opgesplitst worden. Na de verwelkoming door waarnemend voorzitter Ann Cordy volgde een bezinningsmoment dat door de feestvierende kinderen zelf opgeluisterd werd. Als afsluiter van het feest zorgde het bestuur samen met enkele vrijzinnige sympathisanten ook nu weer voor een passende receptie.
19-05-2019
KW
  175 kinderen voor Lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd in Kursaal Oostende
    In het Casino Kursaal van Oostende werd zondagmorgen het 60ste Lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd gevierd met 175 feestelingen. In het eerste deel brachten de kinderen een mooi en kleurrijk spektakel met voordracht, muziek en dans, rond het thema communicatie door de eeuwen heen.Na de pauze mochten de feestelingen, individueel per school en onder luid applaus, op het podium defileren.
17-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Waregem
  Vrijzinnige jeugd beleeft drommelse dromen op lentefeest - Waregem
    Tientallen jongens en meisjes waren aanwezig op het dertigste lentefeest van de vrijzinnige jeugd. Het thema was ‘Drommelse Dromen’. Namenlijst.
17-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/Tielt
  18 kinderen vieren vrijzinnig lentefeest en feest vrijzinnige jeugd - Tielt
    Op zondag 12 mei vond zowel het vrijzinnig lentefeest voor de zesjarigen als het feest vrijzinnige jeugd voor de twaalfjarigen plaats in cc Gildhof.
17-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Twaalfjarigen vieren Feest Vrijzinnige Jeugd - Bredene
    De vrijzinnige gemeenschap vierde op zondag 12 mei zijn jaarlijks Feest Vrijzinnige Jeugd. Tweeënveertig twaalfjarigen zetten die dag in het MEC Staf Versluys met een bezinningsmoment de stap naar volwassenheid. Onder leiding van hun juffen zedenleer Sofie Gezelle, Tiana Van Samang en Lynn Vande Caveye hebben leerlingen van de Europaschool, De Zandlopertjes en KW Ibis hun lentefeest gevierd. Na een bezinningsmoment en toespraken van Etienne Vercarre, voorzitter van VC De Fakkel, en burgemeester Steve Vandenberghe kregen de kinderen door het vrijzinnig centrum, deMens.Nu/UVV en de VUB enkele leuke geschenken aangeboden. De 42 feestelingen waren dit jaar: namenlijst.
17-05-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Vrijzinnig lentefeest voor zesjarigen met als thema ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’ - Koksijde
    Op zaterdag 11 mei vond in cc Casino Koksijde het vrijzinnig lentefeest plaats voor maar liefst 64 kinderen. Met het lentefeest zetten de zesjarigen op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de grotemensenwereld. Tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer worden de kinderen op een speelse wijze bewust gemaakt en gestimuleerd om, vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief, na te denken over het proces van ‘groot worden’ en wat het betekent voor zichzelf en voor de mensen en de wereld om hen heen. Het thema voor het lentefeest 2019 werd ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’. Dit thema leert kinderen werken rond vriendschap, geweldloosheid, beleefdheid, eerbied, verdraagzaamheid, respect, eerlijkheid en verbondenheid. Tijdens de voorbereidende repetities in het Vrijzinnig
Huis Koksijde knutselden de feestelingen een schatkist in hout, waarin ze de voor hen ‘kostbare’ spulletjes zoals een schelp, steen, foto of wat dan ook kunnen bewaren. Gezien er meer dan 700 genodigden aanwezig waren, diende het feest ook nu noodgedwongen in twee sessies opgesplitst te worden. Links zien we de eerste groep, rechts de tweede groep. Onder algemene coördinatie van NCZ-leerkracht Sofie Deboeuf, mede ondersteund door haar collega’s leerkracht NCZ, werd het opnieuw een feest om niet te vergeten.
17-05-2019
Brugs Handelsblad
  Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd voor 184 kinderen - Brugge
    Liefst 184 kinderen uit de Brugse regio die op school niet-confessionele zedenleer volgen, beleefden zondag een feestelijke dag in het Concertgebouw. De 6-jarigen vierden hun Vrijzinnig Lentefeest en de 12-jarigen hun Feest Vrijzinnige Jeugd. De feesten worden in Brugge georganiseerd door het Humanistisch Verbond Ouders in samenwerking met leerkrachten zedenleer. 102 kinderen uit het eerste leerjaar vierden hun Vrijzinnig Lentefeest: namenlijst. 82 leerlingen uit het zesde leerjaar vierden hun Feest Vrijzinnige Jeugd: namenlijst.
15-05-2019
Het Nieuwsblad regionaal Kortrijk Waregem Menen
  Vertegenwoordigers van religies ondertekenen charter - huisvandeMens Kortrijk
    De sociale media bulken van de commentaren over andere overtuigingen en ook op straat lijkt het slecht gesteld met de verdraagzaamheid tegenover andere religies. Een teken voor de vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen en de stad Kortrijk om hun samenwerking extra kracht bij te zetten.
Van de rooms-katholieke kerk tot de islam, van het boeddhisme tot het humanisme, allen hebben ze hun plek in Kortrijk. Al langer hebben ze een goede band, maar de ondertekening van de 'verbintenis voor de interlevensbeschouwelijke dialoog in Kortrijk' moet dit nu officialiseren.
“Ontmoeting, kennis en uitwisseling zijn de sleutels tot empathie en harmonie”, zegt Christine Moreel van Potjebuur, dat het initiatief mee ondersteunt. “Kortrijk is een klein stukje wereld. Stelt u zich voor dat we op dit bescheiden lapje grond de vredevolle samenleving kunnen creëren die we in gedachten hebben voor de hele wereld.”
Ook de stad is de samenwerking genegen. Er is dan wel een scheiding van Kerk en Staat, met dialoog doe je niemand kwaad, klinkt het credo.
Schepen Philippe De Coene (SP.A) ondertekende daarom ook graag het charter. “We willen onderstrepen dat iedereen van welke afkomst of welk geloof ook een Kortrijkzaan mag zijn. Enkel zo kunnen we bouwen aan een stad waar mensen graag zijn.
08-05-2019
Deze Week/Roeselare
  OKAN-leerlingen veroveren scene - Vermeylenfonds Roeselare
    Op vrijdag 10 mei vindt in cultuurcentrum De Spil een unieke voorstelling plaats. Het Vermeylenfonds, OKAN Roeselare, Wereldklasse en het MSKA slaan de handen in elkaar voor het project LANDDING. “In dit OKAN-project onthalen de leerlingen ons op een kennismaking met hun talenten”, vertelt Geert Doom. “OKAN staat voor Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers. Ze laten zien dat hun bagage uit meer bestaat dan het loslaten van datgene wat voor hen bekend is. Zij zijn elk hun eigen individu, met hun talent, creativiteit en persoonlijkheid. Tijdens een repetitieproces van een kleine twee maanden onderzochten de leerlingen deze vragen, daagden ze elkaar en zichzelf uit om de grenzen van hun durf op te zoeken. Via woord, beweging, muziek en dramatische werkvormen stimuleerden ze elkaar in het vinden van zelfvertrouwen en expressie.

Diversiteit
Landding of landing? Gestrand? Geland? Beland? Eén ding staat vast: Deze leerlingen komen met bagage, een geschiedenis verspreid over vele landen. Nu landen ze hier. En maken wij deel uit van hun land-ding. We vormen samen
een diversiteit aan nationaliteiten, maar ook aan karakters... Mieke Wylin tekent voor de regie van deze voorstelling. Vrijdag 10 mei om 20 uur in zaal Komedie van De Spil. Een kaartje kost 10 euro.
06-05-2019
Het Nieuwsblad
  Doris Verlinde krijgt eigen plantsoen - VC Mozaiek Kortrijk
    Een jaar na haar dood brengt Kom Op Tegen Kanker een eerbetoon aan Doris Verlinde (66) uit Kortrijk. Ze was het boegbeeld van de Plantjesactie van KOTK in Kortrijk. Haar man is erg vereerd met een plantsoen dat naar haar is vernoemd. Verlinde was de sterke kracht achter de Plantjesactie in Kortrijk. Plantjes die verkocht werden ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.
Directeur van KOTP Marc Michils: “Het is bijna cynisch dat uitgerekend zij stierf aan kanker. Voor de viering van dertig jaar KOTK planden we dertig initiatieven. Eén ervan was de vraag aan de stad Kortrijk om Doris een straat te geven. Zij staat zo symbool voor alle actievoerders.”

Kortrijk primus
Het werd meer dan een straat. Het is een Doris Verlindeplantsoen geworden langs de Fabriekskaai. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester): “Doris verkocht met haar 90 medewerkers tijdens haar laatste editie 9.000 plantjes. Daarmee was Kortrijk altijd de primus. Het is een straffe dame. Ik noem ze de lokale Kathy Lindekens. Zelfs toen ze kanker had, ging ze door. Ik zou zeggen: welkom terug in Kortrijk, Doris.”
Verlinde overleed in 2018 aan een zeldzamere vorm van kanker. Haar man en familie waren bij de onthulling van het naambord aanwezig. Filiep Vande Wiele: “Mijn vrouw was zeer geëngageerd, en dat was niet altijd makkelijk. Maar het was voor de goede zaak. Met Pascal Goeminne wordt haar werk voortgezet. Daar ben ik erg blij om. Tot tien dagen geleden wist ik helemaal niets van deze actie. Ik ben vereerd en blij. Het is een mooi eerbetoon. En een plantsoen past bij haar.” Het Doris Verlindeplantsoen ligt net om de hoek van vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat. Mozaïek kwam er ook dankzij Doris Verlinde.
05-05-2019
Het Laatste Nieuws
  Koningin van de azaleaverkoop Doris Verlinde krijgt eigen plantsoen in Kortrijk als eerbetoon - VC Mozaïek Kortrijk
    Kortrijk heeft sinds dit weekend een Doris Verlindeplantsoen als postuum eerbetoon aan de koningin van de plantjesverkoop voor Kom op Tegen Kanker.
Doris, die ook een drijvende kracht was achter het vrijzinnig centrum Mozaïek in Kortrijk, verloor begin vorig jaar zelf de strijd tegen de ziekte. Dat zijn vrouw geëerd werd, maakte heel wat emoties los bij haar weduwnaar Filiep Vande Wiele. “Ik ben echt euforisch, er zijn geen woorden voor”, sprak hij ontroerd.
Doris Verlinde delegeerde de plantjesverkoop voor Kom op Tegen Kanker al sinds 1994. Mede dankzij haar inzet wist Kortrijk grootsteden als Antwerpen en Gent voorbij te steken. In 2014 vestigde ze een absoluut record, toen werden maar liefst 10.700 plantjes verkocht. Ze verloor op donderdag 4 januari 2018 na vier jaar zelf haar strijd tegen een zeldzame vorm van lever- en galwegkanker.

Oververdiend
Het was de organisatie Kom op Tegen Kanker die de stad Kortrijk contacteerde met de vraag of Doris eventueel geen eigen straat kon krijgen. Omdat Kortrijk voorlopig geen nieuwe straatnaam zoekt, koos de stad ervoor om een plantsoen langs de Fabriekskaai naar haar te noemen. “Doris was enorm geëngageerd”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Zij verdiende zéker een dergelijke hulde.” Die mening deelt ook algemeen directeur Mark Michils. “Ze heeft zo ongelooflijk veel gedaan voor KOTK. Het bleef niet bij de plantjesverkoop alleen. Zij zat ook in onze werkgroep die advies geeft aan KOTK, over de acties die we doen, wat er goed aan is en wat beter kan en over de acties die we plannen in de toekomst. Ze was heel waardevol voor onze organisatie”, aldus Mark Michils.

Trots
Weduwnaar Filiep Vande Wiele is héél blij met dit eerbetoon aan zijn Doris. “Ik ben echt euforisch, er zijn geen woorden voor. Doris was een straffe madam. Ze was niet altijd de gemakkelijkste om mee samen te leven, net omdat Quickenborne. “Zij verdiende zéker een dergelijke hulde.” Die mening deelt ook algemeen directeur Mark Michils. “Ze heeft zo ongelooflijk veel gedaan voor KOTK. Het bleef niet bij de plantjesverkoop alleen. Zij zat ook in onze werkgroep die advies geeft aan KOTK, over de acties die we doen, wat er goed aan is en wat beter kan en over de acties die we plannen in de toekomst. Ze was heel waardevol voor onze organisatie”, aldus Mark Michils.

Trots
Weduwnaar Filiep Vande Wiele is héél blij met dit eerbetoon aan zijn Doris. “Ik ben echt euforisch, er zijn geen woorden voor. Doris was een straffe madam. Ze was niet altijd de gemakkelijkste om mee samen te leven, net omdat ze zo geëngageerd was en solidariteit zo hoog in het vaandel droeg. Niet iedereen krijgt een eigen straatnaam als eerbetoon, ik ben heel erg trots.” Net op het moment waarbij het straatnaambordje werd onthuld, kwam de zon door de wolken priemen. Het liedje ‘Door Jou’ van Niels Destadsbader, Paul Michiels en Sarah Bettens maakte wel wat emotie los. Kleindochters Lena en Emma Vancraeynest waren ook supertrots op dit eerbetoon voor hun ‘mamie’. “We fietsen elke dag langs het Doris Verlindeplantsoen op weg naar school. Wat Mamie er zelf van had gevonden? Wellicht had ze gezegd ‘dat dat allemaal niet nodig was geweest, hoor’.’

Kapelletje
Een beetje ironisch wel: Doris Verlinde was een van de trekkers van het vrijzinnig centrum Mozaïek in Kortrijk, en net op ‘haar’ plantsoen staat een Mariakapelletje dat wat in de vergeethoek was geraakt. Filiep Vande Wiele en burgemeester Van Quickenborne hadden het er even over na de plechtigheid. Filiep blijkt niet zo héél enthousiast over de aanwezigheid van het kapelletje, dat ook niet in een goede staat is. Hij vroeg zich af wat er mee zou gebeuren. “Eerst en vooral moet het kapelletje gerestaureerd worden”, antwoordde Van Quickenborne. “Daarna zien we wel. Sowieso herinner ik me Doris vooral als een hele verdraagzame vrouw ten opzichte van andere ideologieën. Op een hele tumultueuze bewonersvergadering over de komst van de moskee in Kortrijk, is Doris nog rechtgeveerd vanuit het publiek om het recht op religie te verdedigen. Straf vond ik dat, voor iemand die zelf niet gelovig is.”
03-05-2019
KW De Zeewacht
  VC De Fakkel plant Vredesboom - Bredene
    In de tuin van het vrijzinnig centrum De Fakkel werd een vredesboom aangeplant. Tegelijk werd het beeld ‘Vrede’ van Roger Bracke, dat tot voor kort de polyvalente zaal sierde, verhuisd naar diezelfde tuin. Met het planten van een Spaanse eik in de tuin van het Ryckewaertshof, waar het vrijzinnig centrum sinds tien jaar gehuisvest is, wordt volgens Etienne Vercarre, voorzitter van VC De Fakkel, de boodschap verspreid “dat vrede, verdraagzaamheid en vrije keuze altijd te verkiezen zijn boven agressiviteit en oorlog”. Tijdens een korte plechtigheid lichtte Nancy De Maesschalck toe waarom de Spaanse eik als symbool van vrijheid, vrede en het vrijzinnig gedachtegoed geldt. “De Franse dichter Jean Gaurèt heeft honderd jaar geleden de aanzet toe gegeven in Frankrijk. Hij pleitte ervoor om deze boom als symbool voor dit gedachtegoed te planten op openbare plaatsen”, aldus Nancy De Maesschalck. Na afloop van de korte ceremonie stond Kurt Defrancq met een vertoning van zijn éénakter ‘De Binnenkant van de Ziel’ stil bij de thema’s oorlog en vrede. In de tuin van het VC De Fakkel (Ryckewaertshof, Zwanestraat) kan vanaf nu een vredesboom bewonderd worden, die het kunstwerk ‘Vrede’ van Roger Bracke begeleidt.
03-05-2019
KW Brugs Handelsblad
  Katleen Gabriels met Onlife in De Valkaart - VC De Molensteen Oostkamp
    Op uitnodiging van het Vrijzinnig Centrum De Molensteen brengt Dr. Katleen Gabriels de voordracht 'Onlife' of: 'Hoe de digitale wereld je leven bepaalt.' Zij is dinsdag om 20 uur te gast in de bovenzaal van De Valkaart. “De nieuwe media en technologieën worden intenser gebruikt voor professionele en privédoeleinden. Dat heeft onze manier van informatie opzoeken, communiceren en omgaan met anderen drastisch veranderd.” Dr. Katleen Gabriels vertelt het online, offline maar zeker ONLIFE tijdens de 58ste voordracht die VC De Molensteen organiseert.
02-05-2019
Het Laatste Nieuws
  Koningin van plantjesweekend tegen kanker krijgt postuum hulde: zaterdag onthulling Doris Verlindeplantsoen op Overleie - VC Mozaïek Kortrijk
    De begin vorig jaar aan kanker overleden Doris Verlinde (65) uit Heule zal nooit vergeten worden.
De topverkoopster in Vlaanderen op het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker krijgt postuum een mooi eerbetoon. Komende zaterdag wordt op Overleie het Doris Verlindeplantsoen geopend. “Heel gepast, het maakt het plaatje rond”, reageert haar echtgenoot Filiep Vande Wiele (65).

Doris Verlinde verloor op donderdag 4 januari 2018 na vier jaar haar strijd tegen een zeldzame vorm van lever- en galwegkanker. De ongekroonde koningin van de azaleaverkoop stond sinds 1994 paraat. Mede dankzij haar inzet wist Kortrijk grootsteden zoals Antwerpen en Gent voorbij te steken. Met als record de verkoop van 10.700 plantjes in Kortrijk in september 2014. Omdat ze steeds door het vuur ging voor het goeie doel en haar familie en vrienden, krijgt ze nu een mooi eerbetoon. Op zaterdag 4 mei wordt het Doris Verlindeplantsoen geopend. Burgemeester Vincent Van Quickenborne en een delegatie van Kom op tegen Kanker onthullen om 13 uur een naambord in het plantsoen. Het bevindt zich langs de Fabriekskaai in de wijk Overleie, ter hoogte van huisnummer 7. Ook haar familie komt naar de hulde. “Dochter Daphne uit Kuurne komt met haar man en drie kinderen”, zegt Filiep Vande Wiele. “En onze dochter Jill, die in Chiavari woont, vliegt speciaal met haar dochter vanuit Italië over.”

Symbolisch

Het Doris Verlindeplantsoen ligt symbolisch net om de hoek van vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat. Mozaïek, open sinds 2002, kwam er vooral dankzij Doris Verlinde. Ze stond dan ook bekend als een vrijzinnige ijzeren dame, met madame la présidente als bijnaam. “De locatie van het plantsoen is heel gepast, het maakt het plaatje rond”, stelt Filiep Vande Wiele. “Ook omdat het een groen plaatsje is. Milieu en duurzaamheid lagen Doris nauw aan het hart. En er staan enkele bankjes. Waarop passanten even kunnen verpozen of echt met elkaar in contact kunnen komen, zonder sociale media nodig te hebben.”

Kapelletje

Opmerkelijk is dat er in het plantsoen een kapelletje staat. Vloekt dat niet een beetje met de vrijzinnige gedachte? “We gaan daar geen discussie over voeren”, zegt Filiep Vande Wiele. “We bekijken samen met de stad om het op te lossen. Het is de bedoeling om het kapelletje op te knappen en te verplaatsen naar een andere groene locatie in de stad, zoals mogelijk het Astridpark op Overleie. We krijgen heel wat positieve reacties op de inrichting van het Doris Verlindeplantsoen. Er spreken mij daar veel mensen over aan, wat me plezier doet. Doris zal voor altijd herinnerd worden als een heel gedreven persoon, bekend voor haar grote inzet.”

Nieuwe coördinator

Het eerste plantjesweekend van Kom op tegen Kanker in Kortrijk zonder Doris Verlinde was in september vorig jaar. “Het verliep prima. Pascale Goeminne nam ondertussen de fakkel over, als coördinator van de azaleaverkoop”, stelt Filiep Vande Wiele. “Wat ik voor de volle tweehonderd procent steun. Het is nooit mijn bedoeling geweest om zelf coördinator te worden. Ik wil er geen familiezaak van maken. De fakkel is nu echt doorgegeven, er moet evolutie in zitten. De inhuldiging van het Doris Verlindeplantsoen én het 25-jarig bestaan van het plantjesweekend zijn een extra motivatie om er tijdens de volgende azaleaverkoop in september 2019 weer vol voor te gaan. Pascale Goeminne legt de lat op een verkoop van minstens 10.000 plantjes”, aldus Filiep Vande Wiele.
02-05-2019
KW
  Boegbeeld van plantjesactie Kom Op Tegen Kanker krijgt eigen plein in Kortrijk
    Doris Verlinde krijgt zaterdag een plantsoen met haar naam. Het boegbeeld van de plantjesactie van Kom op tegen Kanker in Kortrijk, overleed vorig jaar in januari op haar 66ste aan kanker. Het Doris Verlindeplantsoen ligt naast de Vlaanderenkaai, heel dicht bij 'haar' Vrijzinnig Centrum Mozaïek.

Doris Verlinde uit Heule was bezieler en voorzitter van Vrijzinnig Centrum Mozaïek, was lid van het humanistisch verbond
en boegbeeld van de plantjesactie van Kom op tegen Kanker in Kortrijk.

In januari 2014 werd bij Doris zelf kanker aan lever en galwegen vastgesteld. "We wisten van in het begin dat de kanker moeilijk te behandelen zou zijn", zegt haar man Filiep Vande Wiele. Doris bleef echter niet bij de pakken zitten, vocht en zette zich verder in voor de plantjesacties. In 2014 haalde Doris met haar ploeg de piek van 10.000 verkochte plantjes. Doris werd ook 'Krak van Kortrijk van 2014'van onze krant.

Blijven meehelpen

"In de zomer van 2017 moesten de chemobehandelingen stoppen en wisten we dat het faliekant zou aflopen", zucht Filiep. Doris werkte in september echter nog mee aan de plantjesactie. "Er was al veel overgenomen, zeker wat fysiek werk betrof. We hadden in VC Mozaïek, van waar Doris de actie coördineerde een bed geplaatst en verplichtten haar om 's middags wat te rusten. Daarna vertrokken we nog naar onze dochter in Italië met een mobilhome, iets wat nog op Doris haar bucket list stond. Eind december werd Doris opgenomen in het ziekenhuis, waar ze op 5 januari 2018 overleden is. "We hebben na het vaststellen van de kanker toch nog vier jaar gehad in tamelijk goede omstandigheden."

Filiep was euforisch toen algemeen directeur van Kom op tegen Kanker Marc Michils hem voorstelde om een straat of pleintje naar Doris te noemen. "Dat betekent een echte erkenning voor het werk dat Doris geleverd heeft", glundert hij.

Doris was een vrouw die een diepe indruk achterliet bij Kom op tegen Kanker. "De aanleiding is het 30-jarig bestaan van Kom op Tegen Kanker", legt directeur Marc Michils uit. "We willen al onze medewerkers in de aandacht plaatsen. We hebben enerzijds de zorgvrijwilligers die patiënten bijstaan en helpen bij zorgkampen en dergelijke. Anderzijds hebben we onze actieve vrijwilligers die op verschillende manieren geld inzamelen. Wij krijgen geen subsidies en zijn dus afhankelijk van die acties." Elk jaar krijgen 40.000 Vlamingen de diagnose kanker. Een op de drie overleeft de ziekte niet. "Met Kom op Tegen Kanker willen we kanker vermijden, bestrijden en verzachten en zo de wereld beter maken. En dat was ook de droom van Doris. Ze was er al bij van bij de allereerste plantjesverkoop 25 jaar geleden. Ze is een toonbeeld van solidariteit. Niet alleen voor Kom op Tegen Kanker, maar ook in het hele Kortrijkse verenigingsleven. Ze staat symbool voor de solidaire Vlaming die zich inzet voor een beter samenleving", weet Marc Michils.

Doris zette ook de vrijzinnigheid in Kortrijk op de kaart. Ze zette zich jaren in voor het humanistisch verbond. Een van haar levenswerken is ongetwijfeld Mozaïek, het vrijzinnig centrum van Kortrijk. "Het is een centrum geworden waar iedereen inzamelen. Wij krijgen geen subsidies en zijn dus afhankelijk van die acties."

Elk jaar krijgen 40.000 Vlamingen de diagnose kanker. Een op de drie overleeft de ziekte niet. "Met Kom op Tegen Kanker willen we kanker vermijden, bestrijden en verzachten en zo de wereld beter maken. En dat was ook de droom van Doris. Ze was er al bij van bij de allereerste plantjesverkoop 25 jaar geleden. Ze is een toonbeeld van solidariteit. Niet alleen voor Kom op Tegen Kanker, maar ook in het hele Kortrijkse verenigingsleven. Ze staat symbool voor de solidaire Vlaming die zich inzet voor een beter samenleving", weet Marc Michils.

Doris zette ook de vrijzinnigheid in Kortrijk op de kaart. Ze zette zich jaren in voor het humanistisch verbond. Een van haar levenswerken is ongetwijfeld Mozaïek, het vrijzinnig centrum van Kortrijk. "Het is een centrum geworden waar iedereen elkaar kan ontmoeten in een open en solidaire sfeer en dat overal weerklank heeft." Doris was 20 jaar voorzitter van VC Mozaïek. In 2011 gaf ze de fakkel door maar ze bleef er alles op de voet volgen.

Engagement

Na de oproep van Kathy Lindekens om plantjesacties op te zetten voor Kom op tegen Kanker, nu 25 jaar geleden, engageerde Doris zich onmiddellijk. Ze stelde op de bestuursvergadering van het vrijzinnig centrum voor om als vereniging mee te werken. Ze coördineerde de actie meer dan 20 jaar met succes. Kortrijk werd een van de grootste verkooppunten van Vlaanderen. Ze was ook lid van de stuurgroep van Kom op tegen Kanker. De stuurgroep adviseert de raad van bestuur over de fondsenwerving.
Het Doris Verlindeplantsoen is een stukje groen tussen de Vlaanderenkaai en de Leie. "Groen lag Doris nauw aan het hart", stelt haar man Filiep Vande Wiele.
"Er staan op dit plantsoen ook banken, wat betekent dat het een plaats voor ontmoeting en sociaal contact is. Dat past helemaal bij Doris, en aangezien dit plantsoen zo dicht bij Mozaïek ligt, wat Doris mee oprichtte, is het plaatje helemaal compleet."
Op zaterdag 4 mei wordt het Doris Verlindeplantsoen ingehuldigd door Marc Michils, burgemeester Vincent Van Quickenborne en de Superior Jazz Band.
29-04-2019
HLN online
  Landding: theater met OKAN-leerlingen - Vermeylenfonds Roeselare
    Het Vermeylenfonds Roeselare werkte de voorbije maanden samen met de leerlingen van OKAN Roeselare – Wereldklasse aan de theaterproductie Landding.
Op vrijdag 10 mei brengen ze het stuk op het podium in zaal Komedie van CC De Spil. In dit OKAN-project, OKAN staat voor Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers, onthalen de leerlingen het op een kennismaking met hun talenten. Ze laten zien dat hun bagage uit meer bestaat dan het loslaten van het hen bekende. Zij zijn elk hun eigen individu, met hun talent, creativiteit en persoonlijkheid. Tijdens een repetitieproces van een kleine twee maanden onderzochten de leerlingen deze vragen, daagden ze elkaar en zichzelf uit om de grenzen van hun durf op te zoeken. Via woord, beweging, muziek en dramatische werkvormen stimuleerden ze elkaar in het vinden van zelfvertrouwen en expressie. De voorstelling start om 20 uur, tickets kosten tien euro en zijn te verkrijgen via www.despil.be.
12-04-2019
KW online
  Openingsweekend De Brug in Brugge tijdens voorlaatste weekend juni
    De Brug, Centrum voor het Vrije Denken en HuisvandeMens Brugge vinden onderdak in het voormalige politiecommissariaat.

Nadat de Lokale Politie in Brugge verhuisde naar een nieuw complex aan de Lodewijk Coiseaukaai 3 kwam het oude politiecommissariaat in de Hauwerstraat, vlakbij 't Zand, leeg te staan. Het gebouw onderging een grondige benovatie, wat staat voor beter of zo klimaatneutraal mogelijk renoveren.

Dit nieuwe pand zal zowel onderdak bieden aan The Student Village (dat een nieuwe thuis moet vormen voor de zowat 9.000 studenten die aan Brugse hogescholen verbonden zijn) en De Brug, Centrum voor het Vrije Denken en HuisvandeMensBrugge.

Vrijdag raakte bekend dat deze twee organisaties op zaterdag 22 en zondag 23 juni hun openingsweekend op het getouw zetten. Op de openingsavond ben je welkom om mee te komen zingen met het Brugse koor No Notes. "We willen jong en oud samenbrengen rond een gevarieerd repertoire", klinkt het. Aansluitend volgt een optreden van MAANBAR, de Nederlandstalige Brugse band die geselecteerd is voor de talentenjacht van de Red Rock Rally, het voorjaarsfestival dat op woensdag 1 mei het Astridpark moet doen vollopen.

Zondagvoormiddag 23 juni modereert An Peuteman, redactrice bij het weekblad Knack, een gesprek met de schepenen
Pablo Annys (sp.a), Franky Demon (CD&V) en Mercedes Van Volcem (Open VLD) rond het thema 'Hoe zorgzaam is Brugge?'. De thema's zijn leefmilieu, welzijn, levensbeschouwing en jeugd. Wie deel uitmaakt van het publiek zal de kans krijgen om vragen te stellen. De drankopbrengst van het weekend zal trouwens integraal gaan naar de MUG-Heli.
05-04-2019
Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen
  Lentefeest in twee groepen door groot aantal feestelingen - Kortrijk/Harelbeke
    Binnen de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing werden de kinderen uit het eerste of tweede leerjaar van Kortrijk en Harelbeke zaterdag in het zonnetje gezet tijdens hun lentefeest in de Kortrijkse schouwburg. Dit jaar moest de viering, door het groot aantal feestelingen, in twee delen opgesplitst worden. De feestelingen van de twee vieringen waren Jack Allaert, Lies Ameel, Ilias Bakkach, Jano Balduck, Amber Benoit, Astor Benoit, Alexia Borry, Feline Bruneel, Camille Buysschaert, Oraia Calemein, Elise Clinckemalie, Lara Cneude, Feline Coddens, Magnus Coeman, Esther Couckuyt, Luna Criel, Ieme De Coene, Cas De Craemere, Briek De Cuyper, Ruth De Moor, Ilone De Praetere, Kyano De Sterke, Matz Debels, Roran Decaesteker, Marie Decock, Mona Dedeyne, Kiana Defever, Nolan Degroote, Fleur Delombaerde, Lize Demets, Tiebe Demuynck, Lola Dendoncker, June Deprez, Ciel Derore, Emilia D’Haene, Jaron D’Haese, Nellie Dierycxkvisschers, Nora Dupont, Mara Dutoit, Mila Dutrieu, Lemoni Ghijselinck, Remi Godderis, Belle Guilbert, Elise Haddad, Cloë Hermen, Kato Heugebaert, Brian Hoovelts, Margo Keita, Bas Kindt, Warre Lamote, Noa Liebl, Jason Lootens, Cas Malfait, Shen Marien, Emma Merlo, Celeste Moeyaert, Cilou Moeyaert, Mauro Naert, Lewis Nijs, Ilian Nuyttens, Jade Pareit, Loes Pauwels, Iza Platevoet, Oskar Richardson, Ginger Roger, Faith Van der Veken, Lily Van Doorn, Diangelo Van Henden, Dilaya Van Henden, Tejo Van Miegroet, Hoppe Vandamme, Vince Vanden Broecke, Latse Vandenberghe, Bo Vandenbulcke, Faith Vanderveken, Janne Vandorpe, Lilith Vanhoenacker, Emilia Vanholderbeke, Rhune Vanlancker, Axel Vanthourout, Laura Verbrugghe, Elle-June Vermeeren, Oona Verstraete, Fran Vuye en Kato Wambacq.
04-04-2019
Het Laatste Nieuws
  Lentefeest steeds populairder
    Dit jaar zullen 1.620 West-Vlaamse kinderen en jongvolwassenen hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd vieren. “Negen jaar geleden waren er dat nog maar 1016”, weet Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen. “Deze feesten, kaderend binnen de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, worden alsmaar populairder. Het lentefeest zet kinderen uit het eerste of tweede leerjaar in het zonnetje. Hun zin voor zelfontdekking en kritische geest wordt beetje bij beetje aangewakkerd tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer. Het feest vrijzinnige jeugd geeft twaalfjarigen die dat levensbeschouwelijk vak volgen dan weer de mogelijkheid om op een feestelijke manier hun overgang van kind naar jongvolwassene zin en kleur te geven. Dat deze feesten in opmars zijn is mede te danken aan de leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Zij zijn de sleutelfiguren in de voorbereiding en vormgeving rond deze vieringen.” De lentefeesten voor de 6-jarigen en feesten vrijzinnige jeugd voor de 12-jarigen vinden naar traditie plaats in het voorjaar en worden georganiseerd door lokale erkende instanties in samenwerking met leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Op 30 mei vindt het lentefeest plaats in De Spil in Roeselare en in zaal OCAR in Rumbeke.
30-03-2019
VTM nieuws
  Meer dan 10 000 kinderen vieren hun lentefeest - LF & FVJ Oostkamp
    https://nieuws.vtm.be/video/ vanaf tijdscode 18:05
29-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen - Waregem
  Xander is nieuwe Jeugddichter - Willemsfonds Zwevegem
    Moenenaar Xander Bostoen mag zich voor twee jaar de Jeugddichter van Zwevegem noemen. De twaalfjarige knaap won immers de gelijknamige poëziewedstrijd. Thema was ‘Vakantie’. Reeds voor de vierde keer organiseerde het Willemsfonds in samenwerking met de gemeente de tweejaarlijkse wedstrijd ‘Jeugddichter van Zwevegem’. Daarmee wil men de jeugd aanzetten om meer met taal bezig te zijn. Deze editie was meteen de succesrijkste van de vier.
“De wedstrijd staat open voor jeugdigen tussen de 12 en 15 jaar. Enige voorwaarde is dat ze in Zwevegem of een van de deelgemeenten moeten wonen. We mochten 27 inschrijvingen ontvangen en dienden er nog enkele te weigeren omdat de kandidaten wel in Zwevegem naar school gaan, maar hier niet wonen”, vertelde Guido Margodt, ondervoorzitter van het Willemsfonds en tevens voorzitter van de jury. Uit die 27 gedichten werden er door de vijfkoppige jury tien geselecteerd. “Deze mochten dan hun gedicht komen voordragen, waarna ze beoordeeld werden en de rangschikking kon opgemaakt worden.” Volgens Guido Margodt was de wedstrijd niet alleen een succes naar het aantal inschrijvingen toe, ook de kwaliteit was volgens hem van een behoorlijk niveau. “Het was aangenaam voor de jury te kunnen vaststellen dat de interesse en het enthousiasme bij de deelnemers groot was, maar ook dat de kwaliteit van de gedichten van een goed niveau was. Het werd dan ook niet makkelijk een volgorde te bepalen uit alle inzendingen.”
Van de tien geselecteerden kwamen er op de finale maar negen hun gedicht voordragen, dus besloot de organisatie van maar negen prijzen uit te reiken. De kandidaten die niet in de top drie stonden, kregen een geldprijs van 20 euro.
Vooraleer de uiteindelijke winnaar bekend te maken, mochten de drie finalisten zaterdagnamiddag eerst nog eens hun gedicht voordragen. Omdat de kwaliteit van de gedichten zo goed was, en de drie eindlaureaten dicht bij elkaar lagen, werd beslist om twee tweede plaatsen toe te kennen en geen derde prijs uit te reiken. De tweede plaatsen werden ingenomen door Lara De Weirdt uit Zwevegem en Hasse Vermeulen uit Moen. Zij ontvingen elk een geldprijs van 100 euro. Winnaar, en dus Jeugddichter van Zwevegem, werd Xander Bostoen uit Moen. Hij zit in het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool in Moen.
“Het winnende gedicht Vakantie heeft de jury overtuigd door zijn originaliteit, humor en ongeziene fantasie. Iedereen was verrast door het magisch-realistisch gehalte van dit gedicht dat met overtuiging gebracht werd. Met een duidelijke verwijzing wist Xander zichzelf ook sterk te relativeren”, lichtte de juryvoorzitter toe.
Xander was uiteraard gelukkig met de eerste prijs, die hem 250 euro en een koffiemok met zijn gedicht op gedrukt, opbracht. “Ik ben uiteraard heel tevreden. Af en toe schrijf ik wel eens een gedichtje. Ik doe dat wel graag, maar mijn echte hobby’s zijn piano spelen, naar de tekenles en ik speel ook bij de drumsectie van Showband Calypso.”
Xander kreeg meteen ook de opdracht om enkele gedichten te schrijven die geregeld in het Infopunt zullen te lezen zijn.
25-03-2019
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Xander Bostoen is jeugddichter van Zwevegem - Willemsfonds Zwevegem
    Xander Bostoen is jeugddichter van Zwevegem ZwevegemXander Bostoen werd uitgeroepen tot jeugddichter van Zwevegem 2019-2020. De tweejaarlijkse wedstrijd werd voor de vierde keer georganiseerd door het Willemsfonds. Jongeren tussen twaalf en vijftien jaar schreven een gedicht met als thema vakantie.
Uit de 27 inzendingen selecteerde de jury tien finalisten. Jeugddichter Xander Bostoen moet dit jaar vijf gedichten schrijven, die onder meer in de Zwevegemse Infokrant verschijnen. Lara De Weirdt en Hasse Vermeulen werden samen tweede laureaat.
29-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Zesjarigen vieren Krokusfeest met meespeeltheater en receptie - Oostende
    Tijdens het 32ste Krokusfeest van het vrijzinnig laïciserend centrum in Oostende hebben 74 kinderen hun lentefeest gevierd en getoond aan kinderen, jongeren en volwassenen dat ze niet alleen staan met hun humanistisch, vrijzinnige overtuiging. Met dit lentefeest zetten zesjarigen op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is achter de rug, de grote school en het eerste leerjaar zijn een feit. Ze rekenen, lezen en schrijven en in de lessen moraal leren ze dat ze ook eens iets moeten doen voor een ander en waarom ze niet zomaar alles moet geloven en uitvoeren wat anderen zeggen. Het feest begon met een optreden van meespeeltheater Jeuk, waarbij de kinderen actief betrokken werden met actie, zingen, dansen en springen. Na het gezellige optreden volgde een uitgebreide receptie voor de kinderen, de ouders en de familieleden van de feestelingen, één grote verbroedering. We zien alle feestelingen met clown Jeuk en HVV-voorzitter Alain Cools.
22-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Waregem + Kortrijk-Menen
  Café Central wordt cultureel huis - Wannes Cappelle - Willemsfonds Zwevegem
    In januari werd Wannes Cappelle uitgeroepen tot ‘Figuur van het Jaar 2018’. Toch was het nog wachten tot vorige week eer de laureaten officieel gehuldigd werden. De verkiezing van de Figuur van het jaar is een initiatief van het Willemsfonds die hiermee een persoon of vereniging huldigt die Zwevegem het afgelopen jaar in de kijker bracht. Bij de verkiezing werkt men samen met de Zwevegemse pers. De verkiezing zelf vond halfweg januari plaats, maar het was nog wachten tot vorige week eer de prijzen konden uitgereikt worden.Winnaar werd Wannes Cappelle die reeds twee jaar op rij met zijn Zesde Metaal en het liedje Ploegsteert op nummer 1 eindigde in de Belpop 100 op Radio 1, een hitlijst waar de luisteraar het beste Belgische lied kan kiezen. Hij maakte vorig jaar ook een geslaagde tournee, Calais, in diverse cultuurzalen.
Het was Luc Dufourmont, muzikant en acteur en tevens goede vriend van Wannes, die in zijn gekende stijl de figuur van Wannes mocht beschrijven. Daarbij solliciteerde hij ook naar een rolletje in de nieuwe televisiereeks die Wannes aan het schrijven is.
Wannes kreeg, naast een oorkonde, ook een keramieken beeldje. Dit stelt een uil voor, het symbool van het Willemsfonds. Het werd gemaakt door Claudine Buysschaert. In zijn dankwoordje gaf de nieuwste figuur van het jaar aan blij te zijn met de erkenning die hij kreeg. Hij woont nu bijna twee jaar in het oude Café Central in de Otegemstraat in Zwevegem. “Het is de bedoeling om daar later kleinschalige culturele activiteiten te organiseren, maar daar is het nu nog te vroeg voor. Momenteel zijn we volop bezig met verbouwingen en staat de caféruimte echt overvol met rommel.”
Op de tweede plaats eindigde Joost Vanhessche. Hij schreef, samen met Chris Vandeputte uit Avelgem, twee boeken over de geschiedenis van de medische hulpverlening in België. Vorig jaar schreef hij een boek over de 80-jarige geschiedenis van de Zwevegemse brandweer. Een boek dat in een mum van tijd uitverkocht was.
Het boek vormde ook de aanleiding voor het ministerie van cultuur om de brandweerkazernes te inventariseren. Ook werd Joost Vanhessche aangezocht om mee te helpen het brandweermuseum in Aalst te inventariseren en terug op het goede spoor te helpen. Een opdracht waar, volgens Joost, nogal wat tijd inkruipt.
...
Voor het Willemsfonds is dit zowat de belangrijkste organisatie van het jaar. Morgen, zaterdag, volgt voor hen ook nog een belangrijk evenement. ’s Namiddags wordt de nieuwe Jeugddichter van Zwevegem bekendgemaakt, een tweejaarlijkse verkiezing waarmee het Willemsfonds jeugdig Zwevegem wil aanzetten meer met het woord bezig te zijn.
22-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen
  Informatiebeurs rond levenseinde - huisvandeMens Kortrijk
    Het huisvandeMens Kortrijk organiseert op 28 maart een informatiebeurs rond het levenseinde in vc Mozaïek. De avond - opgedeeld in een voordracht over wilsverklaringen, een infomarkt en een voordracht over orgaandonatie - is gratis bij te wonen vanaf 18 uur aan de Overleiestraat 15A.
21-03-2019
HLN
  Informatiebeurs rond het levenseinde - huisvandeMens Ieper
    Zonnebeke HuisvandeMens Ieper organiseert vrijdag in GC De Leege Platse een informatiebeurs rond het levenseinde. Er zijn van 13.30 uur tot 18 uur voordrachten en infostanden.

Wettelijk is er de laatste jaren veel veranderd rond het thema levenseinde. Mensen kunnen meer en meer zelf bepalen wat ze willen, maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend. Er bestaat veel onduidelijkheid over de mogelijke levenseindebeslissingen. Op de informatiebeurs kunnen bezoekers terecht voor een vertrouwelijk gesprek over hun twijfels en angsten rond het levenseinde.

Kobe Sercu, hoofdverpleegkundige palliatieve zorg Jan Yperman Ziekenhuis, spreekt om 14.30 uur vanuit zijn ervaringen rond palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie, wilsverklaringen en vroegtijdige zorgplanning. Notaris Annelies Himpe komt om 16 uur spreken over het erfenisrecht. Wat met je bezittingen als je er niet meer bent? Wat kan je erven, wie heeft er recht op? Wat is het verschil tussen schenkingen en legaten? Is een testament enkel geldig als je het bij de notaris opstelt?

Er zijn ook infostanden van de gemeente Zonnebeke (Dienst Burgerzaken) en van zorgcentra uit Zonnebeke en Passendale. De toegang is gratis. https://www.hln.be/regio/zonnebeke/informatiebeurs-rond-het-levenseinde~ac9dcac9/
15-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Pieter Bruegel - Willemsfonds Oostende
    Willemsfonds Oostende nodigt spreekster Josette Pandelaers uit om op donderdag 21 maart om 14.30 uur een lezing te houden over Pieter Bruegel de Oude. In 1569, of 450 jaar geleden, overleed in Brussel Pieter Bruegel de Oude. Josette Pandelaers schetst leven en werk van deze gigant. Ook de bevindingen van het recent wetenschappelijk onderzoek en de restauraties naar aanleiding van de grote overzichtstentoonstelling in Wenen komen aan bod. Afspraak in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, aan de rand van het Bosje. Alle informatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 059 802141.
15-03-2019
HLN+
  Wannes Cappelle uitgebreid in de bloemen gezet als ‘Figuur van het Jaar’ - Willemsfonds Zwevegem 
    Wannes Cappelle, acteur en frontman, zanger en songwriter bij Het Zesde Metaal, is door het bestuur van het Willemsfonds Zwevegem gehuldigd als Figuur van het Jaar.
De vereniging huldigde al voor de 36ste keer een persoon, vereniging of bedrijf die zich het afgelopen jaar in de kijker werkte als Figuur van het Jaar. Het Willemsfonds koos voor Wannes Cappelle, onder meer omdat hij voor het tweede jaar op rij met Het Zesde Metaal en ‘Ploegsteert’ het nummer één mocht aanleveren in de Belpop 100 en er een geslaagde tournee in België en Nederland op heeft zitten met ‘In Heaven’. Luc Dufourmont, collega-muzikant en acteur uit Bevergem, mocht een woordje placeren om zijn collega te komen feliciteren.
15-03-2019
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Drie bekende actrices op podium theaterzaal - Wilflemsfonds Zwevegem
    Op uitnodiging van het Willemsfonds komt de theatervoorstelling Huisvrouwmonologen naar Zwevegem. In de productie van Paljas Producties spelen drie bekende actrices. Op de planken staan Myriam Bronzwaar en Tina Maerevoet, Julia en Paulien uit de VRT-reeks Thuis, en Els Béatse, die Rita speelt in De zonen van Van As en Tessa in Familie. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 16 maart om 19.30 uur in de theaterzaal van Zwevegem. Na de voorstelling komen de actrices in het foyer tussen het publiek een glas drinken. Kaarten kunnen worden besteld bij voorzitter Yvan Nys via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via gsm 0479-39.83.89. Toegangsprijzen voor leden 12 euro, voor niet-leden 14 euro.
15-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Leerlingen ontdekken theater - huisvandeMens Diksmuide
    Dankzij Vrienden Go! Westhoek Scholengroep 28, het HuisvandeMens Diksmuide en het Panne Instituut kunnen de leerlingen van het basis- en secundair onderwijs ook dit schooljaar genieten van theater. Voor 2018-2019 viel hun keuze op het toneelstuk Woestzoeker door het theater Antigone in samenwerking met het Theater Artemis over verwoed tegen de stroom in zwemmen. Het stuk is een bitterzoete voorstelling over sociale ongelijkheid en kinderarmoede. Sophie Warnant en Dries Notelteirs spelen twee kinderen die elkaar vinden in dezelfde situatie.
Met geïmproviseerde instrumenten brengen Keimpe De Jong en Arend Niks een soundscape live op de scène.
Op donderdag 28 februari kwamen 241 leerlingen van Go! Westhoek genieten van de voorstelling in CC Kruispunt in Diksmuide, zo ook de leerlingen van het zesde leerjaar van W’IJzer Diksmuide samen met hun directrice Charlot Van D’Huynslager en de leerkrachten Heidi Denolf en Maja Vermeulen. Het stuk Woestzoeker heeft net de eerste prijs gewonnen in Duisberg waar een jury de theatertekst als beste uit 107 inzendingen koos. De jury looft het stuk om de emotionele en toch humoristische tekst die uit het leven gegrepen is en je meeneemt naar de magische denkwereld van twee kinderen.
15-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Roeselare-Izegem
  Infonamiddag levenseinde - huisvandeMens Ieper
    Huis van de Mens Ieper organiseert in samenwerking met de gemeente Zonnebeke een beurs rond het levenseinde met voordrachten en infostanden op vrijdag 15 maart van 13.30 tot 18 uur in OC De Leege Platse in Beselare. De infonamiddag is gratis.
12-03-2019
HLN+
  Infobeurs over levenseinde op donderdag 21 maart in Sijsele - huisvandeMens Brugge
    Damme Het huisvandeMens Brugge organiseert een informatiebeurs over beslissingen rond levenseinde op donderdag 21 maart in zaal Rostune in Sijsele-Damme. Vanaf 16 uur tot 19 uur kan je een voordracht met als thema ‘Levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen’ volgen, om 20 uur is het de beurt aan ‘Levenseinde, verhalen uit de praktijk’.

Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig en er bestaat veel onduidelijkheid over. Wettelijk is er de laatste jaren veel veranderd. Mensen kunnen meer en meer zelf bepalen wat ze willen maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend.

Wilsverklaring

De huizenvandeMens informeren en sensibiliseren rond het thema levenseinde. Consulenten maken je wegwijs in de bestaande levenseindedocumenten en in de wetgeving aangaande euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten. Je kan bij het huisvandeMens ook hulp vragen bij het invullen van een wilsverklaring. Of een vertrouwelijk gesprek hebben over je twijfels en angsten bij het levenseinde. Het huisvandeMens verleent diensten vanuit vrijzinnig-humanistisch perspectief, open voor iedereen.

Vrijzinnige humanisten hechten veel belang aan het zelfbeschikkingsrecht van de mens. Ze streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, met respect voor de wil van de patiënt. De vijf huizenvandeMens in de provincie werken nauw samen met LEIF (LevensEinde InformatieForum) West-Vlaanderen.

Orgaandonatie

Vandaar het initiatief om een ‘Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde Informatiebeurs’ te houden. Op de infobeurs vanaf 16 uur tot 18.30 uur krijg je info over levenseindedocumenten (wilsverklaring euthanasie, negatieve wilsverklaring, wilsbeschikking teraardebestelling, verklaring voor orgaandonatie) en al wat bij het levenseinde komt kijken: palliatieve zorgen, euthanasie, erfenisrecht, een afscheidsplechtigheid en omgaan met een verlies.

Om 19 uur is er een voordracht met LEIFconsulent Anne-Flor Vanmeenen die informatie geeft rond levenseindekeuzes, de wetgeving en het in orde brengen van documenten.

Arts

Om 20 uur is er een voordracht met Dr. Frank Declercq die vertelt vanuit zijn ervaringen als LEIF-arts. Hij licht het actueel verzoek voor euthanasie toe en gaat dieper in op vragen rond euthanasie.

De toegang is gratis. Voor de voordrachten dien je in te schrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 050 33 59 75. Deze activiteit gaat door in zaal Rostune, Stationsstraat 13 in Sijsele-Damme. Meer informatie: Over de dienstverlening van het huisvandeMens Brugge en dit initiatief: huisvandeMens Brugge, 050 33 59 75, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
08-03-2019
HLN
  Expo over illustrator Humo en Robbedoes - Vermeylenfonds Oudenburg
    In samenwerking met het August Vermeylenfonds loopt er een gratis tentoonstelling in de bibliotheek, deze keer over Eddy Ryssack, bekend van Humo en Robbedoes. Ryssack werd in 1953 aangenomen als illustrator bij weekblad Humo. In 1959 stichtte hij TVA Dupuis, de animatiefilmstudio van de uitgever van onder meer Humo en stripblad Robbedoes. Ryssack is ook regisseur van de eerste filmpjes van 'De Smurfen' en werd in 1970 zelfstandig stripauteur, onder meer voor Robbedoes. Hij overleed in 2004. De bibliotheek is open op vrijdag (14 tot 18 uur) en zaterdag (10 tot 12 uur). Verder ook tijdens de openingsuren op dinsdag, woensdag en donderdag.
08-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Bibliotheek wil kinderen begeleiden tijdens rouwproces met rouwkoffer - huisvandeMens Ieper
    Sinds kort staat er in de bibliotheek een rouwkoffer, die de kinderen moet begeleiden tijdens het rouwproces.
“In de koffer zitten boeken, zowel prentenboeken als informatieve boeken, rond het rouwproces”, vertelt Evelien Vande Walle van de Ieperse bibliotheek. “Iedereen mag de koffer uitlenen, maar we denken dat vooral leerkrachten geïnteresseerd zullen zijn. Ze kunnen de dood en het rouwproces bespreekbaar maken als er zich een sterfgeval voordoet op school of wanneer het thema aan bod komt tijdens de lessen. Daarom bevat de koffer een map met lessuggesties. Je kan er ook educatieve spelletjes in terugvinden.”
“We hebben de koffer samengesteld op vraag van het CLB. Jaarlijks werken we in de week van Allerheiligen rond de dood, maar we wilden nog iets meer doen. We haalden onze inspiratie in de bibliotheken van Roeselare en Poperinge, waar er al een gelijkaardig initiatief bestond, en bij het Ieperse Huis van de Mens.”
08-03-2019   Willemsfonds Kortrijk brengt kunsttentoonstelling rond thema ‘Vrijheid’
    Het Willemsfonds Kortrijk organiseert op 9 en 10 maart in Vrijzinnig Centrum Mozaïek een tentoonstelling rond het thema Vrijheid met werk van vier vrouwelijke kunstenaars die geregeld exposeren in binnen- en buitenland: Lisiane Moerman, Mieke Vanwalleghem, Magda Baqué en Mieke Lagast. Zij brengen een mix van schilderkunst, beeldende kunst en persoonlijke expressionistische kunst. De expositie bevat tal van etsen, schilderijen, beelden en keramiek, in totaal 50 werken.

“We kozen het thema Vrijheid vanuit humanistische invalshoek. Het is een van de waarden die we hoog in het vaandel dragen. We lieten de kunstenaars vrij om er zelf een invulling aan te geven. Wanneer je de vrije hand zijn werk laat doen kom je immers tot een uniek en prachtig resultaat”, zegt Vincent Lagae, voorzitter van het Willemsfonds Kortrijk.

De tentoonstelling is te zien op 9 en 10 maart tussen 14 en 17.30 uur in Vrijzinnig Centrum Mozaïek aan de Overleiestraat 15A in Kortrijk.
01-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Arte 4 exposeert bij Vermeylenfonds - Vermeylenfonds/VC De Fakkel Bredene
    In VC De Fakkel vindt de jaarlijkse expo van het Vermeylenfonds Bredene plaats. Tijdens de vernissage werden de bezoekers verwelkomd door Etienne Vercarre, voorzitter VC De Fakkel, en Geert Lefebvre, voorzitter Vermeylenfonds en konden de bezoekers kennis maken met de werken van Germaine Nyssen en Jeannine Corthals, beiden lid van Kunstkring Arte4. De tentoonstelling kan bezocht worden tot 3 maart van vrijdag tot maandag (enkel in de namiddag)
01-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Voordracht Dvorak - Willemsfonds Oostende
    Willemsfonds Oostende houdt een voordracht rond componist Antonin Dvorak. Ronald Vanquaethem is op donderdag 7 maart om 14.30 uur te gast in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, in het Bosje. De titel luidt ‘Antonin Dvorak, meer dan een Bohemian Rhapsody’. Info Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 059 802 141.
01-03-2019
Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad Brugge
  De Molensteen schenkt 500 euro voor mughelikopter - VC De Molensteen Oostkamp
    In Vrijzinnig Centrum De Molensteen-Oostkamp vzw kwam dokter Nicolas Müller, stichter van de Stichting MUG-Heli, langs voor een voordracht over Helden in de Lucht. Dokter Müller bemant zelf regelmatig de mughelikopter en is bekend van het reality-programma Helden van hier: In de lucht op VTM. Er waren zo’n 200 mensen aanwezig. Na de lezing kreeg hij van het bestuur van het Vrijzinnig Centrum een cheque van 500 euro voor de mughelikopter overhandigd. Bovendien werden er heel wat gadgets verkocht. Ook stond er een collectebus opgesteld waardoor er nog een flink bedrag door het publiek werd bijgedragen. Het jaarlijks budget om de mugheli in de lucht te houden, wordt geraamd op 650.000 euro.
15-02-2019
Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen - Wargem
  Gezocht: nieuwe jeugddichter - Willemsfonds Zwevegem
    Het is de vierde keer dat het plaatselijke Willemsfonds de poëziewedstrijd organiseert. Eerder gingen Marthe Segers, Justine Ameye en Ocèane Demasure met de eer lopen. Voor Ocèane (13) zitten de twee jaren er bijna op. Ze heeft goede herinneringen aan het gebeuren overgehouden. “Ik mocht enkele keren een gelegenheidsgedicht voordragen, zoals bij de opening van het nieuwe zwembad. Ook het feit dat mijn gedicht vereeuwigd werd op een bushokje in Moen, vind ik wel tof.” Af en toe vertrouwt ze nog wel eens een gedichtje toe aan het papier. “Ik schrijf heel soms nog wel eens een gedicht. Ik verzamel ze allemaal in een speciale map. Nu ga ik naar school in het atheneum in Avelgem en wil ik later graag dierenarts worden.”
Ocèane kan de wedstrijd aan iedereen aanraden. “Vooreerst primeert de gedachte van deelnemen is belangrijker dan winnen. En wie weet, schuilt er een verborgen talent in jou. Voor mij was het in elk geval een heel leuke ervaring. Ik mocht enkele onvergetelijke momenten beleven waardoor ik toch ook wel een beetje trots op mezelf ben”, aldus de huidige jeugddichter.
Nu is het Willemsfonds dus opnieuw op zoek naar een jeugddichter. “We organiseren om de twee jaar de wedstrijd. Jongeren uit Groot-Zwevegem die dit jaar 12, 13, 14 of 15 jaar jong zijn, kunnen deelnemen aan de poëziewedstrijd”, vertelt Yvan Nys, voorzitter van het Willemsfonds.
Als thema koos men voor ‘Vakantie’. “We roepen de jongeren op te beschrijven wat ‘vakantie’ bij hen oproept. Ze mogen gerust hun fantasie de vrije loop laten en hun woorden bundelen in een mooi stukje poëzie.”
Aan de wedstrijd is een aantal mooie prijzen verbonden. “Vooreerst mag de laureaat zich twee jaar de ‘Jeugddichter van Zwevegem’ noemen. Tijdens die twee jaar zal men gevraagd worden om enkele gedichten te schrijven bij belangrijke gebeurtenissen in de gemeente. Verder krijgt hij of zij nog een geldprijs van 250 euro. Voor de negen andere finalisten is er ook een geldprijs voorzien.”
Wie wil deelnemen moet wel snel in de pen kruipen. Men kan deelnemen tot en met donderdag 2 maart. De gedichten kunnen gestuurd worden naar Yvan Nys via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar Bloemenhof 26 in Zwevegem.
Op zaterdag 16 maart worden de tien finalisten uitgenodigd hun gedicht voor te dragen voor de jury. Een week later weten we dan wie zich de nieuwe jeugddichter mag noemen.
15-02-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Jongeren en maatschappelijk engagement - VC De Fakkel Bredene
    Op zondag 17 februari organiseert VC De Fakkel een voordracht door Wim Vermeersch rond het thema ‘Jongeren en Maatschappelijk Engagement’. In het kader van de Stichting Gerrit Kreveld deed hij een studie rond dit thema. Tijdens deze voordracht brengt Vermeersch zijn bevindingen. De deuren van het Vrijzinnig Centrum gaan open om 10.15 uur. De voordracht start om 10.30 uur. De toegang is gratis. VC De Fakkel vind je in de Zwanenstraat 11. Info: 059 32 51 85.
12-02-2019
HLN
  Ontmoetingsdag voor nabestaanden na zelfdoding - huisvandeMens Ieper
    In Ieper is er op zaterdag 16 februari een ontmoetingsdag voor nabestaanden na zelfdoding. "Wie uit het leven stapt, laat zijn omgeving na met heel wat vragen en gevoelens waarmee men erg lang blijft worstelen."

Het huisvandeMens Ieper, CAW Centraal West-Vlaanderen en de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om een ontmoetingsnamiddag te organiseren voor nabestaanden van zelfdoding.

"Zelfdoding valt nog al te vaak voor, zeker hier in de Westhoek. De noodzaak aan een dergelijk initiatief blijft. Erover praten met je omgeving is niet altijd evident. Precies daarom organiseren we deze ontmoetingsnamiddag. We willen ons op laagdrempelige wijzen richten naar iedereen die in zijn omgeving geconfronteerd is met zelfdoding. Contact met lotgenoten kan immers helpend en helend zijn. Voelen dat je er niet alleen voor staat, kan deugd doen." Meer info vind je ook op de Facebookpagina van het huisvandeMens Ieper via www.facebook.com/events/2199252133674237/

De dag vindt plaats in CC Het Perron in Ieper. Deelname kost 5 euro, te betalen op de dag zelf. Er zijn verschillende workshops. Op het einde van de dag zijn getuigenissen van twee nabestaanden.
12-02-2019
HLN
  Prof belicht klimaatverandering in CC De Schakel - UPV Waregem
    Geoloog Eddy Keppens, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, onderzoekt de evolutie van ons klimaat. De prof komt op donderdag 14 februari naar CC De Schakel. Hij schetst er vanaf 14.30 uur op een toegankelijke manier hoe welke mechanismen de klimaatwijzigingen in gang zetten, welke vooruitzichten we hebben voor de toekomst en wat we er nog tegen kunnen doen.

Want de gevolgen zijn nu al voelbaar met ongewoon zware stormen, lange droogtes, overvloedige neerslag, onstabiele seizoenen, een verhoging van de zeespiegel en het smelten van gletsjers. Wie de lezing van Eddy Keppens bij wil wonen, betaalt 3 euro. Het initiatief wordt mee georganiseerd door vrijzinnig centrum Poincaré in Waregem en de vrijzinnig humanistische landelijke vormingsinstelling UPV, gespecialiseerd in wetenschapspopularisering. Inschrijven voor de uiteenzetting van geoloog Keppens: www.ccdeschakel.be of tel. 056/62.13.40.
10-02-2019
De Zondag/Westkust Middenkust
  Zondagsgesprek over man & vrouw
    Deze morgen om 11 uur vindt in het vrijzinnig huis in de Galloperstraat 48 in Koksijde een zondags gesprek plaats over de man-vrouwverhouding. ‘De Gender Twistappel’ is het thema van de voordracht verzorgd door Ronny Verlet.

Hij zal het hebben over de mythe van Adam en Eva en hoe we daar al de rol van de man en vrouw kunnen ontdekken. Ook de kunstafbeeldingen doorheen de tijd tot de advertenties van vandaag belicht hij. Vaak hebben die een erotische kant en Ronny Verlet legt uit hoe dat komt. Hij probeert met zijn uiteenzetting een ander licht te werpen op de verhouding tussen mannen en vrouwen. De toegang is gratis.
08-02-2019
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Tentoonstelling 2 X Kunst - Willemsfonds Poperinge
    Tot en met zaterdag 23 februari organiseert Willemsfonds Poperinge in bibliotheek Letterbeek de tentoonstelling ‘2 X Kunst’ met foto’s uit het archief van Poperinge en ook grafische werken van Kurt Vanrumbeke. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
06-02-2019
HLN
  Jump steunt Somival met 500 euro - Waregem
    Een barbecue en karaoke van de jongerenafdeling Jump Waregem bracht 500 euro op voor de vzw sport en ontspanning voor mindervaliden (Somival). Het Joelfeest van Jump vond op zaterdag 15 en zondag 16 december in vrijzinnig centrum Poincaré plaats, tijdens de Warmste Week van de solidariteitsactie Music for Life op Studio Brussel. De cheque werd ook in Poincaré overhandigd, tijdens de nieuwjaarsreceptie van het vrijnzinnig centrum in de Stormestraat. Op de foto zien we Lucien De Bels, Marc Vanryckeghem en Filip Dheedene namens Somival en Maxim Himpe en Bart Vanderbeken namens Jump Waregem.
31-01-2019
HLN
  Lezingen over psychiatrie en maatschappij - HV Roeselare
    MSKA Campus Tant is toe aan zijn 11de reeks van filosofische lezingen. Dit zoals steeds in samenwerking met het Davidsfonds Roeselare, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, het Vermeylenfonds en Viva. Thema deze keer is psychiatrie en maatschappij. Op donderdag 31 januari verwelkomt Campus Tant professor Johan Braeckman die het zal hebben over 'Darwin, de missing link in de geestelijke gezondheidszorg'. Op 14 februari is de gast professor Paul Verhaeghe, met als thema 'gestoorde maatschappij, gestoorde individuen'. Professor Antoon Vandevelde sluit het drieluik af op 28 februari met een lezing rond de vraag 'Maakt onze samenleving psychisch ziek?' Eén lezing bijwonen kost vijf euro, de volledige cyclus tien euro. Wie jonger is dan 18 of lid van een van de organiserende verenigingen is gratis welkom. De lezingen starten telkens om 19.30 uur in de Hugo Verrieststraat 68.
28-01-2019
HLN
  Liberale Vrouwen en Willemsfonds schenken 1.500 euro aan Vrouwenvluchthuis - Brugge
    De Liberale Vrouwen Brugge en het lokale Willemsfonds hebben tijdens hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie een cheque van 1.500 euro gegeven aan het Vrouwenvluchthuis.
In het kader van de Warmste Week werd door de vereniging immers een ontbijt georganiseerd in de school De Varens. Het werd een groot succes. Zo’n honderd mensen namen deel. Dankzij de sponsors die brood, beleg, boterkoeken en drank bezorgden, konden de organisatoren de rest van het geld wegschenken. Het zal besteed worden aan kinderbedjes en kinderstoelen.
27-01-2019
De Zondag Midden WVL
  Het jaar in cartoons - Vermeylenfonds en HV Roeselare
    In de galerie Blomme kan je vandaag en de komende dagen naar de expo ‘2018 in Kwertoons’. Cartoonist Kevin Werbrouck biedt er een overzicht van de gebeurtenissen van 2018. “De actualiteit door de ogen van een of andere aap die denkt dat hij grappig is”, zo omschrijft Kevin Werbrouck het zelf. Het gaat om een organisatie van het Vermeylenfonds Roeselare in samenwerking met het HVV.
Je vindt de galerie Blomme in de Ooststraat 84, Roeselare.
18-01-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Vrijzinnig West-Vlaanderen schenkt 2.700 euro aan de Katrol
    Vrijzinnig West-Vlaanderen organiseerde in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel heel wat acties. Als goed doel kozen zij De Katrol, een kleinschalige vzw die kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen helpt door studie- en opvoedingsondersteuning aan huis aan te bieden. Ondertussen

vind je afdelingen van de Katrol over heel Vlaanderen, maar de werking is opgestart in Oostende. “Wij wilden een goed doel steunen dat met jongeren werkt én over heel West-Vlaanderen actief is. De Katrol past daar perfect in”, leggen Kenzy Dekimpe, Evelien Vandenbussche, Ilse Rotsaert en Lore Alleman van Vrijzinnig West-Vlaanderen uit. “We verkochten snoepjes, het alcoholisch drankje Fakkeltje, maakten soep, bakten wafels… Dat bracht in totaal 2.724,37 euro op.” Bij De Katrol zijn ze heel tevreden met de centen. “Het geld komt terecht in ons steunfonds”, legt Katrien Sabbe van De Katrol Oostende uit. “Het steunfonds kan voor heel wat verschillende zaken gebruikt worden. Stel dat een gezin graag de kinderen naar de speelpleinwerking wil sturen, maar er zijn niet genoeg middelen. Of de bril van een kind is kapot. Na goedkeuring kan het steunfonds tussenkomen. De centen zullen dus goed gebruikt worden”, besluit Katrien Sabbe.
16-01-2019
HLN
  Campus Tant organiseert filosofische lezingen over psychiatrie en maatschappij - HV & huisvandeMens Roeselare
    MSKA Campus Tant is toe aan zijn 11e reeks van filosofische lezingen. Dit zoals steeds in samenwerking met het Davidsfonds Roeselare, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, het Vermeylenfonds en Viva.

Thema deze keer is psychiatrie en maatschappij. Op donderdag 31 januari verwelkomt

Campus Tant professor Johan Braeckman die het zal hebben over ‘Darwin, de missing link in de geestelijke gezondheidszorg’. Op 14 februari is de gast professor Paul Verhaeghe, het thema ‘gestoorde maatschappij, gestoorde individuen’. Professor Antoon Vandevelde sluit het drieluik af op 28 februari met een lezing rond de vraag ‘Maakt onze samenleving psychisch ziek?’ Eén lezing bijwonen kost vijf euro, de volledige cyclus tien euro. Wie jonger is dan 18 of lid van één van de organiserende verenigingen is gratis welkom. De lezingen starten telkens om 19.30 uur in de Hugo Verrieststraat 68.
11+15-01-2019
HLN
  Vrijzinnig West-Vlaanderen schenkt 2.724 euro aan De Katrol
    Vrijzinnig West-Vlaanderen heeft 2.724 euro ingezameld voor vzw De Katrol Oostende via de verkoop van onder meer een winters aperitief, snoepjes, wenskaarten en het 'we do give a shit' toiletpapier. Het gaat om een actie voor Music For Life. Vrijwilligers en personeelsleden hebben hier samen hun schouders onder gezet. De Katrol is een kleinschalige organisatie die kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen helpt door studie-en opvoedingsondersteuning aan huis aan te bieden. De werkingen van De Katrol zijn verspreid over de hele provincie.
11-01-2019
Het Nieuwsblad
  Vrijzinnig West-Vlaanderen gul voor De Katrol
    De vrijwilligers en het personeel van het Huis van de Mens in Oostende, Brugge en Kortrijk, de vrijzinnige ontmoetingscentra en verenigingen organiseerden verschillende acties. De totale opbrengst van 2.724 euro werd overhandigd aan De Katrol, dat aan huis studie- en opvoedingsondersteuning verleent aan kwetsbare kinderen en gezinnen.
11-01-2019
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Waregem
  Wannes Cappelle uitgeroepen tot ‘Figuur van het Jaar’ - Willemsfonds Zwevegem
    Door de mensen van het Willemsfonds en de pers werd de ‘Figuur van het Jaar’ gekozen. De keuze viel op Wannes Cappelle, voor het tweede jaar op rij nummer één in de Belpop 100.

Het was al de 36ste keer dat het Willemsfonds de ‘Figuur van het Jaar’ kozen. Al vele jaren krijgen ze daarbij de medewerking van de lokale persmensen. Bedoeling is om een persoon of vereniging die of een bedrijf dat zich het afgelopen jaar in de kijker werkte, te huldigen als ‘Figuur van het Jaar’.

Vooraf werd uit een langere lijst met mensen die in aanmerking kwamen, een shortlist gemaakt van tien kandidaten. Deze namen werden dinsdagavond aan de jury voorgelegd die in een geheime stemming de uiteindelijke winnaar koos.

Belpop

In een eerste stemronde werden de drie finalisten vastgelegd. Het waren Wannes Cappelle, Joost Vanhessche en de Grote Prijs Marcel Kint. In de tweede ronde gingen de meeste stemmen naar Wannes, die dus ‘Figuur van het jaar 2017’ werd.
...
11-01-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Concert voor Stefaan Brusseel - Willemsfonds Oostende
    In 2010 overleed Stefaan Brusseel, voorzitter van het Willemsfonds Oostende vzw. Als hulde aan Stefaan en als herinnering aan zijn voorliefde voor muziek en zijn inzet waarmee hij klassieke muziek promootte en jonge solisten een podium gaf, werd vanaf 2012 jaarlijks een concert georganiseerd. Dit jaar kan je op donderdag 17 januari om 20 uur terecht in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende voor het concert voor Stefaan. Ook dit jaar komen jonge solisten van de International Open Academy op het podium. Zij zullen een selectie van opera- en operette-aria’s brengen. Voor tickets kan je terecht in VLC De Geuzetorre of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In De Geuzetorre loopt momenteel ook een interessante kunsttentoonstelling in het teken van de zee, met foto’s en kunstwerken van Patrick Van Craeynest en Erik Baeyens. Je kunt ook al inschrijven voor deelname aan de Hujo Debatwedstrijd 2019 (beste debatduo van West-Vlaanderen). Er is een voorronde gepland op woensdag 20 februari in De Geuzetorre.
11-01-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Alles over honing
    Op woensdag 30 januari organiseert het Vermeylenfonds Bredene in VC De Fakkel (Zwanenstraat 11) om 19 uur een degustatie van honing en aanverwante producten als propolis, stuifmeel, koninginnebrij, mosterd, advocaat, jenever, rum en peperkoek,... Een 18-tal verschillende honingen en hun bijproducten kunnen worden geproefd terwijl imker Peter Otte een korte voordracht geeft. Deelnemers krijgen ook gratis proevertjes aangeboden en voor iedere aanwezige is er gratis warme chocomelk met rhumella en peperkoek. Deelnemen kost 3 euro. Inschrijven tot 25 januari via 059 33 08 24 0472 70 68 13 0498 34 48 81 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
11-01-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Oostende-Westhoek
  Vrijzinnig West-Vlaanderen gul voor De Katrol
    De vrijwilligers en het personeel van het Huis van de Mens in Oostende, Brugge en Kortrijk, de vrijzinnige ontmoetingscentra en verenigingen organiseerden verschillende acties. De totale opbrengst van 2.724 euro werd overhandigd aan De Katrol, dat aan huis studie- en opvoedingsondersteuning verleent aan kwetsbare kinderen en gezinnen.
08-01-2019
Het Laatste Nieuws/Oostkust
  Politiegebouw niet meer herkenbaar: studentenhuis krijgt vorm
    De contouren van dat bijna-energieneutraal gebouw zijn steeds meer zichtbaar. Het vrijzinnig huis wordt de locatie waar de professionele dienstverlenende instanties van de vrijzinnige gemeenschap zoveel mogelijk gegroepeerd worden. In het studentenhuis kunnen studentenverenigingen vergaderen, jongeren in alle stilte blokken en er komt een ontspanningsruimte.
Er is bovendien ook een fuifzaal in het pand.
"Het nieuwe gebouw betekent de eerste vernieuwing voor het Beursplein", zegt Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).
"Eens het huis klaar is, zal ook de bouw van de nieuwe Beurs- en Congreshal starten." De werken zitten op schema. Er wordt gehoopt om tegen april 2019 te kunnen openen. De totale kostprijs bedraagt net geen vijf miljoen euro.
 
  Vermeylenfonds op Kerstjoelreis naar Reims - Bredene
04-01-2019
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Op 8 december bracht het Vermeylenfonds Bredene samen met een zestigtal leden een bezoek aan de kerstmarkt van Reims. “De markt is vooral bekend omwille van de vele champagneboeren die er hun lekkere waren aanprijzen”, vertelt voorzitter Geert Lefebvre. “Naast het reuzenrad en het kerstdorp kun je er kuieren langs de talrijke kerststalletjes met lokale delicatessen, traditionele producten en vele kerstcadeautjes. Reims is ook een prachtige, historische stad.” Op de terugreis trakteerde het Vermeylenfonds iedereen op pralines en een gratis tombola met mooie prijzen. “En nu op naar de elfde editie van onze jaarlijkse Kerstjoeltrip”, zegt Geert Lefebvre.

04-01-2019
Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen
  Op zoek naar Figuur van 2018 - Willemsfonds Zwevegem
    Dinsdagavond komen het Willemsfonds en de lokale pers samen om de opvolger van cineast Marc Desmet te kiezen als 36ste Figuur van het Jaar.

Er werd reeds een shortlist samengesteld met de tien kandidaten die in aanmerking komen om de titel te krijgen. We geven de namen in willekeurige volgorde: Wannes Capelle die voor het tweede jaar op rij op 1 stond in de Belpop 100 van Radio 1 met Ploegsteert, GP Marcel Kint die promoveerde tot cat. 1.1, Paul Lietaer als kampioen van België Rally, Present@Zwevegem

dat een event organiseerde ter promotie van de lokale economie en Showband Calypso die een finaleplaats behaalde op het Europees Kampioenschap DCE. Verder zijn er nog de Sigarun, die 25.000 euro opbracht voor het fonds Dr. Bergen en Joost Vanhessche die onder meer een boek schreef over het 80-jarig bestaan van de Zwevegemse brandweer. Dan zijn er nog drie verdienstelijke kandidaten Flanders Events met de organisatie van het Internationaal Streekbierenfestival, Moen Feest dat een schitterende affiche kon presenteren en Otegem Boven met de organisatie van de Betafence Cyclocross.
02-01-2019
HLN+
  Willemsfonds houdt voor achtste keer ‘Concert voor Stefaan’ - Oostende
    Op donderdag 17 januari organiseert het Willemsfonds van Oostende het jaarlijkse ‘Concert voor Stefaan’.

In 2010 overleed Stefaan Brusseel, voorzitter van de vzw Willemsfonds Oostende. “Als hulde aan Stefaan, als herinnering aan zijn liefde voor muziek en als eerbetoon voor de inzet waarmee hij klassieke muziek promootte en jonge muzikanten een podium bood, wordt

sinds 2012 jaarlijks een huldeconcert gebracht”, licht het Willemsfonds toe. Op donderdag 17 januari geniet je opnieuw van het concert en ook dit jaar met de jonge solisten van de International Opera Academy. Zij brengen een selectie aan opera- en operette-aria’s. “ Het wordt opnieuw een schitterende opera-avond gebracht door de zangers van de International Opera Academy. Met aria’s van onder andere Mozart, Puccini, Verdi en Léhar”, beloven de organisatoren. Het concert gaat door in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum (VLC) De Geuzetorre in de Kazernelaan 1 in Oostende. De show start om 20 uur, de inkomt bedraagt 20 euro. Info: www.willemsfondsoostende.be en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
29-12-2018
HLN
  Opschudding in Langestraat door rookontwikkeling in De Kim - Oostende
    In de Langestraat in Oostende was er rond het middaguur even opschudding door een brand in het Vrijzinnig Jongerenontmoetingscentrum De Kim. Brandweer en politie snelden ter plaatse onder luid geloei van sirenes.

Eens aangekomen bleek de situatie minder erg dan gedacht. Volgens brandweermajoor Frank Vanhixe ging het om rookontwikkelingdoordat een toestel te dicht bij een verwarmingselement stond en begon te smelten. “Maar we hebben niet moeten blussen. Het apparaat verplaatsen en wat nazicht volstond”, aldus Vanhixe.

Er waren geen jongeren aanwezig maar wel enkele personeelsleden. De pompiers keerden na een half uur terug naar de kazerne en de politie stelde een proces-verbaal op.
28-12-2018
HLN+
  Bouw studentenhuis krijgt vorm - Brugge
    Brugge Het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat is stilaan niet meer te herkennen. Op die locatie wordt het bestaande gebouw omgevormd tot studentenhuis en vrijzinnig centrum.

De contouren van dat bijna-energieneutraal gebouw zijn steeds meer zichtbaar. Het vrijzinnig huis wordt de locatie waar de professionele dienstverlenende instanties van de vrijzinnige gemeenschap zoveel mogelijk gegroepeerd worden. In het studentenhuis kunnen studentenverenigingen

vergaderen, de studenten kunnen er in alle stilte studeren en er komt een ontspanningsruimte. Er is ook een fuifzaal. “Het nieuwe gebouw betekent de eerste vernieuwing voor het Beursplein”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Eenmaal het huis klaar is, zal ook de bouw van de nieuwe Beurs- en Congreshal starten.” De werken zitten, ongeveer een jaar na de start, op schema. Er wordt gehoopt om tegen april 2019 te kunnen openen. De totale kostprijs is net geen 5 miljoen euro.
14-12-2018
De Weekbode
  VC De Bezatse zet lokale kunstenaars in de kijker
    Nog tot 9 december stellen kunstenaars Monique Vandekerckhove uit Kuurne en Frédérique Midavaine (Freze) hun werken tentoon in het Vrijzinnig Centrum De Bezatse.

Lokaal talent, kunstenaars van bij ons en creatieve geesten: onze stad loopt er vol van. Maar vaak krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen. Het is een overtuiging die door vrijzinnig centrum De Bezatse wordt gedeeld.

Onder impuls van huidig voorzitter Ruben Deschamps (33) organiseert het centrum dan ook jaarlijks enkele

tentoonstellingen. Kunstenaars uit de regio krijgen op die manier een platform om hun werk aan het grote publiek te tonen. “We proberen om kunst laagdrempelig te maken. Het tonen van artistiek talent, pal in het centrum van de stad, met kunstenaars van eigen bodem zorgt ervoor dat het geheel opnieuw dicht bij de mensen komt”, laat Ruben weten.

“Frédérique Midavaine is een rasechte Meense. Ze genoot haar opleiding aan onze eigen kunstacademie en is beter bekend als ‘Freze’. Ze is een gedreven en bedreven kunstenaar met keramiek en potterie. Onze expo toont ook de werken van Monique Vandekerkhove, een talentvolle schilder die al talrijke nationale en internationale prijzen in de wacht heeft kunnen slepen. Ze is eveneens lid van de Meense Lucasgilde”, besluit Ruben Deschamps.
10-12-2018
Focus-WTV
  Gloed van kaarslicht voor overleden kinderen
    Op verschillende plaatsen zijn gisteren kaarsjes aangestoken naar aanleiding van "Wereldlichtjesdag".
Elke tweede zondag van december, komen wereldwijd ouders van overleden kinderen bijeen om hun verhalen en verdriet te delen, maar ook om een kaarsje aan te steken als herinnering aan het kindje dat er niet meer is. Bij ons gebeurde dat onder meer in Diksmuide, Brugge, Roeselare, Kortrijk en Ieper.
In Ieper plaatste een veertigtal ouders en grootouders van overleden kinderen een kaarsje in de tuin van het ‘Huis van de Mens’.  Hun kindje is er niet meer, maar leeft voort in de herinnering en de verhalen, die mensen met elkaar delen. En het feit dat ze die zaken kunnen delen, maakt het verschil, want het is moeilijk om met die gevoelens naar buiten te komen.
link naar het nieuwsitem:  
https://www.focus-wtv.be/nieuws/gloed-van-kaarslicht-voor-overleden-kinderen?fbclid=IwAR36aatvu_JWKlAUwGinfQB1seT5usO3DiKLuGjwA0Q9xM4MZPSIInenayQ
10-12-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Fakkeltocht eist aandacht voor mensenrechten - Vrijzinnig Kortrijk
    De Kortrijkse vrijzinnige verenigingen en Amnesty International deden zaterdagavond een fakkeltocht ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM). De fakkeltocht is bedoeld als signaal omdat mensenrechten tegenwoordig nog al te vaak geschonden worden. Onder de slogan “Mensenrechten verdedig je met vuur!” vertrokken 135 deelnemers met de fakkel in de hand vanuit het vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat. Via de leieboorden ging het richting Nelson Mandelaplein, waar de groep halt hield rond de open vuurplaats en genoot van muziek en dans.
10-12-2018
KW
  Wereldlichtjesdag in Brugge voor het eerst op nieuwe locatie - huisvandeMens Brugge
    Op zondag 9 december was het opnieuw Wereldlichtjesdag: ouders over de hele wereld staken na een herdenkingsmoment stipt om zeven uur 's avonds een kaarsje aan voor hun overleden kind. Zo ook in Brugge, waar er voor de derde editie werd uitgeweken naar de site van Zeescouts Sint-Leo aan de Lodewijk Coiseaukaai.
Na het aansteken van de kaarsjes kon er op de nieuwe locatie nog worden nagepraat bij een warm winterdrankje. HuisvandeMens Brugge sloeg voor de organisatie van Wereldlichtjesdag opnieuw de handen in elkaar met het stadsbestuur, uitvaartonderneming Ackaert en de verenigingen Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders Van een Overleden Kind en Ouders van Verongelukte Kinderen.
09-12-2018
KW
  Guur weer houdt fakkeltocht voor mensenrechten in Kortrijk niet tegen
    Even guur als mensenrechten soms gerespecteerd worden, even guur was het avondweer gisteren waarin de fakkeltocht ter verdediging van de mensenrechten werd georganiseerd door het Vrijzinnig centrum Mozaïek en Amnesty International. Met de fakkeltocht werd de zevenstigste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens gevierd.

Hoewel de viering al enkele maanden bezig is, werd de fakkeltocht gezien als het sluitstuk van een resem aan activiteiten. Vanaf 18 uur konden bezoekers schrijven voor Amnesty International waarmee men mensen wil 'vrij schrijven'. Dit gebeurde in combinatie met live muziek en andere activiteiten. Wandelaars konden ook fakkels kopen die in een mum van tijd uitverkocht. Meer dan acht volle dozen gingen over de toonbank en de opbrengst ervan gaat rechtstreeks naar Amnesty International. De kinderen konden zich dan plezieren met het maken van een lichtbronnetje die ze fier voor zich droegen.

"Voor mijn vredesboodschap heb ik mij laten inspireren door een groot mens die betrokken is geweest bij het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De naam van die man kennen jullie allemaal: Stéphane Hessel. Hij was zeer actief in het verzet tijdens WOII. Hij werd door de nazi's opgepakt, gemarteld en tenslotte ter dood veroordeeld. Hij bleef zijn ganse leven lang ijveren voor de rechten van de mens. Hij was soms een vervelende luis in de pels van het Franse buitenlands beleid. Op 90-jarige leeftijd schreef hij in 2010 het manifest "Indignez-vous!" - "Wees verontwaardigd". Ik inspireer mijn vredesboodschap op zijn manifest. Beste mensen, wees verontwaardigd, neem er geen vrede mee als de rechten van de mens niet nageleefd worden." Besluit Bernard Decock, voorzitter van de begeleidingsgroep van het Huis van de Mens.

Op de foto herkennen we dochter Adelinde en moeder Lieve.

Onder de deelnemers waren ook Adelinde en Lieve uit Kortrijk/Zwevegem aanwezig. "Mijn echtgenoot is al een aantal jaren bezielier van Amnesty International en vandaag wilden we mee solidair zijn met zijn passie. Daarnaast vinden we het een zeer mooie gedachte om mensenrechten met vuur te bestrijden want op heel veel plaatsen gebeurt er nog veel te weinig rond de mens." weten ze ons te vertellen.

De fakkeltocht eindigde op het Nelson Mandelaplein waar men kon nakeuvelen bij een drankje en een soepje.

https://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/guur-weer-houdt-fakkeltocht-voor-mensenrechten-in-kortrijk-niet-tegen/article-normal-351105.html
09-12-2018
De Zondag midden west-vlaanderen
  Brand een kaars op Wereldlichtjesdag - huizenvandeMens
    Elke tweede zondag van december – vandaag dus – steken mensen wereldwijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.
Al twee jaar gebeurt dit in onze provincie via herdenkingsmomenten in Ieper, Brugge, Diksmuide, Roeselare en Kortrijk, georganiseerd door het huisvandeMens en enkele partners. In Ieper vindt het herdenkingsmoment plaats in het huisvandeMens, Korte Torhoutstraat 4. In Roeselare in de St. Amandskerk, De Coninckplein 5. In Brugge op het terrein van de Zeescouts Sint-Leo, Lodewijk Coiseaukaai 9. In Kortrijk op het Sint-Amandsplein. In Diksmuide in bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56.
Het programma is gelijklopend: onthaal tussen 18u en 18u45, gevolgd door een woord vooraf en een kaarsjesmoment om 19u. En achteraf nog wat napraten bij een warm winterdrankje. De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren.
09-12-2018
KW
  Honderdtal mensen herdenken overleden kind tijdens Wereldlichtjesdag in Kortrijk - huisvandeMens Kortrijk
    Elk jaar staan we op de 2de zondag van december even stil bij alle overleden kinderen. Mensen worden gevraagd om een kaarsje te branden eens het donker wordt. Met die symboliek probeert men de wereld letterlijk wat lichter te maken voor de mensen die een kind verloren hebben.

"We willen tonen dat die kinderen en jullie pijn om hun verlies niet vergeten zijn. Vaak wordt er niet of niet meer bij stilgestaan, of te licht overheen gegaan. Onmacht, onbegrip, ongeduld,... trekken soms een muur op tussen wie een kind verloor en de anderen. Soms zelfs tussen lotgenoten onderling. Verlies is zo ongelofelijk intiem en persoonlijk. Vanavond willen we al die muren slopen en één worden. Plaats maken voor verbondenheid." Aldus Katrien Callens van het huisvandeMens Kortrijk.

Onder de aanwezigen was ook een moeder die haar kind op jonge leeftijd verloor bij een fietsongeval. Ze liet haar kaarsje branden met de bijzondere woorden "Now You See The Heart" en een rasta man op geprint. "Dit is een zeer moeilijk moment voor mij maar het is goed te weten dat je er nooit alleen voor staat. Herdenkingen als deze zijn zeer belangrijk voor mij",vertelt de mama emotioneel.

Het kaarsje waarop de tekst "Now You See The Heart en de rasta man geprint staat.

Ook Trui van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen nam even het woord. "Een lichtcirkel vormen is het centrale moment van deze avond. Door de kaarsjes individueel, maar ook in verbondenheid aan te steken, onderstrepen we de solidariteit die we willen uitdragen op deze wereldlichtjesdag."

Er daagden zo'n honderd mensen op om de herdenking bij te wonen. Sommigen bleven liever aan de kant staan. Het branden van een kaarsje riep bij hen erg veel emoties op. De opkomst lag in de lijn van de verwachting van de organisatie. Nadien kon nagepraat worden met een warme koffie of chocomelk zodat men elkaar een hart onder de riem konden steken.
09-12-2018
Het Laatste Nieuws
  100 kaarsjes herdenken overleden kindjes: “opkomst groeit jaar na jaar” - huisvandeMens Kortrijk
    Elke tweede zondag van december steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan om overleden kinderen te herdenken. Dat gebeurde vanavond ook in Kortrijk. Waar op het Sint-Amandsplein op Overleie zo’n 100 kaarsjes aangestoken werden.

Het herdenkingsmoment, op Wereldlichtjesdag, werd georganiseerd door het huisvandeMens en enkele partners. Die partners waren Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders van een Overleden Kind en Ouders van Verongelukte Kinderen. “Er is een grote behoefte aan het samenzijn met deelgenoten, veel mensen willen hun medeleven betuigen”, zegt communicatieverantwoordelijke Lieve De Cuyper van de Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen. “Er is een nood om dit innig moment samen te beleven. De opkomst groeit jaar na jaar. Tijdens het verwerkingsproces bij het verlies van een kind kunnen ouders aankloppen bij de genoemde verenigingen of bij deelgenotengroepen. Waar ze sterkte vinden bij elkaar door te praten over het verlies. Daarnaast biedt het huisvandeMens hen een luisterend oor”, aldus Lieve De Cuyper. De vrijzinnig humanistische consulenten van huisvandeMens hebben in Kortrijk hun thuishaven in vrijzinnig centrum Mozaïek op Overleie.
09-12-2018
Het Laatste Nieuws
  Lichtjes voor overleden kindjes - huisvandeMens Ieper
    “Bij familieleden en vrienden die een kind verloren, is meest gestelde vraag: Waarom? Waarom ben je niet vroeger naar huis gekomen? Waarom mocht je niet eens geboren worden? Waarom droeg je je gordel niet? Allemaal vragen waar we geen antwoord op weten. En zelfs als er antwoorden zouden zijn: ze helpen niet om het gemis van een kind op te vangen“, aldus Laurette Louwyck van het huisvandeMens van Ieper, die samen met haar collega’s op zondagavond 50 mensen ontving in het kader van Wereldlichtjesdag.

Op Wereldlichtjesdag worden alle overleden kinderen ter wereld herdacht. Samen ontstaken ze om 19 uur tientallen lichtjes, als teken dat ze de kinderen die niet langer hier zijn, nooit zullen vergeten. Dat gebeurde wereldwijd op hetzelfde tijdstip. “Een fractie van onoplettendheid, een verkeerd ingeschat manoeuvre door een tegenligger, het zijn futiliteiten met loodzware gevolgen. We zijn jammer genoeg niet in staat om het verleden te veranderen. Daarom staan we hier. Om dat verleden weer actueel te maken. We laten de aanwezigen vandaag in de kou staan, letterlijk. In de figuurlijke zin van het woord doen we dit allerminst en omarmen we hen met onze warmte. ‘Omwarmen’ zou je kunnen zeggen. We trotseren de kilte om ons te warmen aan aanwezigheid en verbondenheid.”

Het huisvandemens werkte hiervoor samen met de verenigingen Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders Van een Overleden Kind en Ouders van Verongelukte Kinderen. Na het herdenkingsmoment werd nog wat nagepraat bij een warm winterdrankje.
07-12-2018
KW Kortrijk-Menen
  Fakkeltocht verdedigt mensenrechten met vuur
    Samen met vrijzinnig centrum Mozaïek en haar zes huisverenigingen pakt Amnesty International groep Kortrijk uit met een fakkeltocht op zaterdag 8 december. Hiermee vieren ze de 70ste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

Om de 70ste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens te vieren, waren er de afgelopen maanden al verschillende activiteiten zoals films en lezingen. Er wordt afgesloten met een fakkeltocht. Er waren voor de verschillende activiteiten al samenwerkingen tussen Amnesty International, vrijzinnig centrum Mozaïek, Budascoop en Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.

Boodschappen

“De aanleiding voor de Universele verklaring van de Rechten van de Mens was het einde van de Tweede Wereldoorlog. In verschillende staten werd iets uitgewerkt om te voorkomen dat zo’n oorlog nog zou gebeuren. Op 10 december 1948 werden dertig punten in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens omschreven”, legt Alex Eeckhout uit Zwevegem uit. Hij is coördinator van Amnesty International groep Kortrijk. “We wilden dat niet zomaar laten voorbijgaan en pakken daarom op zaterdag 8 december uit met een fakkeltocht in samenwerking met vrijzinnig centrum Mozaïek en al haar huisverenigingen.”

De tocht start om 20 uur aan vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat. “Via de Leieboorden en de Verzetskaai trekken we naar Kortrijk Weide. Op de vuurplaats aan het Nelson Mandelaplein is er een muzikale verwelkoming. Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, en Bernard Decock, voorzitter van de begeleidingsgroep van het Huis van de Mens binnen Vrijzinnig Kortrijk, komen een boodschap brengen.” Na de toespraken is er gratis drank en soep voor de twintigste verjaardag van het Huis van de Mens en zijn er hotdogs, ook in een vegetarische versie. Wie wil kan ook proeven van een ‘fakkeltje’, het huisaperitief van VC Mozaïek.

Schrijfacties

Vanaf 18 uur is iedereen welkom in VC Mozaïek voor een schrijfactie van Amnesty International. “Er zijn enkele schrijfkernen in Kortrijk en ook zes scholen in het Kortrijkse namen deel aan schrijf-ze-vrij-dag. Hier worden zoveel mogelijk brieven aan autoriteiten geschreven. De brieven zijn het grootste deel van het werk bij Amnesty International. We doen ook lobbywerk om mensenrechten te verbeteren door bepaalde wetgevingen doorgevoerd te krijgen”, klinkt het. “Voor ons is het belangrijk om de fundamentele waarden te blijven verdedigen. Zo zijn we bezig met immigratie- en vluchtelingenproblemen en gewetensgevangenen en ijveren we voor eerlijke processen, kinder- en vrouwenrechten.”

Vuur

Polyfinario, de huisvereniging Vanaf 18 uur is iedereen welkom in VC Mozaïek voor een schrijfactie van Amnesty International. “Er zijn enkele schrijfkernen in Kortrijk en ook zes scholen in het Kortrijkse namen deel aan schrijf-ze-vrij-dag. Hier worden zoveel mogelijk brieven aan autoriteiten geschreven. De brieven zijn het grootste deel van het werk bij Amnesty International. We doen ook lobbywerk om mensenrechten te verbeteren door bepaalde wetgevingen doorgevoerd te krijgen”, klinkt het. “Voor ons is het belangrijk om de fundamentele waarden te blijven verdedigen. Zo zijn we bezig met immigratie- en vluchtelingenproblemen en gewetensgevangenen en ijveren we voor eerlijke processen, kinder- en vrouwenrechten.”

Vuur

Polyfinario, de huisvereniging in VC Mozaïek die met kinderen en jongeren werkt, voorziet een knutselmoment waar kinderen een lichtbronnetje maken. “Met deze ‘veilige fakkel’ kunnen ze daarna meelopen in de fakkeltocht.” Volwassenen kunnen een fakkel kopen aan 5 euro. De opbrengst gaat integraal naar Amnesty International.

De symboliek van een fakkeltocht is heel duidelijk: mensenrechten verdedig je met vuur. “Het symbool van de vrijzinnigen is een fakkel en van Amnesty International is het een kaars. Bij Amnesty International verwijst een prikkeldraad nog naar opsluiting. Beide bewegingen stellen de mens centraal.” Eric Verbeurgt, stafmedewerker bij VC Mozaïek en vrijzinnig humanistisch consulent Kenzy Dekimpe benadrukken dat op de fakkeltocht het enige symbool dat van Amnesty International zal zijn. “We willen niet enkel onze eigen achterban, maar ook iedereen – ongeacht zijn of haar levensbeschouwing of religie – op de been krijgen voor de fakkeltocht”, klinkt het.

Info: inschrijven voor de fakkeltocht kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 056 37 16 15. Wie wil lid worden van Amnesty International en/of deelnemen aan schrijfacties kan mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    
06-12-2018
Het Laatste Nieuws/Leiestreek
  Fakkeltocht verdedigt mensenrechten - Vrijzinnig Kortrijk
    Vrijzinnige organisaties en Amnesty International houden op 8 december een fakkeltocht in Kortrijk. Mensenrechten worden nog steeds vaak geschonden, ondanks de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De fakkeltocht start om 20 uur in het vrijzinnig centrum in de Overleiestraat 15a en eindigt aan de open vuurplaats op Kortrijk Weide, nabij het Nelson Mandelaplein. Directeur Wies De Graeve van Amnesty International en voorzitter Bernard Decock van begeleidingsgroep HuisvandeMens Kortrijk brengen er een vredesboodschap. Inschrijven en info: www.vcmozaiek.be.
04-12-2018
HLN
  Fakkeltocht verdedigt mensenrechten - vrijzinnig Kortrijk
    Kortrijk Vrijzinnige organisaties en Amnesty International houden op zaterdag 8 december een fakkeltocht in Kortrijk. Mensenrechten worden nog steeds vaak geschonden, ondanks de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

“Het is niet allemaal ver van ons bed met excessen in oorlogsgebieden en onder autoritaire regimes, het gaat ook over mensenrechten hier bij ons”, zegt Erik Verbeurgt, medewerker van het vrijzinnig centrum Mozaïek.

“Denken we maar aan het recht om mens te zijn in een samenleving waar rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid centraal staan, het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale voorzieningen, het recht op gratis onderwijs, het recht op onpartijdige rechtspraak en het recht op een schoon milieu. Mensenrechten moeten meer dan ooit met passie verdedigd worden. Want ngo’s, journalisten en academici die correct rapporteren, worden steeds vaker onterecht afgeschilderd als wereldvreemde snuiters met een geniepige agenda”, aldus Verbeurgt.

De fakkeltocht start om 20 uur vanuit het vrijzinnig centrum in de Overleiestraat 15a en eindigt aan de open vuurplaats op Kortrijk Weide, nabij het Nelson Mandelaplein. Directeur Wies De Graeve van Amnesty International en voorzitter Bernard Decock van begeleidingsgroep huisvandeMens Kortrijk brengen er een vredesboodschap. Deelnemers kunnen er zich verwarmen aan een vredesvuur en krijgen een hotdog en soepje. Er is ook livemuziek en dans. Vooraf, vanaf 18 uur, kan je in het Mozaïekcafé op Overleie al deelnemen aan een ‘schrijf-ze-vrij-actie’. Muzikant Guido Desimpelaere zorgt daar voor sfeervolle jazz en wereldmuziek. Kinderen knutselen een lichtbron om mee te nemen op de fakkeltocht. Deelnemen is gratis. Wie wil, kan voor 5 euro een fakkel kopen. De opbrengst is voor Amnesty International. Inschrijven en info: www.vcmozaiek.be.
30-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Mythes over mannen, vrouwen en seks - Vrijzinnig Huis Koksijde
    Mannen denken om de 7 seconden aan seks, kijken veel meer porno dan vrouwen en faken nooit een orgasme. Mythes? Of zit er toch enige waarheid in? Wil je een antwoord kom dan naar de lezing van Seksuolooog en schrijver Wim Slabbinck op donderdag 6 december om 20 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) in het Vrijzinnig Huis Koksijde. Inschrijven is verplicht via Marc Van Muylem via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel .058 51 90 94.
30-11-2018
Stadsmagazine Kortrijk
  Fakkeltocht voor mensenrechten- VC Mozaïek Kortrijk
    Zeventig jaar na de ondertekening van de Universele Rechten van de Mens blijkt dat de mensenrechten niet overal in de wereld gerespecteerd en nageleefd worden. Op zaterdag 8 december trekt de Fakkeltocht ‘Mensenrechten verdedig je met vuur’ door Kortrijk.
Om 20 uur vertrekt de tocht aan het Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a. Eindbestemming is het ecologisch stadspark op Kortrijk Weide. Rond de vuurplaats genieten de deelnemers van een warme hap, drankjes en de apero ’t Fakkeltje. Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen, en Bernard Decock, voorzitter begeleidings-groep huisvandeMens Kortrijk, brengen een vredesboodschap.
Deelname is gratis. Je kan voor € 5 een fakkel kopen. De opbrengst gaat naar Amnesty International.
Inschrijvingen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
30-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Vegetarisch koken - huisvandeMens Diksmuide
    In het gezelschap van een grote meerderheid alleseters voelen vegetariërs zich soms op een eiland. Wie een vegetariër aan tafel verwacht, kan daar op verschillende manieren mee omgaan. Tijdens deze workshop gaan we de vegetarische toer op en bereiden we samen alternatieve, vegetarische gerechten. Prijs: 12 euro. Info: tel. 051 55 01 60.
Op woensdag 5 december om 18.30 uur in huisvandeMens.
30-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Roeselare-Izegem
  Kaarsjes branden voor overleden kinderen - huisvandeMens Roeselare
    Elke tweede zondag van december – dit jaar op 9 december steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Sinds een tweetal jaar gebeurt dit in de provincie via gezamenlijke herdenkingsmomenten in Ieper, Brugge, Diksmuide, Roeselare en Kortrijk. De opkomst groeit jaar na jaar. We merken dat er een grote behoefte is aan samenzijn met deelgenoten en dat er veel mensen zijn die hun medeleven willen betuigen”, klinkt het bij het Huis van de Mens. De opkomst groeit jaar na jaar. In Roeselare vindt het moment plaats in de Sint-Amandskerk.
30-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/Brugs Handelsblad
  Wereldlichtjesdag zorgt voor verbinding - huisvandeMens Brugge
    Op zondag 9 december is het opnieuw Wereldlichtjesdag: ouders over de hele wereld steken dan stipt om zeven uur ‘s avonds een kaarsje aan voor hun overleden kind. In Brugge is het initiatief aan zijn derde editie toe, en daarvoor wordt er uitgeweken naar een nieuwe locatie; de site van Zeescouts Sint-Leo aan de Lodewijk Coiseaukaai.

Met Wereldlichtjesdag, altijd op de tweede zondag van december, steken klokslag 19 uur lokale tijd mensen over de hele wereld een kaarsje aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. “Je beseft dat je niet alleen bent met je verdriet. Ik schrik er altijd van hoeveel mensen dergelijk leed delen”, zegt Jeroen Degrieck. Hij is zaakvoerder van het uitvaartcentrum Ackaert, dat in Brugge mee de schouders zet onder het initiatief. Wereldlichtjesdag, World Wide Candle Lighting, is in 1997 ontstaan in Amerika. “Ik denk dat in Vlaanderen Gent de eerste stad is die eraan deelnam. Maar ondertussen krijgt het navolging en zijn er overal bijeenkomsten”, aldus nog Degrieck.

Confrontatie

In Brugge is voorts ook Ouders van Verongelukte Kinderen bij de organisatie betrokken. Na het dodelijke ongeval van haar dochter Femke, vond Micheline Blomme zelf ook steun. “Ik had er de eerste keer wel wat schrik voor”, zegt ze, “bang om weer die confrontatie aan te gaan.” Achterna was ze blij dat ze die schrik overwon. “En dat horen we van nog ouders. De grote kracht van Wereldlichtjesdag, is dat het voor verbinding zorgt: vorig jaar zijn er in Brugge ook veel grootouders komen opdagen, en vrienden van. Die zorg van al wie eraan meewerkt, de betrokkenheid en de bezieling, dat doet echt deugd. In plaats van elkaars verdriet te versterken, doen we dus eigenlijk net het omgekeerde.”

Mieke Coorevits is pastoraal verantwoordelijke in het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw. Ook zij ziet de troostende kracht van samenzijn. “Ik heb door mijn werk wel vaker te maken gehad met ouders die een kind verloren na zelfdoding. Dat leerde mij iets over de zinvolheid van rituelen, en hoe verbindend dat kan zijn.” Zelf verloor Mieke een oudere zus. “Ik heb haar weliswaar nooit gekend: ik ben in 1958 geboren en zij is in 1956 overleden. Maar mama is daar nu nóg door getekend.”

Zoeken naar zingeving

“De liefde voor je kind houdt inderdaad niet zomaar op”, knikt Micheline. “Rouwen is iets waar geen eind aan komt; het wordt deel van je leven en er zal altijd dat leven zijn voor en dat leven na. Ook al raken met het verstrijken van de tijd die twee wel geleidelijk aan meer met elkaar verstrengeld, het gemis blijft, en het wordt zelfs groter. Maar je wordt zelf ook sterker. Er komt ruimte vrij voor andere dingen. Anderzijds is er ook weer niet zoveel voor nodig om plots terug gekatapulteerd te worden. Doorgaan met je leven, dat is vele keren de moed bijeenrapen en weer opstaan.”
“Er zijn ook ouders die er níét in slagen om de draad terug op te nemen, voor wie het elke dag opnieuw een hele worsteling is om uit bed te stappen en die de rest van hun leven onder een zware last gebukt gaan”, leerde Jeroens ervaring.
Voor Micheline is het ook zoeken naar zingeving. “Je verdriet een plaats geven, dat hoor ik eigenlijk niet zo graag. Geen kast is daarvoor groot genoeg; ook momenten van geluk zijn altijd weer met die keerzijde verweven: onze andere dochter is nu onlangs getrouwd en dat was zonder haar zus”, zegt ze. “Het blijft dus altijd zoeken naar dingen waar je toch een beetje voldoening uit kunt halen. Zoeken naar zingeving: dat is Wereldlichtjesdag. Als ik samen met Ronald (haar man, red.) dat kaarsje aansteek, voelt Femke heel dichtbij.”

Universeel verdriet

Ook Hilde Van Severen koestert dat moment. Zij is de mama van Bruno, die 16 jaar geleden verdronk in zee. “Wij kenden Wereldlichtjesdag van in de praatgroep en hoorden dat lotgenoten dan thuis ook een kaarsje brandden”, zegt Hilde. “En ik vind het een enorm mooie gedachte dat, door de verschillende tijdzones, 24 uur lang ieder uur wel ergens ter wereld een kaarsje wordt aangestoken. Universeel verdriet.”

De derde Brugse editie van Wereldlichtjesdag vindt zondag 9 december vanaf 18 uur plaats bij Zeescouts Sint-Leo aan de Lodewijk Coiseaukaai 9. Het herdenkingsmoment start om 18.30 uur. “De scoutslokalen van Kerlinga in het Baron Ruzettepark waren te klein geworden. Sint-Leo heeft ons nu met open armen ontvangen en we blijven er ook de komende jaren”, besluit Degrieck.
Femke is 18 jaar gebleven, Bruno is er voor altijd 21. Hun levens zijn ‘onvoltooid’, zoals het herdenkingsmonument voor overleden kinderen in Tillegembos ook werd genoemd. “Dat woord zegt het eigenlijk echt allemaal”, vindt Micheline. “Er zal altijd een leegte blijven gapen.”
29-11-2018
Het Laatste Nieuws/Westhoek
  Kaarsjes voor overleden kinderen op wereldlichtjesdag
    Elke tweede zondag van december steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes om overleden kinderen te herdenken. Al een tweetal jaar gebeurt dat in West-Vlaanderen via gezamenlijke herdenkingsmomenten in Ieper, Brugge, Diksmuide, Roeselare en Kortrijk. "De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren. Wie zelf een kind verloor of rouwende families wil steunen, kan mee een kaarsje aansteken", aldus Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke van de Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen. Ook in Ieper wordt een herdenkingsmoment georganiseerd. Dat vindt plaats in het huisvandeMens in de Korte Torhoutstraat. "We merken dat er een grote behoefte is aan samenzijn met deelgenoten en dat er veel mensen zijn die hun medeleven willen betuigen. De opkomst groeit jaar na jaar." Alle praktische info is te vinden via www.wereldichtjesdag2018.be.
29-11-2018
HLN +
  Kaarsjes voor overleden kinderen op wereldlichtjesdag
    Elke tweede zondag van december steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes om overleden kinderen te herdenken. Al een tweetal jaar gebeurt dat in West-Vlaanderen via gezamenlijke herdenkingsmomenten in Ieper, Brugge, Diksmuide, Roeselare en Kortrijk. “De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren. Wie zelf een kind verloor of rouwende families wil steunen, kan mee een kaarsje aansteken”, aldus Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke van de Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen. Ook in Ieper wordt een herdenkingsmoment georganiseerd. Dat vindt plaats in het huisvandeMens in de Korte Torhoutstraat. “We merken dat er een grote behoefte is aan samenzijn met deelgenoten en dat er veel mensen zijn die hun medeleven willen betuigen. De opkomst groeit jaar na jaar.” Alle praktische info is te vinden via www.wereldichtjesdag2018.be.
28-11-2018
Het Laatste Nieuws/Leiestreek
  Herdenking overleden kinderen
    Het HuisvandeMens in Kortrijk organiseert, net als het HuisvandeMens in Diksmuide, Brugge, Ieper en Roeselare een herdenkingsmoment op Wereldlichtjesdag.
Elke 2de zondag van december -dit jaar is dat op 9 december- steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. De Huizenvandemens organiseren de herdenkingen samen met de verenigingen Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders Van een Overleden Kind en Ouders van Verongelukte Kinderen. Het evenement vindt in Kortrijk plaats op het Sint-Amandsplein.
Er is een onthaalmoment tussen 18 uur en 18.45 uur, gevolgd door een kaarsjesmoment om 19 uur en napraten bij een warm winterdrankje. De toegang op zondag 9 december is gratis. Wie erbij wil zijn, laat dat best weten aan het huisvandeMens in Kortrijk via 056/25.27.51.
27-11-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Fakkeltocht voor mensenrechten
    Hongersnoden, oorlogen, slavernij of uitbuiting. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mag dan wel zijn zeventigste verjaardag vieren, dat betekent niet dat er geen mensenrechten meer geschonden worden. Kortrijkse vrijzinnige organisaties trekken in samenwerking met Amnesty International Kortrijk daarom op 8 december de straat op. Onder het motto 'Mensenrechten verdedig je met vuur' willen ze zo veel mogelijk personen mobiliseren om mee te stappen met fakkels. De wandeling start om 20 uur in het Vrijzinnig Centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15A en eindigt op het Nelson Mandelaplein waar een vredesvuur ontstoken wordt. Deelnemen is gratis en wie dat wil kan een fakkel kopen van 5 euro. De opbrengst gaat integraal naar Amnesty International. Inschrijven kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 056-37.16.15.
21-11-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Avond in teken van levenseinde - VC Poincaré Waregem/HuisvandeMens Kortrijk
    Het huis van de Mens Kortrijk organiseert morgen donderdag in vrijzinnig centrum Poincaré een informatiebeurs om wegwijs te geraken in het nemen van beslissingen over het levenseinde. Dat in samenwerking met het Levenseinde Informatieforum. Op het programma staan de voordracht levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen om 18 uur, gevolgd door een infomarkt. Om 20 uur wordt de avond afgesloten met een tweede voordracht met verhalen over levenseinde uit de praktijk.
19-11-2018
Het Laatste Nieuws/Leiestreek
  Vrijzinnige directrice krijgt eigen straat - vrijzinnig Kortrijk
    Colette Maas (1875-1951), de eerste directrice van de vroegere vrijzinnige meisjesschool 'Ecole laïque pour jeunes filles' in de Voorstraat, krijgt een eigen straatnaam op Overleie. De meisjesschool startte in 1905. De school werd een halve eeuw later wegens weinig financiële middelen in het Rijksonderwijs opgenomen. De school was gekend voor de discipline die er heerste. Het is na Victor Desmet van Smettens Skole nog maar de twee keer dat een vrijzinnig onderwijsboegbeeld een straatnaam krijgt in Kortrijk. Maas kreeg vrijdag hulde tijdens een zitting in het historisch stadhuis.
16-11-2018
Krant van West-Vlaanderen Brugsch Handelsblad 
  Audrey Van den Bogaerde blinkt uit in Nederlands en wint Sabbe-Penning “Ik ben vooral op mijn blog actief”
    In het Koninklijk Atheneum Brugge centrum nam Audrey Van den Bogaerde de Julius Sabbe-penning in ontvangst. De Julius Sabbe-penning is een jaarlijkse traditie en wordt uitgereikt aan een laatsejaarsleerling die uitblonk in het vak Nederlands. Het is genoemd naar de stichter van zowel het Willemsfonds als van de vriendenkring van de centrumschool. “Zelf schrijven? Nu beperkt het zich tot mijn blog, voor het echte werk ontbreekt mij momenteel de tijd.”

Het gebruik gaat terug naar 1877, toen het Willemsfonds voor het eerst de prijs toekende. Op die manier pleitte Julius Sabbe voor het belang van onze taal in het toen hoofdzakelijk Franstalige onderwijs. Dit jaar mocht Audrey Van den Bogaerde de prijs in ontvangst nemen. Audrey woont in Dudzele. Zij volgde Latijn-wetenschappen en begon inmiddels aan haar eerste jaar Toegepaste Taalkunde aan de Gentse Universiteit.

Een meisje van haar leeftijd dat een boek per week leest, mogen we zeker een veellezer noemen. Al staat ze één keer per week met plezier ook aan het tennisnet, toch zijn het vooral boeken die het leven van Audrey kleuren. “Ik heb ook een leesclub in de Brugse Boekhandel en een eigen boekenblog”, vertelt ze. “Op de boekenbeurs organiseerde ik een sleepover, een nachtje in boekenland samen met leesvriendinnen.”

Young Adult Fiction

Al was Audrey als kind geen lezer, zo vertelt ze zelf. “Het was een boek van Tahereh Mafi dat mij een vijftal jaren geleden helemaal de waarde van het lezen openbaarde!” Gevraagd naar haar favoriete auteur noemt ze Jandy Nelson. Dat brengt ons bij ‘Young Adult Fiction’, het genre dat focust op de uitdagingen waar jongeren mee in aanraking komen. Dichter bij huis kan Lara Taveirne op haar waardering rekenen. “Zelf schrijf ik ook wel één en ander. Op mijn blog, uiteraard, over boeken. Ook in het Brugse magazine Boulevard breng ik regelmatig iets, over toneel en zo.”

Of ze ook zelf de literaire toer wil opgaan? “Misschien, maar nu beperkt het schrijven zich tot mijn blog, voor het echte werk ontbreekt mij momenteel de tijd.” Studeren aan de universiteit ervaart ze, in haar woorden, als “heavy maar boeiend”. Maar kan ze later met die studies bij een uitgeverij aan de slag, dan pakt ze dat met beide handen aan. Julius Sabbes penning is alvast in goede handen.
16-11-2018
Het Laatste Nieuws/Oostkust
  Julius Sabbepenning voor Audrey - Willemsfonds Brugge
    Elk jaar reikt het Willemsfonds in het Koninklijk Atheneum Brugge Centrum de Julius Sabbepenning uit. Die prijs gaat naar de leerling(e) die het vorige schooljaar de beste resultaten behaalde voor het vak Nederlands. Voor het schooljaar 2017-2018 is Audrey Van den Bogaerde (18) de laureate. Audrey studeert op dit moment toegepaste taalkunde Engels-Spaans aan de Universiteit Gent.
13-11-2018   Audrey krijgt Sabbepenning
    Audrey Van den Bogaerde, leerling van het Kon. Atheneum I Brugge, kreeg de Sabbe-penning 2018. Zij behaalde vorig jaar de beste resultaten voor het vak Nederlands. De uitreiking is een jaarlijks initiatief van het Willemsfonds dat ijvert voor een correct en zuiver taalgebruik. Momenteel studeert de laureate toegepaste taalkunde Engels - Spaans aan de Universiteit Gent
16-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  “Van naaien word ik rustig” - Willemsfonds Oostende
    Luna De Vlam uit de Scharstraat studeert mode aan het Ensorinstituut van Oostende. Met haar medeleerlingen nam ze deel aan een modewedstrijd, georganiseerd door het Willemsfonds en ze kaapte er de tweede prijs weg. “De opdracht was een kledingstuk ontwerpen en maken in de herfstlijn”, verduidelijkt Luna. De 18-jarige Luna De Vlam is een van onze topsporters in ropeskipping. Ze studeert ook mode en ontwerpen aan het Oostendse Ensorinstituut en zit in haar zesde jaar. “Net zoals in haar sport is ze ook daar een pietje precies”, lacht papa Sven.
“Waarom mijn keuze voor mode? Als klein kind was ik er al mee bezig, ik deed niet liever dan kleedjes tekenen. En het stond al vlug vast dat ik iets in de moderichting wou doen. Ontwerper worden is dan ook mijn droom”, vertelt Luna. “Op school krijgen we elke maand een tot twee opdrachten. Dat gaat van gewone kledij tot feest- en galakledij. We moeten alles zelf uitzoeken, van patroon tot stof en accessoires. Ik geef er ook graag een extra toets aan en dat is dikwijls handwerk. En daar word ik rustig van.”

Herfstkleed
Met haar school en medeleerlingen nam Luna De Vlam deel aan een West-Vlaamse modecompetitie van het Willemsfonds. Met haar lang herfstkleed, opgesmukt met gehaakte blaadjes, kaapte Luna de tweede prijs weg, goed voor 500 euro. “Naast onze school nam ook een klas uit Brugge en Roeselare deel en enkele individuele personen”, legt Luna uit. “Mijn kleed was gemaakt op mijn model, dat er ook mee moest showen. Een jury van ontwerpers, kunstenaars en docenten moest onze ontwerpen beoordelen. Ik ben heel blij met mijn tweede prijs, een motivatie om nog beter te doen.”

Luna’s voorkeur qua stof gaat uit naar bedrukte, dikwijls ook zware stoffen. “En ik werk graag met kant. Momenteel ben ik aan een galajurk bezig.”

“Later wil ik heel graag modeontwerper worden en misschien in het buitenland gaan werken bij een grote ontwerper”, kijkt de jongedame in de toekomst. Luna kijkt al uit naar haar zevende jaar, want dan mag ze via stage in het buitenland al proeven van zo’n uitdaging. “Hopelijk wordt dat een bruidswinkel in Londen”, blikt Luna vooruit. “Dat ze zo graag met mode bezig is, zit beslist in de genen”, zegt mama Digna. “Haar overgrootvader was immers kleermaker.”
16-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Ensorinstituut kaapt prijzen weg op wedstrijd modeontwerpers - Willemsfonds Oostende
    Op vrijdag 2 november werden de winnaars bekend gemaakt van de wedstrijd voor modeontwerpers, georganiseerd door Willemsfonds Oostende en Kunst-Wijs vzw. De proclamatie groeide uit tot een succesverhaal voor de deelnemende meisjes van het Ensorinstituut: ze kaapten vier van de vijf prijzen in de categorie dameskledij en de prijs voor de kinderkledij weg. We zien van links naar rechts de figuurlijke bronzen medaille-ontwerpster Ajsa Hadza en haar model, winnares ontwerpster Eva Khasboulatova en haar model, erachter verscholen derde prijs Jade Pattyn en haar model, tweede prijs ex aequo de creatie van Sarah Maenhoudt en de jurk van ontwerpster Luna De Vlam, met de ontwerpster.
16-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Roeselare-Izegem
  Willemsfonds viert 85ste verjaardag - Willemsfonds Staden
    Het Willemsfonds Staden is dit jaar welgeteld 85 jaar jong. De socio-culturele vereniging vierde dat met een receptie en feestmaaltijd.

“Het Willemsfonds werd in Staden in 1933 opgericht door Louis Debeil”, weet voorzitter Franky Bedert, “De afdeling telde meteen 31 leden. Met Justine Decadt mochten we recent ons 100ste lid verwelkomen.”

“Het Willemsfonds is springlevend en kwieker dan ooit”, meent burgemeester Francesco Vanderjeugd, bestuurslid en oud-voorzitter van het Willemsfonds. “Het is in Staden een diepgewortelde vereniging die alle stormen kan trotseren. Er zijn veel verenigingen die niet zo veel leden tellen. We zijn dus klaar voor de komende 85 jaar.”

Ter gelegenheid van de 85ste verjaardag werd een boekje uitgegeven dat gratis onder de leden verdeeld werd. “We waren nieuwsgierig om meer te weten te komen over de geschiedenis van onze afdeling en doken met enkele bestuursleden in het Liberaal archief in Gent”, vertelt voorzitter Franky Bedert. “Daar ontdekten we een schat aan informatie over onze afdeling. We beslisten om onze vondsten, aangevuld met fotomateriaal en een uitgebreide bijdrage van Palmer Doubel, te bundelen en uit te geven als gedenkboekje.” Ter gelegenheid van 85 jaar Willemsfonds werd door Herman Doubel een Willemsfondsuil in albast gecreëerd. Het kunstwerk werd tijdens de receptie voorgesteld. 
09-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Luna (18) behaalt tweede plek in West-Vlaamse modewedstrijd
    Luna De Vlam (18) uit Oudenburg heeft een tweede plaats behaald op de West-Vlaamse Modecompetitie. Met een eigen ontwerp en realisatie heeft ze met twee van haar creaties de finale bereikt. Tijdens de finale eindigde ze dan op een tweede plaats met een van haar creaties. Het thema was herfst/herfstkleuren. Een jury van ontwerpers, kunstenaars en docenten deelde de punten uit. Luna is zesdejaars in de richting Mode, realisatie en verkoop in het Ensorinstituut in Oostende. De wedstrijd ging uit van het Willemsfonds vzw Oostende.
09-11-2018
Krant van West-Vlaanderen Brugsch Handelsblad 
  Prof Cammu in De Valkaart - VC De Molensteen Oostkamp
    VC De Molensteen nodigt op donderdag 22 november om 20 uur in de bovenzaal van De Valkaart Prof. dr. Hendrik Cammu uit om te spreken rond het thema: ‘Wat moet ik nu geloven dokter?’ “Gezond leven is in theorie gemakkelijk: niet roken, regelmatig bewegen, matig met alcohol, matig met eten, meer fruit , groente en granen en minder zout, suiker en vet. In de praktijk is dat erg moeilijk”, vertelt Johan Keirse, secretaris van vrijzinnig centrum De Molensteen. “De tegenstellingen tussen de diëten zijn soms erg flagrant. Dokter Hendrik Cammu zal deze avond op een zeer aangename manier op diverse thema’s over diëten, vermageren, sport, beweging ingaan. Zijn analyse wordt daarbij ondersteund door de studie van belangrijke publicaties in tijdschriften die er echt toe doen.” De toegang is gratis.
09-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen
  Vrijzinnig onderwijsboegbeeld krijgt straatnaam in Kortrijk - vrijzinnig Kortrijk
    Op vrijdag 16 november wordt er hulde gebracht aan Colette Maas, de eerste directrice van ‘Ecole laïque pour jeunes filles’. Het is nog maar de tweede keer dat in Kortrijk een straatnaam toegewezen wordt aan iemand die in de vrijzinnige wereld en in het officieel onderwijs in Kortrijk een speciale plaats innam.

Victor Desmet van ‘Smettens Skole’ was de eerste vrijzinnige uit de onderwijswereld die een straatnaam kreeg in Kortrijk. Maar daar komt heel binnenkort verandering in. Colette Maas, de eerste directrice van ‘Ecole laïque pour jeunes filles’ in Kortrijk, treedt in Smettens sporen.

Colette werd in 1875 in Limburg geboren. “Haar vader Pierre Jean was inspecteur en kwam in Kortrijk terecht. Hij was een van de medeoprichters van ‘Ecole laïque pour jeunes enfants’ in de Potterijstraat, aan de overkant van brouwerij Lust. In de volksmond werd deze straat ‘Lustens Stratje’ genoemd. Colette werd onmiddellijk directrice van de school. We spreken over 1905, het begin twintigste eeuw dus”, vertelt Jan Vanhaverbeke.

Jeanne Vandenborre (86) uit Harelbeke is de kleindochter van August Vandenborre, de directeur die Victor Desmet opvolgde in ‘Smettens Skole’. Zij startte in ‘Ecole laïque pour jeunes filles’ in het tweede leerjaar. “Ik kwam toen nog met de tram naar school”, vertelt ze. Jeanne herinnert zich Colette Maas nog levendig. “Het was geen al te groot, vriendelijk vrouwtje met een lange zwarte rok. Ik moest er soms naar toe met boodschappen van mijn grootvader. Dat herinner ik me nog goed.” Ook Rosane Vanneste (87) die in Marke woont, zat vanaf de kleuterklas in de school. “Toen er gebombardeerd werd in de Marksesteenweg trokken wij een tijdje naar de Stasegemsestraat. Ik moest dan voorbij het huis van juffrouw Maas in de Jan Breydellaan komen, en moest soms briefwisseling meenemen voor haar.”

Een ‘geuzenschool’

De meisjesschool startte in oktober 1905 met slechts 14 leerlingen. “De hoofdreden voor dat kleine aantal was de sociale druk op de ouders om hun kinderen niet naar een ‘wereldlijke’ school te sturen”, vertelt Jan. De volgende jaren was er toch een groei van het leerlingenbestand. “De katholieke tegenkanting sprak van ‘l’école du diable’, opgericht door goddelozen, over een ‘geuzenschool’ waar niemand zijn dochters naartoe mocht sturen. Een tegenstander schreef zelfs: ‘ik heb medelijden met de huisvaders die hun kinderen later verrotten in een walgelijk atheïsme’. Ook op de ongetrouwde status van Colette Maas was er kritiek.” Vanaf 1920 komt er dan een doorbraak. Er worden met de zussen Jouret en Questiaux vier nieuwe Franstalige onderwijzeressen aangeworven. De toeloop van leerlingen zorgt dat een uitbreiding van de gebouwen zicht opdringt. Er wordt met de financiële steun van de liberale coöperatie ‘De Toekomst’ een aanpalend pand in de Voorstraat aangekocht. Er kwamen zowel meisjes uit de burgerij, uit de Franssprekende industriële Kortrijkse elite als arbeiderskinderen. In 1938 neemt Céleste, een van de zussen Jouret, de taak als directrice van Colette over, maar ze blijft wel betrokken bij de school. Na WO II blijft de school floreren, maar aangezien er te weinig financiële middelen zijn wordt in 1955 de wereldlijke meisjesschool, een jaar na de vrijzinnige jongensschool ook opgenomen in het Rijksonderwijs.

Sterke vrouw

Jeanne en Rosane herinneren zich een heel gedisciplineerde vrijzinnige school. “We moesten Frans spreken op de speelplaats en kregen een goede opvoeding. We zijn met alle leerlingen samengekomen voor de afbraak van de schoollokalen in 1975. Toen is enkel het voorhuis blijven staan. We komen nu nog altijd samen met de vrouwen die met ons de school verlaten hebben en zingen dan altijd nog eens de Franse liedjes die we op school leerden.”

De twee dames zullen zeker aanwezig zijn op de feestelijke zitting. “Dit jaar, 67 jaar na haar overlijden, zetten we Colette Maas graag mee in de kijker. Na Victor Desmet mag ook de andere hoofdfiguur in het vrijzinnig onderwijs haar straatnaam krijgen. Ze was een strijdvaardige vrouw en leidde een generatie sterke vrouwen op naar haar idealen!”, klinkt het vol bewondering.

De feestelijke zitting vindt plaats op vrijdag 16 november om 19 uur in de Gotische zaal van het Kortrijkse stadhuis. Na toespraken van Schepen Wout Maddens, gewezen bestuurder van Howest Marianne Maes, gedelegeerd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck en Jan Vanhaverbeke is er een receptie voor alle aanwezigen. Iedereen is welkom.
09-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen
  Vredestocht en herdenkingsplechtigheid ter herdenking van Wapenstilstand - Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk
    Op zaterdag 10 november heeft er ter herdenking van Wapenstilstand een vredestocht en herdenkingsplechtigheid plaats met start om 19 uur op het binnenplein van Hoeve Vandewalle en apotheose op de begraafplaats aan de graven van de oud-strijders. Naast het Leieslagcomité Kuurne en het gemeentebestuur verlenen ook de Pastorale Eenheid Kuurne, het Vrijzinnig Centrum Mozaïek vzw, Moskee Atakwa Kortrijk en de Evangelische Kerk Kuurne hun medewerking aan deze herdenkingsplechtigheid. Na de herdenking worden alle aanwezigen getrakteerd op soep.
09-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Lezing In naam van God - Vrijzinnig Huis Koksijde
    Op donderdag 15 november om 14.30 uur is er een lezing in het Vrijzinnig Huis, Galloperstraat met als onderwerp ‘In naam van God. Een onderzoek naar het theoterrorisme’ door prof. dr. Dirk Verhofstadt, hoogleraar aan de UGent. Organisatie: UPV-Westkust i. s. m. Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke. Info: Marc Mortier, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0475 97 21 98.
02-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Opbrengst hobby- beurs voor MS Liga - Vermeylenfonds Bredene
    Het Vermeylenfonds organiseerde de derde hobby-, vrijetijds- en cadeaubeurs in Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck. Naast de vele exposanten was er ook een demonstratie kantklossen en dit jaar werden voor het eerst ook enkele workshops georganiseerd. Het August Vermeylenfonds had bovendien nog een leuk eindejaarsgeschenk voor de afdeling van de MS Liga. “De opbrengst van deze beurs, 200 euro, gaat naar dit goede doel”, liet voorzitter Geert Lefebvre optekenen. Je herkent hem centraal op de foto met de vertegenwoordigers van de MS Liga, de bestuursleden en vrijwilligers van het Vermeylenfonds en een delegatie van het gemeentebestuur.
02-11-2018
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Boost je zelfvertrouwen - huisvandeMens Diksmuide
    Tijdens deze workshop krijg je meer inzicht in het ‘ik’, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Je gaat naar huis met een vat vol werktuigen om je zelfvertrouwen verder op te krikken en steviger in je schoenen te staan. Om 14 uur in huisvandeMens. Gratis. Info: tel. 051 55 01 60.
26-10-2018
KW De Zeewacht
  Kerstjoelreis - Vermeylenfonds Bredene
     Het Vermeylenfonds trekt deze winter naar de kerstmarkt in Reims. De markt telt meer dan 140 kerststalletjes met lokale delicatessen, traditionele producten en kerstcadeautjes. Maar de kerstmarkt is vooral bekend om zijn chalets van de kleine en grote champagneboeren, die er hun feestelijke dranken verkopen. Ook voor de kinderen valt er veel te beleven . Deelnemen kost 35 euro/pp voor Vermeylenfondsleden en 38 euro/pp voor niet-leden. Kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 25 euro.

Inschrijven kan tot 25 november Voor meer info kun je terecht op 059 33 08 24, 0472 70 68 13 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De opstapplaats is aan het Gemeenschapscentrum

Hubert Beuselinck (Prinses Elisabethlaan 47). De bus vertrekt stipt om 7u. De thuiskomst is voorzien omstreeks middernacht.
26-10-2018
KW De Zeewacht kust
  Proclamatie van de wedstrijd voor modeontwerpers - Willemsfonds Oostende
    Op vrijdag 2 november om 20 uur vindt in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre de presentatie, jurering en proclamatie van de wedstrijd voor modeontwerpers plaats. Nadien volgt een denderende Halloweenparty met de Cubaanse groep Rey Cabrera. Gratis toegang. De Geuzetorre ligt in de Kazernelaan 1 aan de rand van het Bosje. Op dezelfde locatie is er donderdag 8 november om 14.30 uur een causerie. Professor Guido van Limberghen spreekt over ‘Pensioenen: grondrecht en hervorming’. Beide worden georganiseerd door het Willemsfonds.
26-10-2018
KW De Zeewacht kust
  Humanistisch Vrijzinnig Verbond ontdekt het natuurdomein De Hoge Dijken - Roksem
    Zondagvoormiddag 21 oktober trok een 20-tal leden en kinderen van OVM/HVV onder deskundige leiding van Dirk Peene op ontdekking in het natuurdomein De Hoge Dijken.
Het domein, eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, kreeg onlangs een grondige onderhoudsbeurt en is nu beter toegankelijk, zelfs voor de rolwagen.
De meeste deelnemers kenden dit natuurpark al, maar voor enkelen was het een eerste, aangename kennismaking met een pracht aan planten en dieren zo dicht bij huis.
19-10-2018
KW Wekelijks Nieuws Westhoek
  Soep met ‘babbeltjes’ op de boerenmarkt - huisvandeMens DIksmuide
    De talrijke bezoekers aan de wekelijkse boerenmarkt op zaterdagnamiddag op de Grote Markt werden verrast met een kopje verse soep. Dit initiatief wordt gedragen door psychiatrische thuiszorg, eerstelijnspsychologie, het Huis van de Mens en het Sociaal Huis van Diksmuide en kadert in de tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg. Het waren de bewoners van Duin en Polder die de soep maakten. Het initiatief werd georganiseerd opdat mensen met elkaar over gevoelens zouden praten, iets wat in onze streek nog te weinig gebeurt. De bezoekers van de boerenmarkt waren in ieder geval vol lof over de soep, toonden interesse voor het project en zaten duidelijk niet om een praatje verlegen.
19-10-2018
KW Kortrijk-Menen
  Herinneringsactiviteiten in crematorium Uitzicht - huisvandeMens Kortrijk
    Naar jaarlijkse gewoonte organiseert crematorium Uitzicht in de periode voor 1 november ‘De Herinnering’, een herdenking van de overledenen van wie in het voorbije jaar de crematie werd verzorgd. Met woord, beeld en muziek wordt even stilgestaan bij het leven en afscheid nemen. Er zijn drie herinneringsmomenten: op 23 oktober is er een vrijzinnig-humanistische herdenking, op 25 oktober heeft er een christelijke herdenking plaats en op 30 oktober is er een open herinneringsmoment. Dit in samenwerking met verteller Bart Moeyaert, begeleid op piano door Steven Vrancken. Dit telkens om 19 uur. Na elk moment is er ruim gelegenheid om na te praten in de ontmoetingszaal Horizon. Vooraf inschrijven met vermelding van het aantal personen kan op tel. 056 282 930 of via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wie wil kennis maken met de globale werking van het crematorium kan deelnemen aan een begeleid bezoek aan Uitzicht op 20 oktober om 16 uur.
Intekenen kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op tel. 056 282 930.
12-10-2018
KW Het wekelijks nieuws
  Voordracht kinderen opvoeden - huisvandeMens Diksmuide
    Kinderen opvoeden. Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd. Je kind opvoeden is niet altijd even makkelijk. In deze vorming hebben we aandacht voor het positieve aspect van opvoeden en leren we begrijpen hoe kinderen denken. Om 19.30 uur in het HuisvandeMens. Gratis. Info: tel. 051 55 01 60.
12-10-2018 en 13-10   HuisvandeMens en bib schenken 1.200 euro aan Rudi Vranckx - huisvandeMens Ieper
    Rudi Vranckx gaf de voordracht 'Het gezicht van de oorlog' in de Stadsschouwburg over zijn werk als oorlogsverslaggever. De VRT-journalist vertelde de 353 aanwezigen hoe hij de oorlogen van de voorbije jaren heeft beleefd en gaf inzicht in de actuele omwentelingen en verschuivingen in het Midden-Oosten. HuisvandeMens en de bib organiseerden de lezing en schonken de opbrengst van 1.200 euro aan Rudi Vranckx om zijn actie voor Mosul te steunen. Het gaat om een actie om muziekinstrumenten in te zamelen en naar Mosul in Irak te brengen. IS vernielde er de muziekschool.
11-10-2018
HLN Westhoek
  1.200 euro voor actie Rudi Vranckx - huisvandeMens Ieper
    Het HuisvandeMens Ieper en de bibliotheek van Ieper schonken een cheque van 1.200 euro aan Rudi Vranckx en daarmee steunen ze zijn actie in Mosul. Journalist Rudi Vranckx gaf een lezing in de Stadschouwbrug van Ieper over zijn werk als oorlogsverslaggever. Vranckx brengt al jaren verslag uit over oorlog en onrust in het Midden-Oosten. Tijdens de lezing vertelde hij hoe hij zijn werk beleeft. In de afgelopen jaren heeft hij heel wat steunacties opgezet. Een daarvan is het muziek(instrumenten)project in Mosul. Het HuisvandeMens Ieper en de Bibliotheek Ieper beslisten om de opbrengst van de lezing, een bedrag van 1.200 euro, te schenken aan Rudi Vranckx om mee zijn actie voor Mosul te steunen. Eind deze week vertrekt hij naar daar en hij zal het geldbedrag er eigenhandig overhandigen.
06-10-2018
KW Zeewacht
  Lezing De toekomst van de vrijzinnigheid - Vrijzinnig Huis Koksijde
    UPV-Westkust, in samenwerking met Vermeylenfonds Koksijde – Oostduinkerke, nodigt iedereen uit op een lezing door Prof. Dr. Freddy Mortier over de betekenis van de vrijzinnigheid in Vlaanderen en haar strijdpunten. Afspraak op donderdag 11 oktober om 14.30 uur in het Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat, Koksijde.
28-09-2018   Jazzband met Engelse gast - VC Mozaiek Kortrijk
    Na de vakantiemaanden trekt de Superior Dance Band de maandelijkse jazzconcerten weer op gang met een special guest uit Engeland: Sammy Rimington. Deze professionele jazzmuzikant heeft als klarinettist en saxofonist al een merkwaardige carrière achter de rug en is nog altijd een icoon in New Orleansjazz. De Superior Dance Band is een Kortrijkse groep die New Orleans jazz brengt. “Typische, traditionele, authentieke, levende jazz. De originele jazz die de basis vormt van alle verdere ontwikkelingen in die kunstvorm. Deze muziek slaagt erin leek en liefhebber te blijven verrassen. Met zijn natuurlijke charme, sympathieke toegankelijkheid en eerlijkheid is deze muziek overal op zijn plaats: in kleine clubs of in grote zalen”, aldus de band. Ook dit jaar speelt de Superior Dance Band de laatste zondag van iedere maand in de vertrouwde zaal van VC Mozaïek. (PVH)

Het concert heeft plaats op 30 september om 19 uur in VC Mozaïek aan de Overleiestraat 15A. Kaarten kosten 5 euro.
21-09-2018
KW De Zeewacht
  Krijgt Oostende een monument ter herdenking van de vissersopstand? - VLC De Geuzetorre
    131 jaar na de bloedige vissersopstand brachten een aantal Oostendse instanties en culturele verenigingen een hulde aan de vijf vissers, die eind augustus 1887 door de Burgerwacht werden doodgeschoten. Het initiatief tot de herdenking ging uit van het echtpaar Giedo Vanhoecke en Doris Klausing. “Aanvankelijk bedoeld als een integer en sober moment is deze dag onverwacht uitgegroeid tot een samenkomst van mensen die de voeling met onze visserijgeschiedenis blijven koesteren”, zegt Doris.

Ter ere van de vijf slachtoffers Johannes Verhulst, Charles Wouters, Franciscus Dewaey, Polydoor Everaert en Napoleon Cornelly werd er symbolisch een witte roos op het Mercatordok gegooid door reder Willy Versluys in naam van de vissers, reders en het VLIZ, door visserijaalmoezenier Dirk Demaeght, Edgar Brunet van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum, Nadia Strubbe van Heemkring De Plate en Marc Loy van gidsenkring Lange Nelle.

Doris Klausing deed nog een warme oproep om een blijvend monument voor de gedode vissers op te richten. Schepen Jean Vandecasteele had er alvast oren naar. Hij liet verstaan dat zo’n herdenking een jaarlijks ritme mag krijgen en dat binnen de renovatie van de stationsomgeving een monument ter herinnering aan die opstand een realistisch plan is.
18-09-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Ongelijkheid van de vrouw in De Geus - Harelbeke
    Naar aanleiding van de reeks De Geschiedenis van de mens nodigt vrijzinnig centrum De Geus Marc Vermeersch uit. Morgen woensdag vanaf 19.30 uur spreekt hij er over de onderdrukking en ongelijkheid van de vrouw. De gratis lezing wordt ondersteund door de VUB.
14-09-2018
KW Kortrijk Menen en Waregem
  VC De Geus krijgt erfpacht op stadspaviljoen - Harelbeke
    Vrijzinnig Centrum De Geus vzw krijgt erfpacht op het paviljoen aan de Koning Leopold III-laan dat al enkele decennia deel uitmaakt van de stadsinfrastructuur. Het paviljoen met bijhorende uitbouw is in exclusief gebruik bij de vzw, maar zonder hiertoe over een formeel gebruikscontract met de stad te beschikken. De vzw was vragende partij om dit gedoogd gebruik ook voor de toekomst te garanderen. Het schepencollege ging principieel akkoord met een langdurig zakelijk recht onder de vorm van een erfpacht, mits een extra voorwaarde rond ‘herhuisvesting’. Omdat de zone voor gemeenschapsvoorzieningen waar het paviljoen staat hier niet 100 procent zeker aan te houden is op (middel)lange termijn, wordt als extra engagement van de erfpachtgever in de akte opgenomen dat bij eventuele vervreemding of herbestemming van dit paviljoen, er een nieuwe, evenwaardige huisvesting voor de vzw zal worden voorzien.
14-09-2018
KW De Zeewacht
  Willemsfonds effent het pad voor modeontwerpers - Willemsfonds Oostende
    De afdeling Oostende van het Willemsfonds geeft kenners de kans deel te nemen aan een wedstrijd voor modeontwerpers van Kunst-Wijs.

Er zijn twee categorieën: mode voor dames en voor kinderen. In beide gevallen zijn er drie prijzen te winnen: de hoofdprijs bedraagt 1.000 euro, 500 euro voor de figuurlijke zilveren medaille en 250 euro als derde prijs.

De proclamatie en prijsuitreiking van Catwalk worden gehouden op vrijdag 2 november om 20 uur in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, aan de rand van het Bosje. Na de prijsuitreiking volgt een denderende halloweenparty met de Cubaanse groep Rey Cabrera. De toegang is gratis.

Het wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier zijn te verkrijgen via www.willemsfonds.be/kunst-wijs. Inschrijven mogelijk tot 15 oktober.

Info: Sonja De Craemer, Ooststraat 42B, b12, Oostende of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
14-09-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal
  Repair café en plantjesverkoop in Kwaestraatje
    Curieus Waregem organiseert zondag van 14 tot 17 uur opnieuw een repair café in en rond vrijzinnig centrum Poincaré en in het Kwaestraatje. In het repair café worden defecte spullen gerepareerd. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de deskundigen aan de slag om ze te proberen te herstellen. Morgen zaterdag verkoopt het team van Curieus Waregem plantjes ten voordele van Kom op tegen Kanker. Je vindt hen terug op de wekelijkse markt en aan de ingang van Colruyt Waregem. Ook tijdens het repair café kan je een of meerdere plantjes kopen.
24-08-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Roeselare-Izegem
  “Volwassenen moeten óók kunnen rouwen” - huisvandeMens Ieper
    De Izegemse vzw Rouw & Verlies Vlaanderen trekt volgend jaar voor het eerst op rouwvakantie. Het concept zit nu al in de lift. “De eerste inschrijvingen zijn al binnen”, zegt rouwconsulente Mieke Deltomme. “Volwassenen hebben het vaak moeilijker dan kinderen om een overlijden te plaatsen.”

Mieke Deltomme (39), die beroepshalve als rouwconsulente bij het Huis van de Mens in Ieper werkt, startte met haar zus Veerle, Birgit Verbeke en Lieve Demeyere de vzw Rouw en Verlies Vlaanderen op. Mieke is ook de provinciale coördinator van Wereldlichtjesdag, een moment waarbij mensen overal ter wereld op hetzelfde tijdstip een kaarsje aansteken om overleden kinderen te herdenken.
Met Rouw & Verlies Vlaanderen worden er workshops rond rouwverwerking georganiseerd, maar er is ook de maandelijkse praatgroep in De Leest en de vzw staat ook in voor rouwzorg op de werkvloer.”We merkten echter dat veel mensen nood hebben aan een meer intensieve begeleiding”, zegt Mieke. “Daarom kwamen we met de rouwvakanties voor volwassenen op de proppen.”

Een gelijkaardig initiatief bestaat al voor kinderen en jongeren, maar volwassenen konden tot nu toe nergens terecht. “Daar willen we nu verandering in brengen”, benadrukt Mieke. “Velen gaan ervan uit dat je als volwassene het verlies van een dierbare op je eentje kan verwerken, maar dat is niet zo evident. Bij volwassenen komen het verdriet en de pijn vaak pas later aan de oppervlakte, maar dan sta je in de kou. Wij horen regelmatig verhalen van mensen, die echt nood hebben aan deskundige begeleiding. Dan vertellen ze dat ze hun overleden familieleden of vrienden plots zien opduiken of er erg vaak over dromen. Dat bestempelen ze zelf als vreemd, terwijl het erg normale gebeurtenissen zijn. Wij willen helpen om dergelijke zaken te kaderen.”

Taboes bespreken

Een vijf dagen durende rouwvakantie moet veel leed de wereld uit helpen, zegt Mieke. “In april volgend jaar trekken we naar een huisje in Vresse-sur-Semois in de Ardennen. Via workshops en stevige praatsessies willen we mensen helpen om het verlies een plaats te geven. Ons doel is niet om die zware rugzak met emoties en verhalen weg te nemen, maar wel te verlichten. Zo moeten de mensen ruimte krijgen om de mooie herinneringen te koesteren. Nabestaanden opnieuw laten léven, daar is het ons om te doen. We kunnen het rouwproces niet helemaal wegnemen, maar het wel draaglijker maken.”

Tijdens de rouwvakantie worden ook alle mogelijke taboes besproken. “Zaken die anders nooit openlijk verteld worden, krijgen in de Ardennen wel een plaatsje. Wat met de emotionele gevolgen? En hoe ga je op financieel vlak met een overlijden om?”

De eerste rouwvakantie kan nu al op interesse rekenen. “Al drie mensen hebben zich ingeschreven en we willen per vakantie maximum tien mensen toelaten. Zo blijft de groep net klein genoeg om een familiale sfeer te garanderen.”
Wie mee wil op rouwvakantie, betaalt 450 euro. “Maar daar zijn alle kosten inbegrepen: het verblijf, begeleiding, de maaltijden, de activiteiten buitenshuis... Want ook ontspanning is belangrijk om een verlies te verwerken. We zullen samen koken en zeker ook de streek rond Vresse-sur-Semois ontdekken. Je zinnen verzetten kan wonderen doen.”
Rouw en Verlies Vlaanderen is de eerste organisatie in Vlaanderen die rouwvakanties voor volwassenen organiseert. “We mikken dan ook op mensen uit heel Vlaanderen en willen minstens één keer per jaar een dergelijke vakantie organiseren. Lotgenoten kunnen elkaar immers sterker maken.” Info: www.rouwenverliesvlaanderen.com
22-08-2018
Het Laatste Nieuws/Leiestreek
  Plantjesweekend zoekt vrijwilligers - VC Mozaïek Kortrijk
    De voorbereiding van het volgende driedaagse plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker, van vrijdag 14 tot en met zondag 16 september, draait op volle toeren.

Er zijn nog vrijwilligers nodig om dan de stad in te trekken en azalea's te koop aan te bieden op pleinen, aan supermarkten of deur aan deur. Het plantjesweekend wordt mee in goeie banen geleid door Filip Vande Wiele, de weduwnaar van Doris Verlinde (65). De topverkoopster in Vlaanderen op het plantjesweekend verloor op donderdag 4 januari zelf de strijd tegen kanker. Er is op woensdag 29 augustus om 19 uur een info- en contactavond in het café van vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15a. Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden: mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 056/37.16.15
17-08-2018
Het Laatste Nieuws Mandelstreek
  Rouwvakanties voor volwassenen
    Izegem De Izegemse vzw Rouw en Verlies Vlaanderen biedt vanaf april volgend jaar rouwvakanties voor volwassenen aan. Dat concept bestond in ons land eerder al voor kinderen en tieners, maar nog niet voor ouderen. “Nochtans is er wel vraag naar, want volwassenen hebben het vaak zelfs moeilijker dan kinderen”, zegt rouwconsulente Mieke Deltomme.

Mieke (39) is consulente bij het Huis van de Mens en begeleidt mensen in rouw. Ze is ook coördinatrice voor Wereldlichtjesdag in onze provincie, een initiatief waarbij mensen wereldwijd op hetzelfde tijdstip kaarslichtjes aansteken om overleden kinderen te herdenken. Samen met haar zus Veerle, Birgit Verbeke en Lieve Demeyere richtte ze in mei de vzw Rouw en Verlies Vlaanderen op.

“We geven workshops en trainingen rond rouwverwerking”, aldus Mieke. “Dat gebeurt zowel thuis als op de werkvloer. Vanaf april volgend jaar voegen we daar een nieuw luik aan toe: rouwvakanties voor volwassenen.

