header background image
 


Nieuw in het aanbod van het huisvandeMens: boekje 'Laatste wensen, een planner voor je nalatenschap'
Veel mensen vergeten liever dat er ooit een einde komt aan hun leven. Heel begrijpelijk. Toch leidt iemand z’n dood soms tot verwarring, discussies en dilemma’s bij de nabestaanden die op een emotioneel moment ook een aantal praktische zaken moeten regelen.

Bij het huisvandeMens ontmoeten we vaak mensen in deze situatie. Bij de organisatie van een afscheidsplechtigheid, bij ondersteunende rouwbegeleiding of bij informatiegesprekken rond vroegtijdige zorgplanning: steeds vaker uiten mensen de behoefte om alles eens op een rijtje te zetten en zelf een stuk de regie over hun afscheid in handen te nemen.

Vanuit ons vrijzinnig humanisme dragen we zelfbeschikking hoog in het vaandel. Niets invullen voor een ander, maar ruimte creëren voor ieders unieke verhaal. We wilden aan deze groeiende vraag dus graag tegemoet komen: vandaar het laatste wensen-boekje. Beschouw het als een vorm van zelfzorg én zorg voor je nabestaanden.

Wat staat erin? Je kan heel wat zaken noteren omtrent de regelingen voor je uitvaart. Welke muziek je wenst. Welke kist/urne je wil. Wie je er graag bij wil bij hebben op je uitvaart. Je kan ook enkele praktische wensen noteren: wat er moet gebeuren met je sociale media accounts, je telefoon of je huisdieren. En hoe je je materiële nalatenschap voor ogen hebt.

Jij vult zelf in wat je wil. Je vindt er ook uitleg hoe je bepaalde regelingen verder rechtsgeldig kan uitwerken. Het kan een aanzet zijn tot gesprek met anderen en/of een hulpmiddel voor jezelf. Dit boekje kan een steun zijn bij het nadenken over wat jij zinvol vindt. Het boekje is gratis te verkrijgen bij elk huisvandeMens en vrijzinnig centrum in West-Vlaanderen.

Via deze link kan je alvast het boekje doornemen, haal het bij ons op om het in te vullen!