De 11 vrijzinnige ontmoetingscentra in West-Vlaanderen zijn een uithangbord en informatiecentrum voor de verspreiding van het vrijzinnig gedachtegoed. Ze zijn ook de draaischijf voor een actief vrijzinnig humanistisch verenigingsleven in de regio. Lokale vrijzinnige verenigingen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van deze centra voor hun activiteiten. Verder stellen de centra hun accommodatie ter beschikking voor vrijzinnige plechtigheden zoals Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd.

De dienstverlening en doelstellingen van de centra en verenigingen vertalen zich in een brede waaier aan activiteiten gaande van debatten, voordrachten tot cultuurevenementen. Zowel activiteiten die er op gericht zijn om het vrijzinnig gedachtegoed te verspreiden als activiteiten voor het grote publiek.

Er worden vaak thema's gekozen waar diverse levensbeschouwelijke standpunten of vertegenwoordigers aan bod komen maar het gaat veel ruimer. Vrijzinnig humanisten ijveren voor een tolerante samenleving en brengen dit ook in de praktijk. Zo staat elke activiteit open voor elke geïnteresseerde, vrijzinnige of niet. Met het aanbod dragen ze bij aan de permanente kennisverruiming van de medemens.

 

VC De Bezatse

 Vaubanstraat 8B, 8930 Menen
  056 51 90 70
 vcdebezatse@gmail.com

VC De Fakkel

 Zwanenstraat 11, 8450 Bredene
  059 32 64 95
 vc.de.fakkel@skynet.be

VC De Geus

 Leopold III Plein 71, 8530 Harelbeke
 info@vcdegeus.be

VC De Molensteen

 Gemeenteplein 1, 8020 Oostkamp
 info@vrijzinnigoostkamp.be

De Brug, Centrum voor het Vrije Denken

 Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge
  050 33 59 75
 info@vrijzinnigbrugge.be

VC Mozaïek

 Overleiestraat 15A, 8500 Kortrijk
  056 37 16 15
 info@vcmozaiek.be

VC Poincaré

 J. Stormestraat 131/18, 8790 Waregem
    056 44 74 97
     0475 70 73 84 (secretaris VC - Kurt)
 info@vcpoincare.be

VJOC De Kim

 Langestraat 44a, 8400 Oostende
  059 70 56 39
 vjoc.dekim@gmail.com

VLC De Geuzetorre

 Kazernelaan 1, 8400 Oostende
  059 50 10 40
info@vlcdegeuzetorre.be

VLC Noorderlicht

 J. Vande Puttelaan 1, 8370 Blankenberge
  050 41 08 29
 vlc.noorderlicht@telenet.be

Vrijzinnig Huis Koksijde

 Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
  058 52 04 61
 vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com
 

Vrijzinnig Huis Koksijde

VC Poincaré

VC De Geus

VC De Bezatse

VC De Molensteen

VJOC De Kim

kaart vrijzinnige centra mobiel