Laatste nieuws

Corona-virus


Maatregelen Corona-virus 30 maart 2020


Uit voorzorg sluit De Geuzetorre de deuren tot eind juni 2020.
Alle evenementen of activiteiten worden tot nader order uitgesteld of afgelast. Het secretariaat is bereikbaar via vlc.geuzetorre@skynet.be - alle e-mails worden gelezen en beantwoord.

Activiteiten

Er zijn geen komende activiteiten

Over ons

VLC De Geuzetorre

 • is een instelling die de mens centraal stelt en hem in alle levensomstandigheden wil bijstaan;
 • maakt geen onderscheid naar geslacht, nationaliteit, ras of stand;
 • is onafhankelijk en staat los van om het even welke politieke partij;
 • waakt over de humanistische beginselen in de maatschappij;
 • stelt haar infrastructuur ter beschikking van de plaatselijke vrijzinnige verenigingen;
 • streeft naar erkenning en volledige gelijkberechtiging van de vrijzinnigheid;
 • wil mensen helpen in om het even welke levensomstandigheid;
 • zet zich in om elke levensbeschouwelijke discriminatie te bestrijden;
 • is een ontmoetingsplaats waar begrip, bijstand en hulp kan worden geboden;
 • wil het vrijzinnig gedachtegoed verspreiden;
 • organiseert vrijzinnige plechtigheden bij belangrijke levensgebeurtenissen.

Vrijzinnig Laiciserend Centrum De Geuzetorre vzw

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
 vlc.geuzetorre@skynet.be
 www.vlcdegeuzetorre.be
KBO 0412.094.107
RPR Gent, afdeling Oostende

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen