header background image
 
August Vermeylenkring (AVK)
Voorzitter: Armand Sermon
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.vermeylenfonds.be  
Wat is de August Vermeylenkring?

De August Vermeylenkring Kortrijk is een plaatselijke afdeling van het August Vermeylenfonds, een progressieve, sociaal-culturele vereniging, één van de drie grote cultuurfondsen, met een vrijmoedige kijk op de maatschappij. Een kritische instelling, pluralisme, solidariteit en interculturele belangstelling zijn de maatstaven voor onze werking, die een eigentijdse invulling zijn van de “drie pijlers” die bij de oprichting door de stichters werden gedefinieerd: Vlaams, vrijzinnig en socialistisch.

Wie duimt voor cultuur vindt een aanbod van rondleidingen in musea, bezoeken aan tentoonstellingen, muziek- en theatervoorstellingen. We zorgen voor interessante groepsreizen en trekken ook de grenzen over.
Wie denkt aan actuele maatschappelijke, politieke en filosofische thema's, vindt zijn gading in debatten, lezingen en vormingscursussen. Jong talent komt aan bod in kunstwedstrijden en vrije podia.
Ons sociaal engagement komt aan bod in maatschappijkritische artikels, radioprogramma's en sociale acties.

Maak kennis met de vele gezichten van cultuur
Een brede kijk op de wereld
Een brede kijk op cultuur

Wat doet de August Vermeylenkring?

De August Vermeylenkring Kortrijk werkt in een gemoedelijke sfeer, waarbij een culturele activiteit steeds gecombineerd wordt met gezelligheid en gezellige uitstappen ook steeds dat stukje cultuur aanbieden. Vriendschap staat voorop en we streven altijd naar kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Jaarlijks trekken we er onder meer op uit in een streek in de buurt, bezoeken we onder deskundige leiding een stad in binnen- of buitenland, is er een avond rond een landthema, wordt een film besproken, richten we een schilderijententoonstelling in en gaan we samen naar het theater.

Zin om mensen te ontmoeten?
Zin om van gedachten te wisselen?
Of zoek je gewoon wat ontspanning met inhoud?
Kom bij ons proeven – Je hoeft niet meteen lid te worden!

Leden ontvangen echter wel ons driemaandelijks tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap en het tweemaandelijkse tijdschrift Zoeklicht. Ze genieten korting op al onze activiteiten.

Humanistisch Vrijzinnige Vereniging - Humanistisch Verbond (HVV/HV)
Voorzitter: Filiep Vande Wiele
Izegemsestraat 81
8501 Heule
0486 20 21 28
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Wat is het Humanistisch Verbond (HVV/HV)?

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie voor vrijdenkers en humanisten. In 1973 werd een Kortrijkse afdeling gesticht.

Wij verdedigen het recht op vrije meningsuiting en zetten ons in voor de wilsvrijheid van het individu, zoals het recht op abortus en euthanasie.

Wij staan voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Wij streven naar de scheiding van religie en staat en staan los van politiek.

Wij doen aan vrij onderzoek, willen de dingen eerst zelf kritisch onderzoeken alvorens onze mening te vormen. Wij geloven in humanisme, de waarden van de verlichting zoals tolerantie, pluralisme, solidariteit, dialoog en democratie.

Ben je ook een vrijdenkende humanist dan ben je hier zeker aan het goede adres!

Wat doet HVV/HV Kortrijk?

HVV/HV Kortrijk organiseert bijeenkomsten waar mensen van gedachten kunnen wisselen over maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s.

Wij blijven alert voor de verdediging van de rechten van de mens en het respect van iedere persoon en we ondernemen acties om mistoestanden aan te kaarten of recht te zetten.

Zowel voor de wilsverklaring in verband met het levenseinde als voor de kerkuittreding biedt HV Kortrijk een handige folder met informatie.

HV Kortrijk organiseert jaarlijks een aantal activiteiten: voordrachten, debatten, toneelavonden, tentoonstellingen van vrijzinnige kunstenaars, bezoeken en uitstappen.

Meer info
Wenst u lid te worden van onze vereniging en zo het vrijzinnig gedachtegoed en de lokale werking te steunen? Als lid van HV Kortrijk ontvangt u gratis het tijdschrift Zoeklicht met de activiteiten in de regio Kortrijk en geniet u van een korting op de deelnameprijs bij activiteiten.

Humanistisch Vrijzinnige Vereniging - Oudervereniging voor Moraal (HVV/OVM)
Voorzitter: Ann De Deken
Burg Gillonlaan 18
8500 Kortrijk
0476 46 74 68
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Wat is de Oudervereniging voor Moraal (HVV/OVM)?

De Oudervereniging voor Moraal (OVM) is een organisatie die begaan is met het onderwijs in het algemeen en met de cursus niet-confessionele zedenleer.in het bijzonder. Ze wil ervoor zorgen dat de buitenkerkelijke opvoeding van de kinderen die de cursus volgen op de beste manier verloopt. Wij zetten ons in voor de belangenverdediging van de leerlingen en hun ouders, en vormen een drukkingsgroep naar de gemeentelijke overheid en beleidsinstanties toe teneinde een aantal rechten voor de vrijzinnigheid en de cursus op te eisen. We stimuleren de uitbouw van de cursus en we ondersteunen de leerkrachten moraal (onder andere via het pedagogisch/vakdidactisch tijdschrift ‘Samenspel’). Daarnaast proberen wij een band te smeden tussen ouders, leerkrachten, leerlingen en sympathisanten.

Wat doet de Oudervereniging voor Moraal?

Door de lokale afdeling van OVM Kortrijk worden tal van activiteiten georganiseerd. Naast informatieve activiteiten voor de ouders, ontplooit de afdeling ook een ruim en gevarieerd activiteitenaanbod naar kinderen. De leden genieten steevast van een fikse korting.
Verder werkt OVM Kortrijk ook mee aan de organisatie van de ‘Feesten Vrijzinnige Jeugd’ (feest voor de 12-jarigen) en de ‘Lentefeesten’ (feest voor de 7-jarigen). Bij lidmaatschap van OVM krijgt u, als u een feesteling hebt, het inschrijvingsgeld terugbetaald. Onze taak is nog lang niet volbracht. Help ons slagen in ons opzet en wordt lid van OVM.

Polyfinario-Hujo
Voorzitter: Rolande Verfaille
Vandevennestraat 54
8550 Zwevegem
0476 70 34 80
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  www.polyfinario.be www.hujo.be  
Wat is Polyfinario?

Polyfinario is een vzw steunende op een netwerk van mensen die met behulp van elkaar al vele kinderen een prachtweek of weken hebben geschonken. De Voorzitter heeft een team, dat bij ons 'De Roef' word genoemd, en ervoor zorgt dat alles in goede banen loopt. Niet de hele organisatie draait op hun schouders. Heel wat anderen helpen vrijwillig mee met de activiteiten. Iedereen kent elkaar, we hebben respect. Dát is wat Polyfinario vzw staande houdt!

Ieder jaar verschilt ons aanbod in activiteiten. Om ze allemaal te bekijken, en details op te zoeken bekijk zeker eens het onderdeeltje activiteiten op deze website!

Wat doet Polyfinario?

Polyfinario wil een forum zijn voor kinderen uit het officieel onderwijs, zij het met een groot hart voor de cursus n.c. zedenleer.
Onze doelstelling: kinderen leren omgaan met vrijheid, met zelfstandigheid, in groepsverband leren leven zonder de ander volledig te beheersen noch zichzelf te begraven. Inventiviteit oproepen en flink koesteren, emoties uiten en leren gebruiken. Communicatie met elkaar, met outsiders, met vreemden, met ouderen, met jongeren, met het andere geslacht, onder vier ogen, onder veel ogen, ... , op gang brengen en uitbreiden. Natuurvriendelijk zijn, vragen stellen en antwoorden zoeken. En een beetje sportief zijn mag ook!

Met Polyfinario op reis?

Tot nu toe heeft Polyfinario al grote delen van Europa veroverd! Wel, we kunnen U zeggen, overal waar we gingen, hebben mensen het geweten! Onze activiteiten en reizen verschillen vaak. Er is voor iedereen wat wils! In elke leeftijdscategorie en prijscategorie is wel iets te doen.

Met de kleinsten (van het eerste tot het vierde leerjaar) gaan we één dag per jaar op Poly-pret. Een onvergetelijke dag onder begeleiding van Polyfinario. De ideale manier om onze organisatie te leren kennen! Deze leeftijdsgroep kunnen ook deelnemen aan onze Kidsday! Sinds enkele jaren gaan we met kindjes van het eerste en tweede leerjaar op Poly-Boerke, een weekendje sport en spel met een overnachting. Perfect om voor de allereerste keer het nest te verlaten.

Voor de wat ouderen organiseren we activiteiten zoals Poly-Beach en Poly-Boer, een weekje spelen en ravotten aan het strand, of eens het echte leven gaan meemaken op de boerderij en in het bos! Als dat nog niet genoeg is, kun je nog altijd mee naar de bergen om een weekje te gaan skiën of snowboarden! Voor de oudsten (Middelbaar onderwijs), zijn er activiteiten zoals Poly-boot (zeilen in Nederland), trektocht in de Pyreneeën, afzien in de hitte van Griekenland, enz. . Jaarlijks gaan we met de oudste Poly’s een twee weken vertoeven in het buitenland. Deze reis noemen we onze Poly-Roots.

Uitstraling Permanente Vorming (UPV)
Voorzitter: Amé Deconinck
Oude Vestingstraat 12
8500 Kortrijk
056 21 06 59
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  upv.vub.ac.be    
Wat is Uitstraling Permanente Vorming?

In 1981 wordt door de VUB het Centrum voor Permanente Vorming opgericht, dat later “Uitstraling Permanente Vorming wordt. UPV is ook in Kortrijk aanwezig! Jaarlijks organiseert de lokale kern een gediversifieerd activiteitenpakket rond onderwerpen als geneeskunde, geschiedenis, recht, economie, informatica, welzijn, literatuur, kunstzinnige vorming, enz. Zo kan u ook in eigen streek op de hoogte blijven van het kennispotentieel van de VUB.

UPV vzw gaat ervan uit dat mensen moeten:

  • informatie krijgen om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen;
  • vragen kunnen stellen over wetenschap en haar toepassingen;
  • kunnen levenslang leren over wetenschap;
  • kunnen begrijpen en durven in vraag stellen waarom bepaalde beslissingen over wetenschappelijke toepassingen worden genomen.
Wat doet Uitstraling Permanente Vorming?

Moeilijke wetenschap makkelijk maken, is de uitdaging. Hieronder verstaan we o.a. het vertalen van soms ingewikkeld jargon in een goed begrijpbare taal en het toegankelijk maken van wetenschap met toepasselijke socio-culturele methodieken voor iedereen, ook zonder enige voorkennis of wetenschappelijke opleiding.

Willemsfonds (WF)
Voorzitter: Jan Vanhaverbeke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.willemsfonds.be    
Wat is het Willemsfonds?

Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging.

Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau.

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

Leden, afdelingen, verbonden, werkgroepen, besturen én personeel hebben in de realisatie van gelijke kansen in Vlaanderen een verantwoordelijkheid op te nemen en een concrete rol te vervullen.

Wat doet het Willemfonds?

Het Willemsfonds vzw is een Vlaamse, liberaal-vrijzinnige, culturele vereniging die in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via al haar geledingen (afdelingen en Provinciale Verbonden) aan sociaal-cultureel volwassenenwerk doet. De vereniging heeft daarbij aandacht voor samenwerkings- en uitwisselingsprojecten met organisaties in binnen- en buitenland.

Met haar sociaal-cultureel volwassenenwerk verdedigt de vereniging de Nederlandse taal en cultuur. Zij streeft de culturele, economische, wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling na, alsook de emancipatie van het individu in een klimaat van verdraagzaamheid en van geestelijke en politieke vrijheid.

Het Willemsfonds vzw onderschrijft ten volle de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens.

Het Willemsfonds vzw biedt een discussieplatform aan door informeel en interactief te leren in groepsverband. Op die manier worden vooroordelen afgebouwd, en een positief leefklimaat tot stand gebracht, wars van elk eng nationalisme, racisme, xenofobie, ideologisch, religieus of partijpolitiek fanatisme.