header background image
 


Voorstelling raad van bestuur IMD West-Vlaanderen

Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen heeft een nieuwe Raad van Bestuur

De Instelling Morele Dienstverlening (IMD) West-Vlaanderen – het orgaan dat de werking van de vrijzinnige gemeenschap in de provincie financieel ondersteunt - heeft een nieuwe Raad van Bestuur. In deze Raad zetelen 5 leden die verkozen zijn door een kieskring van afgevaardigden van vrijzinnige verenigingen in de provincie en 2 personen die afgevaardigd zijn door de Centrale Vrijzinnige Raad.
Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd op 28 maart, treedt aan voor een periode van 3 jaar en komt maandelijks samen.

De 5 rechtstreeks verkozen bestuursleden zijn: Francis Moeykens, Martin Courtens, Sammy Van den Heede, Evi Andries (nieuw lid) en Chris Marchand (nieuw lid). De 2 leden verkozen door de Centrale Vrijzinnige Raad zijn Harald Prasse en Hervé Depreeuw. Uittredende leden zijn Fanny Dumarey en Marc D’haene. De mandaten: Martin Courtens is voorzitter, Harald Prasse is ondervoorzitter en Evi Andries is secretaris.

De IMD’s werden in Vlaanderen per provincie opgericht na de afkondiging van de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België. IMD West-Vlaanderen krijgt financiële middelen van de Provincie en heeft de taak ze te beheren en verdelen binnen de georganiseerde West-Vlaamse vrijzinnige gemeenschap. Die middelen maken vrijzinnig humanistische dienstverlening mogelijk.

We stellen de raadsleden graag aan je voor:

   Martin Courtens - voorzitter

   Harald Prasse - ondervoorzitter

  Evi Andries - secretaris

  Francis Moeykens 

   Hervé Depreeuw

   Chris Marchand

   Sammy Van den Heede

   Charlotte Vantomme - afgevaardigde Provincie West-Vlaanderen