header background image
 


Kennismaking met het organisatiecomité Lentefeest Roeselare

Wij worden ontvangen door een enthousiaste ploeg vrijwilligers die samenzitten om het komende lentefeest voor te bereiden. Carla en Ria zijn lerares zedenleer/moraal; Luc, Yves, Eric, Vera en Martin zijn bestuurslid van het Humanistisch Verbond. Plaats van gebeuren is het nog relatief nieuwe huisvandeMens, hun vaste stek. In deze centrumstad geen vrijzinnig centrum of vrijzinnig café. Men heeft er niet direct een verklaring voor. Het is er nooit van gekomen! Niet dat het hen aan daadkracht ontbreekt. Getuige daarvan hun recente geschiedenis. Tot het jaar 1997 gingen de Roeselaarse kinderen met hun vrijzinnige ouders nog naar de schouwburg in Kortrijk om hun lentefeest te vieren. De jaarlijkse aangroei van feestelingen was zo groot dat zij samen met Izegem en Tielt een eigen organisatie startten. Er werd afgesproken om een jaarlijkse wissel te doen en in 1997 werd een feesttent opgezet in Izegem. Het jaar daarna trok men naar het Gildhof in Tielt. Een nieuw gevormd bestuur in Roeselare nam de taak op zich om het feest te organiseren  in 1999. Het werd een groot succes en maakte in die mate indruk dat besloten werd om niet  meer uit te wijken, maar in Roeselare te blijven. Direct werd de organisatie geprofessionaliseerd door de oprichten van een lentefeest-comité met vertegenwoordigers uit de verschillende steden en leerkrachten Moraal. Enkele jaren terug besloot de afdeling Tielt zijn eigen weg te gaan. Het feest gaat door in het  cultuurcentrum “De Spil”. Er is een goeie samenwerking en de professionele aanpak van de theatertechnici wordt gesmaakt.


Wat betekent het lentefeest voor jullie?


Het is vooral een feestdag voor de kinderen. Blije gezichten en het kind dat centraal staat, omringd door familie kennissen en vrienden. Een feest niet alléén voor maar vooral ook door de kinderen. Niet minder dan 6 voorbereidingsdagen gaan vooraf aan het feest. De inhoudelijke voorbereiding is in handen van de ploeg van leraars zedenleer-moraal. Dit zijn een twaalftal leerkrachten. De praktische organisatie is in handen van het organisatiecomité. Toch wat typisch voor Roeselare is dat wij een groot hinterland bestrijken met zéér veel (kleinere) gemeenten. De cirkel rond de centrumstad gaat tot Torhout, Izegem, Oostnieuwkerke en Ledegem. Vooral de leraars zedenleer zijn aanbrengers van de feestelingen uit die diverse scholen. Dit jaar zijn er 105 feestelingen ingeschreven. Ook hier is een verhouding inschrijvingsgeld, subsidie en sponsoring over de totale kost te verdelen. Let wel, de feestelingen komen gratis. De ouders en belangstellenden betalen 5€ voor de receptie achteraf, de kinderen 2€. Wij rekenen op een aanwezigheid van minimum 800 deelnemers aan de receptie. Wat betekent dat wij hier ook reeds dicht tegen de limiet zitten van het maximum aantal deelnemers. Wat de inhoudelijke voorbereiding betreft kunnen de leraars zedenleer een maximum aan van 120 kinderen. Op het podium is er een mix van 6 en twaalfjarigen die gezamenlijk optreden en dus ook gezamenlijk voor bereiden, aangestuurd door de leraars zedenleer.


Wat is de inbreng van het gemeentelijk onderwijs?


Misschien is dit ook een typische situatie voor Roeselare centrum, want het is immers zo dat het gemeentelijk onderwijs zijn eigen lentefeest organiseert. Dat gaat normaal door op dezelfde dag dat wij ons lentefeest geven. Zij organiseren in het cultureel centrum in de deelgemeente Rumbeke. Zij hebben toch ook zo’n 40 feestelingen.

 

Het lentefeest valt traditioneel op door zijn frisse en luchtige aanpak. Is dit nog zo, en wordt dit onderhand niet wat ouderwets?
 
(zowat iedereen reageert verwonderd en ontzet en Carla neemt het woord om hun inhoudelijk project voor te stellen.)
Onze aanpak is helemaal niet ouderwets maar past in de filosofie die wij ook toepassen in ons leerprogramma. De kinderen staan centraal en kiezen vooreerst samen het thema, dit kan een thema zijn dat gegroeid is tijdens de lessen, dit kan een thema zijn dat spontaan in de voorbereiding opborrelt. Er worden dan groepjes gevormd onder leiding van één lerares die het centrale thema invullen in deelthema’s. Zeer dikwijls worden de thema’s gekozen uit een soort van protest van de leerlingen die iets willen aanklagen wat hen stoort in onze samenleving. Nog al eens wordt er gekozen uit her ruime thema van diversiteit. Hierin zie je dat kinderen grote voorstanders zijn van een samenhorigheid wat toch wat contrasteert met onze samenleving waar individualiteit en egoïsme van langs om meer gepromoot wordt. Het huidige centrale thema is : “Doe mee !”

Is er een noodzakelijke band tussen het lentefeest en de lessen zedenleer?

In principe wel, hoewel wij niemand uitsluiten. Dit jaar werden alle kinderen gerekruteerd uit de lessen zedenleer. Vorige jaren waren er af en toe wel eens kinderen die om diverse redenen geen zedenleer volgden. Ook kinderen uit het katholiek onderwijs hebben  een lentefeest gedaan, dit zijn wel uitzonderingen. Alléén als wij het gevoel hebben dat wij misbruikt worden zeggen wij neen. Zo bijvoorbeeld was er in het verleden een gezin dat uitgesproken protestant was, ook in school volgde het kind protestantse godsdienst. Zij wilden niet naar de katholieke kerk voor een inwijdingsritueel en kwamen dan maar bij ons aankloppen. Sommige kinderen die naar een individueel zingevend feest op zoek zijn kunnen wij helpen via de dienstverlening van het huisvandeMens.  In alle discussie moet het toch wel duidelijk blijven dat het lentefeest een propageren is van onze humanistische waarden. Wie daar aan wil meedoen is welkom en voor ons is het duidelijk dat dit best kan via de lessen zedenleer.

Het “Katholieke onderwijsproject” is aan het falen. Zou de vrijzinnigheid niet wat meer openheid naar het katholiek onderwijs mogen tonen en katholieke kinderen uitnodigen om kennis te maken met de vrijzinnigheid?

(spontaan gelach plus verschillende meningen borrelen op)
-    Eerst en vooral zou dit organisatorisch heel moeilijk worden. Wij zitten nu al bijna aan onze limiet. De Spil is nu al bijna te klein. Als wij de kaap van de 120 feestelingen en 1000 receptiegangers  overschrijden kunnen wij dit niet meer aan in de huidige organisatievorm. Het mag ook niet de bedoeling zijn dat wij onze vrijzinnige ouders die voor het gemeenschapsonderwijs kiezen laten plaats ruimen omdat wij persé een opening naar de katholieken willen maken.
-    Langs de andere kant is het wel zo dat er tijdens de schooltijd samenwerking is. Het leerprogramma voorziet reeds een interlevensbeschouwelijke dialoog. Er wordt in voorbereiding van de lessen nog al dikwijls pedagogisch samengewerkt met de leraar godsdienst en laat ons eerlijk zijn ; de lessen godsdienst  zijn in veel gevallen lessen zedenleer geworden waar meer over humanistische waarden dan over God wordt gesproken.
-    Het mag toch eens gezegd worden dat het katholiek onderwijs zijn visietekst heeft die steunt op het katholiek geloof, alle strategische toenaderingen van  Boeve ten spijt stappen zij daar toch niet van af.

Zijn er anders nog trends die jullie opvallen?

De constante groei van het aantal deelnemers. Wat opvalt is dat van langs om meer kinderen een “switch” maken. Wij zien heel wat kinderen die inschrijven voor het  feest  vrijzinnige jeugd, terwijl zij geen lentefeest hebben gedaan. Na hun “eerste communie” komen zij in contact met zedenleer  en kiezen dan ook bewust om op twaalfjarige leeftijd samen met vrienden en familie voor het feest van de vrijzinnige jeugd.

Wat brengt de toekomst ?

Veel werk, veel plezier en als de constante groei zich doorzet zullen wij een aantal knopen moeten doorhakken, maar daar kunnen wij nu nog niet op vooruit lopen. Geografisch zou het voor de hand liggen dat Torhout een eigen organisatie lentefeest opzet, maar de vrijzinnige activiteiten zijn  er dun gezaaid, wat ons doet twijfelen aan de organisatorische onderbouw  die toch een constante moet zijn. Maar wie weet komt daar in de toekomst verandering in.
Zoeklicht : Zijn er nog dingen die jullie kwijt willen.