Andere organisaties gebruiken dit concept al voor kinderen en tieners, maar voor ouderen was er in ons land nog geen gelijkaardig initiatief beschikbaar. We willen daar verandering in brengen, want het lijkt steeds alsof je als volwassene in de vergeethoek geduwd wordt. Net omdat je volwassen bent is het alsof je na het heengaan van een dierbare vlugger met het leven moet doorgaan. Niets is echter minder waar, want vaak barsten het verdriet, het gemis en de pijn pas later los en dan heb je uitgestelde rouw. De meeste volwassenen krijgen later hun weerbots en tegen dan is er meestal geen begrip meer van anderen omdat het ‘immers al zo lang geleden is’.”

De vzw komt naar eigen zeggen tegemoet aan een stijgende vraag van mensen die door een rouwperiode gaan. “Sommigen verklaren zichzelf gek omdat ze een recent overleden dierbare aan het voeteind van hun bed zien staan. Anderen zien ze terug in hun dromen. Dat zijn heel normale reacties en die willen we dan ook kaderen. Een man kwam ooit eens naar Wereldlichtjesdag en vroeg of hij daar wel mocht zijn, omdat zijn zoon al veertig jaar overleden was.

Natuurlijk mocht dat, maar zo merk je dat veel mensen jaren met verdriet en rouw blijven worstelen. Er is in onze vluchtige maatschappij vaak geen tijd om daarbij stil te staan en daar kan die rouwvakantie wonderen doen.”

In april volgend jaar gaat de eerste rouwvakantie richting Wallonië, voor een week met

workshops en praatsessies. ” De bestemming: de loodzware rugzak aanzienlijk verlichten zodat de schoonheid van de herinneringen meer plaats krijgt. We willen starten met een kleine groep van tien deelnemers zodat iedereen de gepaste steun en begeleiding krijgt”, verduidelijkt Mieke. “We nemen deelnemers mee door het rouwproces en voeren iedere dag drie activiteiten uit, in groep of individueel. De rouwvakantie is bedoeld voor iedere volwassenene die vastzit in zijn of haar verdriet en voor iedereen die wel vooruit wil maar niet weet hoe.”

Praktisch: de vijfdaagse rouwvakantie kost 450 euro, begeleiding, activiteiten, overnachting, toeristentaks en maaltijden inbegrepen. Meer info: www.rouwenverliesvlaanderen.com.
10-08-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Nationale hulde aan koning Albert I en de Helden van de IJzer
    Aan de voet van het Koning Albert I-monument vond de jaarlijkse plechtigheid, ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, plaats. Het is precies 80 jaar geleden dat het monument door oud-strijders werd gebouwd. Er was een defilé van vaandeldragers en de doedelzakband ‘Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums’ bracht een muzikaal eerbetoon. Daarnaast waren er nog bezinningsmonumenten door E.H. Viane, Lore Alleman namens het Huis Van de Mens en Kato Desaever, die de boodschap van de jeugd naar voren bracht. Onno van Gelder Jr. bracht tijdens een historische evocatie de speech, die ook 80 jaar geleden naar aanleiding van de inhuldiging van het Koning Albert I-monument werd gegeven. Vervolgens werden bloemen neergelegd. Aan het IJzergedenkteken en aan het Britse en Franse monument werd er nog hulde gebracht met de Europese Hymne en de Brabançonne.
24-07-2018
Het Laatste Nieuws/Oostkust
  Willemsfonds pakt uit met boek 'Blankenbergse straten' - Willemsfonds Blankenberge
    Het Willemsfonds heeft met 'Blankenbergse straten' een nieuw boekje uit. Je komt er meer te weten over de evolutie van Blankenberge en Uitkerke. De uitgave van het Willemsfonds bevat alle straatnamen van Blankenberge en Uitkerke, met toelichting waar de naam vandaan komt, wanneer de straat zijn naam kreeg, wanneer hij werd aangelegd, en wat de geschiedenis ervan is. Daarnaast bevat het boekje een chronologische reeks van tien kaarten die de evolutie van de stad schetsen vanaf de 9de eeuw tot nu. Auteur is Philip Konings, schepen voor onder meer Erfgoed, Cultuur & Toerisme (Open Vld). Hij is geograaf-geomorfoloog en directeur bij een bureau voor cartografie en mobile mapping.
10-08-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust - Brugs Handelsblad
  Willemsfonds op dagtrip naar Dover - Blankenberge
    Op zaterdag 8 september organiseert Willemsfonds Blankenberge een dagexcursie naar de Zuid-Engelse krijtkusten en Ramsgate. Bestuursleden Philip Konings en Franky Maelstaf gidsen de deelnemers. De tocht begint met een boottocht van Calais naar Dover. De deelnemers krijgen te horen hoe de krijtkust en het landschap zijn ontstaan, lopen in de voetsporen van Vikingen en Romeinen, en bezoeken de mysterieuze ondergrondse tunnels van Ramsgate. In de deelnameprijs (70 euro voor leden en 75 euro voor niet-leden) zijn het vervoer, de kanaalovertocht, de toegang tot de sites en de lunch inbegrepen. Dranken zijn niet inbegrepen. Inschrijven kan tot vrijdag 17 augustus. Info over deze daguitstap via Franky Maelstaf (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 0477 93 56 06)
04-08-2018
Het Laatste Nieuws/Oostkust
  Willemsfonds trekt op uitstap - Blankenberge
    Op 8 september organiseert Het Willemsfonds-Blankenberge een dagexcursie naar de Zuid-Engelse krijtkusten en Ramsgate. Bestuursleden Philip Konings en Franky Maelstaf gidsen de deelnemers door deze streek.

De ontdekkingstocht leidt langs de White Cliffs, pittoreske kustplaatsjes waar vikingen en Romeinen ooit aan land gingen en havenstadje Ramsgate.

De tocht begint met een boottocht van Calais naar Dover. De deelnemers krijgen te horen hoe de krijtkust en het landschap zijn ontstaan en bezoeken de ondergrondse tunnels van Ramsgate. In de deelnameprijs (70 euro voor leden en 75 euro voor niet-leden) zijn het vervoer, de kanaalovertocht, de toegang tot de sites en de lunch inbegrepen. Inschrijven kan tot 17 augustus. Info bij Franky Maelstaf via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 0477/93.56.06.
06-07-2018
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Waregem + Kortrijk Menen
  Special Art bij het Willemsfonds - Zwevegem
    Jaarlijks organiseert het Willemsfonds tijdens het ommegangweekend een tentoonstelling. Meestal doen ze een beroep op eigen leden om deze tentoonstelling gestalte te geven. Dit keer deed men een beroep op enkele kunstenaars met een beperking om hun werk aan het grote publiek voor te stellen. Het waren Tony Coopman, Laurence Demets, Lien Anckaert, Andre Wostyn en Jeroen Wallays die het hele weekend in de foyer het publiek mochten vergasten met hun prachtig werk.
01-06-2018
KW Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Vrienden GO! Westhoek trakteert leerlingen op theatervoorstelling
     ‘Vrienden GO!-Westhoek’ bestaat intussen een tiental jaar en besloot om een jaarlijkse prijs uit te reiken voor de meest verdienstelijke leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs en van het tweede en zesde jaar secundair onderwijs. Er werd besloten om jaarlijks een evenement te organiseren ten voordele van één leerjaar van de Go!-scholen. Dit jaar viel de keuze op een toneelvoorstelling bestemd voor de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs. Er werd geopteerd voor het theaterstuk ‘Meisjes van krijt’, een theaterbewerking van de geprezen debuutroman ‘De kinderen van Calais’ van Lara Taveirne. Onlangs verzamelden 180 eerstejaars van het secundair onderwijs van de scholengroep GO! Westhoek aan CC Kruispunt in Diksmuide om van de voorstelling te genieten. De leerlingen kregen het theaterstuk gratis aangeboden door Vrienden GO!Westhoek, Huis van de mens Diksmuide en het Panne-instituut, dat jaarlijks de leerlingen van scholengroep 28 trakteren op een uitzonderlijke uitstap zoals dit keer de theatervoorstelling. 
01-06-2018
KW Brugs Handelsblad
  Broers Melvin en Marty stellen samen tentoon - Willemsfonds Brugge
    De broers Melvin en Marty Matthys, uit Den Hoorn bij Moerkerke, exposeren op de expo ‘2 X Kunst’ van het Willemsfonds in Brugge. Hun werk is tot en met zondag 3 juni tussen 10 en 18u. te bekijken in het vrijzinnig centrum ‘De Sleutelbrug’, Beenhouwersstraat 1-3. We zien v.l.n.r. gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open VLD), Katrien Dotselaere (voorzitter Willemsfonds), Kim Van Parys (goede vriendin van Marty), Marty Matthys, Melvin Matthys en burgemeester Joachim Coens.
01-06-2018
KW Kortrijks Handelsblad
  Laatstejaars fotografie organiseren fotoparcours doorheen de stad - VC Mozaïek Kortrijk
    De 24 laatstejaarscursisten in de richting fotografie bij het CVO Drie Hofsteden presenteren op zaterdag 2 en zondag 3 juni hun eindwerk met een eigen fotoparcours doorheen het hartje van de stad. Om af te studeren moeten de studenten niet alleen een eigen project in goede banen leiden, ze moeten ook samen een tentoonstelling in elkaar boksen. De cursisten kozen voor een fotoparcours doorheen Kortrijk op drie verschillende locaties. De voorbije jaren kwamen de cursisten in negen modules met de verschillende aspecten van fotografie in aanraking. Tijdens de gezamenlijk expo, die gratis is, krijgt elk van hen de kans om zijn of haar project voor te stellen aan het grote publiek. De thema’s zijn zeer divers: van sociaal-documentair over straatbeelden tot productiefotografie. De fotografen in spe stellen tentoon in het vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat, Pand. A op het Conservatoriumplein en hostel Groeninghe in de Passionistenlaan, doorlopend van 10 tot 18 uur. De drie locaties zijn perfect wandelend of fietsend aan elkaar te rijgen. Op zaterdag 9 juni organiseert de vakgroep ook een infomoment en dit tussen 10 en 15 uur in de H. Consciencestraat 1A in Zwevegem.
25-05-2018
KW Kortrijk-Menen
  Ook deze kinderen vierden hun lentefeest - Menen
    Ook volgende kinderen vierden in De Steiger hun lentefeest: Keanu Callens, Gaelle Decavel, Fleur Dekuyssche, Isaac Forment, Amber Huyse, Louis Janssens, Ismene Leman, Alexy Lippinois, Charlotte Pollie, Ayron Seynhaeve, Renske Ankersmit, Eliana Bouten, Elise Clarysse, Amélia Coysman, Lana Deboosere, Zenna D’hondt, Daan Mommerency, Lily Oukil, Keano Samyn, Evi Slosse, Colin Vergauwe, Stan Vermaut, Lou Verriest, Lucas Deleu, Kato Salembier, Illyes Van Glabeke, Ole Vanden Abeele, Lola Vercaempst, Alice Cooke, Liv Demeyere, Quentin De Backere en Siebe Van Hoorne. Ze worden omringd door de juffen Christine, Marlies, Anniek en meester Koen.
25-05-2018
KW Kortrijk-Menen
  Lentefeest voor heel wat kinderen in De Steiger - Menen
    Op zaterdag 19 mei had in De Steiger het lentefeest plaats voor Gabriel Guemiche, Tristan Landuyt, Ilan Lannoy, Anai Nirs, Luna Ovaere, Camille Saelens, Soren Soete-Verbeke, Warre Van Belleghem, Tess Verduyn, Aster Ares, Lieze Ares, Mila Coppens, Nara Coppens, Xavi Coppens, Angelo Deconinck, Ayko Decroix, Ilay Decroix, Jayden Dekeyn, Marie-Lou Denhez, Lena Garreyn, Sien Garreyn, May Gekiere, Zion Gevers, Naia Mendy, Mon Pauwels, Kobe Poot, Lily Steyaert, Colin Vandecasteele, Jody Vandersype, Dunja Vanlerberghe, Emiliano Claeys, Jordi Heyndels, Mathis Vantomme, Colin Vandecasteele, Jody Vandersype, Dunja Vanlerberghe, Emiliano Claeys, Jordi Heyndels en Mathis Vantomme. Op de foto worden ze omringd door juffen Lore, Dana, Veerle, Julie en Christine. 
25-05-2018
KW De Zeewacht Kust
  Etienne Vercarre over 35e jaar Vrijzinnig Centrum De Fakkel - Bredene
“Zoiets vind je zelfs maar zelden in grote steden”
    Het vrijzinnig centrum De Fakkel vierde onlangs zijn 35ste verjaardag. Voldoende reden vond voorzitter Etienne Vercarre om even stil te staan bij het intussen rijke verleden van de plek die lokale vrijzinnigen steeds meer als ‘thuis’ zijn gaan omschrijven.

Etienne Vercarre (72) herinnert het zich alsof het gisteren was. “Het was eind 1982 toen we met een handvol gelijkgestemden de koppen bij elkaar staken en beslisten om een vrijzinnig centrum op te richten. Naast mezelf waren Alain Billiouw en Yannick Raemakers toen van de partij. Kort daarna zouden onder meer de intussen betreurde Roland Derycker en Fred Delrue onze rangen vervoegen.”

“Wie de aanzet gaf tot het eerste vrijzinnige centrum De Fakkel? Dat moet, zoals wel vaker in die tijd, Jacky Maes geweest zijn. Jacky had een jaar eerder ook gesuggereerd om een lokale afdeling van het Vermeylenfonds op te richten.”

Aan de organisatie van het jaarlijkse Lentefeest, het vrijzinnige alternatief voor het communiefeest, waagde de plaatselijke vrijzinnige gemeenschap zich toen nog niet. “Dat bleef toen

nog stevig in handen van onze Oostendse vrienden. Alle Bredense twaalfjarige feestelingen trokken in die tijd richting Kursaal voor hun Lentefeest”, herinnert Etienne zich. VC De Fakkel was in de beginjaren daarom vooral een socio-culturele vereniging, die jaarlijks een reeks activiteiten organiseerde voor de vrijzinnige gemeenschap van Bredene. “We hadden in de beginjaren ook nog geen lokaal en pendelden voortdurend tussen zaal Blutsyde, café Stella, feestzaal De Benne en het wijkpaviljoen Sas. Roland Derycker kwam in die tijd wel al met het idee om de Bredense Lentefeesters ook in Bredene in de kijker te zetten. Dat gebeurde toen met een familiefeest, dat aanvankelijk in hotel De Meiboom werd georganiseerd. Stel je voor: we waren toen trots dat we vier of vijf lentefeesters met hun familie mochten verwelkomen. Twee weken terug vierden 44 Bredense kinderen hun lentefeest in een tot de nok gevuld Staf Versluyscentrum. Je ziet, we komen van ver.”

Droom in vervulling

In 1986 ging voor Vercarre en co een droom in vervulling. “We kregen toen ons eigen onderkomen in de lokalen van de voormalige bibliotheek Anseele (naast de toenmalige gemeentelijke bouwwerf, op de hoek van Spuikomlaan en Polderstraat, red.). Het pand was eerlijk gezegd een halve ruïne. Maar we hadden eindelijk een eerste vaste stek. Ook al hebben we de eerste jaren vooral moeten verbouwen, opkalefateren.”

In 1988 werd het eerste VC-lokaal officieel geopend. “We hebben er mooie tijden beleefd, veel voordrachten, tentoonstellingen en feesten georganiseerd en er ook voor het eerst een echt Bredens Lentefeest georganiseerd, onafhankelijk van grote broer Oostende.” Toch bleek het lokaal aan de Spuikomlaan maar een tussenstop.

“Burgemeester Willy Vanhooren en schepen Jacky Maes waren begin jaren 2000 immers al andere plannen aan het smeden. Omdat we met ons immer groeiend aantal leden stilaan benepen zaten op onze toenmalige locatie, kregen we de Ryckewaertshoeve aangeboden. Maar ook daar bleken onze mogelijkheden beperkt. We hadden immers afgesproken met het gemeentebestuur dat de permanente tentoonstelling rond lokaal kunstenaar Anto Diez zou behouden blijven en ook andere expo’s er moesten kunnen. Met onze vrijzinnige plechtigheden (begrafenissen, huwelijken, babyborrels) konden we er ook niet echt terecht. De tentoonstellingszaal was gewoon veel te klein.”

Jacky Maes reikte uiteindelijk een oplossing aan. “Hij zorgde voor de nodige subsidies die in december 2008 de eerste steen van onze nieuwe, polyvalente zaal mogelijk maakten. Eerlijk gezegd: zo’n prachtig gebouw hadden we nooit verwacht. Voor een gemeente van nog geen 18.000 inwoners hebben we als vrijzinnige gemeenschap een centrum dat vele grote steden ons benijden.”

Het zorgde voor een nieuwe dynamiek in de vrijzinnige gemeenschap. “We tellen vandaag zo’n 400 leden en organiseren jaarlijks intussen diverse plechtigheden. Onze polyvalente zaal wordt ook vaak gebruikt door het Vermeylenfonds, toneelkring De Coulisse repeteert er, er is regelmatig een gezellig samenzijn…”

Dat het vrijzinnig centrum volledig op vrijwilligers draait, mag een huzarenstukje genoemd worden. “Ikzelf ben hier zowat dagelijks, samen met medewerker Tom Demarest, die in loondienst is. Noem me gerust de conciërge van het VC. Maar ik prijs me gelukkig met een trouw leger vrijwilligers en bestuursleden, dat bijspringt. Echt waar, sommigen hangen echt aan een kapstok en zijn constant beschikbaar. Zonder hen zouden we De Fakkel nooit draaiende kunnen houden.”

Nog even op post

Net als Vercarre zelf gaat het vaak om (jong) gepensioneerden. Veel jonge vrijwilligers telt De Fakkel vandaag niet. “Het is een bekend fenomeen bij elke vereniging. Vandaar dat ik nog wel even op post blijf. Een paar jaar geleden had ik iemand die klaarstond om de fakkel (sic) over te nemen. Maar die heeft zijn kandidatuur intussen on hold gezet. Tot die tijd zie je me hier nog wel even rondwaren, vrees ik.”
24-05-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Oostende-Westhoek
  Willemsfonds reikt poëzieprijzen uit
    De kinderen van het lager en secundair onderwijs uit de regio die deelnamen aan de poëziewedstrijd van het Willemsfonds Oostende kregen hun prijzen. 25 kinderen kregen een boek en attentie en woonden een lezing bij van kinderauteur Katelijn Vervarcke.
18-05-2018 KW De Weekbode Roeselare-Izegem   Grote groep voor tweede Lentefeest in De Spil - Roeselare
    Tijdens de tweede viering van het Lentefeest in De Spil werden volgende zesjarigen met hun familie verwelkomd; Klaas Bekaert, Amina Cauwelier, Kaatje Coopman, Esmee Cornelis, Ariël David, Babette Dejonckheere, Lotte Demeulenaere, Marlonne Denolf, Matheo Deruytter, Kimberly Devlieger, Amber D’Hondt, Emma Dicksman, Elco Dury, Febe Estienne, Elise Fezoua, Arend Lefevere, Ferre Meersman, Aline Meurisse, Fionbahr Phillip, Bryan Ramon, Liam Rotsaert, Luciano Schoore, Zita-Luna Staelens, Boaz Verhaeghe, Leandro Vermeulen, Celeste Verstraete, Zico Verstraete en Rune Wyckhuis. Bij de twaalfjarigen: Teyla Bonheure, Jesse James Boone, Axana Buyse, Thiaro Buyse, Illias Cappelle, Jasper Coppe, Noah Courtens, Jerome Declercq, Romy Delbecke, Xsander Dedier, Michelle Geldhof, Tiziano Khramaz, Ian Laridon, Haeley Lezy, Keano Meersman, Niobe Meurisse, Xsander Ninclaus, Xander Pauwels, Jules Pilet, Kamiel Put, Tibo Raes, Zee Samyn, Laura Schapman, Ashanti Soenens, Anouk Vandecasteele, Diene Van Den Broucke, Batiste Vancoillie, Quinten Vanderhoeven, Rhune Vanryckeghem en Lucas Vanquickelberghe.
18-05-2018
De Weekbode Torhout
  Kinderen van GO! basisschool De Lettertuin vieren lentefeest - Torhout
    In zaal De Balluchon vond vorige week donderdag het 49ste lentefeest voor de 7-jarigen plaats. De feestelingen van GO! basisschool De Lettertuin waren Noor De Gruyter, Xiebe Deleu, Inaya Dierckx, Lewis Hamiaux, Noori N’Goy, Abby Vandenbroele, Sieve Vanthournout en Mauro Vermeulen. We zien de kinderen op de foto met hun juf Sylvia Gobrecht.
18-05-2018
KW De Zeewacht Kust
  12-jarigen vieren lentefeest - Bredene
    De vrijzinnige gemeenschap heeft op zondag 6 mei het jaarlijkse feest vrijzinnige jeugd gevierd. 44 12-jarigen zetten die dag in het MEC Staf Versluys met een bezinningsmoment de stap naar volwassenheid. Dat gebeurde onder leiding van hun juffen zedenleer Sofie Gezelle, Sylvie Gobrecht en Lynn Vande Caveye. Het zijn leerlingen van de Europaschool, De Zandlopertjes en KW Ibis. Na een bezinningsmoment, waarin de graffitiwerken van Banksy centraal stonden, en toespraken van Etienne Vercarre - voorzitter van VC De Fakkel - en burgemeester Steve Vandenberghe werden de kinderen getrakteerd op enkele leuke geschenken, aangeboden door het vrijzinnig centrum, deMens.Nu, UVV en de VUB. De 44 feestelingen waren dit jaar: Diete Ackein, Raffa Batsleer, Bo De Bruyne, Liam De Vos, Ashley Deketelaere, Matse Deschoemacker, Zinedine Djebari, Arthur Empain, Jitka Geryl, Helena Geudens, Loni Ghysel, Lina Heschburg, Zias Hillebrant, Aleks Horyza, Quinten Joseph, Sam Lataire, Lucia Ligios, Kenzo Lynneel, Eowynn Maene, Elisha Marsham, Anis Mayahi, Levi Mechele, Kyriakos Meimaridis, Sanne Nuyts, Laura Ooghe, Amélie Rathé, Owen Rivers, Zoë Rivers, Zino Roose, Britt Rousselle, Quinten Rybski, Yani Sleuyter, Nina Stragier, Kigoma Urgirashebuja-Mutwa, Kaat Vanden Berghe, Sarika Vanderwal, Zyta Vanhalst, Tommy Vanhoorne, Maarit Verbeke, Anthony Verleye, Manon Waeyaert en Kaithy Winne.
18-05-2018
KW Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Lentefeest voor zevenjarigen - Westhoek
    Donderdag 10 mei vierden de kinderen uit basisschool GO! W’IJzer en gemeentelijke basisschool Leke, die de lessen zedenleer volgen, hun lentefeest, ook wel krokusfeest genoemd. De feestelingen uit Diksmuide waren Janne Dedeurwaarder, Raoul Guessoum Desmet, Lise Lagae, Lowie Logghe, Kyano Maekelberg, Malik Stuijk en Jitse Verheecke; uit Leke: Wout Verstraete. We zien de kinderen, samen met hun juf Sylvie Osstyn.
18-05-2018
KW Kortrijks Handelsblad
  Jongeren vieren samen Lentefeest in de Schouwburg - Kortrijk
    Quinten Adam, Silke Bekaert, Aïmara Callebaut, Elias Charlets, Michelle Coppens, Thibaut Coussement, Shania De Herder, Dylan De Pauw, Keano Debusschere, Liam Declercq, Soetkin Declercq, Kyliano Declercq, Kayden Dejans, Emiel Deketele, Juna Delarue, Jolien Demeyere, Robbe Desmet, Louis Devos, Lieze Devroe, Tjorven Florin, Sterre Foré, Lore Goethals, Yma Haemers, Joren Hernaert, Jarne Kerckhove, Matthew Lecluyse, Nigel Lecluyse, Louis Lefebre, Anna-Moor Missiaen, Mauro Moerman, Febe Mondy, Ilias Muyshondt, Nina Pissoort, Arthur Prud’Homme, Anouk Roeyaert, Boris Roeyaert, Kiara Ryckewaert, Margo Six, Milan Speybrouck, Justin Speybrouck, Thymen Vanclooster, Wolf Vancoillie, Rena Vandaele, Xander Vandendriessche, Arne Vandendriessche, Aline Vandenhende, Raul Vanhalst, Ella Vanlangenhove, Kyara Vanneste, Ayko Vanneste, Zieben Vanraes, Yenna Vanwymelbeke, Samantha Vercaemer, Shaunie Vercaempst, Lorin Verhulst, Delsin Verpaele, Arthur Verstaen, Roel Wallays, Laura Watteeuw en Jules Wygaerts vierden op donderdag 10 mei hun lentefeest in de Kortrijkse Schouwburg.
18-05-2018
KW De Weekbode Roeselare-Izegem
  Lentefeest voor leerlingen SBS De Brug
    In zaal OCAR in Rumbeke was er het Lentefeest voor de leerlingen van Stedelijke Basisschool De Brug. Uit het eerste leerjaar zien we Thiaro Buyse, Dries Carpentier, Lex Carrein, Isolde Lennart, Rozanne Nuytent, Pauline Vannieuwenhuyse, Zita Declercq, Larysa Fossaert, Margaux Ingels, Lio Maertens, Tibo Mestdagh, Daan Monnens, Jerom Dehullu, Eva Lievens, Staf Velle en Billie Verhaest. Uit het zesde leerjaar: Matteo da Silva Lemos, Senne Devarrewaere, Rogina Hosseini, Isabeau Veracx, Sarah Bendahmare, Jade Tack, Océane Verriest, Dries Windels, Jade Huyghebaert, Albina Osamanaj, Axana Buyse, Ian Vandamme, Andress Vanstichel, Nine Velle, Tijl Himpe.
18-05-2018
KW De Weekbode Roeselare-Izegem
  Ook in De Spil was er een Lentefeest - Roeselare
    Het Lentefeest in De Spil gebeurde in twee groepen. Tijdens de eerste viering zagen we volgende zesjarigen: Marta Barbat, Kaat Blomme, Loic Boddin, Arthur Bossu, Bastien Cappelle, Willem Cappon, Gaelle Crevits, Devon Coussee, Andreas Deleersnyder, Ruben Depraetere, Lucca Desmet, Cas Deweerdt, Maité Ditillieu, Janne Fiems, Marie Goderis, Célestine Gryspeerdt, Arno Hustinx, Ilian Naert, Briek Rosseel, Merijn Soetaert, Raechel Tylka-Suleja, An-Sofie Vandenbulcke, Helena Vanderper, Aiden Vanpeperstraete en Tristan Vlaemynck. We hebben ook volgende twaalfjarigen: Cis Afschrift, Mathis Boddin, Noa Ceenaeme, Tessa Collin, Kjenta Coopman, Ademar Corty, Keano Coussee, Arne Degryse, Lysken De Keukeleire, Roel Dereere, Gaelle Descheemaecker, Ksander Dierckens, Emma Francq, Gabriel Gryspeerdt, Noah Ketels, Diego Laleman, Mathis Maes, Nathan Pollet, Quincy Rottiers, Sjerenka Vanbecelaere, Lucas Vandenberghe, Lars Vangeluwe, Benitio Vanhoorne, Ibe Vereecke, Myrthe Vergote en Thomas Willaert.
18-05-2018
KW De Weekbode Roeselare-Izegem
  Leerlingen Bellevueschool vieren Lentefeest - Izegem
    Op donderdag 10 mei vierden de leerlingen van de Bellevueschool hun Lentefeest in De Spil in Roeselare. Hun namen zijn Kaatje Coopman, Febe Estienne, Aline Meurisse, Luciano Schoore, Leandro Vermeulen en Rune Wyckhuys. Vierden hun feest van de Vrijzinnige Jeugd: Romy Delbecke, Ian Laridon, Hayley Lezy, Niobe Meurisse, Xander Ninclaus, Zee Samyn, Ashanti Soenens, Anouk Vandecasteele en Diene Van den Broucke.
18-05-2018
KW De Zeewacht Kust
  Lentefeest voor kinderen uit GO! De Klimop - Gistel
    De zevenjarigen kwamen mooi uitgedost naar zaal De Balluchon in Koekelare om er hun Lentefeest, ook wel Krokusfeest genoemd, te vieren. Samen met hun juf Liesbeth Destickere verrasten ze de aanwezige ouders en grootouders op een leuk optreden met als thema Superhelden. De feestelingen uit basisschool GO! De Klimop waren Keano Casier, Coby Hoste, Fay Mees, Joppe Osaer, Alissa Poiz, Bruce Vanhercke, Maxim Vanhinsberg en Safira Van Steene.
18-05-2018
KW De Zeewacht Kust
  Zevenjarigen vieren vrijzinnig Lentefeest - Oudenburg-Koekelare
    Donderdag 10 mei vond in zaal De Balluchon in Koekelare het 49ste Lentefeest plaats. De feestelingen uit basisschool GO! Arnoldus Oudenburg waren: Cesar Boels, Seppe Casteleyn, Jules Depoover, Daymen Dewilde, Matteo Lambert, Ceylan Legrand, Rune Reynders, Vinnie Saelens, Phoenix Sibille, Sheldon Simoen, Fleur Verbeke en Heavenley Vergeyle. We zien hen op de foto met hun juf Liesbeth Destickere.
18-05-2018
KW De Weekbode Tielt
  Vrijzinnig lentefeest voor 17 kinderen - Tielt
    Op zondag 13 mei vond het feest van de vrijzinnige jeugd van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging Tielt plaats in het JOC in Dentergem. 17 kinderen vierden hun vrijzinnig lentefeest: Sari Bridoux, Keano Bühr, Kenzo Bühr, Jamie De Clercq, Eline De Vlieghere, Bas Delmotte, Cas Goeminne, Juul Goeminne, Nel Goeminne, Margot Jonckheere, Nayla Nouman, Jules Reddé, Thaïlyta Van Houtte, Aline Vandenberghe, Louise Vandeweghe, Marte Vanmarcke en Enz Vermeersch.
18-05-2018
KW De Weekbode Roeselare-Izegem
  Lentefeest De Vlieger - Rumbeke
    Sommige jongeren kiezen voor een communie, anderen kiezen voor een lentefeest. Van basisschool De Vlieger waren dat: Boddin Arélie, Goddeeris Fons, Maebe Cas, Slaets Casper, Vandoorne Alliana, Vandoorne Aleandro, Vanlerberghe Heleen, Verscheure Maura, Ternest Jule, Demaeght Mateo, Vandamme Victorine, Lievens Lotte, Lefevere Femke, Degryse Loïc, Horré Jorunn, Tuerlinckx Lena, Vermeersch Antje, Wattier Laura, Deceuninck Nina, Goddeeris Flora, Lemahieu Warre, Pattyn Yérine, Spaens Baziel, Werbrouck Otto.
18-05-2018
KW De Weekbode Roeselare-Izegem
  Lentefeest in de Octopus - Roeselare
    In zaal OCAR was er ook het Lentefeest voor de leerlingen van De Octopus, uit het eerste leerjaar hebben we Guus Borglevens, Kamil Borglevens, Cian Buffel, Mathijs Defraeye, Lara Demey, Gwendolynn Dillen, Tore Goethals, Maya Haghedooren, Louise Willem, Theo Bostoen, Len Debrouwer, Elle Declercq, Mila Devoldere, Febe Duyck, Sebastiaan Kindt, Miete Vankeirsbilck en Loes Wenes. Uit het zesde leerjaar: Jorre De Lobel, Daan Nuytten, Miel Vandenberghe, Stan Van den Broucke, Robbe Verstraete, Lune Baekelandt, Philine Decuypere, Nanou Desseyn, Luna Jonckheere, Nell Kerkhof en Jill Serpieters
04-05-2018
KW De Zeewacht Kust
  Lentefeest Koksijde
    De 28 feestelingen van groep 2 die hun lentefeest vierden, waren Noura Benaïssa, Senne Beschuyt, Lily Biaulet, Nena Blomme, Elisa Cauwelier, Kobe Claeys, Miley Clauw, Matthis Cornette, Imana Delaey, Dieuwke Dert, Iete Dufoor, Aukje Gabriëls, Matteo Haerens, Anouck Haezebrouck, Alizee Op ’t Eyndt, Jaan Ouestlati, Aicha Pochet, Nathan Present, Jayden Scherpereel, Miel Van Belle, Juul Van Belle, Roos Van Reck, Miel Vandebussche, Nore Vandewalle, Fleur Vanelverdinghe, Tocoa Vanoutryve, Efren Vanoutryve en Alyssa Verbighe.
04-05-2018
KW De Zeewacht Kust
  39ste lentefeest voor de Vrijzinnige Jeugd van de Westhoek wordt een onvergetelijke dag voor de kinderen - Koksijde
    De Vrijzinnige Jeugd van het eerste leerjaar vierde haar lentefeest. Net als vorig jaar waren er twee groepen. De 29 feestelingen waren: Manou Banba,, Kyle Viene Beugnies Geugnes, Rio Brusselmans, Elisa Deconynck, Thyas De Pelsmaeker, Wietse Defoort, Dario Dekindt, Lily Delbarge, Jill Demeester, Jens Demuydt, Nathan Denys, Juta Desmadryl, Mathis Dobbelaere, Febe Dekeyser, Tristan Geerardyn, Sytse Lammens, Theo Lefebvre, Allanah Lucidarme, Mounia Messaoudi, Fenne, Roels, Lyen Rottiers, Kenji Schmidt, Kaily Schmidt, Kasper Uyttebrouck, Lara Van de Catsyne, Izobel Van Looy, Naya Waeselynck en Anissa Waeselynck.
20-04-2018
KW Brugs Handelsblad
  Open deuren - VC Brugge
    Stadsgids Sofie Jaspaert, bestuurslid bij S-Wan en tevens docente bij ZOWE, stelde een wandeling en fietstocht samen die voert langs acht plaatsen waar diverse geloofsgemeenschappen hun stek hebben. “Slechts weinig mensen weten dat er een moskee en een boeddhistische ontmoetingsplek in Brugge zijn, naast een orthodoxe, een Anglicaanse en een Protestantse kerk. Maar ook en vrijzinnig huis. En dan heb je nog de Sint-Michielsbeweging binnen de katholieke Kerk. De hogere beroepsopleiding voor verpleegkunde ZOWE participeert mee in dit project, omdat wij op school een zorgportaal hebben voor anderstalige studenten. Tegelijkertijd leeft ook in onze school de discussie over het wel of niet dragen van de hoofddoek door studenten. We hebben 60 anderstalige studenten. Met deze wandeling, waarvan de app kan gedownload worden via ww.xplorebruges.be willen we vooral onze aandacht toespitsen op hetgeen al die geloofsgemeenschappen bindt. Het gemeenschappelijke is de naastenliefde en de zorg om de minst bedeelden”, zegt Sofie Jaspaert.
14-04-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Oostende-Westhoek
  Infobeurs levenseinde
    Het huisvandeMens Diksmuide organiseert donderdag van 17 tot 18.30 uur in woonzorgcentrum 't Hoge in Alveringem de infobeurs Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde.

Bezoekers krijgen er info over levenseindedocumenten zoals de wilsverklaring euthanasie en negatieve wils-verklaring, en over de regi-stratie van wilsverklaringen. Ook palliatieve zorgen, een afscheidsplechtigheid, omgaan met een verlies en andere aspecten komen aan bod. Om 19 uur is er de voordracht Levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen en om 20 uur Levenseinde, info wilsverklaringen en verhalen uit de praktijk.

De toegang is gratis, maar voor de voordrachten moet je wel vooraf inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op het nummer 051-55.01.60.
13-04-2018
Het Laatste Nieuws
  Informatie over levenseinde
    Het huisvandeMens Diksmuide organiseert donderdag 19 april vanaf 17 uur een infomarkt over het levenseinde in het woonzorgcentrum 't Hoge. Tot 18.30 uur zitten deskundigen klaar om je te informeren over onder meer de wilsverklaring euthanasie of verklaring voor orgaandonatie. Ook met vragen over palliatieve zorgen en omgaan met verlies kan je te rade bij de experts. Om 19 uur geeft notarieel jurist Rosaline Mouton een spoedcursus erfenisrecht. Een uur later neemt Frank Declercq het woord over de wettelijke mogelijkheden bij levenseinde. Toegang is gratis maar voor de voordrachten schrijf je in via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 051/55.01.60.
13-04-2018
KW Roeselare
  Roeselare heeft nu ook afdeling van het Vermeylenfonds
    In Roeselare wordt een nieuwe afdeling van het Vermeylenfonds, geïnspireerd op August Vermeylen, opgericht. De voorzitter van dit fonds is Guido Declercq.

“De afwezigheid van het Vermeylenfonds of een andere linkse vrijzinnige vereniging in de stad diende verholpen te worden, zeker wanneer je weet dat toch één op vier links vrijzinnig is”, stelt Guido Declercq. “Het Vermeylenfonds heeft als doel een sociaal-culturele vereniging te zijn voor linkse vrijzinnige mensen en is op die manier de tegenhanger van het Davidsfonds dat wat christelijker is ingesteld. We willen diverse initiatieven neerzetten en zo geïnteresseerden overtuigen lid te worden. De bedoeling is dat de leden inspraak krijgen en zo met hun ideeën mee helpen de verschillende initiatieven op te starten”, verduidelijkt Guido. “We gaan proberen om een gezellige club te vormen.”

“We kijken er naar uit om ook met andere verenigingen samen te werken en zo verschillende evenementen te kunnen organiseren. Hoe meer verenigingen kunnen samenwerken, hoe grot er het draagvlak van onze evenementen zal worden”, stelt Guido. “Met eensociaal-artistieke insteek proberen we zowel grote als kleine acties op poten te zetten. Dit kan gaan van een wandeling, quiz of optreden tot het organiseren van een weekend.”

Initiatieven

Hoewel het Vermeylenfonds pas officieel opgericht werd vorige maand, organiseerden ze in januari al een eerste evenement. “Met Exodus werd een bewustmakingsactie opgesteld voor de oorlogsvluchtelingen met op verschillende locaties zoals De Spil en de K-Trolle voordrachten van vluchtelingen, tentoonstellingen, muziekvoorstellingen en ook de burgemeester kwam langs om mee te doen in een debat. Het evenement heeft zeker weerklank gevonden.”

Er staan daarnaast nog tal van andere evenementen op til. “Op zondag 29 april houden we om 9.45 uur een stadswandeling met als thema vergroening”, vertelt Guido. “’s Avonds vindt er in café Saint Georges een Poetry-Slam Event plaats waar Roeselaarse slammers zich meten met nationale toppers zoals het collectief Slambacht (Kevin Amse, Martijn Nelen en Teddy Bair) dat hoge toppen scheerde op het Belgisch Kampioenschap. De entree is gratis.”

Op 26 en 27 mei wordt al een eerste weekenduitstap georganiseerd richting het departement Aisne in Frankrijk. “Daar zullen we Chemin des Dames, Craonne alsook Coucy le Chateau Auffrique bezoeken. Deze plaatsen hebben allemaal een bekend verleden uit de Eerste Wereldoorlog.”

Tijdens het Batjesweekend wordt het al bestaande New City Sessions onder handen genomen door het Vermeylenfonds Roeselare. “New City Sessions maakte vorig jaar al deel uit van de Andere Steenweg, maar wordt nu onder dit dak georganiseerd” vertelt Guido. “De bedoeling is om er een festival met wereldmuziek van te maken in de meest multi-etnische wijk van Roeselare.  Eén van de events zal er in bestaan om muziekgroepen te laten optreden die bestaan uit autochtonen en nieuwe Belgen om zo de verbondenheid tussen beiden aan te tonen.”

Wie meer informatie wenst over het Vermeylenfonds Roeselare kan terecht op de facebookpagina “Vermeylenfonds Roeselare” of kan een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
13-04-2018
KW editie Kortrijk-Menen
  Gebedshuizen
    Op woensdag 18 april om 13.30 uur komen er in het Dorpshuis diverse geloofsovertuigingen aan bod. Met de auto gaat het richting Kortrijk voor een interculturele rondrit langs verschillende gebedshuizen.

Op het programma staan een bezoek aan de moskee, de kerk van de Passionisten waar Broeder Isidoor begraven ligt met aansluitend een bezoek aan de Lourdesgrot, de orthodoxe kerk en het vrijzinnig centrum Mozaïek. Prijs: 4 euro.
30-03-2018
KW De Weekbode Tielt
  “Natuur als inspiratiebron”
Marie-Jeanne Vanhove toont haar nieuwe creaties aan grote publiek - VC De Sleutelbrug Brugge
    Wanneer de paasklokken opnieuw naar Rome vertrekken, maakt Marie-Jeanne Vanhove zich op om haar nieuwste creaties aan het grote publiek te tonen. Van 31 maart tot en met 15 april stelt ze haar schilderijen tentoon in het Vrijzinnig Huis in de Beenhouwerstraat 3 in Brugge.

Marie-Jeanne Vanhove brengt met haar schilderijen een ode aan de natuur. Ze is in de ban van bloemen en planten, van wilde, siervolle borders en ontdekkende tuinen. De natuur is nog altijd haar onuitputtelijke inspiratiebron. Ze schildert niet alleen de natuur, ze duikt er in onder en brengt alles wat ze ontdekt met een fotografische precisie op doek of op paneel. “De evolutie in mijn werk is nog een stuk intenser geworden”, zegt Marie-Jeanne Vanhove. “De groeivormen die ik schilder krijgen nu een doordrongen uitwerking en baden in wervelende kleuren en ontembare ritmes.”

Tussen al het nieuwe werk dat Marie-Jeanne tentoon stelt in de stijlvolle gotische Speelmanskapel, die nu deel uitmaakt van het Vrijzinnig Huis in Brugge, ontdekken we zeven schrijnen: macro-opnamen van zwammen en mossen die ragfijn geschilderd werden. “Ter gelegenheid van een artistiek

project in Meulebeke onder de noemer ‘De Kapellekensbaan’ kon ik mijn schrijnen in een erg modern ogende kapel exposeren. De reacties van het publiek waren uiterst positief, zodat ik nu de kans grijp om op deze uitgelezen locatie dit werk aan het grote publiek voor te stellen.”

Modeontwerpster

“De Speelmanskapel, zoals ze hier in Brugge genoemd wordt, omdat de Gilde van de Speellieden (Speelmannen en minnestrelen) hier hun heilige kwamen vereren, dateert van 1421 en is gotisch van bouwstijl. Een gedroomd oord voor mijn werk!”

Marie-Jeanne Vanhove werd op 17 juni 1952 in Tielt geboren. Ze studeerde sierkunsten en volgde de opleiding regentaat plastische kunsten aan het TIHF in Brugge. In 1972 kon ze als modeontwerpster aan de slag bij Nuyttens in Deerlijk, een job die ze tot in 1980 uitoefende, het moment dat ze een aanbieding kreeg om in de school waar ze ooit afstudeerde, als leerkracht plastische opvoeding aan de slag te gaan.

Zo zette Marie-Jeanne haar eerste stappen van een pedagogische loopbaan die veertien jaar later zou bekroond worden met een promotie: deze van docent aan de KHBO in Brugge in de lerarenopleiding ‘secundair onderwijs tekenen en schilderen’. In 2012 ging Marie-Jeanne met pensioen.

Bloemen

Marie-Jeanne blijft verankerd aan haar inspiratiebron, de natuur en meer in het bijzonder de bloemen. “Dat is ontegensprekelijk een uitvloeisel van de passie die mijn echtgenoot Carlos en ikzelf delen, met name onze tuin. Jaarlijks ontvangen we heel wat groepen tuinliefhebbers naar aanleiding

van de Open Tuindagen. Alles wat ik schilder is voor mij heel vanzelfsprekend. Ik ontdek daarbij dat mijn werk ook een grote herkenbaarheidsfactor heeft bij het brede publiek. Het bezit een aantrekkingskracht, zodat het werk opgetild wordt boven zijn natuurlijke waarde. Mijn werk is een eeuwig durend loflied, een verheerlijking van al het mooie in de natuur. Ik penseel alles in acryl... zo ook de roze pioenen, die me doen denken aan mijn overleden zus Chris.” (Luc Bouckhuyt)

De tentoonstelling met het nieuwste werk van Marie-Jeanne loopt van 31 maart tot en met 15 april in de Speelmanskapel, Vrijzinnig Huis, Beenhouwerstraat 3 in Brugge, telkens van 14 tot 18 uur, in aanwezigheid van de kunstenares.
30-03-2018
KW Kortrijk-Menen
  Zevenjarigen vieren overgang van kleutertijd naar lagere schooltijd tijdens Lentefeest
    Zaterdag was er Lentefeest in de Kortrijkse Schouwburg. Het Lentefeest van de zevenjarigen is een vrijzinnig ritueel om de overgang van kleutertijd naar lagere schooltijd te vieren en is een logische aanvulling op de lessen niet-confessionele zedenleer op school. De feestelingen in Kortrijk waren (namenlijst+foto)
30-03-2018
Het Laatste Nieuws
  Marc Desmet is Figuur van het Jaar - Willemsfonds Zwevegem
    Tijdens een feestelijke avond werd Marc Desmet gehuldigd als ‘Figuur van het Jaar’. Hij kreeg deze eer voor het maken van de langspeelfilm ‘Opa’ dievolledig in Zwevegem werd opgenomen en waarin vooral Zwevegemnaars meespelen. De film lokte ook meer dan 3.000 mensen naar Kinepolis. Tweede werd Ruth Vandenborre die vorig jaar naar Compostella stapte en zo 15.000 euro verzamelde voor het goede doel. De derde plaats was voor de mensen van Moen Feest die vorig jaar opnieuw de massa konden bekoren met hun festival. Voor de winnaar wa s er een keramieken beeldje, gemaakt door Claudine Buysschaert. De verkiezing is een organisatie van het Willemsfonds samen met de plaatselijke pers.
30-03-2018
KW Kortrijk-Menen
  140 jaar Willemsfonds in Kortrijk 
    Naar aanleiding van hun 140-jarige bestaan werd het Willemsfonds Kortrijk op het stadhuis gehuldigd.

De afdeling Kortrijk van het Willemsfonds werd gesticht op 13 augustus 1877 in café Français nu het restaurant César op de Grote Markt – door een 40-tal Vlaamse en vrijzinnige Kortrijkzanen. De nagelnieuwe afdeling werd bevestigd door het Gentse Algemeen Bestuur dat op 21 oktober 1877 naar Kortrijk kwam om deze jonge afdeling officieel te erkennen.

De afgevaardigden waren mede-oprichter van het Willemsfonds en toenmalig voorzitter-professor Jacob Heremans en zijn toenmalige secretaris en latere opvolger Julius Vuylsteke. In 1877-79 telde het Willemsfonds 77 leden. Een jaar later waren er dat al 110. Een van die stichtende leden die zijn 6 frank lidgeld had betaald was Benoit Danneel, toen de eerste liberale burgemeester van Kortrijk, die op dat moment 14 jaar in de oppositie zat.

VERFRANSCHING

“Vrijzinnigen hebben het niet gemakkelijk gehad in Kortrijk”, weet huidig voorzitter Vincent Lagae.

“Al in het eerste jaarverslag van het Willemsfonds schreef leerkracht Jacob Stinissen dat ‘het Willems-Fonds de taak is opgelegd zooveel licht mogelijk te verspreiden in de zedelijke duisternis, welke vooral hier in de aloude Leiestad nog heerscht. Een stad, waar de twee grootste geesels van Vlaanderen verfransching en verkwezeling op eene zoo onrustbarende wijze hadden wortel gevat’.”

Als er vandaag kan gezegd worden dat Kortrijk niet langer Franstalig is, dan is dat in grote mate te danken aan de vele verenigingen, sociaal, cultureel en politiek, die de voorbije 140 jaar geschreven hebben aan dat Blauwe Verhaal. Doorheen haar geschiedenis heeft de vereniging zich ingezet om de ‘ongemene stoutheid, domheid en bijgeloof’ te bekampen die op dat moment wordt verspreid door de verfransching en verpaapsching in Kortrijk”, stond in het jaarverslag van 1881.

VOLKSBIBLIOTHEEK

Talloze lezingen, voordrachten en toneelstukken werden georganiseerd in onder meer café Royal het huidige restaurant Royale -, café du Parnasse het huidige Brass-à-ville in de Korte Steenstraat en in De Gulden Arend, nu de spelletjeswinkel Albion in de Doorniksestraat. Op hun hoogtepunt zelfs elke twee weken.

Ze zetten zich in voor de verspreiding van het Nederlands door een volksbibliotheek op te richten. Opvallend detail: al in 1883 richtte het Willemsfonds smeekbeden naar het stadsbestuur om de namen en aanduidingen op de openbare gebouwen te voorzien van een Nederlands onderschrift. Het werd hen toen geweigerd, terwijl men vandaag in Kortrijk over het omgekeerde discussieert.

Het Willemsfonds zette zich ookin voor een neutraal onderwijs in Kortrijk. Burgemeester Benoit Danneel had het voor de eerste keer geprobeerd in 1859 met een gemeenteschool in de Persijnstraat, maar het duurde tot 1885 voor het echt lukte dankzij Victor De Smet en zijn ‘Smett es skole’ in de Kloosterstraat.
28-03-2018
Het Nieuwsblad
  Filmmaker Marc Desmet gehuldigd als Figuur van het Jaar - Willemsfonds Zwevegem
    Filmmaker Marc Desmet werd in Zwevegem verkozen tot Figuur van het Jaar. De verkiezing, een initiatief van het Willemsfonds in samenwerking met de Zwevegemse perskring, zet personen of verenigingen die Zwevegem op de kaart zetten in de bloemetjes. 'Opa', de eerste langspeelfilm van Desmet, werd volledig opgenomen in Zwevegem en was in Kinepolis een groot succes. De eervolle vermeldingen waren voor Ruth Vandenborre, die met haar pelgrimstocht vijftienduizend euro inzamelde voor het goede doel, en voor het festival Moen Feest, dat met onder meer K3 en Natalia duizenden bezoekers wist te lokken.
23-03-2018
KW De Zeewacht
  Causerie bij Willemsfonds - Willemsfonds Oostende
    Willemsfonds Oostende organiseert op donderdag 29 maart om 14.30 uur een causerie Inlichtingendiensten en democratie. Spreker is professor Marc Cools. De lezing vindt plaats in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 aan de rand van het Bosje. Info bij Sonja De Craemer, Ooststraat 42B, b12, 059 802 141 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
23-03-2018
De Weekbode Roeselare-Izegem
  Amateursport voor de lens - Willemsfonds Hooglede-Gits
    Willemsfonds Hooglede-Gits organiseert voor de tweede keer een fotografiewedstrijd, die nog tot 31 mei loopt. Het thema van deze editie is“De eerste editie over landbouw was een schot in de roos”, vertelt coördinator Veerle Pollet. “Daarom zijn we heel blij dat we een tweede editie kunnen voorstellen. Ditmaal vragen we amateurfotografen om tussen nu en 31 mei alle aspecten van de amateursport voor de lens te brengen. De foto moet niet in  die periode genomen worden, de foto’s moeten wel in die periode ingestuurd worden. Iedere deelnemer mag met maximum zes foto’s deelnemen.”

Heel uiteenlopend

“Amateursport kan heel breed en heel diep zijn”, vindt Veerle. “Dit kan gaan van kleine voetballertjes op een zaterdagvoormiddag of de verkleumde supporters langs de zijlijn, maar evengoed kunnen uiteraard minder bekende sporten in beeld gebracht worden. Het kan gaan over actiefoto’s, karakterfoto’s of stillevens van bijvoorbeeld sportinfrastructuur. In amateursport vind je nog altijd passie, maar ook geschiedenis én toekomst. Aan de amateurfotografen om dit mooi in beeld te brengen.”

Willemsfonds Hooglede-Gits deelt hiervoor 250 euro aan geldprijzen uit. “De algemene

laureaat wordt bepaald door een professionele fotograaf en wordt beloond met 150 euro”, vult voorzitter Frans Vandepitte aan. “We maken ook een selectie van maximum 40 foto’s. Die selectie wordt tentoongesteld op de Sport Awards van de gemeente Hooglede begin juni. De aanwezigen bepalen ter plaatse de winnaar van de publieksprijs, die 100 euro op zijn rekening krijgt.”

Winnaar

Bestuurslid Frederik Sap blikt kort terug: “Onze vorige editie ‘AgroFoto’ bracht pareltjes met zich mee. Leuk was ook dat twee Hoogledenaren in de prijzen vielen, nota bene met foto’s die in Hooglede-Gits genomen waren. Lies Vercruysse won de algemene LVZ-prijs en Erwin Acke won de Willemsfonds-prijs. Het is ook een foto van Erwin Acke die op de huidige affiche prijkt. We kijken uit naar de ongetwijfeld prachtige beelden.”
23-03-2018
KW Het Wekelijks Nieuws Waregem en Kortrijk
  Willemsfonds roept regisseur Marc Desmet uit tot Figuur van het Jaar 2017- Willemsfonds Zwevegem
    In januari werd Marc Desmet uitgeroepen tot Figuur van het Jaar 2017. Hij haalde het van Moen Feest, de nummer drie, en Ruth Vandenborre, die verdienstelijk tweede werd. Toch was het nog wachten tot vorige week vooraleer de drie laureaten officieel gehuldigd werden. Waarom Marc Desmet uit Heestert de titel won, was de voorbije weken uitvoerig te lezen in de pers en te zien in de bioscoop. Zowel in Kortrijk en Brugge als in Oostende en Gent oogstte zijn film ‘Opa’ niets dan lof.

De verkiezing van de Figuur van het Jaar is een initiatief van het Willemsfonds, dat hiermee hulde brengt aan een persoon of een vereniging die Zwevegem het afgelopen jaar in de kijker zette. Voor de verkiezing werkt het Willemsfonds samen met de Zwevegemse pers. De verkiezing zelf vond halfweg januari plaats. Maar het was wachten tot vorige week eer de prijzen konden uitgereikt worden.

Het was schepen Johan Rollez die de drie laureaten mocht feliciteren. Op de derde plaats eindigden de organisatoren van Moen Feest. Het festival was vorig jaar opnieuw een regelrecht schot in de roos. Ook dit jaar belooft Moen Feest een topper te worden. Met The Scabs, De Kreuners, Hof van Commerce, Kraantje

Pappie en Gers Pardoel op de affiche zal het op zaterdag 30 juni niet ontbreken aan ambiance en sfeer. Volgens Kristof Vromant van Moen Feest loopt de voorverkoop intussen als een trein.

Ruth Vandenborre eindigde op een verdienstelijke tweede plaats. Op 1 mei 2017 vertrok ze te voet naar Santiago de Compostela om er op 10 augustus op haar vijftigste verjaardag aan te komen. Onderweg verzamelde Ruth bijna 15.000 euro voor het goede doel. Het boek waarin ze haar pelgrimstocht beschrijft, komt in april op de markt...

Jambers

Figuur van het Jaar 2017 werd dus Marc Desmet uit Heestert. Waarom Marc de titel won, kon je de jongste weken uitvoerig lezen in de pers én zien in de bioscoop. Zowel in Kortrijk en Brugge als in Oostende en Gent oogstte zijn film ‘Opa’ niets dan lof. Luc Velghe, die zelf al enkele kortfilms maakte, mocht de figuur van Marc Desmet voorstellen.

Uit zijn lofrede bleek dat Marc al van kindsbeen gefascineerd was door fotografie en de film. Hij was ook jarenlang cameraman voor het tv-programma Jambers. Zijn film ‘Opa’ wordt intussen overal goed onthaald. Marc Desmet vertrouwde ons toe dat de belangstelling nog altijd groot is en dat er in diverse culturele centra in de ruime regio nog voorstellingen gepland zijn. “Het is een mooi verhaal. Een thriller ook, met zelfs een moord en een seksscène”, aldus de regisseur. “Het is het hoogtepunt uit mijn carrière.”

Na de toespraken kreeg Marc Desmet zijn prijs overhandigd: een keramieken beeld van een uil het symbool van het Willemsfonds van de hand van kunstenares Claudine Buysschaert.

De drie laureaten ontvingen een oorkonde en een attentie van de pers.
16-03-2018
KW Het Wekelijks Nieuws Waregem
  Gratis elektro herstellen in Repair Café - VC Poincaré Waregem
    Saidjah Pijlijser en zijn collega’s van de vereniging Curieus Waregem hielden in het Vrijzinnig Centrum Poincaré aan de Stormestraat 131 het eerste Repair Café van 2018. Ze waren tevreden over de opkomst. Tientallen Waregemnaars lieten er hun elektrotoestellen, computers of andere nog te gebruiken apparaten gratis herstellen. Tijdens het wachten kon er eventueel een drankje worden aangeschaft. Dat kan al sinds ruim 2,5 jaar, waarbij Curieus elk jaar in totaal vier keer een Repair Café organiseert. Voor 2018 is dat nog drie keer, op zondagnamiddagen 17 juni, 16 september en 9 december.
16-03-2018
KW Het Wekelijks Nieuws Waregem
  Benefietconcert voor Koester - Vermeylenfonds Waregem /VC Poincaré Waregem
    Op zaterdag 24 maart vindt er om 20 uur een concert met klassieke muziek in het Vrijzinnig Centrum Poincaré aan de Stormestraat 131 plaats. Het is een benefietconcert ten voordele van het Kinderkankerfonds Koester met Bernard Baert en Saskia Versprille. Zij spelen Franse pianomuziek van De Busy, Ravel, Fauré, Poulinc en Satie. Een ticket kost 15 euro, leden betalen slechts 10 euro. Meer info: August Vermeylenfonds, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
16-03-2018
KW De Zeewacht
  Niccolo Paganini - Willemsfonds Oostende
    Op donderdag 22 maart vanaf 14.30 uur organiseert het Willemsfonds de causerie ‘Niccolo Paganini, diabolisch vioolkunstenaar! Charlatan?..’. Afspraak in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1. Info Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
09-03-2018
Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Westhoek
  Toneel met George Clooney - Willemsfonds Poperinge
    Op zaterdag 17 maart om 20 uur brengt het theatergezelschap ‘Onder de Blauwe Maan’ het muziektheater ‘Van George Clooney, stiletto’s en muggenspray’ in zaal Ghybe.

“Dit is ons tweede stuk waarmee we rondtoeren in West-Vlaanderen en ook nog in Gent en Antwerpen mee waren”, aldus oud-Poperingenaar Dirk Clement. “Ons eerste stuk was een regelrechte en onverwachte hit, we speelden 20 keer en mochten er ook nog mee op de Gentse Feesten komen. Nu zijn we met dit stuk ook weer serieus aan het toeren (er staan alweer dertien voorstellingen op de agenda, red.) en we komen ermee naar Poperinge.”

Het gezelschap komt uit West-Vlaanderen, de dialogen zijn in het Standaardnederlands, maar de liedjes in onvervalst West-Vlaams. Men krijgt er theater en muziek voor hetzelfde geld. Spitse, grappige en herkenbare dialogen over de zo herkenbare misverstandjes en gewone standjes tussen man en vrouw, worden afgewisseld met wereldhits in het West-Vlaams.

Acteurs van dienst zijn Katrien Decapmaker en Dirk Clement, allebei actief bij het Ieperse theatergezelschap Richten. De noten en de zang komen van Johan Bulckaert, Sabine Drubbels en Thierry Dhondt.

Een man en een vrouw. Ze zoeken, ze wroeten, ze vloeken om bij elkaar te komen. Om graag te zien. Wat zit er dan in de weg? Waarom is dat water altijd zo diep? Zit de appel van Eva daar voor iets tussen? En wat heeft het schoentje van Assepoester te maken met de identiteitscrisis van Sneeuwwitje? Is George Clooney de redder in nood of juist niet? En wat doen al die muggen hier? Een heerlijke sessie relatietherapie, maar dan om te lachen. (AHP)

Meer info bij Willemsfonds Poperinge via Marie-Claire Tylleman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en op de website www.onderdeblauwemaan.simplesite.com
07-03-2018
Het Laatste Nieuws/Mandelstreek
  Willemsfonds roept fotografen op om amateursporters voor de lens te brengen - Willemsfonds Hooglede Gits
    Het Willemsfonds van Hooglede-Gits organiseert voor de tweede keer een fotografiewedstrijd. "De eerste editie over landbouw was een schot in de roos", zegt coördinator Veerle Pollet. "Dit keer vragen we amateurfotografen om tussen nu en 31 mei alle aspecten van amateursport voor de lens te brengen. De foto hoeft niet in die periode genomen worden, de foto's moeten wel in die periode ingestuurd worden. Per deelnemer mogen er maximum zes foto's ingestuurd worden. Dat kan gaan over actiefoto's, karakterfoto's of stillevens van bijvoorbeeld sportinfrastructuur." Er valt 250 euro aan geldprijzen te winnen. Foto's mogen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
03-03-2018
Het Nieuwsblad online
  Fotografiewedstrijd over amateursport - Willemsfonds Hooglede Gits
    https://www.nieuwsblad.be/cnt/bleva_03388612
07-03-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Repair Café in Kwaestraatje - VC Poincaré Waregem
    Curieus Waregem organiseert zondag van 14 tot 17 uur opnieuw een Repair Café in en rond vrijzinnig centrum Poincaré en in het Kwaestraatje. In het Repair Café worden defecte spullen samen met een team vrijwilligers gerepareerd. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze, samen met de deskundigen, aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, kan iets drinken en wat bijpraten met de andere aanwezigen.
02-03-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust
  Huldeconcert Stefaan Brusseel in De Geuzetorre - Willemsfonds Oostende
    Op 7 december 2010 overleed Stefaan Brusseel, toenmalig voorzitter van het Willemsfonds Oostende vzw. Als hulde aan Stefaan, als herinnering aan zijn liefde voor de muziek en als eerbetoon voor de inzet waarmee hij klassieke muziek promootte en jonge muzikanten een podium bood, wordt er sedert 2012 jaarlijks een huldeconcert georganiseerd.

Op dinsdag 6 maart is de International Opera Academy voor de derde keer bij Willemsfonds Oostende te gast voor een bijzonder concert in Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre, Kazernelaan 1 aan de rand van het Bosje. De studenten van de International Opera Academy brengen opera en operette-aria’s van onder andere Händel, Mozart, Gounod, Delibes, Puccini, Rossini, Heuberger, Léhar, Strauss en Kálmán.

Tickets bij Willemsfonds Oostende, Ooststraat 42B, b12, Oostende, 059 802 141.

De toegangsprijs tot het concert bedraagt 15 euro.
23-02-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht
  Mia Decoo en Judith Toye in VC De Fakkel - Vermeylenfonds Bredene
    In VC De Fakkel is een tentoonstelling met werk van Mia Decoo en Judith Toye geopend, de eerste expo in een reeks georganiseerd door het Vermeylenfonds Bredene. “In een ver verleden haalde onze afdeling jaarlijks de Provinciale Wedstrijd voor Schilderkunst van het Vermeylenfonds naar Bredene. Vermeylenfonds nationaal vertrouwt de grotere tentoonstellingen vandaag echter vaak toe aan de grotere afdelingen in steden als Gent, Antwerpen…”, legt plaatselijk voorzitter Geert Lefebvre na de vernissage van de expo Decoo & Toye uit. Met de duotentoonstelling slaat Vermeylenfonds Bredene daarom een nieuwe weg in. “We willen kunstenaars uit de regio de kans bieden met hun werk naar buiten te komen.” De tentoonstelling met werk van Mia Decoo en Judith Toye is nog tot 5 maart te bewonderen in VC De Fakkel, Ryckewaertshof, Zwanenstraat 11. “De expo kan op werkdagen bezocht worden tijdens de kantooruren. Op zaterdag en zondag zijn de kunstenaars van 14.30 tot 16.30 uur aanwezig in De Fakkel.” Centraal op de foto kunstenaars Judith Toye en Mia Decoo, rechts geflankeerd door Geert Lefebvre, voorzitter van het Vermeylenfonds Bredene.
12-01-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Brugge-Oostkust
  Seksuele opvoeding? Onze jongeren leren het tegenwoordig gewoon van mekaar - Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding
    Met het Kaap je klas-project geven leerlingen in het middelbaar straks workshops seksuele opvoeding aan hun jongere collega's. “Bij zulke gevoelige onderwerpen is het veel gemakkelijker om vragen te stellen aan leeftijdsgenoten”, zegt Cindy Ramon van vzw CGSO.
Tijden veranderen. Terwijl tijdens de les seksuele opvoeding vroeger vooral om biologische aspecten ging, wordt nu ingespeeld op begrippen als sexting, sociale media, flirten en weerbaarheid.
Die wending komt er niet alleen door de groeiende digitalisering, maar ook op vraag van de jongeren zelf. Zij uitten in een recent onderzoek hun ongenoegen over de les seksuele opvoeding, vandaag beter bekend als relationele en seksuele vorming (RSV).
“Maar liefst tachtig procent van de jongeren in Vlaanderen is niet tevreden over de lessen die ze op school krijgen”, zegt Cindy Ramon van het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO). Samen met JAC en de stad Brugge sloegen ze de handen in elkaar. Het resultaat: Kaap je klas-project. “Het is de bedoeling dat we oudere leerlingen inschakelen om workshops te geven aan hun jongere collega's.”
Vijfdejaars leggen dus aan vierdejaars uit hoe de vork aan de steel zit. En dan dat gaat het niet zomaar over de bloemetjes en de bijtjes, maar worden hedendaagse onderwerpen aangehaald. “We merken immers dat het voor jongeren niet altijd evident is om moeilijke vragen te stellen aan ouders of professionals”, legt Ramon uit. “De drempel ligt veel lager bij leeftijdsgenoten. Die peer-to-peer-support speelt bij gevoelige onderwerpen een grote rol.”

Opleiding van twee uur
De vijfdejaars worden uiteraard niet zomaar voor de leeuwen gegooid. “De jonge lesgevers krijgen een opleiding van twee uur”, gaat Ramon verder. “Zo vergaren ze voldoende kennis en tools om de lessen tot een goed einde te brengen. En de jongeren worden tijdens de workshop bijgestaan door een van onze professionals, zodat het veiligheidsgevoel aanwezig blijft.”
De thema's zijn sterk gebaseerd op de hedendaagse realiteit. “Zo geven we tips over hoe je veilig kan sexten ( seksueel getinte foto's verspreiden, nvdr.) en bespreken we veiligheid op sociale media”, besluit Cindy Ramon.
“Verdwijnt een pikante foto op snapchat bijvoorbeeld echt na drie seconden? Ook grensoverschrijdend gedrag en hoe daar gepast op te reageren komt aan bod, maar even goed kunnen de leerlingen zelf onderwerpen aanbrengen zoals porno of masturbatie.”
In april starten de eerste lessen. Die zijn voorlopig enkel beschikbaar voor Brugse scholen en blijken erg gewild.
“De inschrijvingen zijn al voor meer dan de helft gevuld.”
16-02-2018   Ledenvergadering bij HVV/OVM - Oudenburg
    In Salons Provoost vond de algemene ledenvergadering van de Humanistische Vrijzinnige Vereniging/Oudervereniging voor Moraal plaats. Het bestuur koos voor een andere formule, want de gebruikelijke toost op een nieuw werkjaar en de toespraak van voorzitter Redgy Vanden Bergh werden deze keer gekoppeld aan een etentje. De Humanistische Vrijzinnige Vereniging plant dit jaar een viertal activiteiten, gaande van een fietstocht over een voordracht tot het traditionele feest van het licht rond 21 december. Lid worden kan door de storting van 11 euro op rekening BE14 9795 7857 4083 van HVV/OVM.
16-02-2018
Het Laatste Nieuws Leiestreek
  Kinderen leven zich in wereld daklozen in - Polyfinario & VC Mozaïek Kortrijk
    Het initiatief 'nacht zoekt dak' liet 20 kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs rond armoede werken door hen in vrijzinnig centrum Mozaïek op Overleie op een speelse manier met de harde leefwereld van daklozen te confronteren.
Zo bouwden ze woensdagavond een kartonnen slaapplaats, om te overnachten.
Er stond nog veel meer op het programma zoals het spelen van een oneerlijk armoedespel en het eten van een gerantsoeneerd middag- en avondmaal. Ze mochten donderdagochtend, na een sober ontbijt, weer naar huis. Het project 'nacht zoekt dak' werd uitgewerkt door de vzw Polyfinario en de vrijzinnige humanistische jeugdvereniging Hujo.
De kinderen maakten zo niet enkel kennis met begrippen als armoede, vierde wereld en dakloosheid. "We leerden de kinderen ook in groepsverband leven en omgaan met zelfstandigheid en vrijheid, terwijl we ze onder meer aanmoedigden om emoties te uiten en te leren gebruiken, te communiceren en natuurvriendelijk te zijn", zegt medewerker Sander Nolf.
15-02-2018
Het Laatste Nieuws
Leiestreek
  Willemsfonds houdt poëziewedstrijd - Kortrijk
    Het Willemsfonds in Kortrijk vierde de vijfde verjaardag van de poëziewedstrijd van de Vlaamse vrijzinnige socioculturele organisatie. De viering vond plaats in de secundaire school Athena. De vijfde editie van de wedstrijd was goed voor 146 gedichten. “We kregen twee keer zo veel inzendingen binnen als vorig jaar”, zegt voorzitter Vincent Lagae. Winnaar van de eerste graad is Azouzgh Salma van De Startbaan XL uit Wevelgem. De winnaar van de tweede graad is Gwerne Depoorter van Athena Pottelberg.
09-02-2018
KW Kortrijk
  Leerlingen Athena campus Pottelberg maken het de jury moeilijk - Willemsfonds Kortrijk
    Donderdagavond vond in Athena campus Pottelberg de proclamatie plaats van de poëziewedstrijd georganiseerd door het Willemsfonds. De wedstrijd stond open voor jongeren van de eerste en tweede graad. Er werden liefst 146 gedichten ingeleverd. Het was voor de jury geen gemakkelijke taak om er tien te selecteren. De winnaars mochten een boek naar keuze kiezen als prijs. Op zien we de laureaten en het bestuur
28-01-2018
De Zondag West-Vlaanderen Zuid
  Cartoons met een ziel - VC Poincaré & Willemsfonds Waregem
    Vandaag opent in vc Poincaré de tentoonstelling Euro-Kartoenale De Ziel. In 2003 organiseerden het Europees Cartoon Centrum Kruishoutem en het Willemsfonds voor de eerste keer de Euro-Kartoenale. Vrijheid was het thema dat toen centraal stond. Veertien jaar later werd gekozen voor de ziel. Naar aanleiding van onder meer de aanslag op Charlie Hebdo wilden de organisatoren mensen laten nadenken over cartoons en hun bijdrage aan een kritische maatschappij. Ben je benieuwd hoe een tekenaar uit Rusland, een creatieve geest uit Iran of een cartoonist van eigen bodem dit thema interpreteert? Het resultaat is nog tot 8 februari te zien in de Stormestraat 131. info www.vcpoincare.be
26-01-2018
KW De Zeewacht
  Nicole De Maeyer en Sonia Willemse exposeren in De Geuzetorre
    Zondag jl. had in het VLC-lokaal de Geuzetorre de vernissage plaats van de tentoonstelling ‘2x Kunst’, met aquarellen van Nicole De Mayer en keramiek van Sonia Willemse. Beide kunstenaars wonen in Oostende. Hun werk werd voorgesteld door Sonja De Craemer (voorzitter van het Willemsfonds), Lieven Demets (voorzitter van Kunst Wijs vzw en kunstcriticus Hugo Brutin. De tentoonstelling loopt tot einde februari en is vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren van het VLC, maandag tot vrijdag, van 8 tot 16.30 uur – zaterdag gesloten en zondag open van 10.30 tot 14.30 uur. Het Willemsfonds Oostende telt 260 leden en organiseert voordrachten, culturele uitstappen, reizen en een jeugdpoëziewedstrijd. Op 6 maart is er ook het jaarlijks kunstconcert Stefaan Brusseel met optreden door leden van de International Opera Academy. Op de foto zien we kunstenares Nicole De Maeyer, omringd door VLC-verantwoordelijke Edgard Brunet, voorzitter Sonja De Craemer, Lieven Demets van Kunst Wijs en kunstrecensent Hugo Brutin.
26-01-2018
Het Laatste Nieuws
  Cineast Marc Desmet verkozen tot Figuur van het Jaar - Willemsfonds Waregem
    De Heestertse cineast Marc Desmet werd door een afvaardiging van de Zwevegemse journalisten en het Willemsfonds uitgeroepen tot ‘Figuur van het Jaar 2017’ in Zwevegem.
Het was de 35ste keer dat deze titel werd toegekend. Marc draaide vorig jaar de film ‘Opa’ waaraan 100 mensen hebben meegewerkt. Hij ziet de prijs dan ook als een erkenning voor de hele ploeg.
Op de tweede plaats eindigde Ruth Vandenborre, die te voet naar Compostella is getrokken en zo bijna 15.000 euro inzamelde voor het goede doel. Moen Feest staat op de derde plaats voor de organisatie vorig jaar, met namen als K3, Regi, Laura Tesoro en Nathalia op de affiche.
26-01-2018
KW - Brugs Handelsblad
  Jan Smets belicht bankencrisis - VC De Molensteen Oostkamp
    Op dinsdag 6 februari om 20 uur vindt in de bovenzaal van cc De Valkaart de lezing ‘De bankencrisis... voor herhaling vatbaar’ plaats, een organisatie van het Vrijzinnig Centrum De Molensteen-Oostkamp vzw. Gastspreker van dienst is Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank. De toegang is gratis.
Info: www.vrijzinnigoostkamp.be.
19-01-2018
KW De Zeewacht
  Willemsfonds Oostende kijkt uit naar vernissage
    Het bestuur van het Willemsfonds Oostende vzw nodigt iedereen uit voor de vernissage van een dubbeltentoonstelling in VLC De Geuzetorre. Nicole De Maeyer exposeert aquarel en Sonia Willemse stelt keramiek voor. Afspraak op zondag 21 januari om 12 uur in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. Er zijn toespraken van onder andere Sonja De Craemer (voorzitter WF Oostende vzw en Prov. Verbond), Lieven Demets (voorzitter Kunst-Wijs vzw) en Hugo Brutin (kunstrecensent). De expo is nog tot 27 februari te bezichtigen tijdens de openingsuren van het VLC: van maandag tot vrijdag van 8 tot 16.30 uur en op zondag van 10.30 tot 14.30 uur. Op deze foto van de bestuursleden zien we van links naar rechts Eddy Pintelon, Pascale Martin, Annie Vanhooren, Georgette Coelus, Leon Godin, René Tommelein, Peter Van Avermaet, Sonja De Craemer en Patrick Coppens. Wim van Ganse was afwezig.
17-01-2018
Deze Week Middenkust
  Willemsfonds klaar voor nieuwe vernissage
    Het bestuur van het Willemsfonds Oostende vzw nodigt iedereen hartelijk uit voor de vernissage van een dubbeltentoonstelling in VLC De Geuzetorre. Nicole De Maeyer exposeert aquarel en Sonia Willemse stelt keramiek voor. Er zijn toespraken van onder andere Sonja De Craemer (voorzitter WF Oostende vzw en Prov Verbond), Lieven Demets, (voorzitter Kunst-Wijs vzw) en Hugo Brutin (kunstrecensent). De expo is nog tot 27 februari te bezichtigen tijdens de openingsuren van het VLC: maandag tot vrijdag van 8 tot 16u30 en op zondag van 10u30 tot 14u30.

Afspraak op zondag 21 januari om 12 uur in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende.
13-01-2018
Het Laatste Nieuws/Leiestreek
  "Mama ging door het vuur, voor ons en het goede doel" - VC Mozaïek Kortrijk
Zeker 500 mensen namen vrijdagvoormiddag in VC Mozaïek afscheid van Doris Verlinde. Doris (65) was in Vlaanderen dé topverkoper op het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Ze overleed zelf aan kanker. "Ze was een veelzijdige, sterke en nuchtere vrouw", vertelde vriend des huizes Jean Pierre Leleu. Doris werd met recht en reden de koningin van de azaleaverkoop in september genoemd. "Want Kortrijk was dankzij haar bijzonder grote engagement 24 jaar de best verkopende stad in Vlaanderen", stelde voorzitter Rik Duyck van de stuurgroep van Kom op tegen Kanker. Doris streed zelf vier jaar tegen een zeldzame lever- en galwegkanker.
Ze stierf vorige week vrijdag. "De ironie van het lot kan wreed zijn", vervolgde Rik Duyck. "Maar zelfs die agressieve kanker weerhield haar niet om zich meer dan ooit tevoren hard in te zetten."

Madame la présidente
Doris was gehuwd met Filiep Vande Wiele en mama van Jill en Daphne. "Mama ging altijd in volle overtuiging op haar doel af, als een stier op een rode lap", las Jean Pierre Leleu, die vrijdag de plechtigheid leidde, voor uit een brief van Daphne. "Ze ging door het vuur, voor vrienden en familie en het goeie doel. Maar papa, vergeet jezelf niet. Zonder jou zou ze het nooit gekund hebben. Jullie waren een geoliede machine", aldus Dahpne. Doris had vier kleinkinderen: Bianca, Lena, Emma en Thorsten. De kleinkinderen deelden gisteren viooltjes uit aan de aanwezigen. Doris was eveneens streng en recht door zee. Net dankzij die eigenschappen lukte het haar om vrijzinnig centrum Mozaïek mogelijk te maken, open sinds 2002 op Overleie. "Madame la présidente was haar bijnaam, een vrijzinnige ijzeren dame", stelde Jean Pierre Leleu.

"Zorg goed voor elkaar"
Haar veelzijdigheid was indrukwekkend. Zo had ze jaren geleden een groenten- en fruitwinkel in de Leiestraat. Ze werkte verder bij de stad, waar ze onder meer de dienst Rap en Rein hielp opstarten, voorloper van het meldpunt 1777. Ze was ook bij de vrijmetselarij, een broederschap van mensen die onder meer naar wederzijdse hulp streven. Van het leven genieten kon ze goed. Zo hield ze ontzettend veel van dansen. Doris regelde vooraf zelf haar afscheid. Zo liet ze gisteren als slot een brief voorlezen door hartsvriendin Catherine Isebaert. "Je was mijn soulmate, het ga je goed, zoetje", richtte Doris zich postuum tot haar man. Daarna volgden haar dochters. "Lieve kinderen, wat ga ik jullie toch missen. Respecteer elkaar, daar begint alle diepe liefde en vriendschap. Zorg goed voor elkaar, dan komt alles goed", aldus Doris.

Ga naar het artikel

online: https://www.hln.be/regio/kortrijk/-mama-ging-door-het-vuur-voor-ons-en-het-goede-doel~a64021e7
12-01-2018
Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Roselare-Izegem & Kortrijk-Menen
  Afscheid van ‘de moeder van de vrijzinnigen’ - VC Mozaïek Kortrijk
Doris Verlinde is vorige vrijdag op 65-jarige leeftijd overleden. Doris was bekend als een straffe madam en dat beseften velen, want in 2015 werd ze in onze krant nog tot Krak van Kortrijk verkozen.
Doris Verlinde werd op 10 augustus 1952 in Kortrijk geboren en woonde in Heule. Ze was de echtgenote van Filiep Vande Wiele en de mama van Jill (met Maurizio Soracco) en Daphne (met Steven Vancraeynest). Ze was ook altijd trots op haar kleinkinderen Bianca, Lena, Emma en Thorsten. Doris was tot haar pensioen in 2014 ambtenaar bij het meldpunt van stad Kortrijk.
Doris Verlinde was de medeoprichtster van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek, waar ze twintig jaar lang jaar voorzitter was. Ze was ook secretaris van het Humanistisch Verbond Kortrijk. Ook inzamelacties voor vluchtelingen konden op de steun van Doris en haar man rekenen.

Titel van Krak
Doris was sinds het begin van de plantjesactie van Kom op Tegen Kanker in Kortrijk de coördinator. Solidariteit met de medemens was vanuit haar vrijzinnige levensovertuiging een belangrijke waarde. Nadat ze zichzelf al twintig jaar had ingezet voor de actie, werd ze eind 2013 zelf getroffen door kanker. Dit hield haar evenwel niet tegen om zich te blijven inzetten voor de actie. Ze werd als ervaringsdeskundige zelfs ook nog een van de vijftien leden van de stuurgroep van Kom op Tegen Kanker in Brussel.
Begin 2015 werd ze bij de Krant van West-Vlaanderen tot Krak van 2014 verkozen. Haar tomeloze inzet werd met deze titel beloond. Ze benadrukte zelf dat ze deze titel samen met haar man Filiep verdiend had. Het koppel deed alles samen. Doris was ook haar vele vrijwilligers, op wie ze altijd kon rekenen, heel dankbaar.

Boegbeeld van KOTK
“Ze was de moeder van de vrijzinnigen”, zegt voorzitter van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek John Deloof. “Het valt moeilijk te omschrijven wat het verlies van Doris voor de humanistische beweging en vrijzinnig centrum Mozaïek betekent. Ze was twintig jaar lang een erg gedreven voorzitter en was daarnaast jarenlang het boegbeeld van Kom Op Tegen Kanker in Kortrijk.”
“Doris zorgde dat Kortrijk de meest succesvolle campagne van Kom Op Tegen Kanker realiseerde. Het overlijden van Doris betekent het verlies van een icoon en een voorbeeld. We zullen haar herinneren als een erg warme en zorgzame vrouw, de moeder van de vrijzinnigen als het ware.”

Ook OCMW-voorzitter Philippe De Coene heeft Doris op verschillende vlakken leren kennen en meent te moeten afscheid nemen van een hele grote, edelmoedige vrouw. “Doris was een van de medebezielers van het vrijzinnig ontmoetingscentrum. Vroeger had de vrijzinnige beweging een klein centrum in de Brugsestraat. Doris nam samen met nog enkelen de gedurfde beslissing om het oude pand in de Overleiestraat aan te kopen en compleet in zijn originele staat her in te richten. Ze durfden het aan om van het klein lokaaltje met beperkte mogelijkheden naar een grote ruimte te verhuizen, dat geschikt is voor veel en grote activiteiten. Ze stelden zich er met een open geest ook onmiddellijk open voor de hele Kortrijkse bevolking.”

Meldpunt Rap en Rein
Toen Philippe schepen werd in 2001 leerde hij Doris ook kennen in haar hoedanigheid als medewerker op de administratie leefmilieu van stad Kortrijk. “Toen ik het meldpunt ‘Rap en Rein’ – de voorloper van 1777 – oprichtte, was Doris kandidaat om dat nieuwe meldpunt te bemannen. Zij was de eerste vrouw die samen met een collega de oproepen ontving en de opdrachten die daaruit voortkwamen, doorgaf aan de verschillende interventieploegen. Ze deed dat heel secuur, op een gepaste strenge wijze, zodanig dat de klachten snel werden opgevolgd. Mede door Doris’ inzet werd het meldpunt op korte tijd een begrip.”
Als coördinator van de plantjesactie van Kom Op Tegen Kanker kreeg Philippe in september Doris nog op bezoek.

“Ze vroeg zich af hoe de samenwerking met de stad voor die actie nog beter kon in de toekomst en kwam zelf met een aantal voorstellen. Ik vermoed dat ze toen al wist dat ze niet lang meer te leven had. Het is een blijk van grootmoedigheid, als je het nog de moeite vindt om te overleggen over hoe je dit in de toekomst nog kan verbeteren, als je weet dat je er zelf niet meer bij zal zijn.”
Toen de stad een overlegmoment met de buurt organiseerde over de plannen voor een moskee, waren er heel wat tegenkantingen. “Doris ging op een erg moedige en rustige manier tegen de negatieve opmerkingen in. Doris vond dat we het een kans moesten geven en dat iedereen zijn plaats moest hebben. Doris was zelf niet religieus. Voor iemand die voor de scheiding van Kerk en staat is, kwam ze daar toch met een heel edelmoedig voorstel ! Doris was echt een ‘grote’ vrouw.
Er wordt op vrijdag 12 januari om 10 uur afscheid genomen in Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a in Kortrijk. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd geen bloemen of kransen mee te brengen, maar een gift te storten voor ‘Kom op tegen Kanker’ op het nummer BE03 4886 6666 6684 met in de mededeling ‘140-169-041 gift Doris Verlinde’.

Ga naar het artikel
10-1-2018
De Stem/Zeeuws-Vlaanderen 
  Kelder politie wordt feestzaal - Vrijzinnig Huis Brugge
Het vroegere politiecommissariaat in de Hauwerstraat in Brugge wordt omgetoverd in een studentenhuis en vrijzinnig huis. De gelijkvloerse en tweede verdieping is voor de Vrijzinnige Gemeenschap, de eerste verdieping en de kelder voor de studenten. De vroegere cellen in de kelder maken plaats voor...
09-01-2018
Het Laatste Nieuws/Oostkust
  Uniek: cellen veranderen in fuifzaal - Studentenhuis en vrijzinnig huis komen in vroeger commissariaat - Vrijzinnig Huis Brugge
In het vroegere politiecommissariaat in de Hauwerstraat aan het Beursplein is gisteren gestart met de vernieuwbouw van een Studentenhuis en Vrijzinnig Huis. De 8.000 studenten in Brugge krijgen er onder meer een ondergrondse fuifzaal bij. "Veel unieker wordt het niet", zegt schepen van Studentenstad Franky Demon (CD&V).
De politiediensten verlieten al een paar jaar geleden het centrale commissariaat in de Hauwerstraat. Sindsdien staat het grijze gebouw leeg. De dienst Patrimoniumbeheer van de stad Brugge tekende zelf het architectuurontwerp.
"Er komt een rode baksteen rondom de huidige structuur van het gebouw", zegt schepen van Studentenstad Franky Demon (CD&V). "Dit gebouw dateert van 1975 en heeft architecturaal geen waarde. De gelijkvloerse verdieping is bestemd voor de Vrijzinnige Gemeenschap, die ook de tweede verdieping inpalmt. De studenten nemen hun intrek op de eerste verdieping en in de kelder. Daar maken de vroegere cellen plaats voor een fuif- en activiteitenzaal voor 200 jongeren. Veel unieker wordt het niet."

Tuinpaviljoen
Voor de vrijzinnigen is er verder nog een tuinpaviljoen voorzien. Dat gebouwtje komt op de plaats van de fietsenberging en is geïnspireerd op een 18de eeuwse folie, zoals de orangerie van huis De Halleux in de Oude Burg. "Wij vragen al meer dan tien jaar een locatie in de Brugse binnenstad", zegt Lieve De Cuyper van het Vrijzinnig Huis. "Dit gebouw leent zich daar perfect toe. Tot nu toe waren we nauwelijks zichtbaar in Brugge. Dat verhinderde ons om te groeien. We hebben een eigen ruimte nodig om plechtigheden te organiseren. Die hebben we bijvoorbeeld in Kortrijk of Oostende wel. Straks kan dat dus ook in Brugge. De plechtigheden zullen plaatsvinden in het tuinpaviljoen, dat plaats biedt aan 250 mensen."

Aan Brugge binden
Ook de jongeren zijn tevreden. "Als studenten cantussen, een quiz of een andere activiteit willen houden, dan moeten ze dat nu vaak in achterkamertjes van cafés doen", zegt Franky Demon. "Met een eigen studentenhuis krijgen ze een eigen stek, waar dat in alle rust kan gebeuren. Door hen een eigen plek te geven, willen we hen ook meer aan Brugge binden. Het is de bedoeling dat de studenten zich hier thuis voelen zodat ze hier later kunnen blijven plakken."

De komst van de fuifzaal was lange tijd een bezorgdheid van de buurt. Volgens de stad zal die geen hinder met zich meebrengen.

"Er is voldoende rekening mee gehouden. Er zal geen overlast zijn." De totale kostprijs van het gebouw is bijna 5 miljoen euro, te verdelen tussen de stad en de Vrijzinnige Gemeenschap. Het gebouw opent in de paasvakantie van 2019.

Ook: https://www.hln.be/regio/brugge/uniek-cellen-veranderen-in-fuifzaal~aa7e7935
09-01-2018
Het Nieuwsblad
  Werken aan Studentenhuis en Vrijzinnig Huis gestart - Brugge
In de Hauwerstraat is de renovatie van het voormalig politiecommissariaat van start gegaan. Volgend jaar nemen de vrijzinnige gemeenschap en het Studentenhuis er hun intrek.
Het kantoorgebouw stond leeg sinds de verhuis van de politiediensten naar het nieuwe Politiehuis in Sint-Pieters in 2013. De stad neemt het gebouw de komende maanden grondig onder handen. De ruimtes worden heringedeeld en het Studentenhuis en het Vrijzinnig Huis krijgen een aparte ingang. In het studentengedeelte komen ontmoetingsruimtes, vergaderzalen en in de kelderverdieping een zaal voor fuiven en andere activiteiten. “Vandaag vinden studentenactiviteiten zoals cantussen, fuiven en quizzen vaak plaats in achterzaaltjes van cafés, in niet-ideale omstandigheden. Dit zal binnenkort in het nieuwe Studentenhuis kunnen plaatsvinden”, zegt Franky Demon (CD&V), studentenschepen en schepen van Ruimtelijke Ordening. “Dit moet dé ontmoetingsplek voor studenten in Brugge worden.”
In het andere gedeelte nemen verschillende vrijzinnige verenigingen hun intrek. Op het binnenplein wordt een nieuw paviljoen opgetrokken voor plechtigheden en andere activiteiten.
Ook aan de buitenzijde zal het gebouw een heuse metamorfose ondergaan. De grijze gevel maakt plaats voor rode baksteen.
Met de renovatie is een investering van vijf miljoen euro gemoeid, waarvan de stad Brugge de ene helft en de vrijzinnige gemeenschap de andere helft voor zijn rekening neemt.
De officiële opening is gepland voor juni 2019.
08-01-2018
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Boegbeeld van plantjesweekend overleden - VC Mozaïek Kortrijk
De Kortrijkse Doris Verlinde (65) is vrijdag overleden. Ze werd geboren in Kortrijk op 10 augustus 1952 en woonde in Heule. Ze was de echtgenote van Filiep Vande Wiele.
Verlinde was tot in 2014 actief als ambtenaar van de stad Kortrijk. Ze werkte bij het meldpunt. Ze maakte zich ook erg verdienstelijk in het sociaal leven. Verlinde was medeoprichtster van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek, waarvan ze twintig jaar voorzitter was. Ze was ook secretaris van het Humanistisch Verbond in Kortrijk.
Verlinde was vooral bekend als coördinator van de plantjesactie voor Kom op Tegen Kanker in Kortrijk. Ze slaagde erin met haar ploeg elk jaar duizenden plantjes aan de man te brengen. Eind 2013 werd ze zelf getroffen door kanker.
Vrijdag 12 januari wordt afscheid genomen van Doris Verlinde om 10 uur in Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15a in Kortrijk.
08-01-2018
Het Laatste Nieuws Leiestreek
  Doris was een straffe madam - VC Mozaïek Kortrijk
Doris Verlinde (65) uit Heule was 24 jaar dé topverkoper op het jaarlijkse plantjesweekend van Kom op tegen Kanker in Kortrijk. Ze kwam ook letterlijk op tegen kanker, want ze heeft vier jaar tegen de ziekte gestreden. Afgelopen donderdag heeft ze die strijd echter verloren. "Ze was een hele straffe madam", zegt haar echtgenoot.

De ongekroonde koningin van de azaleaverkoop stond sinds 1994 paraat. Dankzij haar kon Kortrijk grootsteden als Antwerpen en Gent voorbij steken. Het absolute record was de verkoop van 10.700 plantjes in september 2014, toen bekend raakte dat ze zelf aan kanker leed. Doris had een zeldzame vorm van lever- en galwegkanker. Ze vocht vier jaar tegen de ziekte, maar de nevenwerkingen van de vele chemokuren werden haar te zwaar. "We hebben samen met de artsen van het ziekenhuis AZ Groeninge besloten de behandeling stop te zetten. Haar tijd was gekomen", zegt haar echtgenoot Filiep Vande Wiele (64) geëmotioneerd.

Afscheid
"De artsen gaven haar drie maanden toen ze in januari 2014 de diagnose kreeg. Het zijn uiteindelijk nog vier goeie en kwaliteitsvolle jaren geworden, waar we heel gelukkig mee geweest zijn. De laatste maanden waren niet makkelijk, maar Doris had het aanvaard. Ze liet zich eind

2017 opnemen op de oncologische afdeling van AZ Groeninge. We hebben daar samen met onze dochters Jill en Daphne in alle sereniteit afscheid van haar genomen. We zijn heel blij dat we die laatste momenten samen hebben beleefd."

Monument
De inzet van Doris was lovenswaardig. Zo was ze ook medestichter van vrijzinnig centrum Mozaïek en secretaris van het Humanistisch Verbond in Kortrijk. "Doris was gedreven. Soms ook exuberant, met het hart op de tong, maar altijd met goeie bedoelingen. We gaan ons ter nagedachtenis van Doris blijven inzetten voor de vrijzinnigheid in Kortrijk en voor het plantjesweekend ook uiteraard. Het zal goed overgenomen worden", verzekert Vande Wiele.

"Doris zal zeker gemist worden, ze was een monument", reageert voorzitter John Deloof van het vrijzinnig centrum Mozaïek. "Ze was een supervrijwilliger die zich met hart en ziel inzette."

Gift
Doris laat naast haar echtgenoot en twee dochters ook schoonzonen Maurizio Soracco en Steven Vancraeynest en kleinkinderen Bianca, Lena, Emma en Thorsten achter. Wie afscheid van haar wil nemen, kan dat vrijdag om 10 uur in vrijzinnig centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15a. Onder andere Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, zal er het woord nemen. De familie vraagt geen bloemen of kransen mee te brengen, maar om een gift te doen aan Kom op tegen Kanker op rekeningnummer BE03 4886 6666 6684 met als mededeling '140-169-041 gift Doris Verlinde'.  

Online artikel: https://www.hln.be/regio/kortrijk/-doris-was-een-straffe-madam~a2ebcd16
05-01-2018
KW De Zeewacht
  Jean-Pierre Strumane geeft fakkel Grijze Geuzen door - HVV Grijze Geuzen Oostende
De Grijze Geuzen, de vereniging van 55-plussers die lid zijn van het VLC, organiseerde het traditioneel eindejaarsfeest met een gezellige koffietafel en een grote tombola. Bij deze gelegenheid werd de fakkel van het voorzitterschap doorgegeven. Lieven Brusseel volgt Jean-Pierre Strumane op, die twintig jaar lang trouwe dienst deed en wegens familiale omstandigheden moet afhaken.

“Ik ben 79 en ben als gepensioneerd scheikundig ingenieur, teruggekeerd naar Oostende”, vertelt Jean-Pierre Strumane. “Ik werd twintig jaar geleden ondervoorzitter van De Grijze Geuzen en volgde Olivier Bals op als voorzitter. De Grijze Geuzen zijn de senioren van het VLC. Wij organiseren dagelijks activiteiten voor onze leden. Dat varieert van voordrachten, tot sportlessen, kaartnamiddag, dansnamiddagen, scrabble en quiz. Er zijn ook culturele uitstappen. Het is een dienstencentrum met de nadruk op geestelijke en fysische ontspanning.”

“In 2004 hebben we een ‘Geuzenjaar’ georganiseerd met extra activiteiten. Er is een tijd van komen en van gaan. Mijn vrouw

is ernstig ziek en daarom heb ik besloten om de fakkel door te geven aan Lieven Brusseel. Ik blijf wel secretaris van het VLC en zal ook blijven ijveren voor het vrijzinnig denken in Oostende en wijde omgeving. Ik was ook lang bestuurslid van SARO, de Senioren Advies Raad Oostende, die nuttig werk levert voor het welzijn van de vele senioren in Oostende.”

Variatie activiteiten

Lieven Brusseel zal het werk verderzetten van Jean-Pierre Strumane.

“Ik werd op 1 januari 70 jaar, was secretaris en word nu voorzitter van De Grijze Geuzen. Jean-Pierre Strumane heeft schitterend werk geleverd, in samenwerking met het VLC. Ik reken het aantal leden van De Grijze Geuzen op meer dan 300. Mijn bedoeling is de variatie aan activiteiten verder te zetten, zodat iedereen aan zijn trekken komt. Op maandag is het turnen met Monique Vanhoutte, op dinsdag koersbal met Georges Wittouck en quiz met James Piolon, op woensdag is er kaarting, op donderdag scrabble of muziek met Marcel Rotsaert. Er is ook een breiclub en een filmclub. In het voorjaar trekken we naar de haven van Duinkerke en in 2018 organiseren we een toeristische fietszoektocht in Oostende. Bedoeling is dat iedereen zich kan amuseren”, geeft de kersverse voorzitter nog mee
29-12-2017
KW De Zeewacht
  Willemsfonds schenkt 1.100 euro aan Zorghuis dankzij concert - Willemsfonds Oostende
De Warmste Week van de VRT zette Willemsfonds Oostende op het spoor van het goede doel. De organisatie koos ervoor 1.100 euro te schenken voor het Zorghuis uit de Pater Pirelaan op Stene. In het Zorghuis komen mensen op adem naar aanleiding van een oncologische behandeling. Het geschonken bedrag is de opbrengst van een concert in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre. Pianisten André De Groote en Anait Karpova verzorgden een mooie muzikale avond. Op de foto v.l.n.r. René Tommelein, Patrick Coppens, Sonja Decraemer, Christophe Dalemans, Annette Pollentier, Johan Valcke en Leon Godin.
27-12-2017
Het Nieuwsblad Brugge-Oostkust
  Bouw studenten- en vrijzinnig huis start binnenkort
In de Hauwerstraat gaat volgende maand de verbouwing van het voormalig politiecommissariaat van start. In 2019 nemen het studentenhuis en de vrijzinnige gemeenschap er hun intrek.
Voor het Vrijzinnig Huis heeft de stad Brugge inmiddels een erfpachtovereenkomst afgesloten. HuisvandeMens, Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug en de Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen zullen hun werking onderbrengen in het gerenoveerde pand.
Het gebouw, en een nog te bouwen polyvalente zaal op de binnenplaats, zal ook opengesteld worden voor vrijzinnige activiteiten en plechtigheden.
“Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve vrijzinnig humanistische dienstverlening verder uit te bouwen en om veel activiteiten aan te bieden aan de Bruggeling. De verenigingen die daarvoor instaan, zullen hun krachten bundelen. Vanuit een gecentraliseerde werking is dat mogelijk”, zegt William Pharasyn, voorzitter van Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug.
Als de werken volgens plan verlopen, kunnen de organisaties in maart 2019 naar de nieuwe stek verhuizen.
27-12-2017
De Standaard
  Bouw studenten- en vrijzinnig huis binnenkort van start
In de Brugse Hauwerstraat gaat volgende maand de verbouwing van het voormalig politiecommissariaat van start. In 2019 nemen het studentenhuis en de vrijzinnige gemeenschap er hun intrek.
Voor het Vrijzinnig Huis heeft de stad Brugge inmiddels een erfpachtovereenkomst afgesloten. HuisvandeMens, Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug en de Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen zullen hun werking onderbrengen in het gerenoveerde pand.
Het gebouw, en een nog te bouwen polyvalente zaal op de binnenplaats, zal ook opengesteld worden voor vrijzinnige activiteiten en plechtigheden.
'Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve vrijzinnig humanistische dienstverlening verder uit te bouwen en om veel activiteiten aan te bieden aan de Bruggeling. De verenigingen die daarvoor instaan, zullen hun krachten bundelen. Vanuit een gecentraliseerde werking is dat mogelijk', zegt William Pharasyn, voorzitter van Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug.
Als de werken volgens plan verlopen, kunnen de organisaties in maart 2019 naar de nieuwe stek verhuizen.
22-12-2017
KW De Leie
  Wintercafé van De Bezatse brengt mensen bij elkaar - VC De Bezatse Menen
Tussen 19 november en 10 december opende vrijzinnig centrum De Bezatse in Menen elke zondag haar wintercafé tussen 11 en 13 uur. Het is intussen al de zevende keer dat ze dit samenzijn organiseren. “Op deze dagen bieden we dan net dat ietsje extra. Naast de standaarddranken schenken we aandacht aan meer speciale dranken zoals de cocktail van de week met een aperitiefhapje. Vooral ook een gezellige babbel staat centraal. Zo krijgen nieuwe leden de kans om de anderen in een leuke sfeer te ontmoeten”, zegt voorzitter Ruben Descamps.
17-12-2017
De Zondag Brugge-oostkust
  Noorderlicht zet de deuren open - VLC Noorderlicht Blankenberge
Dit weekend houdt het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Noorderlicht, samen met andere vrijzinnige ontmoetingscentra in West-Vlaanderen, een open dag om werking in de kijker te zetten.
Het ontmoetingscentrum en de lokale vrijzinnige verenigingen (zoals het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, UPV kern Oostkust en HVV) bieden in de stad heel wat activiteiten aan. Tijdens de open dag kom je meer te weten over het aanbod. Met een drankje en een hapje kan je vragen stellen aan de medewerkers van het centrum en de verenigingen.
Vanaf 11u. Adres: J. Vande Puttelaan 1 in Blankenberge.
15-12-2017
Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht
  Concert De Geuzetorre - Willemsfonds Oostende
Op maandag 18 december vanaf 20 uur organiseert Willemsfonds Oostende een concert met pianisten André De Groote en Anait Karpova, ten voordele van het Zorghuis. Het evenement kadert in de Warmste Week. Het concert vindt plaats in Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre, Kazernelaan 1. De toegang bedraagt 20 euro. Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden of aan de deur. Info Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
15-12-2017
Krant van West-Vlaanderen/Gaver en Kortrijks Handelsblad
  Opendeur in Vrijzinnig centrum De Geus - Harelbeke
Het Vrijzinnig Centrum De Geus Harelbeke houdt opendeur op 17 december. “We willen daarmee onze werking in de kijker zetten”, zegt voorzitter Willy Vandemeulebroucke.

In De Geus kunnen mensen elkaar ontmoeten en in een ongedwongen sfeer van gedachten wisselen. De activiteiten variëren van praatcafés op zondagochtend, maandelijkse tentoonstellingen, voordrachten en een quiz tot een kaarting voor het goede doel. “Op het programma staat een praatcafé waarbij je jouw vragen kan stellen aan de enthousiaste medewerkers van het Vrijzinnig Centrum, de organisatoren van het Lentefeest (HVV/OVM) en de Kunstkring”, aldus Willy Vandemeulebroucke. “De periode is niet toevallig gekozen. In midwinter, op 21 december, valt de kortste dag van het jaar en keert het licht terug. Dit wordt de winterzonnewende genoemd. Onze Keltische en Germaanse voorouders vierden de terugkeer van het licht op de kortste dag met het winterzonnewendefeest, het ‘joelfeest’.”

Vrijzinnige humanisten hebben de traditie om deze viering verder te zetten. Ze betitelden ook 21 juni wanneer de zomerzonnewende valt, de langste dag van het jaar als de internationale dag van het humanisme. Deze ‘dagen van het licht’ staan symbool voor het optimisme dat het vrijzinnig humanisme kenmerkt: het geloof in de mogelijkheden van de mens om zelf zin te geven aan zijn leven.”

De opendeurdag heeft plaats op 17 december van 10 tot 17 uur in het VC De Geus, Koning Leopold III Plein 71.
14-12-2017
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Vrijzinnig centrum De Bezatse gaat open - Menen
Tijdens een After Work Wintercafé op vrijdag 15 december wil het vrijzinnig centrum De Bezatse uit Menen zijn werking in de kijker zetten. Medewerkers van het centrum en van lokale vrijzinnige organisaties staan er ter beschikking om vragen te beantwoorden. Om 19 uur is er een optreden van Marc Vermeersch. Ook andere vrijzinnige ontmoetingscentra in West-Vlaanderen zetten de deuren open in het weekend van 15 tot 17 december. Alle info vind je op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be.
14-12-2017
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Open dag bij De Geus - Harelbeke
Vrijzinnig centrum De Geus op het Koning Leopold III Plein organiseert op zondag 17 de-cember een opendeurdag van 10 tot 17 uur.
Op het programma staan een praatcafé waarbij je vragen kan stellen aan de medewerkers van het centrum, de organisatoren van het jaarlijkse lente-feest en de Kunstkring.
De Geus is een centrum waar mensen elkaar ontmoeten en in een ongedwongen sfeer van gedachten wisselen. Er worden geregeld praatcafés, tentoonstellingen, quizzen en kaartings georganiseerd.
13-12-2017
TIPS
 

Vrijzinnigen krijgen eigen ‘Huis’ - Brugge

De Brugse vrijzinnige gemeenschap zit momenteel verspreid over diverse te kleine locaties. Maar dat behoort binnenkort tot het verleden. In het voormalig politiecommissariaat in de Hauwersstraat komt er een Vrijzinnig Huis. Het pand zal volledig worden gerenoveerd en op de binnenkoer wordt een polyvalente zaal voor een 250-tal personen gebouwd. De Stad keurde onlangs de erfpachtovereenkomst met de Instelling Morele Dienstverlening (IMD) WVL goed. Het pand wordt 99 jaar in erfpacht gegeven. De vrijzinnigen investeren 3,2 miljoen euro in de realisatie. Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve dienstverelnging verder uit te bouwen en om veel activiteiten aan te bieden aan de Bruggeling. Het wordt de vaste stek voor alle lokale vrijzinnig humanistische organisaties. Dankzij dit ‘Huis’ zullen meer mensen kunnen kennismaken met het vrijzinnig humanisme als levensvisie. De bedoeling is om het vrijzinnig huis in maart 2019 in gebruik te nemen en op 21 juni 2019 officieel te openen. In het gebouw komt er ook nog een Studentenhuis.
13-12-2017
Deze Week/West-Vlaanderen Noord
  Noorderlicht Blankenberge zwaait de deuren open
Op zaterdag 16 en zondag 17 december zwaait het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Noorderlicht in Blankenberge zijn deuren wagenwijd open om de werking in de kijker te zetten. Het ontmoetingscentrum en de lokale vrijzinnige verenigingen (zoals het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, UPV kern Oostkust en HVV) bieden in de stad heel wat uiteenlopende activiteiten. Gaande van lezingen en tentoonstellingen, tot gezellige eet- en drankfestijnen waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. De jaarlijkse hoogtepunten zijn steeds de organisatie van het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd. Het centrum draait op een enthousiaste groep vrijwilligers. Tijdens het opendeurweekend kom je meer te weten over dit uitgebreid aanbod. Op het programma staat onder meer de kunsttentoonstelling ‘Figuratie en defiguratie’ door Karel Vanrumste. In het gezelschap van een winterdrankje en – hapje kan je rustig vragen stellen aan de medewerkers van het centrum en de verenigingen. Iedereen is welkom vanaf 11u. Adres: J. Vande Puttelaan 1 in Blankenberge.
13-12-2017
De Week WVL Noord
  Sabbe-penning voor Zoë Vandenhende - Willemsfonds Brugge
Naar jaarlijkse traditie reikte het Willemsfonds Brugge in samenwerking met de Vriendenkring K.A. de Julius Sabbe-penning uit aan de leerling(e) die het vorige schooljaar de beste resultaten behaalde voor het vak Nederlands. Voor het schooljaar 2016-2017 was Zoë Vandenhende de laureate. Ze hield na de uitreiking een lezing over ‘G. Orwell’s newspeak van 1984 tot 2017’ en aansluitend was er nog een voordracht van prof. dr. Carl De Vos over ‘Politiek taalgebruik anno 2017’.
12-12-2017
Het Laatste Nieuws
  Ouders branden kaarsjes voor overleden kinderen - huisvandeMens Ieper
Flamand Bonnie Vanharcke brandt een kaarsje voor haar ongeboren dochtertje.

Op de tweede zondag van december werden overal ter wereld kaarsjes gebrand ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Vorig jaar werd Wereldlichtjesdag voor het eerst in onze provincie georganiseerd. Ieper sprong toen al mee op de kar en vanaf dit jaar doet ook Roeselare mee. In het HuisvandeMens in Ieper hebben zondag 35 mensen verzameld voor een gezamenlijke herdenking en op de oude stedelijke begraafplaats in Roeselare kwamen twintig ouders samen. Om 19 uur werden kaarsjes aangestoken. Bonnie Vanharcke (33) uit Zonnebeke kwam ook dit jaar in het HuisvandeMens Ieper een kaarsje branden. “Twee jaar geleden verloor ik mijn ongeboren dochter Hanah. Ik was 37 weken zwanger”, vertelt Bonnie. “Wiegendood in de buik.. Vorig jaar stond ik hier met tranen in de ogen, dit jaar sta ik sterker. Ik put vanavond kracht uit lotgenoten en wil tegelijkertijd een kracht zijn voor mensen die het nodig hebben. Tijd heelt de wonden niet, maar het haalt wel de scherpe randen weg. Elke dag nog denk ik aan mijn kindje.”

In Roeselare trotseerden Colinda en haar partner Didier de kou. Het Hoogleedse koppel verloor in 1991 hun dochtertje. Het kindje werd dood geboren. “Natalia zou nu 26 geweest zijn”, zegt mama Colinda. “We zijn blij dat Wereldlichtjesdag nu ook in Roeselare plaatsvindt, vooral omdat we geen fysieke plaats meer hebben waar we Natalia kunnen herdenken. Destijds hebben we nooit een permanente grafconcessie gekregen, dus branden we eigenlijk al jaren een kaarsje thuis. Dat er steeds meer sterretjesweides aangelegd worden, vinden we een mooie evolutie.”
8-12-2017
Krant van West-Vlaanderen/Gaver
  Curieus steunt Music For Life via repair café en aperobar - VC Poincaré Waregem
2017 loopt op zijn einde en dan is het naar goede traditie weer tijd voor Music For Life van Studio Brussel en Rode Kruis-Vlaanderen. Curieus Waregem wordt Curieus For Life en pakt op zondag 10 december in Vrijzinnig Centrum Poincaré voor het eerst uit met een evenement voor het goede doel. “We organiseren een repair café waar mensen hun kapotte apparaten kunnen laten herstellen. De opbrengst gaat naar Music For Life”, zegt Saidjah Pijlijser.
Music For Life is aan zijn twaalfde editie toe en jullie doen nu voor het eerst mee. Wat deed jullie overstag gaan?

Saidjah Pijlijser: “We zijn gecontacteerd door Het Huis van de Mens met de vraag of we dit zagen zitten. Ik vond het wel een leuk idee en we hebben toegehapt.”

De opbrengst zal voor een belangrijk stuk van het repair café moeten komen. Vertel daar eens meer over?

“We pakken daar vier keer per jaar mee uit. ‘Repair’ betekent ‘herstel’. In een repair café kunnen mensen een defect toestel binnenbrengen om het te laten herstellen.

Dat gaat van strijkijzers en stofzuigers over pc’s en radio’s tot fietsen. Het is gratis, maar iedereen kan een bijdrage doen die we dan gebruiken om de vrijwilligers te trakteren op een drankje. Ook pakken we jaarlijks uit met een spaghetti-avond om onze mensen te bedanken voor hun werk. Dit jaar gaat onze opbrengst naar Music For Life. Daarnaast organiseren we diverse workshops en zal er een aperitiefbar staan, beiden ten voordele van Music For Life. Alle info daarover is te vinden op curieusforlife.blogspot.com. Snel inschrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.”

Kent het repair café vooral succes bij mensen die het minder breed hebben?

“Dat was het opzet, maar tot onze verbazing merken we dat er allerlei mensen langskomen. Dat is ook niet onbegrijpelijk als je weet hoeveel het herstellen van een toestel soms kost. Onlangs kwam hier iemand langs met een kapotte wasmachine. Een technicus van de firma van de wasmachine laten langskomen zou hem al 250 euro kosten. Dat is toch schandalig veel geld en dus is het niet onbegrijpelijk dat het repair café zo in trek is. We hopen dat we door deze activiteit mensen ook bewuster maken van het belang van de aankoop van duurzame producten.”

Curieus is ‘een progressieve culturele inspiratiefabriek die mee bouwt aan een solidaire samenleving’, zo lees ik. Wat doen jullie nog meer?

“We spelen al langer met het idee om een sinterklaasfeest te organiseren voor minderbedeelden. Het is er nog niet van gekomen maar ik hoop dat we volgend jaar de eerste editie kunnen voorstellen. Verder pakken we al eens uit met een politiek debat en staat er af en toe een quiz op het programma.”

Iets anders. Ik ben gefascineerd door je naam Saidjah. Ik denk niet dat ik nog een tweede Saidjah ken. Zit daar een verhaal achter?

“Mijn vader vertelde me dat hij de naam heeft opgepikt in het bekende boek ‘Max Havelaar’ van de 19de-eeuwse schrijver Multatuli. Daarin zit een vertelling verwerkt over Saidjah en Adinda. Het gaat over een onderdrukte Javaan. Het is een felle aanklacht tegen de uitbuiting van de Javanen en dat maakte toch wel indruk op mijn vader.”

Heb je een migratie-achtergrond?

“Neen, maar die vraag wordt me regelmatig gesteld (lacht). Toen ik een jaar of tien geleden op zoek was naar werk, speelde mijn naam me parten. Velen dachten dat ik Noord-Afrikaanse roots had. Ik kreeg weinig reactie. Pas toen ik een foto van mezelf aan mijn cv (curriculum vitae, red.) toevoegde, kwam daar verandering in. Inmiddels werk ik al een hele tijd bij het ABVV en heb ik de indruk dat er bij werkgevers iets minder vooroordelen bestaan tegenover migranten. Helemaal weg zijn ze evenwel niet.”

Word je daar beroepshalve vaak mee geconfronteerd?

“Toch wel en heel veel kan je als vakbond niet doen als iemand zich gediscrimineerd voelt. Vaak is het ook moeilijk te bewijzen. Ik probeer sollicitanten zelf zo goed mogelijk te begeleiden bij het opstellen van hun cv. Mensen zijn ook al blij als je bereid bent om naar hun verhaal te luisteren.”

Info: Zondag 10 december is er de eerste editie van Curieus For Life in Poincaré, Stormestraat 131 in Waregem. Meer op curieusforlife.blogspot.com.
24-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/Kortrijks Handelsblad
  Livemuziek uit seventies en eighties in Sint-Pieterszaal - Willemsfonds
Op vrijdagavond 24 november om 19.30 uur vindt in de Sint-Pieterszaal een concert plaats van de 7-koppige RetroFunCoverband. De enthousiaste liveband brengt melodieën uit de jaren ‘70 en ‘80. Tickets voor dit optreden kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. De organisatie van het concert ligt in de handen van het Willemsfonds en Vief Kuurne.

24-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/Roeselare
   Marieke Heyrick en Joke Couvreur in bib De Gobbe - Willemsfonds Staden
Willemsfonds Straden organiseert nog tot en met zondag 26 augustus de tentoonstelling ‘2 x kunst’ in De Gobbe, Ooststraat 2. Op de expo is werk te zien van keramiste Marieke Heyrick en van fotografe Joke Couvreur. De expo is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib en op zondag van 9 tot 12 uur. Gratis toegang. Op de foto de twee kunstenaressen omringd door het bestuur van het Willemsfonds, en burgemeester Vanderjeugd bij de vernissage.

24-11-2017
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Wereldlichtjesdag komt volgend jaar ook naar Kortrijk - huizenvandeMens West-Vlaanderen / Kortrijk

In Brugge vindt op zondag 10 december de tweede editie plaats van wereldlichtjesdag, maar het initiatief wordt nu uitgebreid naar de rest van de provincie. Ook Kortrijk springt op de kar.

“Een overleden kind vergeet je nooit...” Dat is wat bovenaan de affiche prijkt die mensen op de hoogte brengt dat dit jaar een tweede editie van wereldlichtjesdag plaatsvindt in Brugge. Elke tweede zondag van december steken ouders en nabestaanden over de hele wereld om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van hun overleden kinderen.

Veel steun

Vorig jaar werd het initiatief voor het eerst georganiseerd in Brugge en toen zakten zo'n honderd ouders af naar het Baron Ruzettepark om hun verlies gezamenlijk een plaats te geven. “Hoewel alles vorig jaar heel snel moest gaan qua organisatie is er heel wat volk op afgekomen”, zegt Anne-Flor Vanmeenen, moreel consulente bij huisvandeMens Brugge. “Toen de kaarsjes aangestoken werden was dat één van de meest indrukwekkende momenten in mijn carrière en ik heb toch al het een en ander meegemaakt. Je voelde de verbondenheid van mensen met hetzelfde verdriet die er elk op hun eigen manier mee worstelen.”

Achteraf werd het initiatief dan ook lovend onthaald. “Heel wat deelnemers zijn ons komen zeggen dat ze er heel wat steun uit putten en dat het veel betekende voor hen. We hadden een boom opgesteld waar ze briefjes aan konden hangen en ook daar stonden heel wat dergelijke boodschappen in.”

Het succes in Brugge sijpelt dan ook door naar andere steden, waaronder Kortrijk.

24-11-2017
Het Nieuwsblad/Regionaal: Roeselare-Tielt-Izegem
  Wereldlichtjesdag voor overleden kinderen - huizenvandeMens West-Vlaanderen / Roeselare

De tweede zondag van december staat wereldwijd in het teken van ouders die een kind verloren, de zogenaamde wereldlichtjesdag. Vorig jaar werd voor het eerst deelgenomen door in Brugge. Tientallen kaarsjes werden toen aangestoken en dat maakte een diepe indruk. “Dat was een van de meest indrukwekkende momenten die ik ooit meemaakte. Je voelde de verbondenheid van mensen met hetzelfde verdriet die er elk op hun eigen manier mee worstelen.”, zegt Anne-Flor Vanmeenen van het huisvandeMens in Brugge.

Dit jaar stappen andere afdelingen van het huisvandeMens mee in het initiatief. Op zondag 10 december zullen ook kaarsjes aangestoken worden in Roeselare, Ieper, Diksmuide en Kortrijk.

24-11-2017
Het Nieuwsblad/Regionaal: Brugge-Oostkust
  Wereldlichtjesdag verhuist volgend jaar naar nieuwe plek met monument - huisvandeMens Brugge

In Brugge zullen op zondag 10 december weer massaal veel kaarsjes branden voor Wereldlichtjesdag. Het is al de tweede keer dat het evenement plaatsvindt in het Baron Ruzettepark. “Volgend jaar plaatsen we een monumentje op een nieuwe locatie”, zegt schepen Martine Matthys.

“Een overleden kind vergeet je nooit...” Voor het tweede jaar op rij komen in Brugge ouders samen om hun overleden kinderen te herdenken.

Elke tweede zondag van december steken ouders en nabestaanden over de hele wereld om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis.

Vorig jaar zakte een honderdtal ouders af naar het Baron Ruzettepark om hun verlies gezamenlijk een plaats te komen geven. “Hoewel alles vorig jaar heel snel moest gaan, is er heel wat volk op afgekomen”, zegt Anne-Flor Vanmeenen, moreel consulente bij huisvandeMens Brugge. “Toen de kaarsjes aangestoken werden, was dat een van de meest indrukwekkende momenten in mijn carrière en ik heb toch al het een en ander meegemaakt”, klinkt het. “Je voelde de verbondenheid van iedereen die met hetzelfde verdriet worstelt.”

Steun putten

Achteraf werd het initiatief dan ook lovend onthaald. “Heel wat deelnemers zijn ons komen zeggen dat ze er heel wat steun uit putten en dat het veel betekende voor hen. We hadden ook een boom opgesteld waar ze briefjes aan konden hangen en ook daar stonden heel wat dergelijke boodschappen in.” Het succes in Brugge sijpelde trouwens door naar andere steden. Zo zullen ook onder andere in Ieper, Diksmuide, Roeselare en Kortrijk de kaarsjes aangestoken worden.

“Omdat er vorig jaar zo veel volk op afkwam, besloten zowat alle andere collega's in de huizenvandeMens ook wereldlichtjesdag te organiseren.”

Klaar in voorjaar

Dit jaar is iedereen opnieuw welkom aan de scoutslokalen Kerlinga in het Baron Ruzettepark vanaf 18 uur, al verhuist de locatie volgend jaar zo goed als zeker.

“We zijn bezig een monumentje te maken als aandenken, maar dat zal pas in het voorjaar

klaar zijn”, zegt schepen Matthys. “We hebben ook al een plaats in gedachten, al moeten de laatste details daaromtrent nog afgerond worden. Vanaf volgend jaar zal Wereldlichtjesdag wellicht telkens aan het nieuwe monumentje plaatsvinden, dat werd gebouwd met de cheque die we vorig jaar kregen van het Crematorium-Dela.”
24-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht
  Fotoclub Spoor laat leden schitteren in De Geuzetorre

Het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre vormt de komende maanden het decor van een gevarieerde tentoonstelling van fotoclub Het Spoor. Twaalf leden stellen hun recent werk voor met onder andere natuur -, landschaps-, en reisfoto’s. De Geuzetorre bevindt zich aan de rand van het Bosje ter hoogte van de Kazernelaan 1. Welkom tot 23 december tijdens de kantooruren: 8.30 uur tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur, zondag van 10.30 tot 14.30 uur. Gesloten op zaterdag en feestdagen. De toegang is gratis. Op de foto leden van Het Spoor, van De Geuzetorre en lokale politici.

17-11-2017 Het Nieuwsblad regionaal Oostende-Westhoek   Alles wat u wilde weten over euthanasie - Vrijzinnig Huis Koksijde / huisvandeMens Diksmuide

Alles wat u wilde weten over euthanasie - de Levenseinde Informatiebeurs in het Vrijzinnig Huis Koksijde trok donderdag zo’n vijftig geïnteresseerden.

“Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig en er bestaat veel onduidelijkheid over de mogelijke beslissingen betreffende het levenseinde. Wettelijk is er de jongste jaren veel veranderd. Je kan nu zelf bepalen wat je wil, maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend”, zegt Britt Finaut van het huisvandeMens. “Veel mensen die iets ergs in hun familie hebben meegemaakt, komen om uitleg vragen. Ze willen in het vervolg voorbereid zijn. Ook zijn er mensen die de moeilijke beslissingen niet aan hun kinderen willen overlaten. Onder hen veel zestigers. "

“Het is uiteraard niet evident om naar zo'n beurs te komen”, zegt Marc Mortier. Hij is lid van het redactiecomité van het huisvandeMens, maar komt ook gewoon informatie inwinnen, samen met zijn vrouw. “Wij willen vooral duidelijkheid over de negatieve wilsverklaring, want daar is veel verwarring rond. Het zou bijzonder erg zijn als je niet in orde bent als het moment gekomen is om bijvoorbeeld euthanasie te vragen. Hier krijg je de juiste uitleg. Mijn vrouw en ik zijn daar ook veel mee bezig. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om over zijn eigen lot te beschikken. Maar alle respect voor wie er anders over denkt.”

“Wij willen niet lijden. Dat vinden we zinloos”, vervolgt Mortier. “Anderen willen zo hun hemel verdienen, maar daar geloven wij niet in. Voor veel mensen is de hemel een troost. Maar als er niets meer aan te doen is en ik terminaal ben, dan wil ik dat alles geregeld is voor euthanasie. Het ergste wat ze je kunnen aandoen, is dat je daar als een plant ligt, zoals Sharon. Ik ben nu 75 en zal volgens mijn arts nog tien jaar leven als ik me niet te vaak kwaad maak.”

“Wij willen niet afzien en het liefst zouden we samen willen doodgaan. Dat is moeilijk of het zou in een ongeluk moeten gebeuren”, zegt zijn vrouw Marie-Thérèse. “Wat is leven? Is dat ademen? Voor ons telt de levenskwaliteit en dat is toch meer dan ademen. Samen definitief inslapen, zou wel mooi zijn.”

17-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/De Leie
  Wereldlichtjesdag vindt nu ook in Roeselare plaats - huizenvandeMens West-Vlaanderen / Roeselare

Elke tweede zondag van december worden wereldwijd kaarsen aangestoken ter nage-dachtenis van overleden kinderen. Op 10 december gebeurt dat voor het eerst ook in Roeselare op de parkbegraafplaats in de Blekerijstraat.
Wereldlichtjesdag brengt mensen samen die een kind verloren hebben. Maar ook wie deze rouwende mensen wil steunen is welkom om samen een kaars aan te steken.
Dat gebeurt wereldwijd telkens om 19 uur lokale tijd zodat er die dag vierentwintig uur lang kaars-jes branden voor overleden kinderen.
De organisatie in onze regio is in handen van de HuizenvandeMens van Diksmuide, Brugge, Ieper, Kortrijk en Roeselare. Zij organiseren het herdenkingsmo-ment in samenwerking met de verenigingen Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders van een Overleden Kind en Ouders van Verongelukte kin-deren.
In Roeselare vindt het herden-kingsmoment plaats op de oude stedelijke begraafplaats, de park-begraafplaats, in de Blekerijstraat. Om 18.30 uur wordt de avond in-geleid en om 19 uur is er het kaarsjesmoment. Nadien kunnen de aanwezigen nog wat napraten bij een warm winterdrankje.

17-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/De Leie
  “Glazuur maken is eigenlijk pure scheikunde” - VC De Bezatse Menen

Marianne Verhaeghe (57), gepensioneerd onderwijzeres, woont in de Barakken en is al een veertiental jaar gepassioneerd bezig met keramiek. Maar haar eerste echte kennismaking met de pottenbakkerskunst dateert al van lang daarvoor. “Tijdens mijn opleiding als leerkracht in de normaalschool kreeg ik les plastische opvoeding van wijlen Joz Noreille. Daar boetseerde en glazuurde ik mijn eerste echte werk in keramiek. Toen al wist ik dat ik daar ooit mee verder wilde. Vele jaren later heb ik dan eens enkele workshops gevolgd in Ieper. Maar omdat ik me creatiever wilde uitleven, ben ik een opleiding keramiek gaan volgen bij Lieven Boucquet aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (SABK) in Menen”, vertelt Marianne. “Aanvankelijk was het werken met klei voor mij een mooie ontspanning en een ideale manier om te ontstressen na de dagtaak, maar het is uitgegroeid tot een echte passie. Momenteel volg ik in Menen nog een opleiding beeldhouwen bij Henk Delabie en Jan Wyffels en een bijkomende opleiding keramiek aan Syntra West in Brugge.”

...

Info: de tentoonstelling van Dirk Droogenbroodt en Marianne Verhaeghe is te bezichtigen in vc De Bezatse, Vaubanstraat 8 bis in Menen, iedere zondag van 19 november tot 10 december van 14 tot 18 uur. De vernissage vindt plaats op vrijdag 17 november om 20 uur.

17-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht
  Klassiek aan Zee ten voordele van het Zorghuis- Willemsfonds Oostende

André De Groote en Anait Karapova verzorgen op maandag 20 december om 20 uur een kleurrijk concert in De Geuzetorre. Het concert is een initiatief van het Willemsfonds en vindt plaats in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum aan de Kazernelaan 1.

Het evenement kadert in De Warmste Week (Music for Life). De opbrengst gaat naar het Zorghuis, het bijna-als-thuis huis voor mensen tijdens hun oncologische behandeling. De toegang bedraagt 10 euro, plus 10 euro ten voordele van het Zorghuis Oostende.

17-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht
  Genieten tijdens Jazzcuzzi - VLC De Geuzetorre Oostende

De twaalfde editie van Jazzcuzzi vindt plaats op vrijdag 24 november vanaf 20.30 uur in Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre.

Om het jaarlijkse jazz bad vol zachte bubbels op te luisteren doet het VLC een beroep op de New Orleans Train Jazzband, opgericht in 1974 en al 37 jaar het huisorkest van de Lokerse Jazzclub. Geniet van champagne (of cava) en van verse oesters (of een bordje tapas) aan de diverse bars. Kaarten kosten 10 euro en zijn beschikbaar op het secretariaat aan de Kazernelaan 1 of op het zondagmorgen aperitief. De deuren gaan open om 19.30 uur.

03-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht
  Veel hobbyisten tijdens hobby-, vrijetijds- en cadeaubeurs - Vermeylenfonds Bredene
Het Vermeylenfonds Bredene organiseerde op zaterdag 21 en zondag 22 oktober een hobby-, vrijetijds- en cadeaubeurs in het gemeenschapscentrum ’t Sas. Een groot aantal exposanten met materialen zoals houten miniaturen, kalligrafie, juwelen, kaarten, likeuren, streekproducten, kaarsen, schilderen, handtassen, bloemstukken, beren, thee, koffie, bier, zelfgemaakte desserts, kinderanimatie en boeken liet de aanwezigen meegenieten van hun hobby’s. Er was ook een demonstratie kantklossen in oude klederdracht. Op zaterdag 25 november organiseert Het Vermeylenfonds Bredene een concert in de stadsschouwburg van Brugge. Op zaterdag 9 december bezoeken ze de kerstmarkt in Oberhausen. Inschrijven voor beide evenementen is mogelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op de foto zien we Erna Beels, Barbara Blontrock, Claudine Hollevoet, Geert Lefevre en Mario Rouzee.

03-11-2017
Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht
  “Beroepskracht in jeugdhuis moet van alles kunnen” - VJOC De Kim Oostende

Kylie Heusequin (28) is sinds begin 2014 beroepskracht in jeugdhuis De Kim in het Europacentrum. Er werkt nog een voltijdse en een deeltijdse kracht. “Als beroepskracht in een jeugdhuis moet je van alles kunnen”, vertelt ze. “Ik ben barvrouw, organiseer activiteiten en help mee aan projecten, maar mijn hoofdjob is toch die van sociaal werker. Luisteren naar de jongeren en hen doorverwijzen als ze problemen waar wij hen niet bij kunnen helpen.”

“Zelf zat ik in mijn jeugd nooit in De Kim, ik was bij Chiro Noorderwind”, vervolgt Kylie. “Onze bezoekers zijn voor 90% jongens en voor 70 % allochtone jongens. Het is nog altijd heel moeilijk hier meisjes binnen te krijgen. Het is wat dubbel dat wij als vrijzinnig jeugdhuis vooral moslimjongens over de vloer krijgen. We sporen hen aan om nooit te veroordelen en zelf na te denken. Wij hebben 110 leden, waarvan er maximum 30 tegelijk aanwezig zijn. We zijn vooral overdag open. Vrijwilligers hebben we niet, wat het wel zwaar

maakt voor de beroepskrachten. Dat komt wellicht omdat het aanbod in het centrum veel te groot is en allochtone jongeren niet echt met vrijwilligerswerk zijn opgegroeid. Maar we blijven proberen.”

29-10-2017
De Zondag Westkust/middenkust
  Lezing van Guy Cozijns - Vrijzinnig Huis Koksijde
In het vrijzinnig huis in de Galloperstraat 48 kan je straks om 11 uur komen luisteren naar de gratis lezing van Guy Cozijns. Het onderwerp is ‘Orkanen, klimaatverandering en het milieu: uitdagingen voor de Caraïbische regio’.
28-10-2017
Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen
  Verdienstelijke leden Willemsfonds gehuldigd - Willemsfonds Zwevegem

Tijdens de Breughelavond huldigde het Willemsfonds verdienstelijke leden. Ere-voorzitter Patrick Vincke, 35 jaar bestuurslid, kreeg van provincieraadslid Martine Vanryckeghem een provinciale ere-medaille. Hervé Devos, medeoprichter van de lokale afdeling, is 38 jaar bestuurslid en Carine Delapierre is 10 jaar archivaris.

27-10-2017
Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht
  Van de Russische Revolutie tot ‘Tsaar Poetin’ - Willemsfonds Oostende

Met medewerking van Willemsfonds Oostende houdt Alisa Schieman-Simtchera een causerie over Rusland. Honderd jaar geleden brak de Russische revolutie uit. Tot het einde van de Sovjetunie in 1991 werd de Oktoberrevolutie van 1917 herdacht als een nationale feestdag, maar tegenwoordig blijkt dat niet meer zo evident te zijn. Kan het de Russen eigenlijk nog schelen? Zo lijkt de Russische revolutie een plaats te hebben ingenomen in het nationale discours van Vladimir Poetin die graag met enige nostalgie terugkijkt naar het tsarisme en het Stalinisme. Het leverde hem in het westen een reputatie op als autocraat en de nieuwe ‘Russische tsaar’. Alisa Schieman- Simtchera, kunsthistorica en sociologe werpt een blik in het Rusland van vandaag tegen de achtergrond van de gebeurtenissen van 1917. (BVO)

De causerie wordt gehouden op donderdag 2 november om 14.30 uur in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1. De toegang bedraagt 6 euro, leden Fakkelklub betalen 5,50 euro en leden Uit Pas Vlaanderen en leden Willemsfonds betalen 5 euro.

20-10-2017
Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht
  Willemsfonds organiseert lezing over 500 jaar Luther - Willemsfonds Oostende

In De Geuzetorre organiseert Willemsfonds Oostende op donderdag 26 oktober om 14.30 uur een causerie rond het thema 500 jaar Luther.

Gastspreker JohanTemmerman is professor filosofie en ethiek aan de faculteit protestantse Godsgeleerdheid. Het is dit jaar een half millennium geleden zijn dat Maarten Luther (1483-1546) met 95stellingen het toenmalige wereldbeeld hervormde. Wie was deze man en wat heeft hij ons vandaag nog te vertellen? Wat heeft de reformatie teweeggebracht en waarom moeten we deze hervormingsbeweging herdenken? De spreker verkent de ontwikkelingen die de westerse cultuur doormaakte, vertrekkend vanuit het leven van Luther.

Ook op de vragen hoe de geest van het kapitalisme ontstond en hoe dit reformatorische gemeenschappen aanzette om de ‘Nieuwe Wereld’ overzee te stichten krijgt het publiek een antwoord. Bovendien heeft de toenemende secularisatie van vandaag heeft haar kiemen 500 jaar terug. Het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre bevindt zich in de Kazernelaan 1.

De toegang bedraagt 5 euro voor leden en houders Uitpas, 5,50 euro voor leden Fakkelclub en 6 euro voor anderen.

18-10-2017

Deze Week/Kortrijk - Menen

  Derde weggeefmarkt in VC Mozaïek

Heb je thuis nog spullen liggen die een tweede leven verdienen? Kom dan op zaterdag 21 oktober naar de derde editie van de weggeefmarkt in Vrijzinnig Centrum Mozaïek. Je kunt er spullen in geven, maar ook afhalen. “Dit is geen rommelmarkt waar gekocht en verkocht wordt en het is ook geen ruilbeurs”, zegt medeorganisator Erik Verbeurgt. “Het principe is simpel: je brengt mee om te geven en neemt gratis mee wat je kunt gebruiken. Goed om weten is dat je niet per se dingen moet weggeven om iets te mogen meenemen.”

Allerlei spullen

Wat komt er in aanmerking om weg te geven? “Huis-, tuin- en keukenmateriaal, kleding en schoenen, decoratie en accessoires, speelgoed, boeken en strips, meubels… Alles is welkom, zolang de spullen maar in goede staat verkeren. Voor grotere stukken staat er een bord waarop je foto’s en contactgegevens achter kan laten.” Wie wil geven, kan vanaf 11u in Vrijzinnig Centrum Mozaïek in de Overleiestraat 15a terecht. Ook aan tijdens de markt kan je nog spullen binnenbrengen aan de onthaalstand. Meenemen kan van 13u30 tot 16u. De toegang is gratis. De weggeefmarkt is een organisatie van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek in samenwerking met Wijkcentrum Overleie en Kringloopcentrum Kortrijk.

Meer info bij Mozaïek via 056 371615 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

13-10-2017

KW Kortrijks Handelsblad

  Comedytrack* in VC Mozaïek

De reeks Comedytrack* on Tour houdt op 17 oktober om 20.15 uur halt in zaal Mozaïek op Overleie. Naast Seppe Toremans zie je er Piet De Praitere aan het werk. Hij raakte wereldberoemd in Vlaanderen als Etienne met het open verhemelte en als Dikke Gilbert de la Tourette. Hij was ook te zien in de reeks ‘Bevergem’ met Bart Vanneste aka Freddy Devadder.

13-10-2017

KW De Zeewacht

  Minister investeert in Oostendse jeugdhuizen - VJOC De Kim Oostende

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft aan 46 jeugdhuizen in Vlaanderen een subsidie toegekend voor projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met die subsidie kunnen de verschillende jeugdhuizen medewerkers aanwerven die in 2018 een project zullen uitwerken rond deze thema’s. In totaal gaat het om 75 gesubsidieerde projecten. Sinds 2014 kunnen jeugdhuizen die personeel in dienst hebben, jaarlijks een projectsubsidie aanvragen. In 2014 werden nog maar 42 dergelijke projecten gesubsidieerd. Vandaag is hun aantal bijna verdubbeld. De toename van het aantal aanvragen zorgde op vier jaar tijd voor een budgetverhoging van 68 procent. Voor 2018 gaat het om een bedrag van 3,145 miljoen euro. Elk project ontvangt het maximale subsidiebedrag van 45.000 euro.

Met de subsidie kunnen jeugdhuizen vanaf 1 januari 2018 een jaarwerking opzetten rond ondernemerschap en artistieke expressie. “Het gaat telkens om projecten van, voor en met jongeren, die bovendien op korte termijn voor nieuwe jobs zorgen in de jeugdhuissector. Tegelijk dagen we op die manier de jeugdhuizen uit om hun doelgroepen te vergroten en diverser te maken. We willen immers zoveel mogelijk jongeren het jeugdhuis laten ontdekken”, aldus minister van Jeugd Sven Gatz. In Oostende krijgt VJOC De Kim 45.000 euro. OHK (Oostende Hobby klubs) krijgt 30.000 euro en jeugdhuis De Korre krijgt dan weer 30.000 euro om een jaarwerking op te zetten.

27-09-2017

Het Nieuwsblad

  Burgemeester schenkt opbrengst eigen feest aan het goed doel - Willemsfonds Zwevegem

Burgemeester Marc Doutreluingne krijgt vrijdag een huldigingsfeest. De opbrengst van ‘Feesten met de Burgemeester’ schenkt hij aan goede doelen.

Er zijn in Zwevegem zoveel goede doelen, daarom krijgt iedereen een kans

Het initiatief om Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen) te huldigen tijdens een groot feest komt van het Willemsfonds, een vereniging waar de burgervader al 35 jaar lid van is. “We wilden de burgemeester in de bloemetjes zetten tijdens onze jaarlijkse Breughelavond omdat hij al vijf jaar burgemeester is. Maar omdat Marc burgemeester is van iedereen, vonden we dat het een feest moest worden voor alle Zwevegemnaren”, aldus voorzitter van het Willemsfonds, Yvan Nys.

.....

22-09-2017

KW Kortrijks Handelsblad en Gaver

  Breugelavond voor goede doel - Willemsfonds Zwevegem

Marc Doutreluingne is vijf burgemeester en dat wil hij, samen met het Willemsfonds, feestelijk in de kijker zetten. Op vrijdag 29 september organiseren zij ‘Feesten met de Burgemeester’.

Het idee om een feest te organiseren is ontstaan tijdens een Willemsfondsvergadering. “We dachten eraan om tijdens onze breugelavond naast de verdienstelijke bestuursleden, ook de burgemeester voor vijf jaar burgemeesterschap te huldigen”, zegt Yvan Nys van het Willemsfonds. “De burgemeester is al 35 jaar lid van die vereniging. Hij zelf was meteen voor het idee gewonnen, maar stelde de voorwaarde dat de opbrengst naar een Zwevegems goed doel moest gaat. Iedere vereniging die een zuiver sociaal doel nastreeft, en met Zwevegem verbonden is, komt hiervoor in aanmerking.”

Momenteel staan vier verenigingen op de lijst: Jongerenzorg Vlaanderen (Huize Ten Dries), Food4all, De Hestruden en De Engelenhoeve. Verenigingen die menen in aanmerking te komen, mogen zich alsnog melden. Op de avond worden twee verenigingen geloot die de pot zullen delen. Er is voor elk van hen zeker 500 euro voorzien.

De avond zelf wordt muzikaal opgeluisterd door de covergroep ‘Les Sacs à Sacs’ en door dj Glenn D. Ook Wannes Capelle zal er rond 22.30 uur een half uurtje solo komen optreden.

Het feest begint om 20 uur en vindt plaats in de fuifzaal van Transfo. De toegang bedraagt 10 euro, waarin één aperitief is inbegrepen. Kaarten zijn te koop bij de Willemsfondsbestuursleden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

22-09-2017

KW Weekbode Torhout & Brugs Handelsblad

  Lezing Brexit… Wie scheurt zijn broek?

Op dinsdag 3 oktober om 20 uur brengt De Molensteen Vrijzinnig Centrum Oostkamp de lezing: ‘Brexit… Wie scheurt zijn broek?’.
Gastspreker van dienst in de bovenzaal van De Valkaart is Ivan Ollevier. Ollevier is een van de bekendste journalisten bij de VRT nieuwsdienst.
Hij volgt sinds de jaren ‘90 de Britse politiek en maatschappelijke discussies in het Verenigd Koninkrijk.
De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk.

15-09-2017

KW Kortrijks Handelsblad en Gaver

 

Lieve en Koenraad op ‘In beeld gebracht’ - Willemsfonds Zwevegem

Traditioneel organiseert het Willemsfonds tijdens de kermisdagen een kunsttentoonstelling in de foyer van het theatercentrum. Vorig weekend was er keramiek van Lieve Verschelde te zien en kon je schilderijen van Koenraad Ghekiere bewonderen. De tentoonstelling liep onder de noemer ‘In beeld gebracht’. Tijdens het kermisweekend kon de tentoonstelling op heel wat bijval rekenen.

15-09-2017

KW editie De Zeewacht

 

Fotoclub Ter Streep geeft kleur aan VLC De Geuzetorre

Fotoclub Ter Streep beschikt over veel talentvolle leden. In Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre loopt tot 31 oktober een expo waarbij 15 fotografen hun realisaties laten zien. Er is geen vast thema, de exposanten hadden de vrije keuze tussen landschappen, portretten, vergezichten, fauna en flora, reisfoto’s… De Geuzetorre bevindt zich in de Kazernelaan aan de rand van het Bosje. Het Vrijzinnig Laïciserend Centrum is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Gesloten op zaterdag, open op zondag van 10 tot 14 uur. In september gesloten op maandag. Info: www.fotoclub-terstreep.be.

06-09-2017

Deze week Waregem

  Eerste repaircafé van het najaar in Poincaré

Curieus Waregem organiseert zondag 10 september van 14 tot 17u in Vrijzinnigencentrum Poincaré aan Stormestraat 131/8 zijn eerste repaircafé van het najaar. Saïdjah Pijlijser en zijn collega’s verwelkomen iedereen die er defecte spullen komt aanbieden om die door deskundigen ter plekke gratis te laten repareren. “Wij hebben weer een team van vrijwilligers klaar staan die het aangeboden materiaal zullen herstellen”,zegt Saidjah. “Zoals bij de vorige repaircafés het geval was gaat het hier over defecte pc’s, fietsen en huishoudelektro. De spullen worden grondig bekeken en gecheckt. En als ze kunnen worden hersteld, dan zal dat ook gebeuren. En wij hebben ook weer een collega bij ons die messen en scharen kan slijpen. Ook deze service is gratis. Maar een vrijwillige bijdrage mag en kan altijd.”
Om het repaircafé te promoten heeft Curieus Waregem flyers laten verspreiden onder vrienden, kennissen en sympathisanten. Daarnaast kan iedereen ook terecht op de facebookpagina van de organisatie waar het evenement wordt aangekondigd. Aan Poincaré is er parkeergelegenheid.
Info: 0497 46 33 06, na 18u.

25-08-2017

KW Brugs Handelsblad

  Uitstap naar de krijtkusten - Willemsfonds Blankenberge

Op zaterdag 9 september organiseert het Willemsfonds Blankenberge een uitstap naar de krijtkusten van Noord-Frankrijk en Boulogne met Philip Konings en Franky Maelstaf als gids. Info: 0477 93 56 06, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

25-08-2017

KW editie De Zeewacht

  ‘Klacht en klucht’ bij het Vermeylenfonds - VF Bredene

Het August Vermeylenfonds verwende zijn leden vorige zondag met een voordracht door Roland Desnerck over ‘Klacht- en kluchtliederen van onze streek’ en aansluitend een barbecue in VC De Fakkel.

Het duo ‘Inge en Manu’ gaf een hele voormiddag lang z’n versie van de door dialectkenner Desnerck bezongen liederen weg. 42 leden van Vermeylenfonds Bredene waren op de afspraak.

Voorzitter Geert Lefebvre van AVF Bredene heeft intussen alweer een rijk gevuld programma klaar voor het najaar. Geert: “Op 15 september pakken we uit met de tweede editie van onze ‘Gin tasting’, op 21 en 22 oktober nemen we deel aan de tweede hobby-, vrijetijds- en cadeaubeurs in gemeenschapscentrum Sas.”

Concert

Op 25 november woont het Vermeylenfonds Bredene het concert in de Brugse Stadschouwburg van de Socialistische Harmonie Werkerswelzijn bij. “We hebben hiervoor intussen 20 tickets gereserveerd. Op 9 december sluiten we het jaar af met onze jaarlijkse busreis naar de kerstmarkt in Oberhousen in Duitsland”, besluit Geert. (MM)

Info: Geert Lefebvre, Nukkerstraat 76, 059 33 08 24, 0472 70 68 13, 0498 34 48 81, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

15-07-2017

Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen

  Lieve en Katrien stellen kunst tentoon - Willemsfonds Zwevegem

Op de jaarlijkse ledententoonstelling van het Willemsfonds stellen Katrien Lemon en Lieve Deryckere hun kunstwerken tentoon. De schilderijen zijn van Lieve en de keramiekwerken van Katrien. De tentoonstelling vindt plaats in de foyer van het theatercentrum van Zwevegem.

07-07-2017

Krant van West-Vlaanderen editie Gaver en Kortrijks Handelsblad

  Katrien en Lieve graven naar verwondering - Willemsfonds Zwevegem

Traditioneel organiseert het Willemsfonds tijdens het ommegangsweekend een kunsttentoonstelling. Vorig weekend was dat niet anders en mochten Katrien Lemon en Lieve Deryckere onder de noemer ‘Graven naar verwondering’ hun werk aan het publiek tonen. Van Katrien was er keramiek te zien en Lieve stelde er haar schilderijen tentoon. Op de foto zien we de twee kunstenaars samen met mensen van het Willemsfonds en genodigden.

30-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Izegem&Tielt

  Lentefeest in GO Basisschool Regenboog - Ingelmunster

Vrijdagavond stond men in GO Basisschool Regenboog in de Jan Breydelstraat nog even stil bij de kinderen die onlangs hun lentefeest deden. Op de foto zie je Liorah Vande Vijver, Emilya Yilmaz, Kobe Rosseel en Thyas Horré, samen met de leerkrachten Veerle Van Robays, Carla Vroman en directrice Evy Becquart.

 

24-06-2017

Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen

  Lokale kunst tentoongesteld in mooiste tuinen - Willemsfonds Zwevegem

In veertien tuinen over heel Groot-Zwevegem kan er dit weekend kennisgemaakt worden met werken van lokale kunstenaars. In het kader van Jaar van het Beeld organiseert de dienst cultuur in samenwerking met de Davidsfonds-afdelingen en het Zwevegemse Willemsfonds voor de eerste keer een kunstroute. Sommige kunstenaars stellen hun creaties tentoon in hun eigen tuin, al zijn er ook tal van tuinliefhebbers die hun favoriete plekje openstellen voor kunst. Je kunt kunst bekijken op zes locaties in Moen, vier in Sint-Denijs, twee in Otegem en een in Heestert en Zwevegem. Op de gemeentelijke website van Zwevegem staan alle adressen. Deelname aan de kunstroute is gratis. De startplaats is vrij te bepalen.

24-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Kortrijks Handelsblad

  Herdenkingsplaat voor meisjesschool - Kortrijk

Er is vrijdagavond een plaat ingehuldigd op de hoek van de Voorstraat en de Romeinselaan in Kortrijk. De plaat herdenkt 'École laïque pour jeunes filles'. Die wereldlijke vrijzinnige meisjesschool werd opgericht op 1 oktober 1905, in de Voorstraat 38. In 1930, toen de school 25 jaar bestond, werd er een herdenkingsplaat op de speelplaats aangebracht. De stichters staan op die plaat in witmarmer. De school werd in 1975 gesloopt. Oud-leerlingen vroegen de stad om de herdenkingsplaat te restaureren en opnieuw aan te brengen op de plaats waar de liberale en vrijzinnige school vroeger stond.

23-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Gaver

  Kunstenaars stellen tentoon in mooie tuinen - Willemsfonds Zwevegem

Dit weekend stelt een aantal kunstenaars in de mooie tuinen van echte tuinliefhebbers tentoon. Ideaal dus om met de fiets een tochtje te maken en zo meteen een stukje cultuur en natuur mee te pikken. De organisatie is in handen van de cultuurdienst die de medewerking kreeg van de Davidsfondsafdelingen van Groot-Zwevegem en het Willemsfonds van Zwevegem. Men kan overal starten en alle tuinen zijn gratis te bezoeken. Er is ook overal een brochure beschikbaar zodat je makkelijk naar de andere kunstwerken in de tuinen kunt. Op beide weekenddagen zaterdag 24 en zondag 25 juni zijn de tuinen toegankelijk tussen 14 en 18 uur. In Heestert kan men terecht bij Claude Delporte, Kampenhove 10. In Moen staan de tuinen van Veerle Vandenbroucke, Bossuitstraat 116; Björn Coreelman, De Klijte 15; Marc Dewitte, Herembodegemstraat 43; In den Voerman, Keiberg 1; Carlos Antoin, Ter Moude 10 en bij Marleen Soens, Trekweg 20, open. In Otegem zijn volgende tuinen open: Bert Alderweireldt, Ruiffeleindestraat 15 en Galerie 10a, Zolderstraat 10a. Voor Sint-Denijs worden dat de tuinen van Jean-Marie Bayart, Brucqstraat 25; Johnny Cneut, Kaveiestraat 19; Ghislain Leroy, Kooigemstraat 49 en bij Sonja Bulteel, Zandbeekstraat 34A. In Zwevegem zelf is er maar één tuin toegankelijk, die van Koen Verbeke in de Stedestraat 125A.

09-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Gaver & Kortrijks Handelsblad

  Kinderen vieren lentefeest en feest van de vrijzinnige jeugd in de Spikkerelle

Vrienden en families verzamelden in de Spikkerelle voor het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd van de basisschool De Toekomst. De 7-jarigen samen met de 12-jarigen zorgden voor een groot spektakel. We herkennen de jongens en meisjes van het eerste leerjaar die hun lentefeest vierden: Roos Christiaens, Kian Coornaert, Janne Vandevelde, Guillaume Vromant, Lola De Graeve, Renske Knol, Wout Vandenbulcke, Lukas Vermandele. De kinderen van het zesde leerjaar vierden hun feest vrijzinnige jeugd. We herkennen: Zara Ben Elfkih, Ellie De baveye, Kobe Depraetere, Xander Hiergens, Lieke Labie, Amélia Lateur, Maro Van Cauwenberghe, Charelle Vanmeenen, Tiffany Van Melle, Emma Van Thuyne, Milan Vercaemer, Abo-Rahim Vitayev, Abubakar Yakhyaev, Alyssa Badja, Charlotte Bourez, Jibbe De Clerck, Keano Deketele, Louise Desmet, Sayenna Feys, Nikita Herreman, Amelia Impe, Sophia Jeurissen, Anouk Lampole, Gilles Leclercq, Milan Neirynck, Stijn Schellaert, Simran Glenn Singh, Jelle Van Den Driessche

09-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/De Leie

  66 kinderen vieren lentefeest in cc De Steiger -Menen

Zaterdag vierden 66 kinderen uit De Kameleon Menen, De Duizendpoot Menen, Ter Molen Lauwe, Barthel Rekkem, De Startbaan Wevelgem, Gemeenteschool Wevelgem, De Horizon Wervik en De Vlier Menen/Geluwe hun lentefeest. Dat waren maar liefst 21 kinderen meer dan vorig jaar. Het was feest voor Annouck Allegaert, Sjouke Allegaert, Liam Ares, Aarjen Beernaert, Tiana Bekaert, Alex Bostoen, Suze Bourgos, Elias Bulcke, Arron Casier, Mathist Catteeuw, Nienke Catteeuw, Laurens Chauvin, Ninthe Claerhout, Nolan Cousssee, Bente De Bue, Nessa De Jager, Dico Deraed, Dedlev Debouvries, Arwen Deconinck, Mathis Delbaere, Cas Delbeke, Sade Devarrewaere, Tibe Duhamel, Zyta Dupont, Matteo Duquesne, Janne Godefroid, Kenaï Gouy, Iliana Houllier, Emma Houthaeve, Annaelle Krock, Laure Labeeuw, Vienna Laenen, Jenson Lefbevre, Lowiek Liagre, Maxim Lievyns, Oona Maertens, Rune Maertens, Jonas Maes, Simon Moerkerke, Lenn Nijns, Iluna Nijsten, Elsy Nolf, Esmy Nolf, Hailey Note, Tuur Nottebaert, Nynke Nisen, Shelly Parreyt, Jelle Pectoor, Kimberly Pectoor, Lara Pyck, Manon Sibilla, Kenny Sieuw, Helder Steyaert, Jinte Van Ootegem, Vic Vanlerberghe, Tibo Vanrenterghem, Jonas Vanseveren, Lucas Vanseveren, Owen Vercaemer, Siem Verduyn, Vicky Vergote, Thibault Verraes, Saartje Verschelde, Jouri Vranken, Liri Ymeri en Maite Zurnaci.

09-06-2017

Het Nieuwsblad

  Geefplein in Kwaestraatje

Curieus Waregem organiseert zondag van 14 tot 17 uur opnieuw een Repair Café en een Geefplein in en rond vrijzinnig centrum Poincaré en in het Kwaestraatje. In het Repair Café worden defecte spullen samen met een team vrijwilligers gerepareerd. Op het Geefplein kan je goederen gratis achterlaten en ook gratis meenemen. De goederen die je wil weggeven, kunnen in de voormiddag tussen 10 en 12 uur binnengebracht worden in vrijzinnig centrum Poincaré.

07-06-2017

Deze Week/West-Vlaanderen Noord

  Nieuw bestuur VLC Noorderlicht

VLC Noorderlicht, het trefpunt van de vrijzinnigen uit regio Blankenberge, heeft een nieuw bestuur dat voor vijf jaar zal aanblijven. Co-voorzitters André Vandenbussche en Harald Prasse willen verder samen met hun collega-bestuursleden Ginette Vrielynck, Stefaan Vandenbussche, Antoine Declerck, Lars Meysman, Michel Declerck, Guy Meysman, Ann Content, Simone Content, Ivan Bruneel en Yves Hoffman aan de lokale vrijzinnig humanistische gemeenschap een open huis en een luisterend oor bieden.

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Roeselare

  Geslaagd lentefeest in De Spil

Cultuurcentrum De Spil was vorige donderdag het decor voor het lentefeest van de Roeselaarse zes- en twaalfjarigen. Op de foto herkennen we…

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Roeselare

  Lentefeest voor leerlingen De Brug

In zaal OCAR waren de leerlingen van De Brug paraat voor het lentefeest, uit het eerste leerjaar hebben we Oscar Corty, Michiel Dujardin, Boris Decapmaker, Billie-Bob Dehullu, Anaïs Ramon, Andre Degryse, Maxime Ingels en Mona Monnens. Uit het zesde leerjaar Merel Dekiere, Guillaume Gouwy, Benoit Naessens, Thalia Tritar, Lukas Vandenberghe en Emiel Vanneste.

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Izegem

  Lentefeest in de basisschool Bellevue - Izegem

Op Hemelvaartsdag 25 mei mochten de leerlingen van de zesde klas van de basisschool Bellevue vanaf 10 uur in CC De Spil in Roeselare hun lentefeest vieren. Leerkracht Nicolas was vergezeld door Kiana Coopman, Nina Versluys, Fien Malfait, Roanne Demeestere en Liam Vroman.

Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Kust/De Weekbode Torhout   Jongens en meisjes vieren Lentefeest in Koekelare

In De Balluchon vond het 48ste Lentefeest voor de zevenjarigen plaats. Ook de jongens en meisjes uit basisschool GO W’IJzer en uit de gemeentelijke basisschool Leke kwamen mooi uitgedost om er onder het thema kinderrechten niet alleen te feesten, maar ook een optreden te verzorgen waarin ze erop wezen dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen, waar ook ter wereld ze worden geboren. De feestelingen, op de foto met hun juf Sylvie Osstyn, waren Shenaya Dayer, Fien Defever, Kasper Derdaele, Aiko Desaever, Lotte Dewulf, Berit Glas, Manon Lahaeye, Laurence Loones, Luka Soete, Simonah Tommissen, Senne Vlaeminck, Axl D’Haenen en Jaya Ramboer. Ook Jonas Van Gheluwe uit de gemeentelijke basisschool Keiem vierde zijn Lentefeest (foto rechts). Hij mocht op het podium met leeftijdsgenootjes uit de omliggende gemeenten. Onder leiding van zijn juf zedenleer Christine bracht ook Jonas een mooie ode aan de kinderrechten.

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht

  Tien jongens en meisjes uit GO De Klimop in de spotlights voor hun Lentefeest - Gistel

Donderdag 25 mei stonden de zevenjarigen in de kijker tijdens de viering van hun Lentefeest in De Balluchon Koekelare. Onder leiding van hun juf zedenleer Liesbeth De Stickere hadden ze wekenlang hun grote dag voorbereid. Het thema van het Lentefeest was dit jaar kinderrechten. De feestelingen uit basisschool De Klimop waren Esteban Crobeck, Jay David, Kyle Delanghe, Danté Haeghebaert, Taro Meulenberg, Hanna Osaer, Louis Saudemont, Ruiz Scharmin, Jayden Steelandt en Bo Van Langenhove.

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Zeewacht

  Jongens en meisjes uit basisschool Arnoldus vieren Lentefeest - Oudenburg

Donderdag 25 mei waren twaalf leerlingen uit basisschool Arnoldus aanwezig op het 48ste lentefeest in De Balluchon Koekelare. Deze zevenjarigen volgen de lessen niet-confessionele zedenleer en werden door juf Liesbeth De Stickere voorbereid op hun feest. De organisatie is zoals altijd in handen van H.V.V./O.V.M. Als thema viel de keuze dit jaar op kinderrechten. Op de foto zien we de feestelingen Oona Albrecht, Mathis Coucke, Colin De Meulenaere, Dean Dewilde, Alouis Hostyn, Jules Kerckhove, Kobe Quaegebeur, Leonie Timmerman, Elisa van der Hooft, Gus Van Rij, Hailey Vergeyle en Noor Wauters.

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Roeselare

  Lentefeest voor leerlingen SBS De Vlieger - Roeselare

In zaal OCAR was er het lentefeest voor de leerlingen van SBS De Vlieger, uit het eerste leerjaar herkennen we Nel Bonte, Faye Castelein, Lena Depoorter, Louis Florisoone, Hannah Maebe, Elle Monteiro Vieira, Fran Santens, Sander Desimpelaere, Noah Dutry, Jonas Roselle, Alexander Vaeremans, Leyton Van de Casteele, Bas Van Dyck, Lisa Vantieghem en Celeste Verfaille. Uit het zesde leerjaar Lauren Daenens, Matteo Delaere, Hanne Demolder, Diede Devriendt, Margot Duerinck, Amber Lapeire, Margaux Leurs, Leon Stock, Jozefien Valcke en Owen Vyvey.

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Roeselare

  Zonnig lentefeest in SBS De Octopus - Roeselare

Het lentefeest voor de leerlingen van SBS De Octopus was er eentje met heel veel zon. We zien op de foto uit het eerste leerjaar Niene Boudrez, Lotte Decroos, Michelle Degryse, Ibe Deschamps, Lieke Laflere, Yenna Pattyn, Emma Saelens, Anna Struyve, Warre Vandaele, Bryan Vandenabeele, Dante Vanderper, Jos Vankeirsbilck, Anna Wenes en Luis Wittouck. Uit het zesde leerjaar zien we Senne Baekelandt, Yasin Ben Brahim, Tomaz Gaytant, Pauline Legrand-Dejonckere, Ewoud Louagie, Siebe Serpieter, Jill Vandenbroucke en Tristan Vanderper.

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad

  CGSO wil seksualiteit meer bespreekbaar maken bij jeugd

In het kader van een project van het impulsfonds ‘Iedereen VAK-Expert” stak het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) een gebruiksvriendelijke catalogus in elkaar met leermiddelen en methodieken over relaties, seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid.
De vzw Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) in de Koningin Elisabethlaan 92 zet zich al ruim veertig jaar in voor een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit. Deze organisatie is in de brede Brugse regio actief en steunt voor de volle honderd procent op een 25-tal vrijwilligers.
“Ondanks onze kleinschaligheid bereikten wij vorig jaar ongeveer tweehonderd groepen”, zegt Cindy Ramon, coördinator van de vormingsprojecten. “Die groepen wisten we te bereiken in onder meer basis- en secundaire scholen uit heel West- en Oost-Vlaanderen, in opvangcentra voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en centra voor de bijzondere jeugdzorg.”
Het CGSO beschikt over een uitgebreide leermiddelenbank met materiaal en methodieken die zowel leerkrachten als professionals kunnen ontlenen. Daarnaast zorgen vrijwilligers voor het onthaal of de doorverwijzing van iedereen die met vragen zit of nood heeft aan een gesprek over relaties of seksualiteit.
Leermiddelen
Om erover te waken dat de vrijwilligers, maar ook leerkrachten en professionals goed gedocumenteerd zijn, stelde het CGSO een nieuwe catalogus samen. “Het is een bundeling van alle leermiddelen wie wij ter beschikking hebben”, verduidelijkt Cindy Ramon.
“Bij elk leermiddel vind je ook een gedetailleerde fiche die naast een foto nog volgende zaken oplijst: de omschrijving en de concrete inhoud van het leermiddel, een specifieke bepaling van de doelgroep, het aantal deelnemers (als het om een spel gaat), de prioritaire RSV-inhouden die het leermiddel behandelt (door middel van kleurcodes) en gerelateerde zoektermen.”
Aan de hand van kleurcodes kom je aan de rechterkant van elke fiche te weten welke belangrijke RSV-leerinhouden het leermiddel bespreekt. In totaal zijn er negen die voorts ook nog deelthema’s behandelen. Het gaat om seks en maatschappij, puberteit, relaties, seks en lichaam, geboorteregeling, genderseksuele oriëntatie, soa’s en hiv en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Loveline
“Leerkrachten en opvoeders kunnen dit materiaal ontlenen in functie van de leerdoelstellingen van het onderwijs of de vorming”, zegt Cindy Ramon. “Daarnaast hebben we ook een aantal draaiboeken ontwikkeld rond vijf specifieke thema’s: holebi en transgender, anticonceptie en seksualiteit, vriendschap en relaties, sociale media en weerbaarheid. Hierbij gaat er bijzondere aandacht naar kinderen met een cognitieve beperking en allochtone jongeren.”
Per thema wordt een aantal methodieken beschreven die als handvat kunnen dienen bij vormingsmomenten. “We zijn ook volop bezig met het maken van filmpjes voor onze nieuwe vlog genaamd Loveline”, vult Fara Niazi, stagiaire bij het CGSO, aan. “In deze filmpjes halen we bepaalde methodieken en leermiddelen op een creatieve manier aan. Bijvoorbeeld: hoe kunnen onderwijzers of leerkrachten aan de hand van beelden een gesprek in de klas rond een bepaald thema op gang brengen?”
Voor het project van het impulsfonds ‘Iedereen VAK-Expert”, dat financiële ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen geniet, werkt het CGSO samen met het Sint-Lodewijkscollege, GO! Middenschool Brugge-centrum, MPI De Kaproenen in Sint-Michiels, de Gemeentelijke Basisschool Het Beverbos in Lichtervelde en MAKZ in Knokke-Heist. Zij zullen de door het CGSO aangereikte tools in de lessen gebruiken. Op die manier heeft het project een klankbord. (SVV)
Het CGSO blijft op zoek naar vrijwilligers. Interesse ? Neem contact op met vrijwilligerscoach Cindy Ramon via 0493 44 42 58 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Info : www.facebook.com/cgsobrugge.

02-06-2017

Krant van West-Vlaanderen/De Weekbode Torhout

  Lentefeest voor 13 leerlingen uit basisschool GO De Lettertuin

49 jongens en meisjes uit de regio werden verwelkomd in De Balluchon. Ze stonden er in de belangstelling naar aanleiding van de viering van hun lentefeest. De zevenjarigen uit basisschool GO De Lettertuin waren Lotte Andries, Vince Borny, Iluna Compernolle, Bo David, Emmaly Derieuw, Nayomi Desplancke, Gilles Flour, Quinten Gossiaux, Sara Pottier, Joele Ramboer, Keano Vandecasteele, Alex Vanoverbeke, Horik Verlinde. Kinderrechten was het thema van het 48ste Lentefeest. De leerlingen werden weken lang voorbereid op hun feest door juf Sylvie Gobrecht.

31-05-2017

Nieuws Focus-WTV

  CGSO wil meer preventieve vorming voor sportclubs

Sportclubs moeten preventief vorming volgen rond grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Dat vindt het vormingscentrum CGSO in Brugge.
Het centrum schreef daarover een mail naar de minister. Wielrenster Ann-Sophie Duyck uit Hulste kan zoiets alleen maar toejuichen. Zij is één van de vier gezichten van een campagne die het probleem in de kijker zet en waardoor sinds vandaag ook een judocoach geschorst is. "Ik ben gelukkig zelf geen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, maar ik denk dat iedere atleet al eens geconfronteerd werd met machtsmisbruik", zegt ze. "Grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik is daar de extreme vorm van. Toen ik begon met wielrennen was ik vrij nieuw in het wereldje en ik stond er toch van te kijken hoe bepaalde mensen met volwassen personen om gaan en zich heel duidelijk als baas opstellen en zeggen: jij doet wat ik zeg".
Ongepast gedrag
Het campagnefilmpje met vier topsporters zorgde ervoor dat judoka’s getuigden over een coach die sinds vandaag op non-actief staat. Volgens de wielrenster is het een thema dat meer aandacht verdient en dat vindt ook het vormingscentrum CGSO in Brugge. "Dat is dan ook de tip die wij meegeven aan sportverenigingen: maak aan het begin van het seizoen afspraken waar ze wel en niet zullen aangeraakt worden", zegt Cindy Ramon van het CGSO in Brugge. Het centrum biedt al twee jaar sessies rond ongepast gedrag aan aan trainers en bestuursleden van clubs. Het gebruikt daarbij het vlaggenspel van het centrum voor ethiek in de sport dat gesteund wordt door minister van sport Philippe Muyters.
Het Brugse centrum vraagt ook aan minister Muyters om het pakket beter bekend te maken en eventueel ook een label toe te kennen aan sportclubs die werk maken van zo’n vorming. Het centrum voor ethiek in de sport laat weten dat daar al aan gewerkt wordt en dat er morgen ook overleg is met de Vlaamse Sportfederatie.
Het nieuwsitem bekijken: http://www.focus-wtv.be/nieuws/cgso-wil-meer-preventieve-vorming-voor-sportclubs#

29-05-2017 Het Nieuwsblad

 

Beslist over nieuw bestuur van VLC Noorderlicht

Het Vrijzinnig Laïciserend Centrum in de Jeanne Vande Puttelaan heeft zich het hoofd gebogen over haar bestuur voor de komende vijf jaren. André Vandenbussche en Harald Prasse nemen het co-voorzitterschap op hen.
Het trefpunt van de vrijzinnigen uit de regio biedt een open huis en luisterend oor aan. Naast de voorzitters is er ook plaats voor Ivan De Leu als secretaris en Wim Govaert als penningmeester. Hun collega-bestuursleden zijn Ginette Vrielynck, Stefaan Vandenbussche, Antoine Declerck, Lars Meysman, Michel Declerck, Guy Meysman, Ann Content, Simone Content, Ivan Bruneel en Yves Hoffman.
"Onder de nieuw verkozen bestuursleden vinden we enkele jongere gezichten die ons laat vermoeden dat de continuïteit van de gedachtewisseling onder vrijzinnigen verder zal evolueren.", menen de twee voorzitters. "Het bestuur zal er voor de komende vijf jaar voluit voor gaan. Doelstelling zijn het bevorderen van contacten met vrijzinnigen, het openbaar maken van de vereniging, onthalen en informeren van nieuwe inwoners omtrent de vrijzinnige organisaties en het aanbieden van morele dienstverlening."
Iedere tweede en vierde zondag van de maand zorgt het centrum telkens van 11 tot 13.30

26-05-2017 KW/De Zeewacht

 

58ste Lentefeest Vrijzinnige Jeugd Oostende met 160 feestelingen - Oostende

Het jaarlijks feest van de vrijzinnige jeugd in de Kursaal van Oostende, met 160 feestelingen, werd zondagmorgen 21 mei bijgewoond door meer dan 2.000 enthousiaste feestvierders. Ze genoten met volle teugen van het bezinningsgedeelte, met zang, dans en voordracht omtrent het thema ‘Het gras is altijd groener’. In het tweede gedeelte mochten alle feestelingen onder luid applaus aantreden op het podium en hun geschenken in ontvangst nemen. Ontroerend was het sluiten van de broederketen, hand in hand luisteren naar John Lennon en zijn onvergetelijk ‘Imagine’. Frederik Deley, voorzitter van het Comité van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd, mocht de jonge feestelingen nog wat goede raad geven voor ze straks de deur naar de volwassenheid openduwen. “Wees altijd eerlijk tegenover jezelf en de mensen rond je. Spreek de waarheid. Beoordeel nooit iemand omwille van zijn uiterlijk, zijn beroep of geloof, maar oordeel rechtvaardig. Iedereen verdient die kans! Ken vooral je zelf en denk niet dat het gras altijd groener is aan de overkant. Het is menselijk fouten te maken, je mening te herzien en te leren uit je fouten.”

26-05-2017 KW/Kortrijks Handelsblad

 

Vrijzinnig Centrum De Geus viert zijn 25-jarig bestaan

Naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan werd Vrijzinnig Centrum De Geus ontvangen op het stadhuis. “Een bekroning van de jarenlange inzet”, zegt voorzitter Willy Vandemeulebroucke. Het Centrum De Geus is gegroeid uit noodzaak voor een ontmoetingsruimte voor vrijzinnige mensen. “Het idee leefde al bij de Oudervereniging voor de Moraal. De behoefte aan een vaste stek was groot, gezien hun talrijke vergaderingen en activiteiten”, vertelt huidig ondervoorzitter Ludo Depuydt. “Op 20 februari 1992 was er de startvergadering.”
Een thuis
De Geus steunt al 25 jaar lang op de inzet van een grote groep vrijwilligers. Zo is er elke zondag een praatcafé en zijn er in het jaar een aantal voordrachten. Elk jaar is er ook een kaarting met een sociaal doel. “Daarbij kijken we niet altijd in de eerste plaats naar het eigen vrijzinnig wereldje.”
Verder zijn er de klassieke activiteiten. Uitschieters zijn de activiteiten van de kunstkring met een maandelijkse tentoonstelling van kunstenaars uit de grote regio en het SABV. “Tijdens de week mogen we ook verschillende verenigingen ontvangen, onder andere een senioren-, pingpong- en volleybalclub die in De Geus een thuis hebben gevonden”, aldus secretaris Myriam Loncke.
“We zijn zelfvoorzienend. Buiten het ter beschikking stellen van het gebouw en energie en water, komt de stad Harelbeke financieel niet tussen”, aldus nog Willy. Naast Myriam, Willy en Ludo bestaat het huidig bestuur uit penningmeester Connie Vandoorne, zaalverantwoordelijke Marc Destatsbader, technisch verantwoordelijke Eric Debrabandere, Danny Vandecasteele, Romain Depaemelaere en websiteverantwoordelijke Dominique Debrabandere.

26-05-2017 KW/De Zeewacht

 

12-jarigen vierden Feest Vrijzinnige Jeugd – FVJ Bredene

Op zondag 14 mei, Moederdag, hebben 31 leerlingen zedenleer van de Bredense basisscholen van het Gemeenschapsonderwijs hun Feest Vrijzinnige Jeugd gevierd. In het MEC Staf Versluys verzorgden de 12-jarigen samen met hun juffen moraal een bezinningsmoment, onder het goedkeurend oog van Etienne Vercarre, voorzitter van het organiserende VC De Fakkel. De 31 feestelingen brachten zondag een verhaal waarin ze 50 jaar terug in de tijd gingen en de moraal en mores van die tijd vergeleken met die anno 2017. Ze werden daarin vakkundig bijgestaan door hun juffen moraal Sofie Gezelle en Sylvie Gobrecht. De deelnemers werden na afloop getrakteerd op geschenken, die onder meer door het plaatselijk vrijzinnig centrum werden aangeboden. De 31 deelnemers aan het Feest Vrijzinnige Jeugd waren: Robin Allary, Brend Aspeslagh, Tobian Bessem, Gael Borny Vanhaeren, Zita Coenen, Keith Dedeckere, Summer D’Haene, Caitlin Lebluy, Leila Lefebvre, Kyana Lievens, Kayley Lodriguez, Sara Lynneel, Keano Mahieu, Nathan Mechele, Sarah Mertens, Aaron Meuleman, Kyano Nierijnck, Nina Pauwaert, Robbe Thienpont, Kirsten Tondeur, Mila Vanacker, Lien Vanden Berghe, Michael Vandenkerckhove, Nicolaes Vandenkerckhove, Keanu Vanhoucke, Pedro Vanmullem, Kelso Vermeulen, Alancio Versluys, Kaity Vinter, Hanne Wildemauwe en Sofie Wybo.

29-05-2017 Het Nieuwsblad online

 

Beslist over nieuw bestuur van VLC Noorderlicht

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bljwi_02902204

28-05-2017 Krant van Blankenberge

 

Vrijzinnig Centrum Noorderlicht heeft nieuw bestuur

http://www.krantvanblankenberge.be/nieuws2017/krantvanblankenberge_01896.html

26-05-2017 KW/Brugs Handelsblad

 

VLC Noorderlicht stelt nieuw bestuur aan

Met een nieuwe bestuursploeg voor de komende vijf jaar, trekt het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Noorderlicht volop de kaart van de verjonging. Covoorzitters André Vandenbussche en Harald Prasse gaan samen met hun collega-bestuursleden voor een open huis. Op de foto ziet u het nieuwe bestuur met v.l.n.r.: Ginette Vrielynck, Stefaan Vandenbussche, Antoine Declerck, André Vandenbussche, Wim Govaert, Harald Prasse, Lars Meysman, Michel Declerck, Guy Meysman, Ann Content, Simone Content, Ivan Bruneel, Ivan De Leu en Yves Hoffman.

19-05-2017 KW/De Zeewacht

 

58ste Lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd - Oostende

Op zondag 21 mei wordt in de Kursaal het 58ste Lentefeest van de Vrijzinnige Jeugd georganiseerd. Die organisatie ligt in handen van het Comité van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd, in samenwerking met de Oudervereniging voor Moraal en het Humanistisch Verbond, stad Oostende en de scholen regio Oostende.
Het feest voor de vrijzinnige jeugd, dat symbool staat voor de overgang van kind naar volwassene, heeft dit jaar als thema ‘Het gras is altijd groener’. Het scenario is geschreven door Knarf Van Pellecom, de regie ligt in handen van Koen Boogaerts. Het totale stuk bestaat uit ongeveer tien verschillende delen opgevoerd door de Oostendse scholen en omgeving. Het stuk vertelt het verhaal van een jongen die ongelukkig is. Hij loopt weg van huis om de wereld beter te leren kennen. Hij komt terecht in verschillende plaatsen en milieus. Een straatveger neemt hem mee naar verschillende huizen, zoals een streng internaat, een vegetarisch gezin, een gezin waar alles mag, een kille huiskamer, een gezellige sporthal, een feest met dansende mensen. Op het einde van zijn gevarieerde reis komt hij tot de vaststelling dat het thuis toch nog zo slecht niet was en hij besluit dan ook maar om weer naar huis te gaan...
Het bezinningsgedeelte met optreden van een honderdtal feestelingen, duurt ongeveer een uur. Na de pauze volgt het officieel gedeelte met de naamafroeping en het aantreden van de 160 feestelingen. Op het podium mogen ze hun cadeaus in ontvangst nemen en na het sluiten van de broederketen, mogen de kinderen hun familieleden vervoegen in de zaal.

19-05-2017 KW/Gaver

 

46 kinderen present voor lentefeest - Waregem

Zondagvoormiddag was er in het cultuurcentrum de Schakel om 11 uur het derde lentefeest. 46 kinderen namen er aan deel. We herkennen: Danthé Baert, Emilia Beka, Valentina Beka, Aymen Ben Ammar, Noor Ben Ammar, Floor Benoit, Ramona Brands, Latoya Cannoot, Xander Cappon, Ella Castelein, Dora De Jaegere, Florian Degraeve, Lasse Desmet, Dokus Destatsbader, Nikki Dumoulin, Liam Goemaere, Elyes Hamrouni, Lotte Houfflijn, Juliette Kernin, Fara Khader, Marie-Hélène Kindt, Annouk Lammertyn, Maithé Lampole, Badu Marques Lopes, Margaux Michiels, Joran Moerman, Junior Moerman, Lina Mondy, Oskar Nijs, Ymke Peel, Liam Rabâa, Mathis Schaus, Nour Semaiel, Maxim Tatu, Emiel Vales, Lieze Vandenbroeke, Stan Vanderstraeten, Mirte Vandijck, Mattio Vanpoucke, Linde Vansteenkiste, Quincy Vanwijnsberghe, Mauro Vanwymelbeke, Axelle Van Maerrem, Jarno Verbeke, Ruth Verschelde en Amélysse Warnez.

19-05-2017 KW/Gaver

  Kinderen treden op tijdens lentefeest - Waregem

Zondagmorgen vond in het cultuurcentrum de Schakel het lentefeest voor kinderen plaats. In de eerste groep mochten 44 kinderen optreden: Warre Balcaen, Felix Beyens, Otto Beyens, Mattis Bonte, Louis Bracke, Billie Bowie Callens, Emma Cooke, Aisha Corty, Henri Crombe, Noor De Schrijver, Jenne Deketele, Tesse Deman, Kika Deman, Lucca Depoorter, Senon Desal, Lex Desmet, Vik Desmet, Ruben Desmet, Harmen Desmet, Emiel Desmet, Lien Dessaux, Ralph Devaere, Jules Devlaminck, Lou Devlaminck, Gilles Devolder, Julie Devreux, Mona Lou D’haene, Louise Dhont, Baraei Ezouine, Ilyas Goeminne, Jarne Guillemyn, Mare Jochems, Josse Jochems, Rietse Jochems, Oscar Naessens, Nora Palacios ossieur, Remme Ragole, Manon Roobrouck, Justice Stevens, Camille Vandecasteele, Thian Vanhoenacker, Isaura Vanhoutte, Cas Verheye en Ianis Wallaert.

19-05-2017 KW/Brugs Handelsblad

  Zesjarigen zetten eerste symbolische stap op lentefeest - Blankenberge

Maar liefst 63 kinderen werden zaterdag 6 mei ontvangen in de grote Saveryszaal van het CC Casino om hun lentefeest te vieren. De namen als volgt: Alec Louage, Amy Hemeryck, Anakin Hogie, Armelle Herreman, Arwen Mertens, Ashton Vandeputte, Axl Geuens, Bailey Dupont, Broes Ponjaert, Chanel Cooman, Chelsey Michot, Dylan Brabants, Elina Bouzid, Emma Rigole, Fran Danneels, Gwen Schoot, Jay Opstal, Jonas Hillewaert, Julian Algeo, Jutta Van Ryckeghem, Kitana Torfs, Knox-Leon De Prol, Kylian Govaerts, Laïyna Adam, Lander Bullinck, Len Dhondt, Lenn Spruytte, Levi Blanckaert, Lewis Goethals, Lex Gossiaux, Lilith Heydens, Loena Tetaj, Lukas De Meulenaere, Maaike Van Houtte, Marie-Alix Rasschaert, Mathis Dames, Matisse De Meulenaere, Mauro Demuyer, Maxiem Ballegeer, Mayla De Vlieghe, Nathan Mertens, Niels Verlinde, Nikki Cattoor, Noa De Cock, Nolan Vriesacker, Norah Janssoone, Orassio Petrella, Owen De Geest, Rafael Blomme, Robbe Depoorter, Romi Draycott, Salimatou Barry, Samuel Maes, Siebe Daelman, Siebe Delecluse, Thomas Uyttersprot, Tiana Rooms, Tommy-Lee Vantorre, Trever Dewulf, Vincent Blomme, Warre Danneels, Ylana Debrabandere en Yuna Demuyer.

19-05-2017 KW/De Zeewacht

  22 leerlingen vieren hun lentefeest - Middelkerke

Op het tweede optreden was het de beurt aan de leerlingen van Westende, Slijpe, Leffinge en Sint-Joris met Mathéo Henry, Nathan Reyniers, Lewis Seys, Luna Smet, Selina Standert, Yori Beulens, Laure Debruyne, Cloë Eligius en Emile Meerseman van GBS De Duinpieper; Fran D’Haeseleer, Zita Stiers, Eli Devos, Joy Eggerts, Shay Timmermans, Troy Timmermans en Dunya Van Roey van GBS De Bonte Pier; Caro Deschepper van ’t Slijpertje en Leandro Blondeel, Rune Dalle, Nilu Verhaeghe, Tiamo Rabaey en Sander Ygodt van Sint-Joris.

19-05-2017 KW De Weekbode Tielt

  Vrijzinnig lentefeest en feest vrijzinnige jeugd – Tielt

Op zondag 14 mei vond een vrijzinnig lentefeest en feest vrijzinnige jeugd plaats in het jeugdontmoetingscentrum van Dentergem. De leerlingen van de Veldschool en De WegWijzer uit Dentergem, Het Reuzenhuis en de Springplank uit Tielt en De Koorddanser uit Meulebeke vierden feest. In het totaal namen 19 kinderen deel van het eerste en het zesde leerjaar. Die leerlingen volgden lessen zedenleer. De leerlingen van het zesde leerjaar namen afscheid van hun kindertijd en de leerlingen van het eerste leerjaar vierden hun eerste stap naar zelfstandigheid. Ze werkten rond het thema ‘Puzzelen aan de wereld’. De kinderen van het eerste leerjaar die deelnamen waren Ruben Dejonghe, Caroline Dreher, Nora Tallieu, Dion Vanden Broecke en Nelle Verbrugge. Bij de oudere leerlingen zien we Pepijn Baekelandt, Bo Braeckevelt, Sandro Bridoux, Cato Buyck, Janne Callebert, Mike Couvreur, Yben De Roo, Freek Himpe, Nouk Lannoo, Wannes Moonens, Thibo Penninck, Arthur Rebry, Janne Vanbelleghem en Kookaï Vandenbroucke.

19-05-2017 KW/Gaver

  Lentefeest in cultuurcentrum De Schakel

In het cultuurcentrum de Schakel vierden in totaal 141 kinderen hun lentefeest. In de eerste groep van zaterdagnamiddag herkennen we: Bob De Neve, Ian Desloovere, Maïthé Meerschman, Louiza Vervaeke, Flor Cottenier, Oona Deloddere, Summer Vereecke, Emma Bulcaen, Sie Meersman, Lucas Vanluchene, Annie Jin Yong, Aaron Van Dichele, Staf Van de Velde, Liam Van de Velde, Lennert Meerschman, Ian Maes, Shayan Godarzi, Victor Geerolf, Jara Huygebaert, Mauro Deman, Maytan Vergote, Manon Sieuw, Amélie De Prijk, Kyara Devos, Yana Goosen, Nigel Meerseman, Elke Desmet, Roxie Speleers, Axl Veys, Lore Decroix, Khady Sylla M Depoortere, Preben Craeye, Owen Vandervale, Rania Sliti, Céleste Vandeputte, Marle Viaene, Orlando Bossuyt, QuilanoBossuyt, Emilie De Beleyr, Edouard Vande Pontseele, Ella Hommé, Briek Debaere, Jari Van Acker, Alex Benard, Kobe Dereyne, Bavo Beuselinck, Flor Vanhoe, Isolde Opbrouck, Jules Deleersnyder en Ellie De Witte.

19-05-2017 KW/zeewacht

  Vermeylenfonds op de koffie - Bredene

Op woensdag 31 mei brengt het Vermeylenfonds Bredene een bezoek aan de ambachtelijke koffiebranderij King’s Koffie in Oudenburg, een familiebedrijf opgericht in 1929. Er wordt verzameld aan de koffiebranderij om 14.30 uur (Marteelstik 10 in Oudenburg). Deelname kost 8,50 euro voor AVF-leden, niet-leden betalen 10 euro. Voor deze prijs krijg je naast een geleid bezoek koffie of thee met een waaier aan versnaperingen. Inschrijven kan tot woensdag 24 mei door storting op rekening van het Vermeylenfonds-Bredene BE67 0010 5679 4687 met vermelding van naam en aantal deelnemers. Meer info op het AVF-secretariaat, Nukkerstraat 76 (059 33 08 24, 0472 70 68 13, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

19-05-2017 KW/Kortrijks Handelsblad en Gaver

  Océane Demasure is derde ‘Jeugddichter van Zwevegem’ – Willemsfonds Zwevegem

De elfjarige Océane Demasure werd zaterdag aangesteld als derde ‘Jeugddichter van Zwevegem’. Ze won de poëziewedstrijd, georganiseerd door het Willemsfonds. Vlaams cultuurminister Sven Gatz was op de bekendmaking aanwezig.
In aanwezigheid van Vlaams cultuurminister Sven Gatz werden zaterdag 13 mei de prijzen van de derde poëziewedstrijd ‘Jeugddichter van Zwevegem’ uitgereikt. Hiermee wil het organiserende Willemsfonds de jeugd tot het schrijven van poëzie aanzetten. Ook het gemeentebestuur zet zijn schouders onder het project en laat de laureaat in die twee jaar dat men de titel mag dragen, enkele gedichten voor speciale gelegenheden in de gemeente schrijven.
Het thema van de wedstrijd was dit jaar ‘Feest’. “Het leek ons een plezant onderwerp en aan de ingezonden werken te oordelen, de deelnemers ook”, zegt Yvan Nys, plaatselijk Willemsfondsvoorzitter. “De ingezonden werken werden voorgelegd aan de vierkoppige jury die dan, naar hun gevoel, de tien beste werken
selecteerde. Daarbij wisten ze evenwel niet van wie de gedichten waren. Ook toen de geselecteerden hun werk voor de jury kwamen voordragen, wist men niet wie voor hen stond.”
De wedstrijd focust dus niet alleen op het schrijven van een mooi gedicht, men hecht ook belang aan de wijze van voordragen.
Eerste gedicht
Juryvoorzitter Guido Margodt noemde het winnende gedicht realistisch en eenvoudig. “Het gedicht heeft de jury overtuigd door zijn eenvoud en herkenbaarheid. We voelden ons op een feestje en begrepen goed waarover het ging. Het realistische gehalte van dit gedicht werd met overtuiging en fonkelende ogen gebracht. Met een subtiele nuance in de kledij en bewegingen werd de jury erop gewezen dat inhoud en presentatie mooi op elkaar afgestemd waren.”
Ondanks deze motivatie kwam de overwinning voor Océane Demasure toch als een verrassing aan. “Het is mijn eerste gedicht dat ik schreef, en meteen val ik in de prijzen”, zegt het elfjarige meisje enthousiast. Océane zit in het zesde leerjaar van basisschool De Windroos. “Ik lees graag poëzie. Dit en het wedstrijdthema ‘Feest’ zetten mij aan om zelf iets aan het papier toe te vertrouwen. Ik heb nogal wat fantasie en ben daarbij ook heel creatief, wat de goede mix blijkt te zijn bij het schrijven van gedichten”, aldus de nieuwe jeugddichter.
Koffiemok
Océane Demasure is de dochter van Ringo Demasure en Joke Van Maercke. Zij zal de komende tijd nog geregeld in de pen mogen kruipen. Gedurende de komende twee jaar zal ze voor het gemeentebestuur een vijftal gedichten mogen schrijven. Haar eerste gedicht zag ze alvast op een koffiemok vereeuwigd. Daarnaast kreeg ze nog een mooie geldprijs.
Tweede in de wedstrijd werd Lise Derycke en derde Lara De Weirdt.

19-05-2017 KW/Kortrijks Handelsblad en Gaver

 

Eerste dichtbundel voor Marthe en Justine - Willemsfonds Zwevegem

De twee meisjes die eerder al de titel van Jeugddichter mochten dragen, blikken met plezier terug op die periode. Nu werd ook hun eerste dichtbundel voorgesteld.
De eerste jeugddichter die in Zwevegem gekozen werd, was Marthe Segers. Dat was in 2013. Twee jaar later werd ze opgevolgd door Justine Ameye, toevallig haar buurmeisje en een goede vriendin. Beide meisjes, intussen jongedames, kijken tevreden terug op hun periode dat ze Zwevegem af en toe met hun gedichten mochten verrassen. “Ik vond het een echt toffe ervaring en ben eigenlijk wel trots dat ik ooit jeugddichter van de gemeente mocht zijn”, vertrouwt Marthe ons toe.
Toch geeft ze toe dat ze niet zoveel gedichten meer schrijft. “Ik ben er ondertussen 17 en het schoolwerk weegt nu iets zwaarder door. Ik heb gewoon minder tijd om gedichten te schrijven. Ik ben wel actief bezig in de Kunstacademie, waar ik Voordracht en Woord volg. Dus, is de poëzie zeker niet uit mijn hart verdwenen”, aldus Marthe.
Op bushokje
De ‘uittredende’ jeugddichter, Justine Ameye, zegt het spijtig te vinden dat het gedaan is. “Ook ik houd zeker mooie herinneringen aan die periode over. Het was leuk om een gedichtje te mogen schrijven naar aanleiding van een of andere activiteit, maar je eigen gedicht vereeuwigd zien op de wand van een bushokje, was wel de max”, heeft Justine kunnen ervaren.
Nu de derde editie van de wedstrijd achter de rug is, vond het Willemsfonds het gepast een kleine dichtbundel met werk van Marthe en Justine uit te geven. “We mochten elk een tiental, zelf geschreven gedichten kiezen. We hebben we een mix aangeboden van bestaande, al geschreven poëzie maar ook van tekstjes die we nu speciaal voor dit bundeltje neerpenden”, legt het tweetal uit.
Ook hun winnende gedicht werd in het bundeltje opgenomen. (GJZ)
Het boekje werd in een beperkte oplage uitgegeven en kan verkregen worden bij Yvan Nys, plaatselijk Willemsfondsvoorzitter, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

17-05-2017 Deze Week/West-Vlaanderen Noord

 

“Nog een lange weg af te leggen” - CGSO Brugge

Woensdag 17 mei is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Een datum die niet lukraak gekozen is, maar omdat de Wereldgezondheidsorganisatie op die dag in 1990 homoseksualiteit van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten schrapte.
Of het bij ons met die homo- en transfobie nog meevalt? Daarover hadden we een gesprek met Chris Mestdagh, voorzitter van het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) in Brugge, en Johan Eeckhoudt, secretaris van de Brugse homovereniging B4Gay.
Vanwaar komt die angst voor homo’s en transgenders?
Chris: Men haalt de angst voor het vreemde aan. De angst ook voor de eigen, latente gevoelens voor andere mannen, en die men wil bestrijden door te tonen dat men geen homo is. Maar wetenschappelijk zijn er niet echt duidelijke motieven. Homoseksualiteit werd vroeger als een ziekte bestempeld. Bij sommigen zit dat er nog in, maar dat speelt nu toch minder. Een expliciete veroordeling zit er minder in, landen als Tsjetsjenië en bepaalde Afrikaanse landen buiten beschouwing gelaten. Bij ons vinden velen dat je wel homo kan zijn, als je het maar niet teveel
toont en op je tellen past. Op het vlak van rechten en bescherming zitten we goed, is België zelfs een voorloper. Maar op het vlak van attitude is er nog een weg af te leggen
Johan: Dat laatste is zo, want als twee vrouwen elkaar kussen, kraait er geen haan, maar als twee mannen dat doen, ligt dat toch moeilijk. Sommige ouders ervaren het nog altijd als een schande voor de familie als hun zoon zich als homo out. Een gouden raad: geef je ouders de tijd om het te verwerken en alles komt goed, net zoals tussen mij en mijn vader destijds, uiteindelijk werd het mijn beste vriend.
Chris: Vaak worden problemen overschat. Als het woord eruit is, valt het vaak best mee, want de meeste ouders blijven hun kind graag zien.
Hoe probeert het CGSO werk te maken van een homovriendelijker samenleving?
Chris: Jaarlijks bezoeken we, ruw geschat, een 200-tal klassen. We stellen ook leermiddelen ter beschikking van leerkrachten en mensen die in instellingen werken. In het verleden hebben we ook rond jeugdhuizen gewerkt, en vorig jaar hebben we samen met de huizenvandeMens een programma voor nieuwkomers uitgewerkt.
Het CGSO kan nu nog gebruik maken van een projectsubsidie van het Impulsfonds, maar moet straks volledig met eigen middelen zien rond te komen. Is er reden tot bezorgdheid?
Chris: We moeten voorzichtig zijn, maar dankzij een aantal samenwerkingen, onder andere met Sensoa, de huizenvandeMens, Regenbooghuis Rebus en de Gezondheidsbibliotheek, én dankzij een grote pool van vrijwilligers kunnen we toch mooi werk verrichten.
Zijn er acties gepland naar aanleiding van 17 mei?
Johan: Op die dag zal Rebus (Regenbooghuis voor West-Vlaamse verenigingen) een actie doen in de voormiddag in Brugge waaraan B4Gay zal meewerken, mensen die op straat lopen zullen gevraagd worden om samen met ons een selfie te nemen.

12-05-2017 KW/Het Wekelijks Nieuws editie Kust

 

Zestig kinderen vieren Lentefeest - Koksijde

De zestig kinderen van Gemeentelijke Basisscholen van Koksijde, Oostduinkerke, Veurne, De Panne, De Vierboete Nieuwpoort, De Leerplaneet De Panne en De Letterzee Koksijde, werden opgedeeld in twee groepen tijdens het Lentefeest op zaterdag 29 april in de Theaterzaal van cc CasinoKoksijde. Hun opvoering rond de figuur van het veelkleurige olifantje Elmer maakte veel indruk. Op die manier hadden hun begeleiders hen bepaalde waarden van het vrijzinnige gedachtegoed bijgebracht. Na hun voorstelling werden de namen van alle kinderen afgeroepen tijdens de officiële proclamatie, maar het jonge grut had vooral oog voor de grote rugzak vol cadeautjes met een knuffel, een brooddoos, speelkaarten, een boekenbon en het vrijzinnigentijdschrift. De rugzak zelf geldt als toegangsticket naar Bobbejaanland. Op de foto hierboven ziet men de Syd Delbarge, Zjef Soete, Nitte Cobbaert, Neala Vande Velde, Astrid Van Eecke, Gus Anseeuw, Aïcha Janah, Luna Degeselle, Kato De Cock, Maxine Van Leuven, Louis Decock, Ibe Van Thienen, Vic Igodt, Tibo Stockmans, Lawrence Jabrawi, Maurits Battel, Fjor Dufoor, Mira Roose, Yoran De Cuyper, Inoa Rosseel, Ilay Clarebout, Manon Goens, Eleanor Vanlerberghe, Ruben Van den Haute, Fien Van der Veken, Sacha Thomas, Pixie Fasquel en Chelsea O’Brien-Massart. Op de onderste foto herkent men Roaline Kempeneer, Phara Meersch, Arjen Oueslati, Mila Altunik, Elijah Vanoutryve, Noona Pochet, Jana Vanderheyde, Joshua Tassin, Zeno Dejonghe, Ely Lembrechts, Wout Neyrinck, Floris Druwé, Marthe Deboeuf, Zyad Delanghe, Elize Boussemaere, Aliya Lingier, Quinten Benony, Jill Rouzée, Fay Rouzée, Olivia Delaey, Basiel Vandenberghe, Jade De Cremer, Damien Bailly, Berre Driesen, Lizl Mahieu, Camiel Puystiens, Kato De Creus, Ella Clarebout, Maxine Pollet, Ethan Baert en Abdul Tsurkhadzhiev.

12-05-2017 KW West

 

Kinderen vieren Lentefeest en Feest van de Vrijzinnige Jeugd - Ieper

Op zondag 7 mei vond in Het Perron het 47ste Lentefeest en Feest van de Vrijzinnige Jeugd plaats. De kinderen uit het eerste leerjaar die hun Lentefeest vierden waren Achille Debal, Anaïs Neut, Annisa Van Exem, Aster Surinx, Ella Viaene, Fiona Chevalier, Forlan Devos, Gillian Wyckaert, Guustaf Verstraete, Hicham Habach, Ilano Cardinael, Lars Verheye, Lieke Pickavet, Lomme Ghesquiere, Lorre Braem, Manon Teiseira, Mathéo Van Peperstraete, Matti Deceukelier, Meseret Folens, Ruben Bouchaert, Rui Ooghe, Sibel Van Waetermeulen, Simona Santy, Stan Demeyere, Vanity Van Uytfanghe, Vince Descheemaeker, Ward Cool, William Gadeyne, Wolf Vermijlen, Yanaika Descheemaecker, Yannice Decraene, Zoë Deconinck en Zoja Bikova. Volgende leerlingen uit het zesde leerjaar vierden het Feest van de Vrijzinnige Jeugd: Anouk Verpoucke, Bieke Michiel, Caitlynn Van Den Hauwe, Cato Michiel, Emilie Mareel, Febe Clauw, Gianni Camus, Heiki Deleu, Indra T’Joens, Lara Matthys, Lois Olivier, Luna Depaepe, Naya Bax, Nilavan Arunthavarasa, Nursena Aksalam, Owen Bordeyne, Remco Thieuw, Robbe Craeymeersch, Romi Chevalier, Rune Wicke, Sareh Farsi, Tore Opstaele, Wanita Garreyn, Ward Lambrecht, Zara Claeys en Zoë Van Eycken.

Het Nieuwsblad/Regionaal: Roeselare-Tielt-Izegem  

Tielts Lentefeest wijkt uit door asbestprobleem

Zondag werd voor de eerste keer het Vrijzinnig Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd gevierd in het JOC Dentergem. Negentien leerlingen uit Tielt en Meulebeke weken uit naar Dentergem door de werken aan het CC Gildhof in Tielt. De kinderen van het eerste en zesde leerjaar volgen allemaal lessen zedenleer bij Inge Verbrugge en Katrijn De Grauwe.

