header background image
 


Willemsfonds Kortrijk bestaat 140 jaar

Foto vlnr:                 Carl Vereecke, Jan Kempinaire, Vincent Lagae, Jan Galloo, Vincent Vanquickenborne, Sonja Decraemer, Ellen Buntinx, André Gevaert, Jean Merlevede, Wout Maddens - niet op de foto, wel present: Flora Van Den HeuvelOp 17 maart vierde Willemsfonds Kortrijk het 140-jarig bestaan met een academische zitting in de Gotische zaal van het stadhuis te Kortrijk, gevolgd door een receptie in de gravin Beatrijszaal. Tal van genodigden waren aanwezig.

Op het programma stonden volgende sprekers:
15u: Welkomstwoord door de afdelingsvoorzitter Kortrijk: Vincent Lagae
15u15: Woordje van gewezen Provinciale voorzitter : Sonja De Craemer
15u30: Woordje van de directeur Willemsfonds Nationaal: Ellen Buntinckx
15u45: Slotwoord van de Burgemeester Kortrijk: Vincent Van Quickenborne

Een aantal andere prominenten waren aanwezig zoals Carl Vereecke, gedeputeerd lid provincie West Vlaanderen, Jan Kempinaire, Maarten Vanderstichele en schepen Wout Maddens. Verder tal van afgevaardigden van de 21 afdelingen in West-Vlaanderen en uiteraard het bloed dat door de aderen stroomt, tal van leden.

Het Willemsfonds startte op 13 augustus 1877, dit op de markt in Kortrijk, in Café Français. Vervolgens gingen tal van activiteiten door in Café Royal. Van symfonische concerten tot voordrachten over taal, cultuur en boekdrukkunst, wat ook de basis was en nog altijd is! Het was de opzet van Jan Frans Willems om de Nederlandse taal voor te dragen als moedertaal in alle scholen, in die opzet zijn ze ook geslaagd. Zo is het Willemsfonds nog steeds actief na 140 jaar in Kortrijk.
Op het programma dit jaar staat onder meer op 15 mei een voordracht over het dialect in Vlaanderen, door Magda Devos, professor UGent, in VC Mozaïek. Alle info over de activiteiten kan bekomen worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0476 90 70 08 bij voorzitter Vincent Lagae. Kijk ook op www.willemsfonds.be

Voorzitter Vincent Lagae is trots en fier en bedankt het ganse bestuur die als een team doorheen alles gaat en staat! Proficiat.

Functies personen:             
Carl Vereecke gedeputeerde
Jan Kempinaire was voorzitter Willemsfonds Kortrijk (1992-2000)
Vincent Lagae huidig voorzitter
Jan Galloo  bestuurslid WF Kortrijk
Vincent Van Quickenborne burgemeester van Kortrijk,  Volksvertegenwoordiger
Sonja Decraemer voorzitter provinciaal verbond Willemsfonds W-Vl
 Ellen Buntinx directeur Willemsfonds nationaal
André Gevaert ondervoorzitter WF Kortrijk
Jean Merlevede secretaris WF Kortrijk
Wout Maddens schepen Kortrijk
Flora Van Den Heuvel, stafmedewerker Willemsfonds voor West-Vlaanderen

Artikel in KW Kortrijk/Menen dd 30-3 door Peter Van Herzeele:

Naar aanleiding van hun 140-jarige bestaan werd het Willemsfonds Kortrijk op het stadhuis gehuldigd.

De afdeling Kortrijk van het Willemsfonds werd gesticht op 13 augustus 1877 in café Français nu het restaurant César op de Grote Markt – door een 40-tal Vlaamse en vrijzinnige Kortrijkzanen. De nagelnieuwe afdeling werd bevestigd door het Gentse Algemeen Bestuur dat op 21 oktober 1877 naar Kortrijk kwam om deze jonge afdeling officieel te erkennen.

De afgevaardigden waren mede-oprichter van het Willemsfonds en toenmalig voorzitter-professor Jacob Heremans en zijn toenmalige secretaris en latere opvolger Julius Vuylsteke. In 1877-79 telde het Willemsfonds 77 leden. Een jaar later waren er dat al 110. Een van die stichtende leden die zijn 6 frank lidgeld had betaald was Benoit Danneel, toen de eerste liberale burgemeester van Kortrijk, die op dat moment 14 jaar in de oppositie zat.

VERFRANSCHING

“Vrijzinnigen hebben het niet gemakkelijk gehad in Kortrijk”, weet huidig voorzitter Vincent Lagae.

“Al in het eerste jaarverslag van het Willemsfonds schreef leerkracht Jacob Stinissen dat ‘het Willems-Fonds de taak is opgelegd zooveel licht mogelijk te verspreiden in de zedelijke duisternis, welke vooral hier in de aloude Leiestad nog heerscht. Een stad, waar de twee grootste geesels van Vlaanderen verfransching en verkwezeling op eene zoo onrustbarende wijze hadden wortel gevat’.”

Als er vandaag kan gezegd worden dat Kortrijk niet langer Franstalig is, dan is dat in grote mate te danken aan de vele verenigingen, sociaal, cultureel en politiek, die de voorbije 140 jaar geschreven hebben aan dat Blauwe Verhaal. Doorheen haar geschiedenis heeft de vereniging zich ingezet om de ‘ongemene stoutheid, domheid en bijgeloof’ te bekampen die op dat moment wordt verspreid door de verfransching en verpaapsching in Kortrijk”, stond in het jaarverslag van 1881.

VOLKSBIBLIOTHEEK

Talloze lezingen, voordrachten en toneelstukken werden georganiseerd in onder meer café Royal het huidige restaurant Royale -, café du Parnasse het huidige Brass-à-ville in de Korte Steenstraat en in De Gulden Arend, nu de spelletjeswinkel Albion in de Doorniksestraat. Op hun hoogtepunt zelfs elke twee weken.

Ze zetten zich in voor de verspreiding van het Nederlands door een volksbibliotheek op te richten. Opvallend detail: al in 1883 richtte het Willemsfonds smeekbeden naar het stadsbestuur om de namen en aanduidingen op de openbare gebouwen te voorzien van een Nederlands onderschrift. Het werd hen toen geweigerd, terwijl men vandaag in Kortrijk over het omgekeerde discussieert.

Het Willemsfonds zette zich ookin voor een neutraal onderwijs in Kortrijk. Burgemeester Benoit Danneel had het voor de eerste keer geprobeerd in 1859 met een gemeenteschool in de Persijnstraat, maar het duurde tot 1885 voor het echt lukte dankzij Victor De Smet en zijn ‘Smett es skole’ in de Kloosterstraat.