header background image
 


Nieuw Vrijzinnig Huis Brugge

Op maandag 8 januari 2018 zijn de werkzaamheden in het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat voor de oprichting van een Vrijzinnig Huis gestart. In hetzelfde gebouw komt ook een Studentenhuis.

Na jaren onderhandelen met verenigde krachten krijgt de Brugse vrijzinnige gemeenschap een zichtbare uitvalsbasis met alle nodige faciliteiten en oppervlakte. Dit op een centrale plaats, voor iedereen makkelijk bereikbaar.

Alle inspanningen hebben tot een goed resultaat geleid. De Brugse vrijzinnige gemeenschap is zeer tevreden dat het stadsbestuur en de provincie West-Vlaanderen hen hierin gesteund hebben en dat de realisatie op korte termijn zal gebeuren.

Een nieuw Vrijzinnig Huis is nodig: zowel het vrijzinnig centrum De Sleutelbrug als het huisvandeMens in Brugge zijn te klein en te weinig zichtbaar, en dat verhindert om te groeien. Op dit moment zijn de vrijzinnigen in Brugge te veel versnipperd en de accommodatie waarover ze beschikken is problematisch te noemen. Ze hebben bijvoorbeeld geen eigen ruimte om plechtigheden te organiseren, wat in centra als Kortrijk en Oostende wel kan. Daar is de hele lokale vrijzinnige gemeenschap reeds onder één dak verzameld en je ziet dat ze een bloeiende, sterke werking hebben. Het samenbrengen van diensten is efficiënt. Daarom hebben ze dit project op de rails gezet.

In oktober 2012 kregen we de steun van alle politieke partijen voor dit pand. In mei 2013 werd ‘een Brugs Vrijzinnig Huis’ opgenomen als agendapunt in het beleidsplan voor 2013-2018 voor de Stad Brugge. Nadien besliste het schepencollege dat het Vrijzinnig Huis een onderkomen kon krijgen in het voormalig politiegebouw en dat op deze locatie ook een studentenhuis zou komen.
Met de verhuis naar deze locatie, beginnen we aan een nieuw hoofdstuk waarbij onze organisaties volop zullen samenwerken. Het is de bedoeling om een kwalitatieve dienstverlening verder uit te bouwen en om veel activiteiten, op wekelijkse basis, aan te bieden aan de Bruggeling. Het Vrijzinnig Huis moet de bindende factor worden. Een belangrijk doel is groei realiseren, wanneer de financiële en andere inspanningen voor álle verenigingen renderen, in een centrale accommodatie.

De totale bruikbare oppervlakte van de ruimte voor de vrijzinnige gemeenschap bedraagt een 1300 m2. Niveau 2 zal in gebruik genomen worden door het huisvandeMens met een aantal kantoren, ontvangst- en gespreksruimtes. Er komt achteraan de site een polyvalente zaal voor 250 personen (zittend) met bar en keuken en mooie tuin.

De werking zal ruim zijn: voor het huisvandeMens gaat dit grotendeels over het verzorgen van vrijzinnig humanistische plechtigheden, persoonlijke begeleiding via gesprekken en het informeren rond een waardig levenseinde. Voor alle geledingen gaat het over permanente vorming via een aanbod van voordrachten of debatten over diverse ethische, actuele, maatschappelijke, wetenschappelijke onderwerpen. Dat is iets waar de lokale afdeling van UPV- Uitstraling Permanente Vorming onder de noemer ‘wetenschapspopularisering’ op in zet. De sociaal-culturele organisaties binnen het landschap het Willemsfonds, Vermeylenfonds, de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging (HVV) leggen de klemtoon op culturele activiteiten zodat er ook tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en concerten geprogrammeerd zullen worden. Dan heb je onze verenigingen met een specifieke inslag, die inspelen op levensbehoeften, zoals SOS Nuchterheid, een zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van een verslaving en wekelijks groepsbijeenkomsten organiseert. Verder zullen ook de organisatoren van de Lentefeesten hier hun uitvalsbasis vinden.

Het nieuw Vrijzinnig Huis wordt een plaats om gezellig samen te zijn en de geest te scherpen met open, progressieve en kritische mensen. We willen een laagdrempelig, open en gastvrij huis waar iedereen welkom is. We beogen zeker ook een goede samenwerking met bestaande of nieuwe externe partners uit het maatschappelijke middenveld, de socio-culturele wereld, het onderwijs, de zorgsector e.a...

De nieuwe werking zal meer mensen laten kennismaken met het vrijzinnig humanisme als levensvisie. Met een aanbod dat tot stand komt vanuit waarden als verdraagzaamheid, vrije meningsuiting, vrij onderzoek en vrij denken, solidariteit, respect voor mensenrechten, gelijkwaardigheid.

Daarbij vergeten ze ook de jongeren niet, ze wensen een toegankelijke dienstverlening ook voor hen, met eigen trefmomenten, daar willen zij meer op in zetten.
Een plechtige opening is gepland op 21 juni 2019. Dit past mooi omdat 21 juni de ‘Internationale dag van het humanisme’ is. In Brugge kijkt men er alvast met veel zin naar uit om van start te kunnen gaan.

Lees ook:
https://www.brugge.be/vrijzinnig-huis-studentenhuis
https://www.brugge.be/werkzaamheden-aan-studentenhuis-en-vrijzinnig-huis-van-start

Ga naar het dossier Vrijzinnig Huis