Laatste nieuws

maatregelen n.a.v. het coronavirus

VLC Noorderlicht heeft nieuw bestuur


VLC Noorderlicht heeft na 5 jaar een nieuw bestuur verkozen op zondag 27 maart '22. 
Op de foto vlnr: Wim Govaert, Brecht Govaert, Yves Hoffmann, Lorie Goethals, Ann Content, Harald Prasse, Bo Bentein, Stafaan Vandenbussche, Lars Meysmann, Antoine Declerck, Niels Vandenbussche. Ontbreekt op de foto: Ivan De Leu. 
Dit nieuw bestuur, met een aantal jonge leden, zal de volgende 5 jaar het reilen en zeilen van de vrijzinnigheid in Blankenberge bepalen. Er is voldoende enthousiasme, nu nog een beetje geluk met de algemene toestand van de volksgezondheid.

Activiteiten

Er zijn geen komende activiteiten

Over ons

Aanbod

Het VLC Noorderlicht bestaat uit een grote polyvalente zaal uitgerust met muziekinstallatie, projectieapparatuur en bar met daaraan een professionele keuken.

Deze zaal kan gebruikt worden voor allerlei vrijzinnige plechtigheden (geboorte, huwelijk, afscheid,..), maar staat ook ter beschikking van vrijzinnige of pluralistisch verenigingen om hun activiteiten daar te laten doorgaan (voordrachten, lezingen, debatten,...).

Verder beschikken wij over een zaal ingericht met spelen voor jongeren en verschillende burelen. Niet te vergeten is het zonneterras en de ruime parking.

Het centrum wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers.

Het VLC Noorderlicht richt zelf jaarlijks een aantal activiteiten in. Het hoogtepunt is steeds het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd te Blankenberge.

De vele andere activiteiten in het VLC worden ingericht door de aangesloten verenigingen, waarbij het VLC dan enkel hun infrastructuur en logistieke steun ter beschikking stelt.

In Blankenberge vind je afdelingen van het Vermeylenfonds (VF), het Willemsfonds (WF), her Humanistisch Verbond (HV) en Uitstraling Permanente Vorming (UPV). Deze vrijzinnige verenigingen zijn verbonden aan het VLC en maken gebruik van de faciliteiten. Er is ook een nauwe band met het huisvandeMens Brugge.

 

Doelstellingen

VLC Noorderlicht wil de vrijzinnig laïciserende levensbeschouwing verdedigen en propageren en alle vrijzinnigen bijstaan in hun morele noden. Het centrum tracht dit doel te verwezenlijken door:

   • Alle vrijzinnige organisaties te stimuleren en te steunen naar behoefte. Hierbij streven we naar een eigen ontmoetingsplaats voor alle vrijzinnige verenigingen, met de nodige infrastructuur die een degelijke werking waarborgt.
   • Bevorderen van contacten met vrijzinnigen.
   • Het vrijzinnig verenigingsleven openbaar te maken.
   • Propaganda en publiciteit te voeren door middel van alle mogelijke media.
   • Inrichten van manifestaties en acties van alle aard waardoor de vrijzinnige gedachte en haar eisen tot uiting komt.
   • Onthalen van nieuwe inwoners, en het aan hen verstrekken van alle inlichtingen omtrent de vrijzinnige organisaties in en om Blankenberge.
   • De nodige morele dienstverlening te geven aan de mensen die er om vragen.

Het vormen, opleiden, informeren en adviseren van de leden over de aangelegenheden die te maken hebben met het vrijzinnig gedachtegoed is eveneens een doelstelling van het centrum.

VLC Noorderlicht vzw

Contact

 Jeanne Vande Puttelaan 1, 8370 Blankenberge
  050 41 08 29
 vlc.noorderlicht@telenet.be
KBO 0415.177.420
RPR Gent, afdeling Brugge

Co-voorzitters

Harald Prasse

Stefaan Vandenbussche

 

Openingsuren

Iedere 2e en 4e zondag van elke maand zijn we open van 11u00 tot 13u30 en dit voor een leuke babbel, inlichtingen, een aperitiefje,....

Op andere dagen nemen de aangesloten verenigingen de organisatie voor hun rekening.

Iedereen is steeds welkom en men hoeft geen lid te worden.

 

noorderlicht

 


kaart noorderlicht

Vrijzinnige organisaties in Blankenberge

Uitstraling Permanente Vorming

 Ivan Bruneel
 ivan.bruneel@skynet.be
  0475 30 68 20
 www.upv.vub.ac.be.be
  www.facebook.com

Humanistisch Verbond Blankenberge

 Ann Content
 ann.content@skynet.be
  0479205609
 www.humanistischverbond.be
  www.facebook.com

Het HuisvandeMens in de buurt

 HuisvandeMens Brugge
  Hauwerstraat 3c, 8000 Brugge
   brugge@demens.nu
050 33 59 75
 

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen