header background image
 


CGSO Brugge 'In Belgium Normal'

Het voorbije jaar werden we als samenleving geconfronteerd met heel wat vluchtelingen. Dit bracht een hoop uitdagingen met zich mee. Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) kreeg plots heel wat vragen om vorming over relaties en seksualiteit te geven aan deze doelgroep. Bij de ontwikkeling van nieuwe leermiddelen werkte ze samen met een projectgroep studenten sociaal werk van Howest. De studenten stelden deze box zelf voor op 9 november laatstleden. Hieronder getuigen zij zelf over hun ervaringen tijdens het project.

Een gemotiveerde groep studenten

Cindy Ramon, die ons project leidt en werkzaam is in de organisatie CGSO, stelde dit project voor in onze hogeschool begin februari 2016. Haar presentatie sprak ons meteen aan! Het zorgde ervoor dat we zin kregen om deel te nemen aan dit project. Tijdens deze voorstelling werd duidelijk dat we iets moesten uitwerken voor vluchtelingen rond relaties en seksualiteit. Voor elk groepslid werd meteen duidelijk dat dit project veel te bieden heeft voor ons. Allereest was de doelgroep nieuw voor ons, we wilden graag met deze doelgroep werken omdat we dit een zeer boeiende groep vinden. Er bestaan ook veel misvattingen over deze doelgroep. We beseffen dat deze doelgroep te maken krijgt met heel wat vooroordelen, discriminatie, … Met deze vorming wilden we dus ook niet stigmatiserend te werk gaan.

Ook vormingen geven was voor de meesten onder ons een onbekend terrein. We wilden dus ervaring opdoen in iets wat voor ons toen nog niet gekend was. Het project betekende voor sommigen onder ons ook echt een uitdaging. Dit omwille van de taalbarrière, gebrek aan ervaring in dit terrein, de creativiteit die hiervoor vereist is … Het was voor ons meteen duidelijk dat dit project ons verschillende vaardigheden zou aanleren waar we voorheen minder mee bezig waren zoals ‘out of the box denken’, vormingen in elkaar kunnen steken,…

Dit project gaf ons ook veel vrijheid, we konden zelf kiezen wat we uitwerkten voor deze doelgroep. We vonden het leuk dat we zoveel richtingen op konden met dit project: werd het een spel, een vormingspakket,…Alles lag nog open! Het sprak ons aan dat we echt onze eigen stempel op iets konden drukken. In dit project zagen we ook een mogelijkheid om taboedoorbrekend te werken. Zeker omdat dit een actueel thema is in onze maatschappij. We wilden ergens ook bijdragen aan een betere integratie van deze mensen in België. Ons project kan hierin een kleine stap vooruit betekenen, zo begrijpt deze doelgroep misschien beter waarom de Westerling zich op een bepaalde manier gedraagt.

De reis was lang en hard

We hebben een lange weg afgelegd om te raken tot wat we nu bereikt hebben. Na de eerste vergaderingen met Cindy, hadden we nog heel wat vragen. Toen werd het nog meer duidelijk dat we zeer veel vrijheid kregen. In het begin was dit toch niet altijd simpel.

De beginfase van het project bestond vooral uit het leren kennen van de doelgroep. Hiervoor hebben we verschillende organisaties gecontacteerd met de vraag of we langs mochten komen. Doordat het overal druk was, was het moeilijk om deze mensen beter te leren kennen. Uiteindelijk hebben we het opvangcentrum van het Rodekruis te Brugge mogen bezoeken alsook het opvangcentrum te Poelkapelle. Daarnaast heeft de dienst ‘Merhaba’ ons ook te woord gestaan. Dankzij hen kregen we een beter zicht op ‘wie zijn dat nu eigenlijk, vluchtelingen?’ en wat hun noden zijn. Dit waren zeer leerrijke momenten. Dankzij het sociaal huis in Lichtervelde kwamen we in de zomervakantie ook in echt contact met de doelgroep tijdens de informele momenten die ze voorzien met vluchtelingen genaamd ‘Café Tuur’.

Vanuit de samenwerking met het sociaal huis hebben we in de zomervakantie twee activiteiten georganiseerd met de mensen die in Lichtervelde gehuisvest zijn. Dit was een kookactiviteit waarbij we een typisch Belgisch gerecht klaargemaakt hebben, tijdens de bereiding hiervan konden we zo een gesprek aanknopen met de aanwezigen. Daarnaast organiseerden we ook een fietsactiviteit met stopplaatsen.

Het uiteindelijk resultaat: de ‘box’

Doorheen het proces dat we doorlopen hebben, hebben we beslist om een vorming uit te werken voor deze doelgroep. Hiervoor hebben we een uitgebreid ‘vormingsdocument’ gemaakt.

Even later kwamen we op de idee om een ‘box’ te ontwikkelen. De idee die hierachter zit is omdat we een product wilden ontwikkelen voor het CGSO, als meerwaarde voor ons project. In deze box stoppen we alle methodieken waar we gebruik van willen maken. Wie een vorming wil geven, heeft dus alle benodigdheden op die manier bij zich.

Daarnaast wilden we met deze box ook meerdere doelgroepen bereiken, niet enkel jongeren maar ook bv. volwassenen. Mits kleine aanpassingen te verrichten, kan deze box en vormingsmethodieken ook bij andere doelgroepen gebruikt worden.

Informatie: www.cgsobrugge.be

REDACTIE ARTIKEL: STUDENTEN FAYE VANDROMME, JANNES DE-COCK, JOYCE VANDAMME, SARA VOLCKE, SARAH DEPOORTER EN SOFIE NAEYAERT. EINDREDACTIE EN INLEIDING: CHRIS MESTDAGH; CGSO VZW

Voor deze vormingen aan nieuwkomers zijn we nog op zoek naar mannelijke vrijwilligers. Ben je man, heb je er geen probleem mee om over relaties en seks te praten en soms overdag tijd? Meld je dan aan bij het CGSO! Meer info CGSO Brugge, Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding, Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge 050 33 69 70 - info @cgsobrugge.be - www.cgsobrugge.be

terug naar het overzicht