Op federaal niveau is er de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), die opereert onder de nieuwe naam ‘deMens.nu’. DeMens.nu biedt aan iedereen die het wenst vrijzinnig humanistische dienstverlening in de huizenvandeMens. Iedereen kan bij een huisvandeMens aankloppen voor informatie over ethische/levensbeschouwelijke onderwerpen, voor begeleiding rond het levenseinde, voor de uitwerking van een unieke geboorte-, relatie- of uitvaartplechtigheid en voor specifieke hulp onder de noemer ‘vrijzinnig humanistische begeleiding’ wat betekent dat je steeds een luisterend oor vindt bij een consulent als je persoonlijke vragen of problemen hebt. In West-Vlaanderen zijn er 5 huizen: in Brugge (provinciale hoofdzetel), Roeselare, Ieper, Diksmuide en Kortrijk.

Daarnaast overkoepelt deMens.nu 36 vrijzinnige lidverenigingen die via hun lokale afdelingen overal in Vlaanderen actief zijn in jongerenwerking, volwassenenvorming, sociaal-cultureel werk e.a. De werking van al deze verenigingen is gebaseerd op het principe van het vrijzinnig humanisme. Een aantal zijn het August Vermeylenfonds, het Willemsfonds, Humanistische Jongeren, Humanistisch Vrijzinnige Vereniging, Oudervereniging voor de Moraal, Uitstraling Permanente Vorming. Ze organiseren heel wat activiteiten en/of verlenen diensten. Iedereen - gelovigen en vrijzinnigen - is welkom op die activiteiten.

Verder vind je in Vlaanderen ook vrijzinnige ontmoetingcentra die een uithangbord en informatiecentrum voor de verspreiding van het vrijzinnig gedachtegoed zijn. De vrijzinnige verenigingen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van deze centra voor hun activiteiten. Ook stellen de centra hun accommodatie ter beschikking voor vrijzinnige plechtigheden zoals Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd. In West-Vlaanderen zijn er ontmoetingscentra in Bredene, Blankenberge, Oostende, Brugge, Oostkamp, Harelbeke, Menen, Kortrijk, Koksijde en Waregem.

Humanisme staat gelijk aan waarden als verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Een vrijzinnig humanist combineert zijn vrijzinnige houding met humanistische waarden. Dat maakt hem uniek. Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de vrijheid toelaat om spiritueel te zijn zonder godsdienstig te zijn. Een vrijzinnige humanist mag ook kiezen hoe hij of zij het leven wenst in te vullen.

Meer weten over vrijzinnig humanisme