header background image
 


Ontmoetingsplaats voor de lokale vrijzinnige gemeenschap

Het vrijzinnig centrum is niet alleen de draaischijf voor het actief vrijzinnig humanistisch verenigingsleven. Het is tevens de ontmoetingsplaats bij uitstek voor iedereen die het vrijzinnig-humanistisch gedachtegoed genegen is of het beter wil leren kennen.

Bij ons vinden dus ook niet-georganiseerde vrijzinnigen een ontmoetingsplaats waar het aangenaam vertoeven is.
Iedereen is er welkom!

Onze ruimtes worden gebruikt voor publieksactiviteiten van het vrijzinnig centrum en de huisverenigingen zoals gespreksavonden of –namiddagen over onderwerpen van algemeen sociale, culturele of maatschappelijke aard (euthanasie, huurwet, erfenisrecht, vrijzinnige plechtigheden, enz.), de nieuwjaarsreceptie, tentoonstellingen en concerten.