Over ons

De voornaamste doelstelling van De Molensteen is de vrijzinnigheid bevorderen in Oostkamp en omstreken. Wij streven naar de erkenning van de laïciserende vrijzinnigheid en naar de gelijkberechtiging ervan met de erkende confessionele levensbeschouwingen en hun erediensten. Het centrum verleent diensten aan de vrijzinnige gemeenschap, zowel aan private groepen, organisaties, verenigingen als personen.

Het Vrijzinnig Centrum is gevestigd op het Gemeenteplein 1 te Oostkamp. Je kan er terecht op afspraak.

Voor 15 euro per jaar kan je lid worden van VC De Molensteen Oostkamp vzw. Via de website van De Molensteen kan je online je lidmaatschap aanvragen.

De dienstverlening en doelstellingen van De Molensteen:

  • het helpen inrichten van vrijzinnige plechtigheden voor belangrijke levensgebeurtenissen
  • het onthalen van de nieuwe inwoners en hen in te lichten over de vrijzinnige organisaties in de streek
  • het ondersteunen van vrijwillige moreel consulenten in diensten en instellingen
  • de contacten tussen vrijzinnigen en andersdenkenden bevorderen om zo een verdraagzame en respectvolle maatschappij te helpen ontwikkelen.
  • het vrijzinnig gedachtegoed in de brede lagen van de bevolking bekend maken en fungeren als gespreksplatform om het gemeenschappelijk, filosofisch, inhoudelijk en organisatorisch concept van het vrijzinnig centrum versterken.
  • verzuchtingen en problemen van het centrum zowel individueel als gemeenschappelijk naar de Unie Vrijzinnige Verenigingen en de Vrijzinnige Raad verwoorden.
  • de gelijkberechtiging in het kader van de erkende erediensten en levensbeschouwingen i.c. de vrijzinnige gemeenschap naar de politieke en bestuurlijke overheden behartigen.
  • manifestaties in de brede zin organiseren waardoor de vrijzinnige gedachte en haar eisen kenbaar worden.

Contact

VRIJZINNIG CENTRUM DE MOLENSTEEN

 Gemeenteplein 1, 8020 Oostkamp
 info@vrijzinnigoostkamp.be
 www.vrijzinnigoostkamp.be
KBO 0870475426

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen