header background image
 


Neil Dildick - in de kijker

 

De mens achter de naam en het gezicht

Neil Dildick is 17 jaar en volgt Sportwetenschappen aan het KTA Brugge. Hij voetbalt graag en speelt bij Cercle Brugge. Hij gaat vaak naar de fitness maar eigenlijk houdt hij van alle sporten.
Qua persoonlijkheid ziet hij zichzelf als een respectvol en verantwoordelijk iemand. Zijn ouders hebben hem geleerd om verantwoordelijk te zijn in het leven. Hij vindt dat hij een goede opvoeding kreeg waarbij hij heeft leren omgaan met verschillende situaties. Hij wordt vrij gelaten door zijn ouders in de mate van het mogelijke en verder laten ze hem kennis maken met de echte wereld en wijzen dan op zijn fouten. Hij krijgt steeds de kans om te leren.
Hij heeft respect voor zijn ouders en mensen die respect voor hem hebben. Ook respect voor zijn eigen materiaal en dat van een ander.
 
Zijn motto is: “Leef van dag tot dag en werk voor je dromen want je weet nooit wat komen zal en gaan.”

De toekomstwensen van Neil: “Ik wil graag profvoetballer worden. Ik ga ook volgend jaar verder studeren om later op de spoedafdeling te werken. Ik zou graag een gezin hebben met een hond en twee kinderen.”

 


Het vrijzinnig humanistische in Neil

Neil volgt zedenleer en zegt daarover: “In de lessen zedenleer leer je praten en jezelf verrijken, je leert nadenken over bepaalde levenssituaties. Ik vind de lessen leuk want je praat over dingen die terugkomen of die je al tegengekomen bent in het dagelijkse leven.”

Hij hecht veel belang aan vrijheid en het recht op een vrije meningsuiting: “Je moet kunnen zeggen en denken wat je wil. Je moet respect hebben voor anderen. Mensen moeten elkaar respecteren hoe ze zijn en niet te vroeg gaan oordelen.”

Als boodschap geeft hij nog mee: “Wees wie je bent, zonder je te verantwoorden en leef zoals je bent.”terug naar het overzicht