header background image
 


YOUCA Action Day

YOUCA staat voor Youth for Change and Action. Het is een organisatie voor en door jongeren die hen motiveert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Op 18 oktober organiseerden ze de YOUCA Action Day, vroeger Zuiddag. Voor de 13e keer gingen Vlaamse en Brusselse jongeren een dag aan de slag voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze daarmee verdienden, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden en naar een aantal projecten in België.
Je leest er meer over op www.youca.be

2018

In de huizenvandeMens Brugge, Kortrijk, Ieper, Roeselare en Diksmuide waren jongeren te gast op de vrijzinnig humanistische werkvloer. Zij hielpen onder meer met de voorbereidingen voor de herdenkingsplechtigheden en de music for life acties. Het was zowel voor hen als voor de personeelsleden van een leuke ervaring. Een fotoverslagje:

Luna en Isabeau in huisvandeMens Brugge

Kilian in huisvandeMens Diksmuide

Ines in huisvandeMens Kortrijk

Ymke in huisvandeMens Ieper

Rodrigo in huisvandeMens Roeselare


YOUCADAG in het huisvandeMens van Roeselare - een getuigenis van Rodrigo

Op Youcadag in het huisvandeMens Roeselare heb ik fantastische mensen ontmoet, die me hartelijk hebben ontvangen en me een toffe ervaring hebben bezorgd. Ze vroegen me om bepaalde vragen te beantwoorden en ook om mijn ideeën te geven over bepaalde thema’s/onderwerpen. Eerst vroegen ze wat een goede humanist volgens mij is en daarmee zal ik beginnen.

Volgens mij moet een goede humanist, een ruimdenkende, ontvankelijk, rationeel persoon zijn. Een humanist is voor mij iemand die de anderen respecteert en help met hun problemen en zorgen. En daarmee is het huisvandeMens heel goed bezig. Maar ik denk dat het nog beter kan. Hoewel ik niet denk dat het huisvandeMens op festivals aanwezig zou moeten zijn, denk ik dat het huisvandeMens een heel groot rol zou kunnen spelen in ons maatschappij. Ik denk dat scholen  een van de betere mogelijkheden zouden zijn om jongeren te bereiken. Alhoewel ik van het huisvandeMens had gehoord denk ik dat het niet actief genoeg is op scholen. Misschien met een overeenkomst met scholen om meer nadruk te leggen op de lessen zedenleer en op schoolactiviteiten in het algemeen zou het huisvandeMens meer bekend zijn tussen jongeren.

Op deze wereld heb je verschillende problemen maar ik ga hier mijn nadruk leggen op 3 thema’s: Armoede, Vrede en Ecologie.

Laat mij beginnen met Armoede. Armoede is een van de grote gevolgen van onze maatschappij. Met onze westerse levensstijl brengen we niet alleen onze planeet in de problemen maar ook de mens zelf. Iedereen zou dezelfde kans moeten krijgen om een goede leven te hebben. Maar dat gebeurt in de meeste landen niet door allerlei factoren. Misschien wordt hun land bestuurd door een dictator, of misschien wordt hun religie niet geaccepteerd waar ze leven. Of misschien zijn ze gewoon te arm om ooit rijker te worden. Ik denk dat iedereen die kans zou moeten krijgen maar niet iedereen zou er per se slagen om het te benutten. Daarom denk ik dat we nooit armoede helemaal zullen kunnen verslaan, maar we kunnen wel het aantal arme mensen doen verminderen.

Vrede is een andere goede topic. Ik ben in Portugal geboren en daar hadden we tot  1974 een dictatuur. Door mijn hele jeugd werd het benadrukt hoe belangrijk dat het is dat we vrij kunnen zijn, dat we van ‘alles’ mogen zeggen en schrijven. En dat denk ik ook nu. Er bestaan er nu nog landen waar een dictator heerst. En dat is gewoon triestig. Homo Sapiens bestaat al meer dan 200 duizend jaar en toch kan het gebeuren na allerlei revoluties dat de mens accepteert dat 1 iemand zijn leven mag bepalen. Dat komt omdat de mens meestal niet ambitieus en rationeel is. We zijn meestal content met wat we hebben en streven niet om het verschil te maken in ons maatschappij. Dat is gewoon triestig.

Maar in de 20ste eeuw kwam er een andere probleem op: Het milieu. Ecologie is nu een van de belangrijkste thema’s van onze maatschappij. Wij mensen zijn meestal egoïstisch en dat zie je aan het klimaat. Al bijna honderd jaar verwittigen wetenschappers ons dat de klimaatsverandering echt is en dat het erger zal worden. Maar toch luistert de mens niet. We denken alleen aan ons zelf en denken altijd dat probleem opgelost zal worden door iemand anders of dat het gewoon vanzelf weg zal gaan. Het klimaat warmt op, misschien niet alleen door de mens maar de mens heeft daar zeker invloed in. We moeten doen wat we kunnen om de aarde nog leefbaar voor de mens te behouden. Zo snel mogelijk.


2017

‘Ik heb veel bijgeleerd over het vrijzinnig humanisme’

Op 19 oktober zat Kemi niet op de schoolbanken van het zesde middelbaar zoals gewoonlijk. Ze was een van de 15.000 leerlingen die een dag ging werken voor YOUCA Action Day. Samen met consulent Kenzy beleefde ze een werkdag in het huisvandeMens. Daarvoor kreeg ze € 50 voor een goed doel.

Waarom koos je voor het huisvandeMens?
Je kon zoeken via een site of zelf op zoek gaan naar een werkplaats. Je kan veel verschillende dingen doen, stewardess, bij de politie, op een school… Zelfs als je oma hulp nodig heeft in de tuin en je daarvoor € 50 krijgt, mag dat ook. Mijn mama kent het huisvandeMens. Het leek me interessant en ik wilde iets nieuws proberen. Ik dacht dat ik een gesprek zou mogen bijwonen voor een plechtigheid, en dat ik de telefoon zou mogen opnemen. Dat was ook zo. Ik heb veel bijgeleerd over wat het vrijzinnig humanisme inhoudt. Ik vind het goed dat er een alternatief bestaat voor mensen die niet gelovig zijn.

Wat zal je antwoorden als iemand vraagt: ‘Het huisvandeMens, wat is dat?’
Het is een vrijzinnig humanistische gemeenschap waar ze instaan voor de mens. Je kan er terecht als je een plechtigheid wil buiten de kerk. Tijdens de ceremonie kan je stilstaan bij dat moment, er dieper op ingaan en er iets moois van maken. Je kan ook een afspraak maken om alles te regelen rond je levenseinde. Of voor individuele gesprekken als je wil vertellen tegen iemand die gewoon luistert.

Waarvoor zou jij een beroep doen op het huisvandeMens?
Ik ben niet gelovig, maar ik vind het mooi om voor de kerk te trouwen. Ik wist niet dat er een alternatief bestaat. Ik zou het zeker overwegen, afhankelijk van de situatie. Ik denk dat ik vooral voor gesprekken naar het huisvandeMens zou komen. Eigenlijk is dat allemaal nog zo ver weg.

Wat zal je onthouden van vandaag?
Dat ik de telefoon moest opnemen. Ik ben altijd zenuwachtig om te bellen. Ik heb me echt geamuseerd en ik heb veel bijgeleerd.


Op de foto: Kemi met consulent Kenzy

Kemi: ‘Ik vond het interessant en stelde daarom veel vragen.’

In huisvandeMens Brugge was ook een jongere te gast op Youcadag, Gianni Blondeel, hij schreef zelf zijn ervaringen neer, die lees je hier