15-05-2017
Het Nieuwsblad

 

Willemsfonds trekt de polders in – Willemsfonds Blankenberge

Op zaterdag 13 mei bieden het Willemsfonds en de Vriendenkring Open VLD hun leden de kans om onder begeleiding van Joost Witdoeckt een rondleiding te krijgen in de Uitkerkse Polders.
Als deskundige gids van Natuurpunt laat hij je kennismaken met het voor velen onbekende stukje Uitkerke. Hoe is de polder ontstaan? Waarom zijn ze zo belangrijk? Welke dieren en planten huizen er? Op al deze vragen zul je een antwoord krijgen.
Afspraak om 14 uur in het bezoekerscentrum Groenwaecke, gelegen Kuiperscheeweg 20. Leden betalen 2 euro, niet-leden betalen 3 euro. Goede stapschoenen of laarzen zijn aan te raden. Wie een verrekijker heeft, mag deze zeker meebrengen.
Vooraf inschrijven kan via Franky Maelstaf. Telefonisch te bereiken op het nummer 0477/93.56.06 of via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

12-05-2017
KW Brugs Handelsblad

 

Op ontdekking in de polders - Willemsfonds Blankenberge

Op zaterdag 13 mei neemt Joost Witdoeckt de leden van het Willemsfonds en Open VLD Vriendenkring mee op een ontdekkingstocht doorheen de Uitkerkse Polders. Veel stadsbewoners kennen immers dit stukje Uitkerke nog niet. De deskundige gids van Natuurpunt weet je te vertellen hoe de polders zijn ontstaan, waarom ze zo belangrijk zijn en welke dieren en planten er huis houden.
Afspraak om 14 uur in bezoekerscentrum Groenwaecke. Wie een verrekijker heeft, brengt deze best mee. Goede stapschoenen of laarzen zijn aangeraden. Deelname kost 2 euro. Niet-leden betalen 3 euro. Vooraf inschrijven bij Franky Maelstaf via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0477 93 56 06.

09-05-2017
Het Nieuwsblad/Regionaal: Brugge-Oostkust v

 

Buurt verzet zich (alweer) tegen studentenhuis - Vrijzinnig Huis Brugge

Buurtbewoners hebben de aanval ingezet tegen de plannen van de stad voor een studentenhuis en het Vrijzinnig Huis in de Hauwerstraat. Opnieuw, want nadat ze een eerste bouwaanvraag hebben tegengehouden, willen ze dat trucje nu nog eens overdoen.

Een studentenhuis met een ondergrondse fuifzaal voor tweehonderd personen en het Vrijzinnig Huis met een polyvalente zaal: die zullen, na stevige verbouwingen, in het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat worden ondergebracht. Als het van het Brugs stadsbestuur afhangt tenminste, want een aantal buren heeft het niet zo begrepen op de plannen. Ze vrezen dat de polyvalente zaal en vooral ook de fuifzaal voor overlast zullen zorgen.

“Buurt wordt overbelast”

“Begrijp ons niet verkeerd: we hebben helemaal geen probleem met studenten en vrijzinnigen. Het gaat erom of dit wel de juiste locatie is, in een buurt die nu al overbelast is met allerlei evenementen, zoals markten, sportevenementen en jongerenevenementen, met alle geluidsoverlast en mobiliteitsproblemen van dien”, zegt Colette Castermans

uit de Boeveriestraat, een van de protesterende buurtbewoners. “Er komt steeds meer bij en we vragen ons af: waar stopt het dan?”

Ondertussen zijn de buurtbewoners gestart met het verzamelen van handtekeningen. Die moeten het bezwaar tegen de bouwplannen, die momenteel in openbaar onderzoek zijn, kracht bijzetten. De buren zijn daarmee niet aan hun proefstuk toe, want een eerdere bouwaanvraag wisten ze tegen te houden na vaststelling van een procedurefout.

Box-in-box

Volgens het stadsbestuur zal dat geen tweede keer gebeuren. “Het document dat toen te laat aan het dossier werd toegevoegd, is nu natuurlijk wel aanwezig”, zegt Hilde Decleer (CD&V), schepen van Patrimonium, die ook weerlegt dat het project de buurt extra zal belasten.

“De fuifzaal wordt gebouwd volgens het box-in-boxprincipe, hetzelfde systeem dat ook in de fuifzaal aan het Kraanplein werd toegepast. Daarover hebben ons ook nog geen klachten bereikt.”

05-05-2017
KW Brugs Handelsblad

 

Europese Week van de Begraafplaatsen - huisvandeMens Brugge

Van 27 mei tot 4 juni heeft de Week van de Begraafplaatsen weer heel wat in petto. Er zijn zes verschillende gratis rondleidingen.

Binnenkort is er weer de Europese Week van de Begraafplaatsen, waarbij in heel wat steden het funerair patrimonium in de kijker wordt gesteld. Er zijn voor Brugge zes verschillende gratis rondleidingen. Inschrijven kan tot 24 mei via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het aanbod is dit jaar volgens schepen voor Burgerlijke Stand Martine Matthys bijzonder ruim: een verrasende fietstocht naar begraafplaatsen van kloosterlingen op zaterdag 27 mei, de cryptes in de Brugse binnenstad op maandag 29 en woensdag 31 mei, het kerkhof van Ver-Assebroek op zaterdag 27 en zondag 28 mei, een interculturele ontmoetingswandeling op zondag 28 mei, een poëtische wandeling op de centrale begraafplaats op vrijdag 2 juni en tenslotte nieuw de rondleiding voor kinderen van 9 tot 12 jaar op de centrale begraafplaats op woensdagnamiddag 31 mei.

De organisatie is in handen van de Commissie voor Graftekens, de stedelijke dienst Burgerlijke Stand, het Huis van de Mens en Vormingplus.

www.brugge.be/europese-week-van-de-begraafplaatsen

03-05-2017
Deze week Kortrijk/Menen

 

Bezatse heeft nieuwe voorzitter - VC De Bezatse Menen

Na twaalf jaar mag het vrijzinnig centrum De Bezatse een nieuwe voorzitter verwelkomen. Marc Casteleyn (rechts op de foto) neemt afscheid en Ruben Descamps zwaait voortaan de scepter. “In 1995 was mijn vader Patrick voorzitter. Zo leerde ik De Bezatse kennen. Ondertussen ben ik al vijf jaar bestuurslid. Ik zal ijveren voor een nieuw en groter lokaal, de dagelijkse werking verderzetten en meer jongeren bij het centrum betrekken.” Het dagelijks bestuur bestaat verder uit ondervoorzitter Jelle Janssens, secretaris Els Poublom, penningmeester Diana Roose en webmaster Christa Desmet.

28-04-2017
KW editie Gaver

 

“Waregems lentefeest wint spectaculair aan belangstelling" - HVV/OVM Waregem

Nino Coussement zet mee het lentefeest in Waregem op touw. Het lentefeest in Waregem is aan een spectaculaire groei bezig. Het aantal kinderen dat komt, stijgt van een tachtigtal enkele jaren geleden tot een recordcijfer van 144 nu. “Hoe dat komt? De pedofilieschandalen in de kerk spelen er zeker een rol in”, legt medeorganisator Nino Coussement uit. “Over het algemeen zie ik dat mensen meer afstappen van tradities.”


Het lentefeest voor de kinderen van Waregem, Anzegem, Deerlijk, Kruishoutem en Zulte vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 mei in Waregem. Vorig jaar daagde er een duizendtal aanwezigen op voor het grote kinderfeest van de vrijzinnigen en volstonden twee vieringen. Nu zit de grote zaal van De Schakel drie keer afgeladen vol, telkens goed voor 560 mensen.

Denk je dat het lentefeest nog verder kan groeien?
Nino Coussement: “Dat zijn we nu al zeker. Op basis van wat we nu weten, verwachten we in 2018 zelfs 200 kinderen extra. Dat betekent dat we de viering over vier diensten zullen
moeten spreiden in plaats van drie zoals nu. We sluiten het zelfs niet uit dat er nog meer kinderen op af zullen komen. In dat geval kunnen we het evenement niet langer in De Schakel organiseren.”

Ben je verbaasd over de groeiende belangstelling?
Nino Coussement: “Eigenlijk niet. Je merkt op allerlei vlakken dat er in de geesten van de mensen een echte breuk is met het verleden. Zo trouwt niet elk koppel nog kerkelijk. Velen trouwen zelfs niet meer en gaan gewoon samenwonen. Je ziet ook meer burgerlijke diensten in funeraria. Bij onze ‘Huizen van de Mens’ stijgt de vraag naar de organisatie van vrijzinnige plechtigheden immers ook verder. In die verandering past ook het toenemende succes van het lentefeest. Veel ouderparen kiezen daar nu bewust voor. Een aantal verwijst daarbij ook naar de figuur van Roger Vangheluwe en de pedofilieschandalen van de voorbije jaren in kerkelijke kringen. Tot slot zal ook het speelse karakter van onze vieringen ook wel voor mond-tot-mondreclame gezorgd hebben, neem ik aan.”

Stellen jullie zelf eisen aan wie deelneemt?
Nino Coussement: “Neen wij sluiten niemand uit. Weet je dat we dit jaar ook een 20-tal kinderen hebben uit het vrij onderwijs? Iedereen is welkom!”

Eigenlijk pakken jullie met twee feesten uit, als ik het goed heb?
Nino Coussement: “Inderdaad, maar de viering van de 6- en 12-jarigen blijft gemengd. Een combinatiefeest heet dit binnen de vrijzinnige gemeenschap. Bij het lentefeest vieren we de overgang van het speelse naar het leren, bij het feest van de vrijzinnige jeugd voor de 12-jarigen is het de stap van het kind-zijn naar de adolescentie. Alles gebeurt in een speelse context zowel bij de voorbereiding als de dag zelf.”

Merk je ook een toenemend succes van de Humanistische Vrijzinnige Vereniging?
Nino Coussement: “Dat kan je toch wel zeggen. Al hebben we nooit echt een gebrek aan leden gehad. Toen we er 32 jaar geleden mee begonnen, hadden we toch meteen een 60-tal aanwezigen op onze eerste vergadering. Dus slecht was dat niet. Onze cursussen filosofie trekken toch telkens 40 tot 50 geïnteresseerden. ”

Hoe politiek gekleurd is de organisatie van vrijzinnigen in Waregem?
Nino Coussement: “Niet, we zijn een a-politieke vereniging. Hier vind je dan ook een mix aan politieke overtuigingen, van links tot rechts. Socialisten, liberalen en groenen vergaderen broederlijk naast elkaar. Maar nogmaals de organisatie zelf is a-politiek.”

Je bent zelf al van in het begin secretaris van de vrijzinnigenorganisatie. Hoe voelen jullie zich in een stad waar de CD&V heer en meester is?
Nino Coussement: “We kunnen zeker niet klagen over het stadsbestuur. Als we nu over onze eigen stek beschikken, het vrijzinnigencentrum Poincaré, dan is dat voor een belangrijk stuk ook door de 130.000 euro subsidies die we daarvoor gekregen hebben van de stad. Onze vereniging zelf doet het heel goed. Met 650 leden zijn we, na Mechelen, de tweede grootste vrijzinnigenvereniging van Vlaanderen.”

Info over het lentefeest of de vrijzinnige gemeenschap: Nino Coussement 0498 75 67 66. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

27-04-2017
Het Laatste Nieuws Leiestreek

 

Nieuwe voorzitter voor De Bezatse


Na twaalf jaar mag het vrijzinnig centrum De Bezatse een nieuwe voorzitter verwelkomen. Marc Casteleyn neemt afscheid en Ruben Descamps zwaait voortaan de scepter. "In 1995 was mijn vader Patrick voorzitter. Zo leerde ik De Bezatse kennen. Ondertussen ben ik al vijf jaar bestuurslid. Ik zal ijveren voor een nieuw en groter lokaal, de dagelijkse werking verderzetten en meer jongeren bij het centrum betrekken." Het dagelijks bestuur bestaat verder uit ondervoorzitter Jelle Janssens, secretaris Els Poublom, penningmeester Diana Roose en webmaster Christa Desmet.
 

25-04-2017
Radio 2

 

Euthanasie wordt bespreekbaar bij de Broeders van liefde - huisvandeMens Kortrijk

 
Euthanasie wordt voortaan bespreekbaar bij de vzw Broeders van Liefde, die bij ons onder meer verantwoordelijk is voor het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amandus. De katholieke organisatie verzette zich lange tijd tegen euthanasie, maar zegt dat de samenleving geëvolueerd is en dat ze eventuele vragen van patiënten bespreekbaar wil maken.

De beslissing van de vzw krijgt onder meer positieve kritiek van het vrijzinnige huisvandeMens, dat begeleidt mensen onder meer als ze euthanasie overwegen. 'De beslissing om euthanasie bespreekbaar te maken zal heel wat patiënten, vreemd genoeg, motiveren om toch te blijven leven.', zegt Mieke Werbrouck. 'Het idee dat er een uitweg is als het echt te zwaar wordt, maakt de problemen voor veel mensen beter draagbaar. Lang niet iedereen die informatie inwint over euthanasie zet achteraf ook effectief de stap'.

Het huisvandeMens pleit intussen wel voor een doorverwijzingsplicht bij artsen die euthanasie niet zien zitten. 'We hebben alle begrip dat je daar als arts tegen bent, omwille van je geloof of andere redenen', zegt Werbrouck nog. 'Tegelijk vinden we wel dat je respect moet opbrengen voor je patiënt en zijn of haar beslissingen. Een tijd geleden begeleidde ik een oudere dame die al lange tijd aan een zware depressie leed en ook nog eens last had van ouderdomskwalen. Haar dokter had het bijzonder moeilijk met euthanasie, maar heeft haar naar een collega doorverwezen. En dat is de juiste keuze. Al doen dus niet alle artsen dat'.
 
 

25-04-2017
Het Nieuwsblad

 

Ruben Descamps is nieuwe voorzitter van VC De Bezatse

 
Vrijzinnig Centrum De Bezatse - de ontmoetingsplaats voor de vrijzinnigen in Menen en omstreken - stelde zijn nieuwe voorzitter voor. Ruben Descamps neemt de fakkel over van Marc Casteleyn, die twaalf jaar aan het roer stond van het centrum. Met Descamps komt een jonge, maar sterke kracht op het voorplan. Hij zit sinds 2012 in het bestuur en zijn vader Patrick was ook jaren voorzitter van het centrum.
 

22-04-2017
Radio2

 

Mensenrechtencommissaris op bezoek in Kortrijk

 
De mensenrechtencommissaris van Europa, Nils Muižnieks is in Kortrijk op uitnodiging van zijn persoonlijke vriend en deken Geert Morlion. Burgemeester Vincent Van Quickenborne liet hem het gulden boek ondertekenen. Als Europees commissaris controleert en stimuleert hij de mensenrechten in de 47 landen van de Europese raad. En er is nog veel werk aan de winkel. Vooral op het vlak van vluchtelingen, gehandicapten en gevangenen.

De Europese mensenrechtencommissaris Nils Muižnieks werd vanmorgen ontvangen op het stadhuis. De verschillende geloofsgemeenschappen van Kortijk waren ook aanwezig. (o.m. Jan Vanhaverbeke vanuit VC Mozaïek) Muižnieks moet er als Europees commissaris over waken dat de mensenrechten niet geschonden worden. Ook in België houdt hij de situatie nauwgezet in de gaten. Want zelfs rijkere landen hebben problemen om mensenrechten te respecteren, vooral op vlak van vluchtelingen, de manier waarop met gehandicapten wordt omgegaan en in gevangenissen, zegt Muiznieks.

Morlion en Muižnieks: goede vrienden
De commissaris is een persoonlijke vriend van Deken Morlion. Ze leerden elkaar jaren geleden kennen via een Orthodox koor waar de deken graag naar luistert en waar de vrouw van Muižnieks bij zong. Muižnieks is een Let, net als zijn vrouw. Hun ouders waren vluchtelingen en werden na WO II 6 jaar lang opgevangen in een vluchtelingenkamp in bezet Duitsland. Daarna verhuisden de Muižnieks naar de VSA. Nils Muižnieks studeerde politieke wetenschappen aan de Berkeley-universiteit in California. Vijf jaar geleden werd hij Europees commissaris voor de mensenrechten.

21-04-2017
KW editie De Leie

 

Ruben is nieuwe voorzitter van VC De Bezatse

 
De Bezatse is de ontmoetingsplaats voor vrijzinnigen in Menen en omstreken. “Ik heb heel lang geleden de uitgesproken vrijzinnigheid ontdekt. Wij geloven eerder in de wetenschappelijke visie van ons aards bestaan dan in een almachtige god die daar verantwoordelijk voor zou zijn”, legt Marc uit. De Bezatse wil de plaats zijn waar je je spreekwoordelijke bezatse kan bijvullen of de inhoud ervan kan delen met anderen. “Het is een ontmoetingsplaats voor mensen die niet gelovig zijn, die niets opgelegd willen krijgen. Kortom, voor mensen die vrij willen zijn, zowel in het denken als in het handelen”, aldus Marc.

Ontplooien

De 55-jarige Menenaar was twaalf jaar voorzitter van De Bezatse. Hij vond het tijd om de fakkel door te geven. “Het is niet goed om zo lang aan het roer te staan. Twaalf jaar is heel lang, de
meesten blijven maar een paar jaar voorzitter. Ik was intussen de zevende voorzitter. Gelukkig heb ik een bekwame opvolger”, zegt Marc.

Ruben Descamps (32) uit Menen neemt die taak op zich. “In 2012 ben ik in het bestuur gestapt, toen al op vraag van Marc. Ik kwam er terecht in een team van gemotiveerde en actieve vrijzinnigen. Ze boden mij de kans om mezelf verder te ontplooien binnen het bestuur. Al een tweetal jaar geleden vroeg Marc mij om hem als voorzitter op te volgen, maar ik voelde mij daar nog niet klaar voor”, zegt Ruben.

Marc stoomde Ruben de laatste twee jaar gestaag klaar en stelde hem dit jaar nogmaals de vraag. “Hij is er klaar voor, daarin ben ik 100 procent van overtuigd. Ruben is ook geen nieuwkomer meer, hij draait al enkele jaren mee. Hij heeft het ergens ook in het bloed want zijn vader Patrick Descamps is ook ooit een tijd voorzitter geweest”, haalt Marc aan. “Het zal geen gemakkelijke opdracht zijn. Dit is geen kaartersclubje hé. De Bezatse organiseert verschillende soorten activiteiten zoals tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, kunstzinnige voordrachten, wetenschappelijke lezingen, actualiteitsdebatten maar ook gezellige eet- en drankfestijnen waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast kan je op ons centrum een beroep doen voor de uitwerking van vrijzinnige plechtigheden.”

Groter lokaal

Ruben had maar één voorwaarde. “Mijn enige eis, als ik het zo mag stellen, was dat Marc nog in het bestuur bleef want hij was een voorzitter uit duizend”, aldus Ruben. Marc zal dus nog in het bestuur blijven maar zonder functie. De 15 bestuursleden gingen unaniem akkoord met Marcs beslissing om Ruben als zijn opvolger te kiezen. “Ik ben daar uiteraard héél blij om. Mijn
doelstelling als nieuwe voorzitter zal zijn om, net als Marc, te ijveren voor een nieuw en groter lokaal. Nu kunnen er maximaal honderd personen binnen, rechtstaand weliswaar. Met een groter lokaal kunnen we de mensen die langskomen bij onze moreel consulente op een waardige manier ontvangen. Maar een grotere locatie is er vooral ook om het groeiend aantal leden en sympathisanten te kunnen herbergen tijdens onze activiteiten”, legt Ruben uit.

De 300 leden van De Bezatse kunnen op hun twee oren slapen. “Ik heb met volle goesting en trots de fakkel overgenomen en ik wil zeker niemand teleurstellen. Ik hoop in de toekomst ook meer jongeren bij het vrijzinnig centrum te betrekken. Dat staat bovenaan op mijn agenda”, besluit Ruben.

21-04-2017
KW editie De Zeewacht

 

Wijn proeven bij het Vermeylenfonds - VF Bredene

 
Onlangs organiseerde het Vermeylenfonds Bredene, onder het voorzitterschap van Geert Lefebvre, een wijnproeverij. Er was keuze uit tien kwaliteitswijnen uit ex-Joegoslavië. Daarnaast konden de aanwezigen ook gratis genieten van Sloveense hesp, een cognac en grappa. Op de foto zien we Geert Lefebvre, Veronique Descheemaecker, Lilly Thijs en Leonie Baesen.
 

14-04-2017
Brugs Handelsblad

 

“Trailwedstrijden zijn vooral tof en ontspannend” - huisvandeMens Brugge

 
Onlangs had in de Ardennen de 40ste editie van de Crêtes de Spa plaats, een jaarlijkse trailrunwedstrijd. Ilse Rotsaert uit Beernem werd tweede dame overall en won het klassement bij de dames +40. “Het was een trail van tien kilometer, heel wat bergop en bergaf, een kuitenbijter. Niettegenstaande dat ik niet veel aan duurlopen doe, lag mij dat wel”, vertelt Ilse, die ruim twintig jaar geleden met survival run begon. Vier jaar lang, daarna werd ze zwanger en deed ze lange tijd geen sport. “Nu ben ik een goede drie jaar geleden terug herbegonnen en ben daar zeer intensief mee bezig”, vertelt de 43-jarige atlete. Ze is veeleer een pisteloopster: 200 meter, 400 meter en soms 800 meter of korte afstanden. “Op een bepaald moment vond ik in Spa mijn tweede adem en ging het ontzettend vlot. Ik ontdekte dat de langere afstanden niet echt een probleem vormen, wat ik nochtans wel altijd dacht.”

Ilse is actief bij Blanco Atletiek en Jogging Vereniging, de Beernemse kern van de Koninklijke Atletiekvereniging RC Gent. “Enkele atleten, vrienden zoals Annemie D’Haeninck en Tjörven Bossu, zijn binnen de club door trailwedstrijden gebeten. Ik loop ook heel graag in de natuur en schreef mij in. Ik vind dat vooral tof en ontspannend. Mijn echtgenoot Nico De Bel neemt daar ook graag aan deel. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, zegt Ilse, werkzaam als vrijzinnig humanistisch consulent in het HuisvandeMens in Brugge. “Dit is vooral een zittende job, het actief sporten is dan ook welkom. Zeker binnen onze club. Want ik merk echt wel dat je daar vorderingen maakt. Ze hebben goede, gediplomeerde trainers die zeer gevarieerd werken. Het is niet alleen lopen, maar ook rompstabilisatie. Het is qua trainingsvormen zeer uitgebreid. Ik ben in die club enorm verbeterd”, vindt Ilse.
...
 

07-04-2017

KW Het Wekelijks Nieuws Kust

 

Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs huldigden verdienstelijke leerlingen - Vrienden GO! Westhoek

 
Elk jaar reiken de Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs prijzen uit aan leerlingen uit de scholen van GO!, die zich sociaal verdienstelijk hebben gemaakt. De initiatiefnemers willen leerlingen huldigen die in hun instelling het beste aansluiten bij de doelstellingen van het pedagogische project van het Gemeenschapsonderwijs, meer bepaald bij de sociale component ervan. Het zijn de leraren en de directeurs die bepalen welke leerlingen zich verdienstelijk hebben gemaakt. De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs reserveren de prijs voor de leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs, en de eerste en derde graad van het secundair- en technisch onderwijs. Op 26 maart werden in het Cultureel Centrum Ysara in Nieuwpoort 21 leerlingen die zich op sociaal, maatschappelijk, cultureel en/of sportief vlak verdienstelijk maakten, gehuldigd. “Het gaat niet over prestaties maar over kwaliteiten die in het onderwijs belangrijk zijn”, verduidelijkte Annie Decleer, voorzitter van de Vrienden GO! Westhoek. De genomineerden zijn voor het basisonderwijs zijn Indra T’joens (bs De Mote Ieper), Cindy Sanaki (Ter Elzen Wijtschate), Kiara Zwertvagher (’t Wilgenhof Vlamertinge), Bauke Vanhove (De Ster Poperinge), Robbe Craeymeersch (Ter Berken Langemark), Eline Vermeersch (De Letterzee Koksijde), Noor Vandamme-Vinckier (Campus Nieuwstad Veurne), Lamine Dehoorne (W’ijzer Diksmuide). Voor het buitengewoon basisonderwijs: Elke Vanhove (mpi Westhoek De Viertorre), Anouk Hoflack (mpi Westhoek De Kim), Lovely De Groote (mpigo Westhoek De Klaproos). Voor het secundair onderwijs: Morgane Degryse (atheneum Ieper), Gautran Mombert (technische Atheneum Diksmuide), Margaux Delameilleure (atheneum Diksmuide), Jolien Lersberghe (atheneum Veurne Centrum) Loythy ’t Jaeckx (msgo Atheneum Nieuwpoort), Janna Deleu (technisch Atheneum Ieper). Voor het Cvo Cervo-Go Volwassenonderwijs waren het Ellen Dubois voor De Panne en Ariane Debruycker voor Ieper, ten slotte was er een nominatie voor Robbe Van Wonterghem van het Internaat Leerlingen Aan De IJzer.
 

02-04-2017
De Zondag/Brugge - Oostkust

 

Claudine De Pauw - VC De Sleutelbrug Brugge

 
In het Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug (in de volksmond gekend als de Speelmanskapel) in de Beenhouwersstraat in Brugge is gisteren de tentoonstelling van start gegaan met werk van de kunstenares Claudine De Pauw. De tentoonstelling zal nog tot 15 april te bezoeken zijn.
 

31-03-2017
Kortrijks Handelsblad en Gaver

 

Willemsfondsuiltje voor Gwendoline Remmerie - Willemsfonds Zwevegem

 
Niemand minder dan minister van staat Marc Eyskens kwam de gelegenheidstoespraak uitspreken voor de Figuur van het Jaar. Die eer kreeg Gwendoline Remmerie toegewezen. Marc Eyskens schreef ook een voorwoord van haar boek.
De verkiezing van de ‘Figuur van het jaar’ is een initiatief van het Willemsfonds dat hiermee een persoon of vereniging huldigt, die Zwevegem het afgelopen jaar in de kijker bracht. Bij de verkiezing werkt men samen met de Zwevegemse pers. De verkiezing zelf vond halfweg januari plaats. Het was echter wachten tot vorige week vooraleer de prijzen konden worden uitgereikt.
Schepen voor Cultuur Johan Rollez mocht de mensen op de ereplaatsen huldigen. Showband Calypso werd in de persoon van zijn voorzitter Philippe Depraetere op de derde plaats gehuldigd. De showband organiseerde vorig jaar onder andere een prachtige internationale taptoe en behaalde een mooi resultaat op het Europese Kampioenschap in het Nederlandse Kerkrade.
Tom Weedaege werd eervol tweede. Hij werkt, met succes, verder aan zijn carrière als accordeonist en kreeg vorig jaar zelfs een reportage in het Eénprogramma ‘Iedereen Beroemd’.

Kortverhalen

De titel van Figuur van het Jaar ging dit jaar dus naar Gwendoline Remmerie uit Sint-Denijs. Zij stelde eind vorig jaar haar zesde boek voor met als titel Inzicht, een verdwaalde zoen waarin ze een reeks kortverhalen rond dagelijkse situaties brengt.
Het voorwoord in het boek werd geschreven door Wouter Torfs, zuster Jeanne Devos en minister van staat Marc Eyskens, die ook de gelegenheidstoespraak kwam uitspreken. Vandaar ook dat de uitreiking van het Willemsfondsuiltje een tijdje op zich liet wachten. Het leek niet evident om een geschikte datum in de drukke agenda van de minister te vinden.
In zijn eigen stijl bracht Marc Eyskens voor een aandachtig publiek een toespraak waarin hij het werk van Gwendoline prees.
Na de toespraken kreeg de schrijfster het keramieken beeldje, een uil dat het symbool van het Willemsfonds voorstelt, en door Claudine Buysschaert gemaakt werd.
Voor de drie laureaten was er ook nog een oorkonde en een attentie van de pers.
 

31-03-2017
Kortrijks Handelsblad

 

88 feestelingen vieren hun lentefeest - Kortrijk

 
Op zaterdag 25 maart vierden 88 jongeren hun lentefeest in de Kortrijkse schouwburg. Het waren Alexe Aerts, Victor Ameye, Xander Beernaert, Marlow Biliet, Amélie Bourgois, Jeanne Casteele, Lore Christiaens, Sheldon Claerhout, Norah Soens, Nienke De Coene, Vic De Maertelaere, Nena Debaere, Lopke Deboosere, Léon Deboosere, Murielle Decaluwé, Kobe Decambray, Arend Declerck, Elisa Decock, Niel Defevere, Bo Delaere, Raf Delobel, Janne Demets, Alicia Demeyere, Kobe Demeyere, Devon Demeyere, Boyd Dendauw, Esmé Depaepe, Louis Depauw, Ximen Deprez, Noor Deprez, Zana Dewitte, Jessup D’Halluin, Roos Duynslager, Faye Eggermont, Devrim Ezer, Lara Farmani, Mauro Isaïa Flo, Jef Geers, Jean Germonprez, Guillaume Gheysen, Rooney Ghijselinck, Aïcha Godefroidt, Robyn Haevermaet, Elza Heugebaert, Mike Hoovelts, Ashley Hubrechsen, Merel Ilsbroeck, Luca Ingelbrecht, Juna Kerckhove, Estée Ketels, Hailey Lammens, Mila Lamotte, Maité Lemaître, Isalys Locquet, Navaro Maertens, Hannah Maes, Susa Michiels, Rayan Ousman Abdillahi, Maïithe Pannecoucke, Jente Platevoet, Floor Prinzie, Erwin Roosenboom, Imme Schietgat, Alya Tagourti, Ilan Van Doorn, Ilyas Van Laere, Edouard Van Mulders, Neinah Vanacker, Louise Vanassche, Liam Vandebuerie, Aiden Vandenabeele, Nelle Vander Donckt, Warrick Vanderdael, Anouk Vanderhauwaert, Elise Vanhee, Mila Vanhoenacker, Jayden Vanhoutteghem, Bryan Vansteenkiste, Mare Verbeke, Dante Vercaemst, Ella-Marie Verdonck, Magnus Verhelst, Eirik Verreydt, Lily Verstraeten, Jotte Vlaeminck, Lore Wambacq en Thomas Watteeuw.
 

28-03-2017
Het Laatste Nieuws

 

Lezing "Een blik op onze energietoekomst" met Bart Tommelein - VLC De Geuzetorre Oostende

 
Het beleidsdomein energie staat voor grote veranderingen, die zeer tastbaar zullen zijn voor elke Vlaming. Als Vlaams minister van Energie ziet Bart Tommelein het als een belangrijke opdracht om alle facetten hiervan grondig uit te leggen. Daarom komt hij op dinsdag 28 maart 2017 langs in Oostende om de leden van het UPV, het Willemsfonds, het Vermeylenfonds en het VLC te informeren en hun vragen te beantwoorden.
Onze provincie doet al heel wat om efficiënter en solidair met energie om te gaan, maar natuurlijk willen we het altijd beter doen. Wil u graag weten wat u kan doen? Kom dan met al uw vragen naar deze activiteit en verruim je kennis.
 

26-03-2017
Zondag Westkust-Middenkust

 

Zondagse lezing over trappistenbieren - Vrijzinnig Huis Koksijde

 
De ochtend om 11 uur is ‘trappistenbieren’ het thema van de lezing gegeven door Jef Van den Steen. Wie interesse heeft in onze nationale trots is welkom in het vrijzinnig huis in de Galloperstraat.
Van den Steen is een bierexpert en microbrouwer. Hij deelt graag zijn passie.
 

24-03-2017
KW editie De Zeewacht

 

Prijs diversiteit en verdraagzaamheid voor Ensorinstituut - Vrienden van het GO! Oostende

 
Tijdens de prijsuitreiking van de sociaal verdienstelijke leerling kreeg het Ensorinstituut de prijs diversiteit en verdraagzaamheid. De prijs is een initiatief van de Vrienden van het GO! aan zee. Het Ensorinstituut zet in op het thema ‘Hoe vroegtijdige schooluitval bestrijden’. De school kiest voor een totaalbenadering, waarbij zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten worden betrokken. Op de foto Carla Jordi, voorzitter van de Vrienden GO! aan zee, coördinator GOK-werking Ellen Hoorne en directeur Barbara Himpens.
 

24-03-2017
KW/De Leie

 

Lentefeest voor eerste- en zesdeklassertjes van De Wonderwijzer - Lauwe

 
Zaterdag vierden de leerlingen niet-confessionele zedenleer uit het eerste en zesde leerjaar van De Wonderwijzer Lauwe hun Lentefeest. U ziet Arno Verschaeve, Mathis Roselle, Tore Vanhauwaert, Jonas Fiore, Louise Depaepe, Nina Verbauwhede, Laura Dekyvere en Jade Vanhaute, de feestvarkentjes uit het eerste jaar, en Mila Baert, Chayma Belhemdi, Mauro Chambaere, Julie Hautekeete, Mila Lefevre, Louka Minne, Kian Pappyn, Zoë Secember, Margaux Vanlerberghe, Matthies Vanluchene en Jorre Vanquicelberghe uit de zesde klas.
 

17-03-2017
KW editie De Zeewacht

 

De Vrienden van het GO! aan zee maken prijs voor verdienstelijke leerlingen bekend - Vrienden van het GO! Oostende

 
In De Box in de Schapenstraat zetten de Vrienden van het GO! aan zee op zondag 12 maart de verdienstelijke leerlingen in de bloemen. Met deze jaarlijkse prijs zet de vereniging jongeren in de kijker die zich onderscheiden op sociaal, cultureel, maatschappelijk of sportief vlak. Dit jaar kwamen alleen de tieners uit de eerste graad van het secundair onderwijs in aanmerking. Op de foto vooraan (van links naar rechts) Jelle Dekimpe (De Branding Middelkerke), Bram Paepe (Da Vinci Atheneum Koekelare), Matiz Andries (KA Centrum Oostende), Brent Taecke (De Branding Middelkerke), Gwendoline Vanschaemelhout (Ensorinstituut Oostende) en Hanah Moens (De Zeeparel Middelkerke). Achteraan (van links naar rechts) Xana Vanbillemont (Vesaliusinstituut Oostende), Gypsy Rotsaert (KA Pegasus), Emina Verkeyn (Middenschool Bredene), Vienna Debacker (Atlas Atheneum Gistel) en Maxime Meere (Maritiem Instituut Mercator). De klassen 1A uit Middenschool De Branding en Het Schelpenhuis (De Zeeparel Middelkerke) waren de meest verdienstelijke klassen. De leerlingen
staan tussen Carla Jordi (Vrienden van het Go! aan zee) en Onderwijsschepen Tom Germonpré.
 

16-03-2017
Het Laatste Nieuws

 

Fuifzaal in studentenhuis botst op protest - Vrijzinnig Huis Brugge

 
De bouw van een nieuw studentenhuis en vrijzinnig huis op de plaats van het voormalig politiecommissariaat op het Beursplein in Brugge stuit op protest van de buren. Een aantal onder hen vreest geluids- en verkeersoverlast van de geplande fuifzaal in het gebouw. Doordat er mogelijk procedurefouten zijn gebeurd, loopt de bouw vertraging op.

Op dit moment vinden nog opnames voor de nieuwe reeks 'De Dag' plaats in het vroegere commissariaat langs de Hauwersstraat tegenover het Beursgebouw. Maar als het aftandse Beursgebouw tegen de vlakte gaat, zou ook de bouw van het nieuwe studentenhuis en vrijzinnig huis op die plaats moeten starten. De bouwvergunning is afgeleverd door Vlaanderen, maar buurtbewoners zijn er tegen in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Het gaat om een procedureslag", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Franky Demon (CD&V). "Wij, de stad, willen op de plaats van het commissariaat een studentenhuis met ondergronds fuifzaaltje bouwen, terwijl het Huis van de Vrijzinnigen er ook hun kantoren wil onderbrengen. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen bezwaren binnen

van buurtbewoners die vrezen voor overlast van de fuifzaal. Wij hebben die bezwaren overgemaakt aan Vlaanderen, dat er uiteindelijk geen rekening mee heeft gehouden. Daar gaat de discussie nu over. In principe moeten wij de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet afwachten om te starten met de bouw, maar we wachten nu toch even af en dienen het dossier opnieuw in. Er volgt dus weer een openbaar onderzoek, waarin bezwaren neergelegd kunnen worden."

Kleinschalig

Demon benadrukt dat de fuifzaal in het studentenhuis kleinschalig wordt. "Er is echt heel veel rekening gehouden met de buurt. Er zou geen overlast mogen zijn, ook omdat met de strengste isolatienormen is rekening gehouden. Het gaat om een klein zaaltje, onder de grond. We willen iets doen voor jongeren in de binnenstad, maar dat is niet eenvoudig."

Boeveriestraat

Het protest komt voornamelijk van het nabijgelegen NH-Hotel en buren met tuintjes in de Boeveriestraat. Advocaat Pieterjan Defoort vertegenwoordigt hen. "De buren hebben vragen bij de fuifzaal, maar ook bij de hoogte van het gebouw, dat hoger komt dan de scheidingsmuur tussen de woningen en het huidige politiegebouw", aldus Defoort. "Verder is er ook te weinig onderzocht welke gevolgen de komst van dit gebouw heeft voor de mobiliteit en is er geen voldoende milieustudie gemaakt." Wellicht moet de bouw van de nieuwe pleisterplek voor jongeren en vrijzinnigen nu voor enkele maanden uitgesteld worden, tot minstens midden 2018.
 

15-03-2017
De Week Kortrijk-Menen

 

ComedyTrack on Tour - VC Mozaïek Kortrijk

 
Onder de noemer ComedyTrack on Tour geven twee comedians een voorsmaakje van hun nieuw avondvullend programma. Op 21 maart staan Jens Dendoncker en Nigel Williams op het podium van vrijzinnig centrum Mozaïek in Kortrijk. Jens Dendoncker werd amper drie maanden na zijn debuut als stand-upcomedian al uitgeroepen tot winnaar van de Radio 2 Humorklas. Sindsdien is hij een van de meest gevraagde comedians van zijn generatie. Nigel Williams won in 2000 Humo’s Comedy Cup en in 2008 was hij ook te zien tijdens ‘Volt’ op Eén. Gastheer van dienst isJan-Bart De Muelenaere.
 

10-03-2017
De Week Kortrijk-Menen

 

‘Brueghel, vrijdenken en humanist’ - VC De Fakkel Bredene

 
Op zondag 12 maart om 10.30 uur toont Armand Sermon met zijn voordracht ‘Brueghel, vrijdenken en humanist’ in VC De Fakkel (Zwanenstraat 11) een ander, voor velen onbekend perspectief op de grootmeester-kunstenaar. De voordracht is gratis en gebeurt in samenwerking met het Vermeylenfonds Bredene.
 

07-03-2017
Het Laatste Nieuws

 

Documentaire moet depressie uit taboesfeer halen - huizenvandeMens Diksmuide en Brugge

 
De documentairefilm 'How to fall apart' wordt morgen vertoond in Oostende, gevolgd door een panelgesprek rond het thema depressie. 'How To Fall Apart' is het verhaal van twee mensen die samen een depressie te lijf gaan met creativiteit. Ze helpen elkaar in het reine te komen met zichzelf en registreren onverschrokken hun eerlijke gesprekken, persoonlijke overdenkingen en hun dagelijkse doen en laten. Het resultaat is een film waarin documentaire, fictie en beeldrijke impressies worden verweven tot een geheel. "Met deze film willen we het onderwerp 'depressie' uit de taboesfeer halen. De film toont hoe een depressie toch een positief keerpunt in het leven kan betekenen en hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn", zegt Nele Deblauwe, huisvandeMens. Tickets kosten zeven euro en zijn verkrijgbaar op www.degrotepost.be.
 

24-02-2017
KW editie Roeselare

 

Eetbaar erfgoed - Willemsfonds Hooglede-Gits

 
Op vrijdag 17 februari organiseert het Willemsfonds Hooglede-Gits opnieuw de activiteit ‘Eetbaar erfgoed’. Je bent welkom van 19 uur tot 22 uur in kapel ‘t Hoge, Hogestraat 170 in Hooglede. Daar kan je genieten van de smaak van toen, een smaak die velen graag nog eens proeven. Op het menu staan authentieke ‘vette derms’ of een smakelijke ‘bloelink’, gepaard met een dubbel of tripel van Westmalle. Vanaf 15 euro kan je tenvolle van gebakken vette darmen met brood of bloedworst met krieltjes en appelmoes, trappist inbegrepen. . Info bij Fre
 

17-02-2017
KW Kortrijks Handelsblad

 

‘Den Grooten Oorlog tussen de patatten’ - Willemsfonds Zwevegem

 
Op zaterdag 4 maart organiseert het Willemsfonds de voorstelling ‘Den Grooten Oorlog tussen de patatten’. Het is meteen de tweede activiteit rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. “Het betreft een uniek liedjesprogramma over de herdenking van WO I met intrigerende teksten, muziek, adembenemende verhalen, echte oorlogsmaterialen en originele beelden”, verduidelijkt voorzitter Yvan Nys. Het programma wordt gebracht door ‘Lien en Bart’ met als gast Ed Kooyman, de Antwerpse folklegende uit de jaren 70. De voorstelling vindt plaats in het Zwevegems theatercentrum en begint om 19.30 uur. De toegang bedraagt 8 euro voor leden van het Willemsfonds en NSB. Niet-leden betalen 10 euro.
 

17-02-2017
KW editie De Zeewacht

 

VLC De Geuzetorre exposeert Fakkelman

 
Het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre startte onlangs niet alleen een nieuw jaar, maar ook een unieke tentoonstelling rond hun mascotte Fakkelman. “Hij blies 36 kaarsjes uit, want het figuurtje verschijnt al zes jaargangen lang zes keer per jaar in onze Fakkelkrant”, weet Kurt Heddebauw, vrijzinnig humanistisch consulent.

Vrije meningsuiting

De stafmedewerker en huiscartoonist Bart Simoens, beter bekend als Seamoose, zijn de geestelijke vaders van Fakkelman. Ze vonden de tijd rijp om hun geesteskind op eigen benen te laten staan en hem als adolescent de wijde wereld in te sturen. In de hal van VLC De Geuzetorre kan je dan ook uitgebreid genieten van 36 cartoons met Fakkelman. “In een tijd waarin cartoons tekenen en publiceren levensbedreigend is geworden, is dit een statement vanjewelste. Wij pleiten hiermee dan ook meer dan ooit voor het recht op vrije meningsuiting, kritisch denken en vrij onderzoek.”

“Dat doen we Fakkelman voorop echter altijd met liefde, met humor, in wederzijds respect en steeds met de nodige zelfspot. Als nieuwjaarsgeschenk kregen onze aanwezigen een Fakkelman-gadget cadeau, een ‘vrij zinnige zak’ die ze kunnen opplooien en als boodschappentas gebruiken. Wij hopen dat ze de vrijzinnige boodschap zullen helpen uitdragen en de wereld tonen dat we ons niet laten leiden door haat, door angst of door censuur, want gedachten zijn vrij”, aldus Kurt Heddebauw.

Taalhumor

“Al zes jaar lang teken ik Fakkelman voor het magazine van De Geuzetorre. De insteek is dat de tekening of het personage altijd hetzelfde is. Het tekstje speelt in op de actualiteit of de inhoud van het boekje. Een uitdaging voor mij als cartoonist en humorist, maar met taalhumor kan ik aardig overweg. Heel wat prenten zijn gebaseerd op wat er in de wereld gebeurt. Nieuwtjes uit de actualiteit verwerk ik door er mijn eigenzinnig sausje over te gieten. Provoceren of choqueren is nooit de bedoeling. De samenwerking met het Vrijzinnig Laïciserend Centrum loopt op wieltjes”, aldus nog Bart Simoens.

De Geuzetorre is elke werkdag open van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De expo loopt nog tot en met vrijdag 3 maart.
 

10-02-2017
KW editie kust

 

Pastafarianisme - Vrijzinnig Huis Koksijde

 
Op vrijdag 17 februari vindt om 20 uur in het Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48 in Koksijde een voordracht plaats door Jan Deconinck met als titel ‘Het Pastafarianisme’. De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, een religie, werd in het leven geroepen om de onzinnigheid van creationistisch geïnspireerd onderwijs aan te tonen. Aanhangers profileren zich als echte gelovigen, maar meestal wordt Pastafarianisme wals een parodie op het geloof beschouwd. Toegang gratis. Info: Marc Van Muylem, 058 51 90 94 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

31-01-2017
Het Laatste Nieuws

 

Expo Fakkelman in VLC Geuzetorre

 
Je kan nog tot eind februari in de Geuzetorre, het Vrijzinnig Laïciserend Centrum in de Kazernelaan, terecht voor een tentoonstelling van Fakkelman. Dat is het figuurtje dat werd bedacht door tekenaar en cartoonist Bart 'Seamoose' Simoens op vraag van de vrijzinnige vereniging. "Al zes jaar lang teken ik Fakkelman voor het magazine van de Geuzetorre. De clue is dat de tekening, of het personage, altijd hetzelfde is, maar het tekstje speelt in op de actualiteit of de inhoud van het boekje", vertelt Simoens. "Nu hebben we alle 36 gepubliceerde Fakkelman-tekeningen gebundeld." Kurt Heddebauw, vrijzinnig humanistisch consulent, werkte al die tijd aan het project mee. De Geuzetorre is elke werkdag open van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
 

31-01-2017
Het Laatste Nieuws

 

Expo Fakkelman in VLC Geuzetorre

 
Je kan nog tot eind februari in de Geuzetorre, het Vrijzinnig Laïciserend Centrum in de Kazernelaan, terecht voor een tentoonstelling van Fakkelman. Dat is het figuurtje dat werd bedacht door tekenaar en cartoonist Bart 'Seamoose' Simoens op vraag van de vrijzinnige vereniging. "Al zes jaar lang teken ik Fakkelman voor het magazine van de Geuzetorre. De clue is dat de tekening, of het personage, altijd hetzelfde is, maar het tekstje speelt in op de actualiteit of de inhoud van het boekje", vertelt Simoens. "Nu hebben we alle 36 gepubliceerde Fakkelman-tekeningen gebundeld." Kurt Heddebauw, vrijzinnig humanistisch consulent, werkte al die tijd aan het project mee. De Geuzetorre is elke werkdag open van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
 

20-01-2017
KW editie West Stadskrant

 

Getuigenissen - huisvandeMens Ieper & vrijzinnige verenigingen Ieper

 
Het huisvandeMens en de lokale vrijzinnige verenigingen organiseren op vrijdag 20 januari om 19 uur in de stadsschouwburg ‘Getuigenissen uit een oorlogsverleden’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden mensen in onderdrukking en deden moedige pogingen tot verzet. Hierover vertellen enkele getuigen. Aanleiding is het verschijnen van het boek ‘Vrijheid achter prikkeldraad’ van Ninnia De Coster. De toegang is gratis. Info via 057 23 06 30 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

20-01-2017
KW editie De Leie

 

Donald Buyze krak van de gemeente Wervik - vzw Polyfinario & Vermeylenfonds Kortrijk

 
Donald Buyze (62) is verkozen tot dé Krak van Wervik. Hij is geboren in Geluveld, woont in de Galgestraat en is getrouwd met Marleen Lapere. Naast Tijs (+) is er nog zoon Kobie (37). Hij is leerkracht zedenleer. Hij gaf les in De Duizendpoot op de Tuinwijk in Menen en in de Hellestraat, nu De Horizon. Hij is stichter van de vzw Polyfinario, bestuurslid August Vermeylenkring Kortrijk en Brothers-in-Arms. Actief in het Memorial Project Zonnebeke en het organisatiecomité Feest Vrijzinnige Jeugd Kortrijk. Bestudeert de dwangarbeid tijdens WO I en schrijft er een boek over. Je kan zijn verhaal lezen op www.kw.be/krak
 

13-01-2017
Brugs Handelsblad

 

Gwendoline Figuur van het Jaar - Willemsfonds Zwevegem

 
Het Willemsfonds en persmedewerkers hebben de Figuur van het Jaar 2016 van Zwevegem verkozen. Gwendoline Remmerie (43) uit deelgemeente Sint-Denijs kreeg de meeste stemmen. Ze stelde eind vorig jaar met 'Inzicht, een verdwaalde zoen' al haar zesde boek voor. Accordeonist Tom Weedaege (22) uit Zwevegem, die in maart 2016 een reportage kreeg in het één-programma Iedereen Beroemd, werd tweede. De derde plaats is voor showband Calypso. De showband vierde vorig jaar zijn dertigste verjaardag met een taptoe.
 

13-01-2017
Brugs Handelsblad

 

Een aanwinst van levensbelang - VLC Noorderlicht Blankenberge

 
VLC Noorderlicht is sinds jaren dé plek om in alle rust en sereniteit tweewekelijks te gaan aperitieven en van gedachten te wisselen. De vormingsnamiddagen in samenwerking met de Vlaamse universiteiten oefenen een bijkomende aantrekkingskracht uit. In dit vrijzinnig centrum, waar niemand op basis van ras of filosofische overtuiging beoordeeld wordt, komen niet alleen tal van Blankenbergenaars, maar ook veel gelijkgestemden van buiten de stad regelmatig over de vloer. Op de nieuwjaarsreceptie die met een 150-tal gasten een recordopkomst kende stelde de beheerraad met trots een nieuwe aankoop voor: een automatische externe defibrillator of AED. “De vele recente gevallen van hartfalen, zowel bij jongeren als bij ouderen, heeft ons aan het denken gezet”, aldus voorzitter André Vandenbussche. “Een AED neemt de controle over en geeft gesproken aanwijzingen. Als er geen schok nodig is, zal het toestel er ook geen toedienen. De AED kan zelfs bij hartfalen van kinderen vanaf acht jaar gebruikt worden.” Het AED-toestel is een van de duurste aankopen in de geschiedenis van VLC Noorderlicht.
 

05-01-2017
Het Laatste Nieuws/Oostkust

 

Willemsfonds schenkt 1.800 euro aan De Passer - Willemsfonds Brugge

 
Het Willemsfonds overhandigde een cheque ter waarde van 1.800 euro aan de directie van bijzonderschool De Passer in Sint-Michiels. Daar zitten vooral kinderen met een autismestoornis. Het bedrag werd verzameld met het jaarlijkse Willemsfondsconcert in het Concertgebouw. Dat werd opgeluisterd door de groep Artis Dulcedo, die al tien jaar in opdracht van de vereniging komt optreden.