Laatste nieuws

maatregelen n.a.v. het coronavirus

Maatregelen n.a.v. het coronavirus


Door het coronavirus zijn de activiteiten in het centrum uitgesteld tot nader order. Er is permanentie op het secretariaat op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9u tot 12u, tot nader order. Telefonisch is het secretariaat op die tijdstippen bereikbaar. Wens je langs te gaan, bel dan aub aan en wacht aan de voordeur om geholpen te worden. Er wordt nog niemand binnen gelaten. Je kan het secretariaat ook steeds bereiken via mail.

Activiteiten

Er zijn geen komende activiteiten

Over ons

VC De Fakkel stelt zijn faciliteiten ter beschikking voor plechtigheden bij geboorte, relatie of afscheid, lentefeest en feest vrijzinnige jeugd. VC De Fakkel verzorgt ook deze plechtigheden.

Verder wordt de infrastructuur gebruikt voor:

  • vergaderingen, cursussen, voordrachten, vormingsavonden en –namiddagen
  • individuele en groepsgesprekken rond persoonlijke en maatschappelijke problemen
  • gezellig samenzijn, optredens

Het vrijzinnig ontmoetingscentrum is open tijdens de kantooruren en op afspraak.
Voor 12 euro per jaar kan je lid worden van de ‘Vriendenkring VC De Bredense Fakkel’. In ruil ontvang je ons driemaandelijks tijdschrift waardoor je op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten die plaatsvinden in het centrum. Je wordt ook uitgenodigd voor de activiteiten.

Bij sommige betalende activiteiten worden de toegangskaarten voor leden aan de helft van de prijs aangeboden. Via de website van het centrum kan je online je lidmaatschap aanvragen.

Contact

VRIJZINNIG CENTRUM DE FAKKEL VZW

 Zwanenstraat 11, 8450 Bredene
  059 32 64 95
 vc.de.fakkel@skynet.be
 www.vcbredene.be
KBO 0424.555.043
RPR Gent, afdeling Oostende

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen