header background image
 


Aangepaste samenstelling raad van bestuur IMD West-Vlaanderen

De huidige Raad van Bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen – het orgaan dat de werking van de vrijzinnige gemeenschap in de provincie financieel ondersteunt - werd geïnstalleerd op 28 maart 2018, voor een periode van 3 jaar. Met als leden Martin Courtens - voorzitter, Harald Prasse - ondervoorzitter, Evi Andries - secretaris, Francis Moeykens, Hervé Depreeuw, Chris Marchand, Sammy Van den Heede en Charlotte Vantomme - afgevaardigde Provincie West-Vlaanderen.  
De samenstelling is recent gewijzigd, 2 raadsleden werden vervangen. Patrick Dobbelaere en Niels Callier nemen de plaats in van Francis Moeykens en Hervé Depreeuw.

De IMD’s werden in Vlaanderen per provincie opgericht na de afkondiging van de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België. IMD West-Vlaanderen krijgt financiële middelen van de Provincie en heeft de taak ze te beheren en verdelen binnen de georganiseerde West-Vlaamse vrijzinnige gemeenschap. Die middelen maken vrijzinnig humanistische dienstverlening mogelijk.

De huidige samenstelling:

   Martin Courtens - voorzitter

   Harald Prasse - ondervoorzitter

  Evi Andries - secretaris

    Patrick Dobbelaere

    Niels Callier

   Chris Marchand

   Sammy Van den Heede

   Charlotte Vantomme - afgevaardigde Provincie West-Vlaanderen