header background image
 


Conny Verkest - in de kijker

 

"Vriendschap en relaties met mensen geven me de kans om met een open hart in de wereld te staan en door te gaan"

De mens achter de naam en het gezicht

"Ik ben al 22 jaar moreel consulent in AZ Sint-Jan AV en op de palliatieve zorgeenheid 'De Vlinder' te Brugge. (Sinds september 2013 is zij aangesteld als moreel consulent in AZ Sint-Jan te Oostende en in het Dagcentrum De Kust te Oostende.)

Dankzij en doorheen de contacten met mensen die ziek zijn, ben ik geworden wie ik nu ben. Mijn leven is erdoor veranderd, in die zin dat ik enorm veel waarde hecht aan verbondenheid, relaties met mensen onder elkaar. In mijn werk vind ik het heel belangrijk om met veel geduld actief en betrokken aanwezig te zijn. Durven een intense band aan te gaan met de patiënten, ook als je weet dat ze gaan sterven en dat je ze zal moeten loslaten. Nabijheid, betrokkenheid, intensiteit zijn van essentieel belang. Luisteren met heel mijn hart en aanraken, oogcontact houden maken de aanwezigheid authentiek. Wanneer iemand zijn spirituele pijn laat zien, word je automatisch geconfronteerd met je eigen pijn en angsten. Ik ben erdoor veranderd. Authenticiteit en openheid nodigen uit tot diepgang, wat voor mij enorm deugddoend is. Om tot zelfinzicht te komen hebben we een spiegel nodig, door intense contacten, spirituele beleving en verbondenheid ben ik gegroeid en geëvolueerd. Het geeft me een voedingsbodem om weer verder te aan. Met geduld en vriendschap probeer ik naar andere mensen toe te stappen.

Een man, die ik leerde kennen toen hij pas zijn diagnose kende -een irreversibele kanker- riep bij het eerste contact: “Ik wil niet dood”. De verpleegkundigen waren bang van zijn reacties. Samen hebben we een hele lange weg afgelegd. Soms moeizaam, soms met veel warmte en liefde, soms met veel verdriet, soms met veel lachen. Humor heeft vaak een ontwapenende authenticiteit. Het ziekte-inzicht groeide. Ik heb hem toen gezegd: “Ik kan jou geen garanties geven, maar ik beloof er te zijn voor jou, ik ben niet bang”. Hij heeft mij ooit gezegd dat ik warmte, rust en zekerheid uitstraal. Op die manier kon ik helpen de eenzaamheid en angst te dragen.

Vriendschap en relaties met mensen geven me de kans om met een open hart in de wereld te staan en door te gaan. Verder kan ik vooral heel veel kracht halen uit mijn persoonlijke leefwereld. Samen met mijn gezin kan ik eindeloos intens genieten van kleine dingen. 'Er zijn voor elkaar' en 'bewust tijd vrijmaken voor elkaar' geven mij nieuwe energie. Ook de natuur, de weidse zee kunnen mij een diep gevoel van rust, welbevinden en troost bezorgen. Ik hecht ook veel belang aan echtheid en eerlijkheid.

Dikwijls rennen mensen zichzelf en anderen voortdurend voorbij. Ze leven naast elkaar, zonder echt te hebben 'gezien en geluisterd'. Is er iets dat meer helend werkt dan er te mogen zijn en gewaardeerd te worden zoals je bent?"

Het vrijzinnig humanistische in Conny

“Vrijzinnig humanisme valt zowat samen met wie ik ben en wat ik doe. Ik ben actief binnen de gemeenschap als moreel consulent en als lid van het vrijzinnig centrum in Oostende. Vroeger was ik bestuurslid van H.V. Voor ik professioneel consulent werd was ik vrijwilliger en heel lang geleden was ik bestuurlid van de humanistische jongeren in Blankenberge. De humanistische waarden vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn vanzelfsprekend essentieel in het werk van een moreel consulent. Op die manier benaderen we elke patiënt of iedereen die onze hulp vraagt. We gaan er steeds vanuit dat de mensen zelf hun eigen beslissingen nemen en verantwoordelijk zijn voor hun daden. Wij proberen te gidsen, te begeleiden en emoties op te vangen.

Soms helpen we om orde te scheppen in de veelheid aan verwarrende gevoelens en geven we ondersteuning bij moeilijke momenten. Bij een overlijden vangen we emoties op en zetten een stapje terug om de intimiteit van families te respecteren. Bij de voorbereiding van een afscheidsplechtigheid betrekken we de familie zoveel mogelijk.”

terug naar het overzicht