Laatste nieuws

Corona-virus


Veilige ontvangst van bezoekers in De Geuzetorre

Bezoekers kunnen terecht aan het corona-proof onthaal in De Geuzetorre voor vragen, info of bijstand. Er is een plexi-scherm voorzien, we bieden hand gel, ontsmettings alcohol en indien nodig een mond masker aan en garanderen zo een optimale bescherming tegen de overdracht van virussen. We vragen uit drukkelijk om maximum per twee personen de onthaal-ruimte te betreden en de social distancing regels te respecteren.
 

Annulatie zondagaperitieven

De Raad van Bestuur van het VLC Oostende vzw heeft beslist, gevolg gevend aan de recente maatregelen van de overheid,
om tot nader order en voor minstens 4 weken geen vrijzinnige aperitieven op zondag meer te organiseren.
Van zodra de situatie het weer toelaat zullen wij hier nieuwe data publiceren. Alvast van harte dank voor uw begrip.

 

 

Activiteiten

Causerie door Ben Wuyts: 'In wiens woorden willen we wonen? Religies en ideologieën in historisch perspectief'

29-10-2020 14:30

Het boek “In wiens woorden willen we wonen? Religies en ideologieën in historisch perspectief” van Ben Wuyts is bedoeld voor een breed lezerspubliek met belangstelling de betekenis van godsdiensten en ideologieën in het maatschappelijk leven van elke dag, vroeger en nu. Dit boek behandelt de westerse geschiedenis, met de focus op de Lage Landen.

Over ons

VLC De Geuzetorre

 • is een instelling die de mens centraal stelt en hem in alle levensomstandigheden wil bijstaan;
 • maakt geen onderscheid naar geslacht, nationaliteit, ras of stand;
 • is onafhankelijk en staat los van om het even welke politieke partij;
 • waakt over de humanistische beginselen in de maatschappij;
 • stelt haar infrastructuur ter beschikking van de plaatselijke vrijzinnige verenigingen;
 • streeft naar erkenning en volledige gelijkberechtiging van de vrijzinnigheid;
 • wil mensen helpen in om het even welke levensomstandigheid;
 • zet zich in om elke levensbeschouwelijke discriminatie te bestrijden;
 • is een ontmoetingsplaats waar begrip, bijstand en hulp kan worden geboden;
 • wil het vrijzinnig gedachtegoed verspreiden;
 • organiseert vrijzinnige plechtigheden bij belangrijke levensgebeurtenissen.

Vrijzinnig Laiciserend Centrum De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
 vlc.geuzetorre@skynet.be
 www.vlcdegeuzetorre.be
KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen